Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Části a mechanismy strojů 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Části a mechanismy strojů 1"— Transkript prezentace:

1 Části a mechanismy strojů 1
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám – část F3 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Kapitola F 1. HŘÍDELOVÉ SPOJKY – ZÁKLADNÍ POZNATKY
PRO ÚPLNOST K INFORMACI Kapitola F POTŘEBNÉ DŮLEŽITÉ HŘÍDELOVÉ SPOJKY 1. HŘÍDELOVÉ SPOJKY – ZÁKLADNÍ POZNATKY 2. MECHANICKÉ SPOJKY NEROZPOJOVANÉ 3. MECHANICKÉ SPOJKY OVLÁDANÉ 4. MECHANICKÉ SPOJKY AUTOMATICKÉ 2 © S. Hosnedl

3 3 MECHANICKÉ SPOJKY OVLÁDANÉ
(se změnami spojení říz. z okolí spojky) DŮLEŽITÉ 3.1 Základní poznatky 3.1.1 Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti - znaky) Spojky s vypínatelnými a zapínatelnými spoji na principu tvarových elementů nebo tření. 3.1.2 Ovládací zařízení Zdroj energie Vypínací/zapínací síla a pohyby mohou být vyvozeny mechanicky, elektromagneticky, hydraulicky, pneumaticky, apod. Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) A) Pro spojky s vnějším zdrojem ovládací síly Přenos (osových) sil a pohybů z neotočného okolí spojky je zajišťován ovládacím mechanismem, zakončeném obvykle (otočně nebo posuvně uloženou) vidlicí, která bývá spojena s posuvnou částí spojky prostřednictvím: 3 © S. Hosnedl

4 • dvojice vodítek ve formě: - kluzných kamenů a)
- valivých kladiček b) zapadajících do obvodové drážky na přesuvné části spojky: POTŘEBNÉ 4 © S. Hosnedl

5 • děleného kluzného kroužku:
- zapadajícího do obvodové drážky na přesuvné části spojky a) - obepínajícícho obvodový nákružek na přesuvné části spojky b) POTŘEBNÉ 5 © S. Hosnedl

6 POTŘEBNÉ • valivého ložiska (zejm. při přenosu sil i za rotace) axiálně uchyceného na přesuvné části spojky: 6 © S. Hosnedl

7 B) Pro spojky s vnitřním zdrojem ovládací síly
Přenos energie z (neotočného) okolí spojky je zajišťován pomocí přívodů odpovídajících danému typu energie: otočné sběrací kroužky: (elektromagnetické spojky) POTŘEBNÉ 7 © S. Hosnedl

8 otočné přívody, nejčastěji osové: (hydraulické a pneumatické spojky)
POTŘEBNÉ 8 © S. Hosnedl

9 Poznatky pro návrh a hodnocení
(tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) Prakticky ve všech ovládacích mechanismech dochází vlivem tření a vůlí ke ztrátám sil (příp. momentů) a pohybů (některá řešení mohou být i samosvorná). Ovládací zařízení je proto nutné pečlivě navrhnout a hodnotit s cílem účinně a spolehlivě predikovat potřebné výsledné ("koncové") přesuvné/přítlačné síly a pohyby. U spojek s vnitřním zdrojem ovládací síly je nutné se při konstrukci pohyblivých elektrický, hydraulických, pneumatických apod. přívodů energie řídit pokyny v příslušné odborné literatuře. POTŘEBNÉ Poznámky: - Konstrukce spojek s vnějším zdrojem ovládací síly je nezávislá na druhu ovládací energie, neboť na spojku je vždy přiváděna již energie mechanická. - Mechanické ovládané spojky jsou proto dále rozlišovány při daném pracovním principu podle druhu energie přiváděné na spojku, nikoli podle druhu energie použité pro ovládání. 9 © S. Hosnedl

10 3.2 Spojky výsuvné zubové 3.2.1 Spojky výsuvné zubové obecně
Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti - znaky) Spojky na principu přesuvného spoluzabírajícího ozubení na protilehlých plochách. DŮLEŽITÉ Vlastnosti (reflektované vlastnosti) UŽITNÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Provoz, údržba, opravy • Vypínatelný/zapínatelný přenos i velmi vysokých točivých momentů (až Mt  Nm) • Vypínání a zapínání může probíhat pouze za klidu, při synchronních otáčkách spojovaných částí nebo jen při malých rozdílech jejich vzájemných obvodových rychlostí. • Při zapínání může dojít k "nezařazení" spojky vlivem nevhodné vzájemné polohy obou ozubení ("zub na zub"), což lze zlepšit úpravami "náběhových tvarů" ozubení, nebo pomocí tzv. synchronizačních spojek (s přídavnou třecí spojkou, zajišťující vyrovnání otáček obou částí spojky před vlastním zařazením). • Ve vypnutém stavu nemají teoreticky žádné vnitřní pasivní odpory, tudíž ani oteplení, hluk, apod. • Způsob vyvozování přesouvací síly může být přizpůsoben zdroji dostupné energie. 10 © S. Hosnedl

