Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití separačních technik při monitorování toxických látek Ing. Pavla Vlasáková Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006 Kouty nad Desnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití separačních technik při monitorování toxických látek Ing. Pavla Vlasáková Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006 Kouty nad Desnou."— Transkript prezentace:

1 Využití separačních technik při monitorování toxických látek Ing. Pavla Vlasáková Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006 Kouty nad Desnou

2 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Separační techniky Charakteristika  vysoká selektivita  široké použití  různý způsob detekce Prezentované metody  kapilární elforéza s vodivostní detekcí  kapalinová RP chromatografie s UV detekcí

3 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Toxické látky Matrice  ovzduší  chemické produkty  odpadní vody Typy  anorganické anionty  chlorované organické látky  volné aromatické aminy

4 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR I. Stanovení azidů (N 3 - iontů)  Výroba kyseliny azobarbiturové (ABK)  Vlastnosti azidu: vysoce toxická látka nebezpečí exploze (náraz, zahřívání)  Použité matrice: pracovní ovzduší při výrobě ABK pasty ABK  Použité analytické metody: CE s vodivostní detekcí HPLC s UV detekcí

5 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Ia. Stanovení azidů v pracovním ovzduší Typy odběrů:Krátkodobý  10min (osobní odběr) Dlouhodobý > 10 min a < 70% pracovní doby Celosměnový > 70 % pracovní doby Hygienické limity: PEL 0,2 mg HN 3 /m 3, NPK 0,4mg HN 3 /m 3 Odběr vzorků: absorpční trubičky (alkalicky impregnovaný silikagel) Desorpce azidů: směs 0.9 mM-Na 2 CO 3 + 0.9 mM-NaHCO 3 60 min, občasné třepání

6 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Záznam vzorku pracovního ovzduší (celosměnový odběr) Použitá metoda CE s vodivostní detekcí Podmínky separace Pufr:50mM CHES, 20mM LiOH, 0,03% Triton X100 Kapilára:Con Cap, 65 cm/ 50  m Napětí:-25 kV Dávka: 25  0.4 mbar.s Detekce: vodivostní 1 – chloridy 2 – dusičnany 3 – sírany 4 - azidy

7 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Metoda externí kalibrace Y = 3,6563x – 0,4431 R 2 = 0,9998 Ověření metody  přesnost6% rel. na konc. hladině 2 mg N 3 - /l  linearita0,7 – 13 mg N 3 - /l  mez detekce0,3mg N 3 - /l, 0.0008 mg HN 3 / trubičku  mez stanovení0,5mg N 3 - /l, 0.0013 mg HN 3 / trubičku  účinnost desorpce95 % (pomocí přídavku NaN 3 do trubičky)  účinnost absorpce90 % (postup předúpravy past ABK)

8 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Ib. Stanovení azidů v pastách ABK Předúprava vzorků 1. převedení azidů na HN 3 okyselením suspenze vzorku 2. záchyt HN 3 v absorpční trubičce (bazicky impregnovaný silikagel) Desorpce azidů 3 ml směsi 0,9 mM-Na 2 CO 3 + 0,9 mM-NaHCO 3 Použitá metoda Kapalinová chromatografie s UV detekcí Podmínky separace Kolona:Nucleosil C18, 125 x 4 mm, 5  m, 25 °C Mobilní fáze: 10 mM-hexylamín, pH=6,2 (H 2 SO 4 ) Průtok:1 ml/min Detekce:220 nm

9 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR HPLC záznam vzorku pasty ABK HPLC záznam vzorku pasty ABK + N 3 - Ověření metody  přesnost5 % rel. na konc. hladině 0,9 mg N 3 - /l  správnost 110% (výtěžnost na konc. 0,6 mg N 3 - /l )  linearita0,5 - 2 mg N 3 - /l  mez detekce0,16 mg N 3 - /l, resp. 0,3ppm N 3 - iontu/vzorek  mez stanovení0,57 mg N 3 - /l, resp. 1 ppm N 3 - iontu /vzorek azid N3-N3-

10 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR II. Stanovení Cr VI Stanovení ve formě CrO 4 2- iontu Matrice šroubky Použitá analytická metoda CE s vodivostní detekcí Podmínky separace Pufr:50mM CHES, 20mM LiOH, 0,03% Triton X-100 Kapilára:Con Cap, 65 cm/ 50  m Napětí:-25 kV Dávka: 25  0.4 mbar.s Detekce: vodivostní

11 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR 1 CE záznam vzorku výluhu šroubků CE záznam vody použité k výluhu Ověření metody – externí kalibrace  přesnost5 % rel. na konc. hladině 0,9 mg Cr/l  mez detekce0,2 mg Cr VI /l 1- chromany 1

