Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání v oboru družstevního peněžnictví a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání v oboru družstevního peněžnictví a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006."— Transkript prezentace:

1 Podnikání v oboru družstevního peněžnictví a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006

2 Cíl konzultace Systematizovat poznatky o efektivnosti podnikání a výkonnosti družstevní záložny, vymezit kriteria pro hodnocení, způsoby sledování a měření efektivnosti a výkonnosti a charakterizovat specifika těchto problémů v daném sektoru

3 Tématický celek je rozložen do dvou dílčích témat Základní předpoklady efektivního rozvoje družstevního bankovnictví Výkonnost družstevní záložny a její měření

4 Základní předpoklady efektivního rozvoje družstevní záložny Charakteristika družstevních záložen z hlediska a)národohospodářských a b)podnikohospodářských funkcí

5 Charakteristika družstevních záložen z hlediska národohospodářských funkcí Jak vůbec chápat efektivnost činnosti družstevní záložny? V čem vlastně její efektivnost spočívá?

6 Ekonomická efektivnost družstevního bankovnictví Z hlediska Spotřebitele (družstevníka) Firmy (záložny) Finanční skupiny – pokud existuje Státu (ČR) Společenství (např. EU) Otázka pro cvičení č. 1: Objasněte příklady souladu či nesouladu dílčích efektivností, analyzujte jejich příčiny a důsledky Otázka pro cvičení č. 2: Uveďte konkrétní příklad, v čem se efektivnost záložen projevuje

7 Ekonomická efektivnost z hlediska spotřebitele Účast v záložně mu dává lepší přístup k úvěrovým zdrojům než bankovní sektor Jen malé navýšení dalšího vlastního vkladu mu dává možnost podílet se na řízení družstva a jeho profitech Je zde mnohem menší míra odcizenosti, než u velkých bank Na druhé straně existuje tzv. uhrazovací povinnost

8 Ekonomická efektivnost z hlediska záložny Vložený kapitál (nyní 35 mil. Kč) bude podílníkům dlouhodobě zhodnocen Nízké náklady při vstupu do odvětví Přísná regulace – 2 x 3 osoby se splněnými kvalifikačními předpoklady, stanovy, VŘKS, distribuce produktu, portfolio manager, správa kmene, komunikace s účastníky, image, goodwill

9 Stav sektoru 1 Vydáním Opatření České národní banky č. 6, které zejména obsahuje pravidla kapitálové přiměřenosti a angažovanosti, byl dokončen proces transpozice principů dle direktiv EU upravujících podnikání úvěrových institucí, kterými v ČR jsou banky a družstevní záložny. Toto opatření bude v souvislosti z nezbytných zohledněním principů BASEL II nahrazeno vyhláškou České národní banky, která se bude vztahovat mimo jiné i na banky a družstevní záložny

10 Stav sektoru 2 V rámci integrace orgánu dohledu byly delegovány pravomoci ve věci výkonu dohledu nad družstevními záložnami na Českou národní banku. Dohled na družstevními záložnami vykonává od 1.4.2006 sekce České národní banky provádějící dohled nad bankami; Došlo k sjednocení podmínek ve věci pojištění pohledávek z vkladů v rámci sektoru úvěrových institucí. Ustanovení zákona o bankách ve věci pojištění pohledávek z vkladů se od 1.4.2006 vztahuje i na družstevní záložny s povolením působit jako družstevní záložna;

11 Stav sektoru 3 Družstevním záložnám byl umožněn přístup na platební systém provozovaný Českou národní bankou. V roce 2006 se první družstevní záložny staly jeho přímými účastníky; Družstevní záložny jsou oprávněny na základě principu „jednotné licence“ podnikat na území jiných členských států, a to mimi jiné prostřednictvím zřízené pobočky. V roce 2006 bylo umožněno vybraným družstevním záložnám zřídit na území jiného členského státu pobočku.

12 Stav sektoru 4

13 Stav sektoru 5


Stáhnout ppt "Podnikání v oboru družstevního peněžnictví a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google