Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy péče o onkologického pacienta Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3.LF UK a FNKV Praha 2012/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy péče o onkologického pacienta Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3.LF UK a FNKV Praha 2012/2013."— Transkript prezentace:

1 Principy péče o onkologického pacienta Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3.LF UK a FNKV Praha 2012/2013

2 Onkologický pacient Člověk, který onemocní zhoubným nádorem, maligním onemocněním

3 Nádor - neoplazma - novotvar Nová a abnormální tkáň v mnohobuněčném organizmu, která v tomto organizmu nemá fyziologickou funkci a roste neregulovaným způsobem Nová a abnormální tkáň v mnohobuněčném organizmu, která v tomto organizmu nemá fyziologickou funkci a roste neregulovaným způsobem Vzniká a vyvíjí se procesem, který se nazývá kancerogeneze Vzniká a vyvíjí se procesem, který se nazývá kancerogeneze

4 Kancerogeneze Dva základní rysy : Onemocnění genomu (mutace ve 2 typech genů - protoonkogenech a nádorových supresorech) Onemocnění genomu (mutace ve 2 typech genů - protoonkogenech a nádorových supresorech) Onkogenní transformace je vícestupňový proces (kumulace 4-8 různých genetických nebo epigenetických změn v buňce) Onkogenní transformace je vícestupňový proces (kumulace 4-8 různých genetických nebo epigenetických změn v buňce)

5 Kancerogeneze Soběstačnost v produkci růstových signálů Soběstačnost v produkci růstových signálů Oslabena citlivost k působení antiproliferačních signálů Oslabena citlivost k působení antiproliferačních signálů Snížena schopnost spouštění apoptózy Snížena schopnost spouštění apoptózy Posílen replikační potenciál Posílen replikační potenciál Indukován proces angiogeneze Indukován proces angiogeneze Posílena schopnost kolonizovat další tkáně, tvořit metastázy Posílena schopnost kolonizovat další tkáně, tvořit metastázy Zvýšení genetické nestability Zvýšení genetické nestability

6 Kancerogeneze Fáze indukce (až 30 let) Fáze indukce (až 30 let) Fáze blastoma in situ (až 10 let) Fáze blastoma in situ (až 10 let) Fáze progrese nádoru ( až 5 let) Fáze progrese nádoru ( až 5 let) Závisí na typu postižené tkáně, intenzitě působení kancerogenů aj.

7 Nádory Nádory benigní Nádory benigní Nádory maligní Nádory maligní autonomní a permanentní růst autonomní a permanentní růst infiltrativní růst infiltrativní růst metastazování metastazování

8 Nádory Solidní Solidní Hemoblastózy Hemoblastózy Dle histogenetického hlediska Dle histogenetického hlediska epitelové epitelové mesenchymové mesenchymové neuroektodermové neuroektodermové smíšené, germinální a teratomy smíšené, germinální a teratomy choriokarcinomy, mezoteliomy choriokarcinomy, mezoteliomy

9 Rozsah onemocnění - TNM T - tumor (pT, ypT) T - tumor (pT, ypT) velikost v cm, mm hloubka invaze omezení na orgán T0, Tis, T1, T2, T3, T4; TX; T1a, b, c velikost v cm, mm hloubka invaze omezení na orgán T0, Tis, T1, T2, T3, T4; TX; T1a, b, c N - uzliny (pN, ypN) N - uzliny (pN, ypN) N0, N1, N2, N3, NX N0, N1, N2, N3, NX M - metastázy M - metastázy M0, M1, MX M0, M1, MX

10 Diagnostika Vyšetření základní (obligatorní) Vyšetření základní (obligatorní) histologie, krevní obraz, základní biochemické vyšetření, rtg plic histologie, krevní obraz, základní biochemické vyšetření, rtg plic Vyšetření pomocná (fakultativní) Vyšetření pomocná (fakultativní) CT, PET, scintigrafie, angiografie CT, PET, scintigrafie, angiografie Které vyšetření je obligatorní a které fakultativní závisí na typu nádoru Které vyšetření je obligatorní a které fakultativní závisí na typu nádoru

