Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy péče o onkologického pacienta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy péče o onkologického pacienta"— Transkript prezentace:

1 Principy péče o onkologického pacienta
Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3.LF UK a FNKV Praha 2012/2013

2 Člověk, který onemocní zhoubným nádorem, maligním onemocněním
Onkologický pacient Člověk, který onemocní zhoubným nádorem, maligním onemocněním

3 Nádor - neoplazma - novotvar
Nová a abnormální tkáň v mnohobuněčném organizmu, která v tomto organizmu nemá fyziologickou funkci a roste neregulovaným způsobem Vzniká a vyvíjí se procesem, který se nazývá kancerogeneze

4 Kancerogeneze Dva základní rysy :
Onemocnění genomu (mutace ve 2 typech genů - protoonkogenech a nádorových supresorech) Onkogenní transformace je vícestupňový proces (kumulace 4-8 různých genetických nebo epigenetických změn v buňce)

5 Kancerogeneze Soběstačnost v produkci růstových signálů
Oslabena citlivost k působení antiproliferačních signálů Snížena schopnost spouštění apoptózy Posílen replikační potenciál Indukován proces angiogeneze Posílena schopnost kolonizovat další tkáně, tvořit metastázy Zvýšení genetické nestability

6 Kancerogeneze Fáze indukce (až 30 let)
Fáze blastoma in situ (až 10 let) Fáze progrese nádoru ( až 5 let) Závisí na typu postižené tkáně, intenzitě působení kancerogenů aj.

7 Nádory Nádory benigní Nádory maligní autonomní a permanentní růst
infiltrativní růst metastazování

8 Nádory Solidní Hemoblastózy Dle histogenetického hlediska epitelové
mesenchymové neuroektodermové smíšené, germinální a teratomy choriokarcinomy, mezoteliomy

9 Rozsah onemocnění - TNM
T - tumor (pT, ypT) velikost v cm, mm hloubka invaze omezení na orgán T0, Tis, T1, T2, T3, T4; TX; T1a, b, c N - uzliny (pN, ypN) N0, N1, N2, N3, NX M - metastázy M0, M1, MX

10 Diagnostika Vyšetření základní (obligatorní)
histologie, krevní obraz, základní biochemické vyšetření, rtg plic Vyšetření pomocná (fakultativní) CT, PET, scintigrafie, angiografie Které vyšetření je obligatorní a které fakultativní závisí na typu nádoru

11 Epidemiologie Muži Dg Rok 1970 42 16 89 18 13 1980 48 17 98 25 9 1990
Ca kolorekta Ca rekta Ca plic Ca prostaty Ca moč. Měchýře 1970 42 16 89 18 13 1980 48 17 98 25 9 1990 60 21 99 32 12 2010 94 28 90 120

12 Epidemiologie Ženy Dg Rok 1970 42 23 20 14 8 1980 53 25 11 1990 65 21
Ca prsu Ca hrdla děložního Ca těla děložního Ca kolorekta Ca plic 1970 42 23 20 14 8 1980 53 25 11 1990 65 21 24 34 16 2010 120 19 35 31

13 Karcinom prsu - incidence

14 Karcinom prsu - mortalita

15 Časový vývoj hrubé incidence - srovnání mužů a žen

16 Karcinom prsu - stadia

17 Karcinom plic

18 Karcinom plic - stadia

19 Karcinom prostaty - incidence

20 Karcinom prostaty - mortalita

21 Karcinom prostaty - stadia

22 Kolorektální karcinom

23 Kolorektální karcinom - věk

24 Kolorektální karcinom - stadia

25 Karcinom hrdla děložního

26 Karcinom hrdla děložního Regionální přehled

27 Onkologie Nauka o nádorech a jejich léčbě
Léčebné modality: Chirurgie Radioterapie Systémová terapie: Chemoterapie (cytostatická) Hormonoterapie Imunoterapie Biologická (cílená) léčba Podpůrná léčba

28

29 Onkologie Klinická onkologie Radiační onkologie
Chemoterapie Chemoterapie Hormonoterapie Hormonoterapie Imunoterapie Biologická léčba Biologická léčba Imunoterapie Podpůrná léčba Podpůrná léčba Radioterapie

30 Onkologická léčba Cíl Radikální - úplné vyléčení, odstranění nádoru
Paliativní – neumí vyléčit nádor zmírnění potíží pacienta stabilizace onemocnění zpomalení progrese

31 Onkologická léčba Radikální
Neoadjuvantní - předchází jiné léčbě, cílem je zmenšení nádoru, zlepšení operability (nejčastěji před chirurgickým výkonem, např. předoperační ozáření u karcinom rekta) Adjuvantní – pooperační, léčba subklinického onemocnění

32 Onkologická léčba Radikální
Samostatná Konkomitantní - současné podání více léčebných modalit, které se navzájem potencují (např. chemoradioterapie) Podpůrná - léčí vedlejší účinky vzniklé onemocněním a jeho léčbou

33 Onkologická léčba Paliativní
Léčba nevyléčitelného onemocnění s cílem dočasného pozastavení průběhu nemoci a zmírnění potíží pacienta: zmírnění až odstranění bolesti zastavení krvácení kolostomie při obstrukci střeva jinak neřešitelného nádoru zpevnění osteolytických kostních metastáz zmenšení nádoru

34 Strategie Vždy rozhoduje tým odborníků: chirurg, gynekolog-s onkologickou erudicí, další specialista dle typu nádoru - ORL, dermatolog, hematolog, pneumolog aj., onkolog, patolog, psycholog, radiolog Léčebné protokoly, léčebné standardy Léčba v centrech

35 Radikální léčba Náročná pro pacienta Chirurgie
rozsáhlé radikální výkony, dlouhá anestesie spolupráce chirurgů, gynekologů, plastiků atp. Radioterapie: teleterapie, brachyterapie časově náročná, ozáření 1 – 2x denně, 5x týdně, týdnů, akutní komplikace – různé podle místa ozáření, odezní pozdní komplikace - často nevratné

36 Radikální léčba Náročná pro pacienta
Chemoterapie - opakující se v intervalu event. 7dní po dobu 6 měsíců i déle akutní toxicita – hematologická (leukopenie, trombocytopenie, anémie, febrilní neutropenie), slizniční (epitelolýza), alopecie (dočasná), nauzea, zvracení, neuropathie Imunoterapie, biologická léčba - teploty, chřipkové příznaky, kožní projevy (akné), průjmy, hypertenze

37 Radikální léčba Náročná pro ošetřující personál
Psychicky (důvěra, psychoterapie) Léčba je drahá Nedostatek ozařovací techniky Nedostatek vyškoleného personálu Nedostatek sociálních lůžek Malá informovanost veřejnosti a rodinných příslušníků Vliv léčitelů

38 Závěr I. Onkologická léčba je spolu s léčbou kardiovaskulárních onemocnění na předním místě Je velmi drahá, musí se řídit přesnými pravidly a být organizovaná Pacient musí být léčen správně, další možnost ani oprava neexistuje Musíme včas rozpoznat, kdy je pro pacienta léčba již spíše zátěží než pomocí

39 Závěr II. Informovaný souhlas Informovanost pacienta šetrná pravdivá
musí zůstat naděje Informovanost příbuzných Možnost druhého názoru (second opinion) Pacient je doživotně dispenzarizován (terciární prevence)

40 Prevence Primární Sekundární (screening)
Terciární (poléčebná, dispenzarizace) Kvartérní


Stáhnout ppt "Principy péče o onkologického pacienta"

Podobné prezentace


Reklamy Google