11 • Relativně malé rozměry (v porovnání s výsuvnými třecími spojkami).
POTŘEBNÉ • Čelní zubové spojky s větším sklonem boků zubů vyžadují stálou přítlačnou sílu pro překonání osových sil vznikajících v ozubení při přenosu obvodových sil od točivého momentu. • Relativně malé rozměry (v porovnání s výsuvnými třecími spojkami). Výroba, montáž • Výroba značně náročná, požadavky na speciální vybavení pro zhotovení ozubení a v potřebné přesnosti, vyrábějí a dodávají se proto velmi často jako komponenty. • Montáž rovněž dosti náročná, u spojek použitých jako nakoupené komponenty však může být vlastní namontování relativně jednoduché. • Vždy však značné nároky na souosost spojovaných částí. ČASOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Rychlost procesů • Návrh, výroba, montáž i demontáž jsou relativně náročné. • Tyto procesy lze podstatně zrychlit použitím nakoupené spojky ("komponentu") od specializovaného výrobce podle katalogu. 11 © S. Hosnedl

12 NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Hospodárnost procesů
POTŘEBNÉ NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Hospodárnost procesů • Pro výrobní náklady platí totéž, co pro rychlost procesů • Provozní náklady (mazání, čištění) závisejí především na druhu přesouvacího zařízení, obvykle relativně malé. 12 © S. Hosnedl

13 3.2.2 Výsuvné čelní zubové spojky
Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti - znaky) Spojky na principu spoluzabírajícího přesuvného ozubení na protilehlých čelních (mezikruhových) plochách. Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) TYPICKÁ PROVEDENÍ (A) Mechanicky ovládané čelní zubové spojky: DŮLEŽITÉ 13 © S. Hosnedl

14 (B) Elektromagneticky ovládané čelní zubové spojky:
elektromagneticky zapínané/pružinami vypínané spojky DŮLEŽITÉ 14 © S. Hosnedl

15 elektromagneticky vypínané/pružinami zapínané spojky
DŮLEŽITÉ 15 © S. Hosnedl

16 Cementované, kalené (a broušené) oceli.
K INFORMACI TVARY ZUBŮ Poznámka: - Nesymetrické tvary zubů pouze pro jednostranné zatížení. Sražení zubů kvůli snazšímu zasunutí zubů ("zařazení" spojky). MATERIÁLY Cementované, kalené (a broušené) oceli. Vlastnosti (reflektované vlastnosti) Jako běžné výsuvné zubové spojky. 16 © S. Hosnedl

17 Poznatky pro návrh a hodnocení MASTER STAVEBNÍ STRUKTURY
(tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) MASTER STAVEBNÍ STRUKTURY Je zřejmý z typického provedení. ÚNOSNOST A PEVNOST Ozubení Mt V  pmax ≤ pD (stykový tlak mezi zuby) σomax ≤ σD (ohyb v patě zubu) τmax ≤ τD (smyk v patě zubu - obvykle není nutné) Části spojky (včetně příp. vnitřních spojů apod.) Mt V  σredmax ≤ σD (v kritických řezech) pmax ≤ pD (v kritických stycích) Spoje těles spojky s hřídelí pmax ≤ pD (v kritických stycích) Konce hřídelů POTŘEBNÉ 17 © S. Hosnedl

18 Poznámka:   - Další informace viz. odstavec 1.2 a 1.3. 1.1.2015 18
K INFORMACI Poznámka: - Další informace viz. odstavec 1.2 a 1.3. 18 © S. Hosnedl

19 3.2.3 Výsuvné válcové zubové spojky
Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti - znaky) Spojky na principu spoluzabírajícího přesuvného vnějšího a vnitřního ozubení na válcové ploše. Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) TYPICKÉ PROVEDENÍ DŮLEŽITÉ 19 © S. Hosnedl

