Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení firem, aneb co je to úspěšná firma. Obsah Metoda Balanced Scorecard Metoda EFQM (Evropský model podnkatelské úspěšnosti)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení firem, aneb co je to úspěšná firma. Obsah Metoda Balanced Scorecard Metoda EFQM (Evropský model podnkatelské úspěšnosti)"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení firem, aneb co je to úspěšná firma

2 Obsah Metoda Balanced Scorecard Metoda EFQM (Evropský model podnkatelské úspěšnosti)

3 Propojení finančních a nefinančních ukazatelů – Balanced Scorecard BSC je systémem, který splňuje agregaci finančních a nefinančních ukazatelů BSC představil R. Kaplan a D. Norton v roce 1992 Jedná se o aplikaci takového systému řízení v konkrétním podniku, který zabezpečuje efektivní využití zdrojů za účelem trvalého zhodnocení majetku akcionářů

4 Priority dlouhodobého a krátkodobého růstu v systému BSC „Růst podnikání“ Marže na nově vznikajících trzích Ziskový růst na nových trzích Uznávaný člen společenství Dosažení provozní excelence Zvýšení hodnoty pro zákazníky Tvorba výsadního postavení „Růst zaostření na zákazníky“ Excelentní služby Řešení zvyšující hodnotu „Bezpečná základna“ Řízení aktiv/investic pro zlepšení CF Efektivní správa „Důvěra veřejnosti“ Udržování veřejné podpory Podle takto strukturovaných procesů může vedení společnosti využívat a kombinovat nehmotná a hmotná aktiva v interních procesech tak, aby byly zajištěny požadované hmotné a finanční výstupy pro zákazníky a vlastníky (akcionáře).

5 - Finančními a zákaznickými cíli jsou požadované výsledky, které však explicitně neudávají, jak je dosáhnout. - Interní podnikatelské procesy definují aktivity potřebné k vytvoření požadované hodnoty pro zákazníky, odlišení se od konkurence a požadované finanční výstupy. - Hledisko znalostí a růstu zakládá schopnost řídit interní procesy novým či odlišným způsobem, obsahuje rozvoj infrastruktury společnosti, technologií, dovedností a způsobilostí zaměstnanců a prostředí, ve kterém jsou využívány. Podnikatelské hlediska v systému BSC

6 - Tvorba výsadní postavení - zde je inkorporována dlouhodobost tvorby hodnoty, rozvíjení nových produktů a služeb, průnik na nové trhy a zákaznické segmenty. - Zvýšení hodnoty pro zákazníky - rozšíření, prohloubení nebo redefinice vztahů se stávajícími zákazníky prostřednictvím opakovaných prodejních cyklů. - Dosažení provozní excelence - tvoří krátkodobou složku tvorby hodnoty pomocí řízení vnitřní produktivity a dodavatelského řetězce, která umožní provádět účinně, bezporuchově a včas výrobu a dodávku stávajících produktů a služeb zákazníkům. Do této skupiny patří též řízení využití kapacit a zdrojů. - Stát se uznávaným členem společenství - znamená věnovat se řízení vztahů s vnějšími legitimními vlivnými subjekty, zvláště v regulovaných odvětvích a v odvětvích s bezpečnostními či enviromentálními riziky. Podnikové procesy

7 Klasický BSC pracuje se strategií „příčina-důsledek“. Pokud budeme mít např. dostatečně vzdělané zaměstnance, pak budeme moci vytvářet kvalitnější produkty či služby a zákazníci budou více spokojeni. Z hlediska obratu bude BSC postaven např. podle teze – budeme-li mít určitou úroveň obratu, pak také budeme dosahovat zisk Pokud budeme mít např. dostatečně vzdělané zaměstnance, pak budeme moci vytvářet kvalitnější produkty či služby a zákazníci budou více spokojeni. Z hlediska obratu bude BSC postaven např. podle teze – budeme-li mít určitou úroveň obratu, pak také budeme dosahovat zisk

8 Příklad BSC

9 BSC má za cíl vytvářet předpoklady pro jednoznačnou formulaci strategie a její shodné vnímání v celé společnosti, průhledně a jasně propojit dlouhodobé strategické cíle a způsob jejich zabezpečení v podnikatelském plánu.