11 Epidemiologie MužiDgDgDgDgDg Rok Ca kolorekta Ca rekta Ca plic Ca prostaty Ca moč. Měchýře 19704216891813 198048179825 9 19906021993212 201094289012032

12 Epidemiologie ŽenyDgDgDgDgDg Rok Ca prsu Ca hrdla děložního Ca těla děložního Ca kolorekta Ca plic 1970422320148 19805320232511 19906521243416 201012019353135

13 Karcinom prsu - incidence

14 Karcinom prsu - mortalita

15 Časový vývoj hrubé incidence - srovnání mužů a žen

16 Karcinom prsu - stadia

17 Karcinom plic

18 Karcinom plic - stadia

19 Karcinom prostaty - incidence

20 Karcinom prostaty - mortalita

21 Karcinom prostaty - stadia

22 Kolorektální karcinom

23 Kolorektální karcinom - věk

24 Kolorektální karcinom - stadia

25 Karcinom hrdla děložního

26 Karcinom hrdla děložního Regionální přehled

27 Onkologie Nauka o nádorech a jejich léčbě Léčebné modality: 1. Chirurgie 2. Radioterapie 3. Systémová terapie: Chemoterapie (cytostatická) Chemoterapie (cytostatická) Hormonoterapie Hormonoterapie Imunoterapie Imunoterapie Biologická (cílená) léčba Biologická (cílená) léčba Podpůrná léčba Podpůrná léčba

28

29 Onkologie Klinická onkologie Radiační onkologie Chemoterapie Chemoterapie Hormonoterapie Hormonoterapie Imunoterapie Biologická léčba Biologická léčba Imunoterapie Podpůrná léčba Podpůrná léčba Radioterapie Radioterapie

30 Onkologická léčba Cíl Radikální - úplné vyléčení, odstranění nádoru Radikální - úplné vyléčení, odstranění nádoru Paliativní – neumí vyléčit nádor Paliativní – neumí vyléčit nádor zmírnění potíží pacienta zmírnění potíží pacienta stabilizace onemocnění stabilizace onemocnění zpomalení progrese zpomalení progrese

31 Onkologická léčba Radikální Neoadjuvantní - předchází jiné léčbě, cílem je zmenšení nádoru, zlepšení operability (nejčastěji před chirurgickým výkonem, např. předoperační ozáření u karcinom rekta) Neoadjuvantní - předchází jiné léčbě, cílem je zmenšení nádoru, zlepšení operability (nejčastěji před chirurgickým výkonem, např. předoperační ozáření u karcinom rekta) Adjuvantní – pooperační, léčba subklinického onemocnění Adjuvantní – pooperační, léčba subklinického onemocnění

32 Onkologická léčba Radikální Samostatná Samostatná Konkomitantní - současné podání více léčebných modalit, které se navzájem potencují (např. chemoradioterapie) Konkomitantní - současné podání více léčebných modalit, které se navzájem potencují (např. chemoradioterapie) Podpůrná - léčí vedlejší účinky vzniklé onemocněním a jeho léčbou Podpůrná - léčí vedlejší účinky vzniklé onemocněním a jeho léčbou

33 Onkologická léčba Paliativní Léčba nevyléčitelného onemocnění s cílem dočasného pozastavení průběhu nemoci a dočasného pozastavení průběhu nemoci a zmírnění potíží pacienta: zmírnění potíží pacienta: zmírnění až odstranění bolesti zmírnění až odstranění bolesti zastavení krvácení zastavení krvácení kolostomie při obstrukci střeva jinak neřešitelného nádoru kolostomie při obstrukci střeva jinak neřešitelného nádoru zpevnění osteolytických kostních metastáz zpevnění osteolytických kostních metastáz zmenšení nádoru zmenšení nádoru

34 Strategie Vždy rozhoduje tým odborníků: chirurg, gynekolog-s onkologickou erudicí, další specialista dle typu nádoru - ORL, dermatolog, hematolog, pneumolog aj., Vždy rozhoduje tým odborníků: chirurg, gynekolog-s onkologickou erudicí, další specialista dle typu nádoru - ORL, dermatolog, hematolog, pneumolog aj., onkolog, patolog, psycholog, radiolog onkolog, patolog, psycholog, radiolog Léčebné protokoly, léčebné standardy Léčebné protokoly, léčebné standardy Léčba v centrech Léčba v centrech

35 Radikální léčba Náročná pro pacienta Náročná pro pacienta Chirurgie Chirurgie rozsáhlé radikální výkony, dlouhá anestesie rozsáhlé radikální výkony, dlouhá anestesie spolupráce chirurgů, gynekologů, plastiků atp. spolupráce chirurgů, gynekologů, plastiků atp. Radioterapie: teleterapie, brachyterapie Radioterapie: teleterapie, brachyterapie časově náročná, ozáření 1 – 2x denně, 5x týdně, 5-7 týdnů, časově náročná, ozáření 1 – 2x denně, 5x týdně, 5-7 týdnů, akutní komplikace – různé podle místa ozáření, odezní akutní komplikace – různé podle místa ozáření, odezní pozdní komplikace - často nevratné pozdní komplikace - často nevratné

36 Radikální léčba Náročná pro pacienta Chemoterapie - opakující se v intervalu 21-28 event. 7dní po dobu 6 měsíců i déle Chemoterapie - opakující se v intervalu 21-28 event. 7dní po dobu 6 měsíců i déle akutní toxicita – hematologická (leukopenie, trombocytopenie, anémie, febrilní neutropenie), slizniční (epitelolýza), alopecie (dočasná), nauzea, zvracení, neuropathie akutní toxicita – hematologická (leukopenie, trombocytopenie, anémie, febrilní neutropenie), slizniční (epitelolýza), alopecie (dočasná), nauzea, zvracení, neuropathie Imunoterapie, biologická léčba - teploty, chřipkové příznaky, kožní projevy (akné), průjmy, hypertenze Imunoterapie, biologická léčba - teploty, chřipkové příznaky, kožní projevy (akné), průjmy, hypertenze

37 Radikální léčba Náročná pro ošetřující personál Psychicky (důvěra, psychoterapie) Psychicky (důvěra, psychoterapie) Léčba je drahá Léčba je drahá Nedostatek ozařovací techniky Nedostatek ozařovací techniky Nedostatek vyškoleného personálu Nedostatek vyškoleného personálu Nedostatek sociálních lůžek Nedostatek sociálních lůžek Malá informovanost veřejnosti a rodinných příslušníků Malá informovanost veřejnosti a rodinných příslušníků Vliv léčitelů Vliv léčitelů

38 Závěr I. Onkologická léčba je spolu s léčbou kardiovaskulárních onemocnění na předním místě Onkologická léčba je spolu s léčbou kardiovaskulárních onemocnění na předním místě Je velmi drahá, musí se řídit přesnými pravidly a být organizovaná Je velmi drahá, musí se řídit přesnými pravidly a být organizovaná Pacient musí být léčen správně, další možnost ani oprava neexistuje Pacient musí být léčen správně, další možnost ani oprava neexistuje Musíme včas rozpoznat, kdy je pro pacienta léčba již spíše zátěží než pomocí Musíme včas rozpoznat, kdy je pro pacienta léčba již spíše zátěží než pomocí

39 Závěr II. Informovaný souhlas Informovaný souhlas Informovanost pacienta Informovanost pacienta šetrná šetrná pravdivá pravdivá musí zůstat naděje musí zůstat naděje Informovanost příbuzných Informovanost příbuzných Možnost druhého názoru (second opinion) Možnost druhého názoru (second opinion) Pacient je doživotně dispenzarizován (terciární prevence) Pacient je doživotně dispenzarizován (terciární prevence)

40 Prevence Primární Primární Sekundární (screening) Sekundární (screening) Terciární (poléčebná, dispenzarizace) Terciární (poléčebná, dispenzarizace) Kvartérní Kvartérní


Stáhnout ppt "Principy péče o onkologického pacienta Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3.LF UK a FNKV Praha 2012/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google