20 • Šlechtěné oceli pro vnitřní ozubení (nelze brousit).
TVARY ZUBŮ Obvykle evolventní boky zubů, jejich čela jsou opracována do střechovitých náběhů pro zvýšení pravděpodobnosti osového zasunutí vnitřního a vnějšího ozubení. MATERIÁLY OZUBENÍ • Šlechtěné oceli pro vnitřní ozubení (nelze brousit). • Šlechtěné nebo cementové, kalené (broušené) oceli pro vnější ozubení. Vlastnosti (reflektované vlastnosti) Jako běžné výsuvné zubové spojky POTŘEBNÉ Poznatky pro návrh a hodnocení (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) MASTER STAVEBNÍ STRUKTURY Je zřejmý z typického provedení. ÚNOSNOST A PEVNOST Ozubení Mt V  pmax ≤ pD (stykový tlak mezi zuby) σomax ≤ σD (ohyb v patě zubu) τsmax ≤ τD (smyk v patě zubu - obvykle není nutné) 20 © S. Hosnedl

21 Části spojky (včetně příp. vnitřních spojů apod.)
Mt V  σredmax ≤ σD (v kritických řezech) pmax ≤ pD (v kritických stycích) Spoje těles spojky s hřídelí Konce hřídelů Mt V  σredmax ≤ σD (v kritických řezech) POTŘEBNÉ Poznámka: Další informace viz. odstavec 1.2 a 1.3. 21 © S. Hosnedl

22 3.3 Spojky výsuvné třecí 3.3.1 Spojky výsuvné třecí obecně
Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti - znaky) Spojky na principu přitlačovaných a odlehčovaných třecích ploch. DŮLEŽITÉ Vlastnosti (reflektované vlastnosti) UŽITNÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Provoz, údržba, opravy • Vypínatelný a zapínatelný přenos i relativně vysokých točivých momentů • Vypínání i zapínání může probíhat při zatížení, počet těchto cyklů za časovou jednotku je však omezen oteplením a požadovanou životností spojky. • Při vysokém zatížení musí být spojky chlazeny vzduchem nebo olejem. • I ve vypnutém stavu vznikají mezi (nedokonale oddálenými) třecími plochami zbytkové třecí (točivé) momenty, které se přeměňují v teplo a snižují účinnost pohonného mechanizmu. • Způsob vyvozování vypínací a zapínací síly může být přizpůsoben zdroji dostupné energie. • Vypínací (příp. zapínací) síly musí působit trvale pro vytvoření (příp. eliminaci stálých) třecích sil k přenosu točivého momentu. 22 © S. Hosnedl

23 vypínací (příp. zapínací) síly zachycovat též vně spojky.
POTŘEBNÉ • U zevně ovládaných jednostranných spojek ( s jednou třecí plochou) se musí vypínací (příp. zapínací) síly zachycovat též vně spojky. • Poněkud větší rozměry oproti výsuvných zubovým spojkám. Výroba, montáž • Výroba je dosti náročná, vyrábějí a dodávají se proto velmi často jako komponenty. • Montáž je rovněž dosti náročná, u spojek použitých jako zakoupené komponenty však může být vlastní zamontování relativně jednoduché. • Vždy však značné nároky na souosost spojovaných částí. Ostatní • U spojek s olejovou náplní a s obložením lamel nutné dbát na hygienická a ekologická hlediska. ČASOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Rychlost procesů • Návrh, výroba, montáž i demontáž jsou relativně náročné. • Tyto procesy lze podstatně zrychlit použitím nakoupené spojky (komponentu) od specializovaného výrobce podle katalogu. 23 © S. Hosnedl

24 NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Hospodárnost procesů
POTŘEBNÉ NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Hospodárnost procesů • Pro výrobní náklady platí totéž co pro rychlost procesů. • Provozní náklady závisejí jednak na druhu přesouvacího zařízení (energie, mazání, čištění), jednak na náročnosti provozu (výměny opotřebených lamel, výměny olejové náplně, apod.) 24 © S. Hosnedl