10 Evropský model podnikatelské úspěšnosti (EFQM) jako nástroj komplexního hodnocení společnosti Vznikl jako model pro úspěšné řízení firem a jeho prostřednictvím dochází rovněž k cílenému a systematickému uspokojování potřeb zákazníků společnosti. Princip hodnocení a příslušná kritéria vypracovala Evropská nadace pro management kvality. Model EFQM má devět oblastí neboli hlavních kritérií. Prvních pět vytváří předpoklady pro to, aby společnost byla úspěšná, ve zbylých čtyřech se firma hodnotí z hlediska výsledků nebo cílů, jichž chtěla dosáhnout

11 Model EFQM Vůdcovství 100 bodů (10%) Personální řízení 90 bodů (9%) Politika a strategie 80 bodů (8%) Zdroje a partnerství 90 bodů (9%) Procesy 140 bodů (14%) Spokojenost zaměstnanců 90 bodů (9%) Spokojenost zákazníků 200 bodů (20%) Vliv na společnost 60 bodů (6%) Měření výkonnosti společnosti 150 bodů (15%) Předpoklady 500 bodů (50%) Výsledky 500 bodů (50%) Inovace a vzdělávání se Uvedená čísla udávají váhu každého kritéria v celkovém modelu a stanovují tak maximálně dosažitelné bodové hodnocení při dosažení 100% hodnocení v daném kritériu

12 Předpoklady Kritérium – Vedení Hodnotí jak chování a činnosti vrcholového vedení a všech ostatních vedoucích pracovníků, inspiruje, podporuje a prosazuje kulturu komplexního managementu jakosti. Kritérium - Řízení pracovníků Hodnotí jak organizace využívá celkový potenciál lidských zdrojů. Kritérium - Strategie a plánování Hodnotí jak organizace formuluje, rozšiřuje, přezkoumává a převádí své strategie do plánů a aktivit. Kritérium - Zdroje Hodnotí jak efektivně a účinně organizace řídí svoje zdroje (např. finanční, informační, subdodavatelské apod.). Kritérium - Systém řízení a procesy Hodnotí jak management systému jakosti a procesů pomáhá uspokojovat své zákazníky.

13 Výsledky Kritérium - Spokojenost pracovníků Hodnotí jakých výsledků organizace dosahuje ve vztahu ke spokojenosti vlastních pracovníků. Kritérium - Spokojenost zákazníků Hodnotí jakých výsledků organizace dosahuje ve vztahu ke spokojenosti externích zákazníků. Kritérium - Odpovědnost vůči společnosti Hodnotí jakých výsledků organizace dosahuje v uspokojování potřeb a očekávání regionu, ve kterém je situována. Kritérium - Výsledky podnikání Hodnotí jakých výsledků organizace dosahuje ve vztahu k plánovaným podnikatelským cílům a při uspokojování potřeb a očekávání každého, kdo má na organizaci finanční zájem.

14 Výsledky dosahované při hodnocení pouze 6% hodnocených dosahuje výsledku 700 - 800 bodů (nejlepší výsledky), pouze 11% hodnocených dosahuje 600 - 700 bodů, celkový výsledek nad 500 bodů lze považovat za „uspokojivý“ a signalizuje už určitou úroveň řízení s předpoklady dalšího možného zlepšování. K hodnocení v modelu EFQM se používají dvě základní metody: - sebehodnocení uvnitř firmy, a to jak předpokladů, tak výsledků, - srovnání své úrovně s okolím (benchmarking).

15 Závěr Model úspěšnosti EFQM je často pouze spojován s Cenou ČR za jakost. Však koncepční přístup k hodnocení úspěšnosti organizace dle tohoto modelu lze použít nejen v případě společnosti, která chce pouze mít průběžnou objektivní představu o svém skutečném stavu systému řízení a jeho uplatňování, ale i v případě potřeby získání důležitých podkladů pro hodnocení přínosů při realizaci rozvojových/změnových projektů. Realizace tohoto hodnocení je v principu finančně i technicky náročná a její závěry i pro samotný management často překvapující.


Stáhnout ppt "Hodnocení firem, aneb co je to úspěšná firma. Obsah Metoda Balanced Scorecard Metoda EFQM (Evropský model podnkatelské úspěšnosti)"

Podobné prezentace


Reklamy Google