Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Zpětná vazba a nízkofrekvenční předzesilovače
OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-036

3 Zpětná vazba Zesilovač má za úkol přenášet a současně zesilovat signál ve směru od vstupu k výstupu. V každém zesilovači však může dojít i k přenosu signálu směrem opačným, tj. od výstupu ke vstupu. Takový zpětný přenos se nazývá zpětná vazba a může mít podstatný vliv na vlastnosti zesilovače. Blokové schéma zesilovače se zpětnou vazbou ukazuje obr. 1.

4 Zpětná vazba Přenosovou cestu v tomto zesilovači můžeme rozdělit takto: a) přímá větev s přenosem b) zpětnovazební větev s přenosem Obr.1 Zpětná vazba

5 Zpětná vazba Jestliže se přidáním zpětné vazby původní vstupní napětí zvětšuje, hovoříme o kladné zpětné vazbě. V případě že se přidáním zpětné vazby původní vstupní napětí zmenšuje hovoříme o záporné zpětné vazbě. Zavedením zpětné vazby se původní napěťové zesílení Au změní na A’u pro něž platí: Po úpravě dostaneme výsledný vztah

6 Zpětná vazba Ve vztahu platí znaménko plus v případě záporné zpětné vazby a znamená, že hodnota výsledného napěťového zesílení A’u je menší než hodnota původního napěťového zesílení Au a znaménko mínus v případě kladné zpětné vazby. Tehdy je hodnota výsledného napěťového zesílení A’u větší než hodnota původního napěťového zesílení Au zesilovače. Zesílení zesilovače vzrostlo.

7 Zpětná vazba Záporná zpětná vazba zvětšuje šířku přenášeného frekvenčního pásma a zlepšuje stabilitu zesilovače. Kladná zpětná vazba může způsobit rozkmitání zesilovače a využívá se při konstrukci oscilátorů. Obr. 2 Proudová zpětná vazba

8 Zpětná vazba Zpětnovazební napětí uz se vytváří na rezistoru RE, při vynechání kondenzátoru CE. Je úměrné kolektorovému proudu ic, a proto se nazývá proudová zpětná vazba. Důležitými dynamickými parametry zesilovačů jsou dolní (fd) a horní (fh) mezní kmitočet.

9 Zpětná vazba Jejich rozdíl udává šířku pásma B přenášených kmitočtů.
Obě frekvence jsou definovány, jako kmitočty u nichž nastává pokles signálu o -3 dB vzhledem ke střednímu kmitočtu. B = fh – fd kde B je šířka přenášeného pásma fh je horní mezní kmitočet zesilovače fd je dolní mezní kmitočet zesilovače

10 Nízkofrekvenční předzesilovače
Nízkofrekvenční předzesilovače se používají k zesílení poměrně malých, slabých signálů. Používají se jako zesilovače v nízkofrekvenčním elektroakustickém řetězci, především jako korekční zesilovače a lineární předzesilovače signálů malého výkonu. Dnešní nízkofrekvenční zesilovače využívají moderní součástkovou základnu.

11 Nízkofrekvenční předzesilovače
Vyrábějí se jako integrované obvody. Pracují ve třídě A především jako předzesilovače a korekční zesilovače a ve třídě B jako koncové stupně – výkonové zesilovače. Vnitřní zapojení integrovaných obvodů používá zapojení rozdílových zesilovacích stupňů ať už s bipolárními anebo s unipolárními tranzistory. V předzesilovačích a korekčních zesilovačích se stále více využívá výborných vlastností operačních zesilovačů.

12 Nízkofrekvenční předzesilovače
Jako příklad použití OZ je uveden třípásmový korektor sloužící zároveň jako předzesilovač. Je použit univerzální operační zesilovač, např. MAA 741.

13 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

14 Literatura J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989 M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google