25 Společné poznatky pro návrh a hodnocení ÚNOSNOST A OTEPLENÍ
POTŘEBNÉ Společné poznatky pro návrh a hodnocení (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) ÚNOSNOST A OTEPLENÍ • Při zapínání spojky za pohybu a zejména při častém zapínání je nutné provádět též návrh/hodnocení z hlediska oteplení vlivem energie přeměněné v třecích plochách na teplo. • U elektromagnetických spojek je nutné navíc připočítat teplo od ohmického odporu a vířivých proudů. • Teplo vzniká též u vypnutých spojek vlivem nedokonalého oddálení třecích ploch. • U kotoučových nemazaných spojek s kotoučem odtlačovaným pružinami však lze těmto jevům dobře zabránit. • U lamelových, zejména mazaných spojek jsou však tyto záležitosti velmi významné. • Energetické jevy probíhající ve spojkách při prokluzování třecích ploch jsou značně složité, popis jejich řešení se vymyká rámci tohoto výkladu. • Postup přibližného řešení lze nalézt v katalozích výrobců spojek a ve speciální odborné literatuře. 25 © S. Hosnedl

26 3.3.2 Výsuvné kotoučové/diskové třecí spojky
Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti - znaky) Třecí spojky na principu 2 ÷ 3 osově stlačovaných/uvolňovaných vnitřních a vnějších kotoučů s 1 ÷ 2 stykovými plochami mezikruhového nebo kuželového tvaru. Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) TYPICKÁ PROVEDENÍ (A) Mechanicky ovládané kotoučové třecí spojky Čelní (kotoučové) třecí spojky jednostranná DŮLEŽITÉ 26 © S. Hosnedl

27 DŮLEŽITÉ dvojstranná: 27 © S. Hosnedl

28 Kuželové (kotoučové) třecí spojky jednostranná:
DŮLEŽITÉ Kuželové (kotoučové) třecí spojky jednostranná: 28 © S. Hosnedl

29 DŮLEŽITÉ dvojstranná: 29 © S. Hosnedl

30 (B) Elektromagneticky ovládané kotoučové třecí spojky
DŮLEŽITÉ (B) Elektromagneticky ovládané kotoučové třecí spojky příklad jednostranné elektromagneticky zapínané/pružinami vypínané spojky (se sběracími kroužky): 30 © S. Hosnedl

31 (se sběracími kroužky):
DŮLEŽITÉ příklad dvojstranné elektromagneticky vypínané/pružinami zapínané spojky (se sběracími kroužky): Poznámka: Existují též konstr. provedení s pevnou elektromagnetickou cívkou vně kotoučů a tudíž bez sběrných kroužků. 31 © S. Hosnedl

32 MATERIÁL TŘECÍCH PLOCH KOTOUČŮ
Přenášený točivý moment lze zvýšit obložením jedné z dvojice třecích ploch materiálem o vysokém součiniteli tření. PŘIPEVNĚNÍ OBLOŽENÍ • nýtováním (tradiční způsob) a) • lepením (běžný způsob) b) POTŘEBNÉ Dvojice materiálů mazání souč. tření f [1] dov. měrný tlak pD [MPa] dov. teplota TD [ºC] litina/ocel litina/kalená ocel NE ~ 0,15 ~ 0,25 ~ 200 litina/oblož. ferod. ocel/oblož. ferod. ~ 0,30 ~ 0,50 32 © S. Hosnedl

33 Vlastnosti (reflektované vlastnosti) Jako běžné výsuvné zubové spojky
Poznatky pro návrh a hodnocení (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) MASTER STAVEBNÍ STRUKTURY Je zřejmý z typického provedení. ÚNOSNOST A PEVNOST Třecí plochy … normálná síla (obvodově na stř. Ds) kde: np [ 1 ] … počet třecích ploch (n = 1, 2) f [ 1 ] … součinitel tření α [ ° ] … poloviční vrchol. úhel třecího kužele: – pro čelní spojky α = 90° (sin α = 1) – pro kuželové spojky α  10 ÷ 20° Fa [ N ] … osová přítlačná síla POTŘEBNÉ 𝐹 𝑎 = 𝑀 𝑡 𝑉 ∙ 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑛 𝑝 ∙ 𝑓 ∙ 𝐷 𝑧𝑓 ; 𝑛 𝑝 = 𝑀 𝑡 𝑉 ∙ 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝐹 𝑎 ∙ 𝑓 ∙ 𝐷 𝑧𝑓 𝑓 = 𝑀 𝑡 𝑉 ∙ 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝐹 𝑎 ∙ 𝑛 𝑝 ∙ 𝐷 𝑧𝑓 ; 𝐷 𝑧𝑓 = 𝑀 𝑡 𝑉 ∙ 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑛 𝑝 ∙ 𝑓 ∙ 𝐹 𝑎 𝑀 𝑡 𝑉 = 𝑛 𝑝 ∙ 𝑓 ∙ 𝐹 𝑎 sin 𝛼 ∙ 𝐷 𝑠𝑓 2 33 © S. Hosnedl

