Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oxidy 1 Oxidy, které ovlivňují životní prostředí Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oxidy 1 Oxidy, které ovlivňují životní prostředí Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 Oxidy 1 Oxidy, které ovlivňují životní prostředí Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Co známe z kapitoly Názvosloví organických sloučenin 1 Úkol 1: Doplň text: Oxidy jsou ……….. sloučeniny kyslíku s jiným ……. Kyslík v oxidech má oxidační číslo vždy ….. Úkol 2: Doplň oxidační čísla a napiš názvy oxidů: K 2 O, Fe 2 O 3, SiO 2, CaO Úkol 3: Napiš vzorce oxidů: oxid manganistý, oxid dusičný, oxid rtuťný

3 Řešení úkolu 1 Úkol 1: Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem. Kyslík v oxidech má oxidační číslo vždy -II. Úkol 2: oxid draselný, oxid železitý, oxid křemičitý, oxid vápenatý Úkol 3: Mn 2 O 7, N 2 O 5, Hg 2 O

4 Příprava oxidů přímým sloučením kyslíku s prvky Většina oxidů vzniká přímým sloučením kyslíku s jinými prvky, nejčastěji hořením (viz obrázky a videoklip). S + O 2 → SO 2 2Mg + O 2 → 2MgO C + O 2 → CO 2 Hoření síry Hoření hořčíku Hoření dřevného uhlí

5 Příprava oxidů tepelným rozkladem sloučenin Některé oxidy připravujeme tepelným rozkladem sloučenin, např. uhličitanu vápenatého nebo dichromanu amonného (obrázky a videoklip Sopka na stole dole). CaCO 3 → CaO + CO 2 (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 → Cr 2 O 3 + N 2 + 4H 2 O Dichroman amonný Oxid chromitý Sopka na stole

6 Úkol 4: Příprava oxidů: Podle snímků 3 a 4 doplň text: Oxidy připravujeme nejčastěji ……….. prvků nebo tepelným ……….… sloučenin. Dále napiš názvy pěti oxidů, které vznikly těmito způsoby.

7 Řešení úkolu 4 Oxidy připravujeme nejčastěji hořením prvků nebo tepelným rozkladem sloučenin. Oxid siřičitý, hořečnatý, uhličitý, vápenatý, chromitý.

8 Oxidy, které ovlivňují životní prostředí Oxid uhličitý (CO 2 ) absorbuje tepelné záření vyzařované z povrchu Země. Proto je teplota na Zemi o 33 0 vyšší než bez skleníkového efektu. V důsledku lidské činnosti dochází v posledních letech ke zvyšování množství CO 2 v atmosféře a tím k nárůstu průměrné teploty na Zemi – globálnímu oteplování. Oxid siřičitý (SO 2 ) vzniká spalováním méně kvalitního uhlí, které obsahuje určité množství síry. V ovzduší pozvolna reaguje s vodou na kyselinu siřičitou, která je příčinou kyselých dešťů. Ty způsobují obrovské škody v zemědělství, na materiálech a kulturních památkách.

9 Úkol 5: Podle obrázků uveď, co zvyšuje obsah CO 2 nebo SO 2 v atmosféře: OdlesňováníSpalování uhlíVulkány http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/8/8f/Lacanja_burn.JPG Automobilismus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co mmons/thumb/d/d1/MSH80_eruption_m ount_st_helens.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A 1rna_D%C4%9Btmarovi http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ommons/thumb/6/6d/Auto_stoped_hig hway.JPG

10 Řešení úkolu 5 Obsah CO 2 zvyšuje odlesňování, spalování uhlí a automobilismus. Obsah SO 2 zvyšuje sopečná činnost a spalování uhlí.

11 Příprava oxidu uhličitého Oxid uhličitý vzniká nejčastěji hořením různých druhů uhlí. Čistý oxid uhličitý připravíme reakcí vápence s kyselinou chlorovodíkovou. Úkol 6: Napiš rovnici hoření uhlí: Peklo ve zkumavce - hoření dřevného uhlí v dusičnanu draselném.

12 Řešení úkolu 6 C + O 2 → CO 2

13 Úkol 7: Vlastnosti oxidu uhličitého Podle videoklipu vlevo doplň text: Oxid uhličitý je …….. plyn, ……. než vzduch, ……, ani hoření ………... Hořící ……… v oxidu uhličitém …….. Směs CaCO 3 a HCl CO 2 CaCO 3 + 2HCl → CO 2 + CaCl 2 + H 2 O

14 Řešení úkolu 7 Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, nehoří, ani hoření nepodporuje. Hořící svíčka v oxidu uhličitém uhasne..

15 Úkol 8: Podle obrázků doplň, k čemu se CO 2 používá: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Macau_Grand view_Hotel_room_drink.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/4/4d/Cuboid_sugar.jpg

16 Řešení úkolu 8 Výroba cukru, sycených nápojů, sody, sněhové hasicí přístroje.

17 Pozoruj vlastnosti oxidu siřičitého Úkol 9: Podle obrázků doplň: Oxid siřičitý je plyn ….. barvy, má …….. zápach, je žíravý a …….. Má …… účinky. Je dobře ……… ve vodě na ………… siřičitou, která zbarví lakmus …….... Proto je to kyselinotvorný oxid. Reakce SO 2 s vodou Bělicí účinky

18 Řešení úkolu 9 Oxid siřičitý je plyn bíle barvy, má štiplavý zápach, je žíravý a toxický. Má bělicí účinky. Je dobře rozpustný ve vodě na kyselinu siřičitou, která zbarví lakmus červeně. Proto je to kyselinotvorný oxid.

19 Veškeré použité obrázky a videoklipy použité v prezentaci pocházejí z wikimedia commons nebo z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Oxidy 1 Oxidy, které ovlivňují životní prostředí Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google