12 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR III. Stanovení chlorftalových kyselin Výroba kypových barviv KF tvoří chlorační prostředí Kontaminace odpadních vod, popř. vlastního produktu vznik mono, dichlorftalových kyselin (AOX) Použitá metoda HPLC s UV detekcí Podmínky separace Kolona: Lichrospher RP18, 5 µm, 250 x 4 mm, 30 °C Mobilní fáze: vodný MeOH s H 3 PO 4 - gradient Průtok: 1 ml/ min Detekce: 215 nm

13 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Identifikované látky kyselina ftalováRT  7,0 min1 kyselina 3-chlorftalováRT  8,7 min2 ftalanhydridRT ~ 10,4 min3 kyselina 4-chlorftalováRT  11,4 min4 Kyselina benzoováRT ~ 12,4 min5 kyselina 4,5-dichlorftalováRT  14,7 min- Ukázka separace chlorovaných derivátů kyseliny ftalové 1 5 3 4 4 5 3 2

14 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR IV. Stanovení aromatických aminů Volné aromatické aminy Sada 22 sledovaných primárních aromatických aminů benzidin 2-naftylamin p-chloranilin 2-metylanilin o-anisidin 4-chloro-2-metylanilin p-kresidin 3,3´- dichlorbenzidin Aplikace Barvářské polotovary Pigmenty (polotovary, finální produkty) Metoda stanovení obvykle GC / MS

15 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Stanovení p-chloranilinu v PAFSES  Limitní koncentrace 25 ppm p-ClAn  Použitá metoda HPLC s UV detekcí  Podmínky separace Kolona: Lichrospher RP18, 5 µm, 250 x 4 mm, 40 °C Mobilní fáze: 50% MeOH Průtok: 1 ml/ min Detekce: 240 nm A) Iva. IVa. Barvářské polotovary

16 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR HPLC záznam vzorku PAFSES Metoda externí kalibrace Ověření metody  přesnost5 % rel. na konc. hladině 500 ppm p-ClAn  linearita1,2 – 12 mg pClAn/l  mez detekce11 ppm p-ClAn  mez stanovení38 ppm p-ClAn R 2 =0,99993 y = 20,284x + 0,08 p-ClAn

17 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR IVb. Pigmenty - polotovary Stanovení o-anisidinu v acetoacet-o-anisididu (AAoA)  AAoA - pasivní komponenta při výrobě pigmentů  Nelze použít metodu GC/MS (rozklad AAoA při nástřiku)  Použitá metoda: HPLC s UV detekcí  Rozpouštění vzorků: výběr rozpouštědla za účelem zvýšení stability roztoku vzorku  Podmínky separace Kolona:Agilent Extended C18, 250x4 mm, 5  m, 40°C Mobilní fáze:20% MeOH + 80% 25mM-citronanu sodného Průtok:1,5 ml/min Detekce:230 nm

18 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR y = 168,14x + 0,21 R 2 =0,99979 HPLC záznam vzorku AAoA Metoda externí kalibrace Ověření metody  přesnost5 % rel. na konc. hladině 500 ppm o-anisidinu  linearita4 – 14 mg o-anisidinu/l  mez detekce130 ppm o-anisidinu/ vzorek  mez stanovení380 ppm o-anisidinu/ vzorek o-anisidin

19 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Stanovení o-anisidinu v pigmentu P.Y. 74 Obvyklá metoda stanovení GC-MS po extrakci aminů do kyselého prostředí a poté do nepolárního rozpouštědla Problémy - rozklad pasivní komponenty za vzniku volných arom. aminů - povrchová extrakce Použitá metoda HPLC-UV Odstranění problémů - zamezení rozkladu pasivní komponenty - převedení pigmentu do roztoku A) IVc. Pigmenty – finální produkty

20 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Příprava roztoku vzorku 1. rozpuštění pigmentu ve směsi DMF a NaOH 2. přídavek dest. vody (vysrážení pigmentu) 3. odstranění pigmentu filtrací 4. naředění do MeOH Podmínky separace Kolona: Zorbax Extended C18, 5 µm, 250x4 mm, 30 °C Mobilní fáze: 40% MeOH + 60% 25mM-citronanu Na Průtok: 1 ml/ min Detekce: 254 nm

21 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR HPLC záznam vzorku pigmentu P.Y. 74 Kalibrační přímka o-anisidinu Ověření metody  přesnost10% rel. na konc. hladině 0,1% hm. o-anisidinu  linearita3 – 16 mg o-anisidinu/l  mez detekce180 ppm o-anisidinu/ vzorek  mez stanovení540 ppm o-anisidinu/ vzorek o-anisidin AAoA

22 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20, ČR Závěry  Separační metody jsou vhodným nástrojem v oblasti ekoanalýz  Vhodná příprava vzorku k analýze


Stáhnout ppt "Využití separačních technik při monitorování toxických látek Ing. Pavla Vlasáková Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006 Kouty nad Desnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google