34 kde: D2 , D1 [ mm ] … vnější a vnitřní třecí plochy (  0,6 ÷ 0,8)
[ mm ] … střední třecí ø kde: D2 , D1 [ mm ] … vnější a vnitřní třecí plochy (  0,6 ÷ 0,8)  Fa  pmax ≤ pD (ve třecí ploše) POTŘEBNÉ 𝐷 𝑠 𝑓 = ∙ 𝐷 − 𝐷 𝐷 − 𝐷 ≅ 𝐷 𝐷 1 2 Části spojky (včetně příp. vnitřních spojů apod.) Mt V  σredmax ≤ σD (v kritických řezech) pmax ≤ pD (v kritických stycích) Spoje částí spojky s hřídeli Konce hřídelů Poznámka: - Další informace viz. odstavec 1.2 a 1.3. 34 © S. Hosnedl

35 3.3.3 Výsuvné lamelové třecí spojky
Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti - znaky) Třecí spojky na principu osově stlačované/uvolňované sady vystřídaných vnitřních a vnějších kotoučů (lamel) stýkajících se ve více plochách mezikruhového tvaru. Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) TYPICKÁ PROVEDENÍ Mechanicky ovládané lamelové třecí spojky (př. spojky: Ortlinghaus - klasická lamelová spojka s pákovým mechanismem) DŮLEŽITÉ 35 © S. Hosnedl

36 Elektromagneticky ovládané lamelové třecí spojky
(př. elektromagnet. zapínané/pružinami vypínané spojky) DŮLEŽITÉ 36 © S. Hosnedl

37 MATERIÁL TŘECÍCH PLOCH LAMEL Orientačně:
POTŘEBNÉ třecí dvojice mazání souč. tření f [1] dov. měrný tlak pD [MPa] dov. teplota TD [ºC] ocel/ocel ANO ~ 0,05 ~ 0,5 ~ 200 ocel/osink. oblož. NE ~ 0,3 ocel/kovokeram. obl. ~ 5,0 ~ 500 Poznámka: - V literatuře je ještě někdy uváděna modifikace pD v závislosti na třecí rychlosti a počtu styk.ploch: pD (v,n) = pD . Cv . Ci [ MPa ] kde: Cv = … součinitel vlivu rychlosti v Ci = ( 1 ÷ 0,75 ) … součinitel vlivu počtu stykových ploch ( n  1 ÷ 10 ) 37 © S. Hosnedl

38 • nýtováním (osinkové obložení tradičně)
K INFORMACI PŘIPEVNĚNÍ OBLOŽENÍ • nýtováním (osinkové obložení tradičně) • lepením (osinkové obložení nověji) • nalisováním a slinováním (kovokeramické obložení) TVAR LAMEL Zachycení točivého momentu: pro menší točivé momenty vnější lamely: vnitřní lamely: 38 © S. Hosnedl

39 pro větší točivé momenty vnější lamely: vnitřní lamely:
K INFORMACI pro větší točivé momenty vnější lamely: vnitřní lamely: Vlastnosti (reflektované vlastnosti) Jako běžné výsuvné třecí spojky, navíc: • Přenášené točivé momenty jsou značně vysoké • Ztrátové momenty vypnutých spojek jsou však rovněž velké, spojky se tudíž značně zahřívají, zejména při vyšších vzájemných otáčkách rozpojených částí. • Mazané lamelové spojky mají poměr až 16. 39 © S. Hosnedl

40 Poznatky pro návrh a hodnocení MASTER STAVEBNÍ STRUKTURY
(tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) MASTER STAVEBNÍ STRUKTURY Je zřejmý z typického provedení. ÚNOSNOST A PEVNOST Třecí plochy Mt V = np f . Fa [ Nmm ] Fa = °FN … normálová síla (obvodově na stř. ø Ds) kde: np [ 1 ] … počet třecích ploch (np > 2) f [ 1 ] … součinitel tření Fa [ N ] … osová přítlačná síla   𝐷 𝑠 𝑓 = ∙ 𝐷 − 𝐷 𝐷 − 𝐷 ≅ 𝐷 𝐷 [mm] … střední třecí ø kde: D2 , D1 [mm] … vnější a vnitřní průměry třecích ploch ( 𝐷 1 𝐷 2  0,6 ÷ 0,8 )  Fa  pmax ