Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1169 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1169 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání."— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

2 Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1169 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání Téma:Společnost s ručením omezeným Jméno autora:Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne:18. listopadu 2012 Metodický popis, (anotace) Prezentace interaktivně seznamuje žáky se společností s ručením omezeným. Žáci vyhledávají informace v Obchodním zákoníku dle zadání na snímku s žlutým obrázkem, následuje snímek se správným řešením a označením příslušného paragrafu.

3 Která právní norma upravuje problematiku společnosti s ručením omezeným?

4 Právní úprava Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník

5 Jaký dodatek musí obsahovat firma společnosti s ručením omezeným?

6 Název společnosti (§107) musí obsahovat právní formu ve tvaru: - společnost s ručením omezeným - spol. s r. o. - s. r. o.

7 Kolik společníků může založit společnost s ručením omezeným?

8 Společníci ( § 105) v s. r. o. podniká 1 – 50 společníků (FO či PO)

9 Co musí obsahovat společenská smlouva společnosti s ručením omezeným?

10 Založení s. r. o. (§110) podpisem společenské smlouvy, která musí obsahovat: - firmu a sídlo společnosti- jednatele společnosti - určení společníků- členy dozorčí rady - předmět podnikání- výši ZK a vkladů - další dle Obchodního zákoníku

11 Kdo musí podepsat návrh na zápis do Obchodního rejstříku?

12 Vznik s. r. o. zápisem do Obchodního rejstříku (§112) návrh na zápis podepisují všichni jednatelé a přikládá se k němu společenská smlouva

13 Jak velký je základní kapitál s. r. o. a jaký minimální vklad musí společník splatit?

14 Základní kapitál a vklady společníků Základní kapitál (§108) min. 200 000,- Kč Vklad každého společníka (§109) min. 20 000,- Kč

15 Orgány společnosti Nejvyšší orgán = valná hromada Statutární orgán = jednatelé Kontrolní orgán = dozorčí rada

16 Kdo tvoří valnou hromadu a jaké jsou její hlavní úkoly?

17 1) Nejvyyší orgán VALNÁ HROMADA (§125-130) - je tvořena všemi společníky (každý společník má určitý počet hlasů – dle výše jeho vkladu) - musí být svolána min. 1x za rok - v čele stojí předseda a je zvolen též zapisovatel - řeší a rozhoduje zásadní záležitosti s. r. o. (schvaluje stanovy, účetní závěrky, jmenuje jednatele a členy dozorčí rady a další dle OZ)

18 Co je úkolem jednatelů ve společnosti s ručením omezeným?

19 2) Statutární orgán JEDNATELÉ (§133-136) - jejich úkolem je vedení s. r. o. - statutárním orgánem může být 1 nebo více jednatelů (každý jedná samostatně) - jmenuje je valná hromada - zajišťují řádné vedení evidence a účetnictví - informují společníky o záležitostech společnosti

20 Jaké jsou principy fungování dozorčí rady s. r. o.?

21 3) Kontrolní orgán DOZORČÍ RADA (§137-140) - zřizuje se, pokud to stanoví společenská smlouva nebo zvláštní zákon - musí mít min. 3 členy (člen nesmí být jednatelem) - členy volí valná hromada - dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví a účetní závěrku, podává zprávy valné hromadě (min. 1x ročně)

22 Jak si společníci v s. r. o. dělí zisk?

23 Dělení zisku (§123) zisk se dělí mezi společníky podle výše jeho obchodního podílu

24 Jak ručí společníci v s. r. o.?

25 Ručení společníka (§106) společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků

26 Čím ručí za své závazky společnost s ručením omezeným?

27 Ručení společnosti (§106) s. r. o. ručí za své závazky celým svým majetkem

28 Jakým způsobem tvoří s. r. o. rezervní fond?

29 Rezervní fond (§124) - se tvoří povinně - v roce, kdy poprvé dosáhne čistého zisku, se uloží 10 % čistého zisku (ale ne více než 5 % zákl. kapitálu) - v dalších letech 5 % čistého zisku - doplňuje se každý rok až do doby, kdy dosáhne min. 10 % základního kapitálu

30 KONEC VÝKLADU

31 Literatura ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - stručný přehled, 2009/2010. Zlín, CEED 2009. ISBN 978-80-903433-8-2

32 Zdroje - Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb.,10. 3. 2012. Dostupný na: http://www.zakony.propravo.cz/2011/02/obchodni-zakonik-zakon-c- 5131991-sb.html http://www.zakony.propravo.cz/2011/02/obchodni-zakonik-zakon-c- 5131991-sb.html - http://cs.wikipedia.org/wiki/Společnost_s_ručením_omezeným (10. 3. 2012)http://cs.wikipedia.org/wiki/Společnost_s_ručením_omezeným Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2012


Stáhnout ppt "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1169 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google