Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon rozhodnutí – obecná část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon rozhodnutí – obecná část"— Transkript prezentace:

1 Výkon rozhodnutí – obecná část

2 Výkon rozhodnutí – obecná část
Obecná charakteristika Podmínky vykonávacího řízení Zásady vykonávacího řízení Ochrana a obrana povinného a třetích osob Formy, druhy a způsoby výkonu rozhodnutí Tituly pro výkon rozhodnutí Průběh vykonávacího řízení Činnost soudu před nařízením výkonu Odklad výkonu rozhodnutí Zastavení výkonu rozhodnutí „Exekuční žaloby“

3 Vykonávací řízení – pojem
Samostatným druhem civilního procesu Není automatickým pokračováním nalézacího řízení Účelem je ochrana procesním vztahů založených vykonatelným rozhodnutím – prostřednictvím donucení ke splnění uložené povinnosti. Soud rozhoduje usnesením.

4 Právní úprava Část šestá o.s.ř. – první hlava – obecná ustanovení, druhá až osmá – jednotlivé způsoby výkonu Subsidiární použití části první až čtvrté o.s.ř. Třeba terminologicky odlišovat od „exekučního řízení“ dle exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

5 Vykonávací řízení - podmínky
Podmínky, za nichž je možno rozhodnout ve vykonávacím řízení ve věci samé. Můžeme vymezit obdobně jako v nalézacím řízení+ specifickou podmínkou je titul pro výkon rozhodnutí.

6 Subjekty vykonávacího řízení
Účastníci Soud

7 Subjekty vykonávacího řízení Soud
Pravomoc – dána zákonem, širší než v nalézacím řízení Příslušnost – věcná – vždy okresní - místní – obecný soud povinného – zákonem stanovené výjimky

8 Zásady vykonávacího řízení
Společné s nalézacím řízením Opačné proti nalézacímu řízení Zvláštní – pouze pro výkon rozhodnutí

9 Obrana a ochrana povinného a třetích osob
Ochrana – pasivní, vyplývá přímo ze zákona Obrana – aktivní, procesní úkony povinného a třetích osob Její záruky jsou upraveny jak obecně – první hlava šesté části, tak zvláštně u jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí

10 Formy výkonu rozhodnutí
Výkon rozhodnutí upravený o.s.ř. Výkon rozhodnutí dle TZ (kromě peněžitých trestů) Výkon rozhodnutí ve správním řízení Výkon rozhodnutí daňovými orgány

11 Druhy výkonu rozhodnutí
1.Výkon rozhodnutí k uspokojení pohledávek na peněžitá plnění 2. Výkon rozhodnutí k uspokojení pohledávek na nepeněžitá plnění 3. Výkon rozhodnutí o úpravě výchovy nezletilých dětí a o úpravě styku rodičů s nezletilými dětmi. 4. Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným

12 Způsoby výkonu rozhodnutí
Výkon rozhodnutí na peněžitá plnění

13 Způsoby výkonu rozhodnutí 2. Výkon rozhodnutí na nepěžitá plnění

14 Tituly pro výkon rozhodnutí
Materiální podmínka vykonávacího řízení Listina mající zákonem stanovenou formu ukládající povinnost něco plnit. Formální a materiální náležitosti : Formální náležitosti – vykonatelnost Materiální náležitosti – identifikace osob, plnění, lhůty a potvrzení vykonatelnosti. Doložka vykonatelnosti – orgán, který je vydal nebo schválil, (novelizace –doložka vykonatelnosti u orgánů Evropských společenství – dle nařízení vlády 87/2005 – opatřuje Ministerstvo spravedlnosti)

15 Průběh vykonávacího řízení
Vykonávací řízení nelze přerušit z důvodů uvedených v části třetí tohoto zákona. Nelze prominout zmeškání lhůty. Nelze také podat žalobu na obnovu výkonu rozhodnutí; žalobu pro zmatečnost lze podat pouze z důvodu uvedeného v § 229 odst. 4. Soud nařídí jednání, jen považuje-li to za nutné nebo stanoví-li to zákon. V odvolacím řízení platí systém úplné apelace.

16 Průběh vykonávacího řízení
Výkon rozhodnutí má dvě základní fáze (zásada legálního pořádku) – nařízení výkonu rozhodnutí a provedení výkonu rozhodnutí Před nařízením výkonu rozhodnutí může soud provádět zákonem stanovené úkony – „činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí“

17 Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí
Výzva k dobrovolnému splnění povinnosti – na návrh oprávněného, považuje-li to soud za účelné. Zjištění bydliště – výživné nezletilého dítěte Zjištění účtu nebo plátce mzdy-na žádost oprávněného – povinný je povinen odpovědět do jednoho týdne, soud může uložit pořádkovou pokutu Prohlášení o majetku

18 Průběh vykonávacího řízení – provedení výkonu rozhodnutí
Po nařízení výkonu rozhodnutí se postará soud o jeho provedení – ex officio. Výkon končí: zastavením vyčerpáním předmětu řízení uspokojením oprávněného

19 Odklad výkonu rozhodnutí
Na návrh povinného Bez návrhu

20 Zastavení výkonu rozhodnutí
Jeden z možných způsobů ukončení vykonávacího řízení – rozhodnutím soudu. Je nutné rozlišovat odvolání proti návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí a návrh na zastavení. Rozlišujeme důvody obecné a zvláštní.

21 Exekuční žaloby – incidenční spory
Pojem označující žaloby v souvislosti s vykonávacím řízení – incidenční spory. Nalézací řízení, ale v souvislosti s výkonem rozhodnutí. Spadají sem především excindační, odporové (popření pravosti, výše, skupiny nebo pořadí pohledávky), popř. poddlužnická žaloba. Je možné rozlišovat také opoziční (zaniklo právo přiznané) a impugnační – výkon je nepřípustný.

22 Náklady výkonu rozhodnutí
Rozhoduje již v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí- dodatečně určí jen výši. U výkonu na nepeněžitá plnění rozhodne i o způsobu výkonu k uhrazení pohledávky náhrady nákladů řízení.


Stáhnout ppt "Výkon rozhodnutí – obecná část"

Podobné prezentace


Reklamy Google