Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM"— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

2 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1169 Ročník: 1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání Téma: Společnost s ručením omezeným Jméno autora: Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne: 18. listopadu 2012 Metodický popis, (anotace) Prezentace interaktivně seznamuje žáky se společností s ručením omezeným. Žáci vyhledávají informace v Obchodním zákoníku dle zadání na snímku s žlutým obrázkem, následuje snímek se správným řešením a označením příslušného paragrafu.

3 Která právní norma upravuje problematiku společnosti s ručením omezeným?

4 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
Právní úprava Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník

5 Jaký dodatek musí obsahovat firma společnosti s ručením omezeným?

6 Název společnosti (§107) musí obsahovat právní formu ve tvaru:
- společnost s ručením omezeným - spol. s r. o. - s. r. o.

7 Kolik společníků může založit společnost s ručením omezeným?

8 Společníci (§ 105) v s. r. o. podniká 1 – 50 společníků (FO či PO)

9 Co musí obsahovat společenská smlouva společnosti s ručením omezeným?

10 Založení s. r. o. (§110) podpisem společenské smlouvy,
která musí obsahovat: - firmu a sídlo společnosti - jednatele společnosti určení společníků - členy dozorčí rady předmět podnikání - výši ZK a vkladů další dle Obchodního zákoníku

11 Kdo musí podepsat návrh na zápis do Obchodního rejstříku?

12 zápisem do Obchodního rejstříku
Vznik s. r. o. zápisem do Obchodního rejstříku (§112) návrh na zápis podepisují všichni jednatelé a přikládá se k němu společenská smlouva

13 Jak velký je základní kapitál s. r. o
Jak velký je základní kapitál s. r. o. a jaký minimální vklad musí společník splatit?

14 Základní kapitál a vklady společníků
min ,- Kč Vklad každého společníka (§109) min ,- Kč

15 Orgány společnosti Nejvyšší orgán = valná hromada
Statutární orgán = jednatelé Kontrolní orgán = dozorčí rada

16 Kdo tvoří valnou hromadu a jaké jsou její hlavní úkoly?

17 1) Nejvyyší orgán VALNÁ HROMADA (§125-130) je tvořena všemi společníky
(každý společník má určitý počet hlasů – dle výše jeho vkladu) musí být svolána min. 1x za rok v čele stojí předseda a je zvolen též zapisovatel řeší a rozhoduje zásadní záležitosti s. r. o. (schvaluje stanovy, účetní závěrky, jmenuje jednatele a členy dozorčí rady a další dle OZ)

18 Co je úkolem jednatelů ve společnosti s ručením omezeným?

19 2) Statutární orgán JEDNATELÉ (§133-136)
jejich úkolem je vedení s. r. o. statutárním orgánem může být 1 nebo více jednatelů (každý jedná samostatně) jmenuje je valná hromada zajišťují řádné vedení evidence a účetnictví informují společníky o záležitostech společnosti

20 Jaké jsou principy fungování dozorčí rady s. r. o.?

21 3) Kontrolní orgán DOZORČÍ RADA (§137-140)
zřizuje se, pokud to stanoví společenská smlouva nebo zvláštní zákon musí mít min. 3 členy (člen nesmí být jednatelem) členy volí valná hromada dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví a účetní závěrku, podává zprávy valné hromadě (min. 1x ročně)

22 Jak si společníci v s. r. o. dělí zisk?

23 zisk se dělí mezi společníky podle výše jeho obchodního podílu
Dělení zisku (§123) zisk se dělí mezi společníky podle výše jeho obchodního podílu

24 Jak ručí společníci v s. r. o.?

25 Ručení společníka (§106) společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků

26 Čím ručí za své závazky společnost s ručením omezeným?

27 Ručení společnosti (§106)
s. r. o. ručí za své závazky celým svým majetkem

28 Jakým způsobem tvoří s. r. o. rezervní fond?

29 Rezervní fond (§124) se tvoří povinně
v roce, kdy poprvé dosáhne čistého zisku, se uloží 10 % čistého zisku (ale ne více než 5 % zákl. kapitálu) v dalších letech 5 % čistého zisku doplňuje se každý rok až do doby, kdy dosáhne min. 10 % základního kapitálu

30 KONEC VÝKLADU

31 Literatura ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - stručný přehled, 2009/2010. Zlín, CEED ISBN

32 Zdroje Zdroje obrázků:
- Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb., Dostupný na: - ( ) Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2012


Stáhnout ppt "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM"

Podobné prezentace


Reklamy Google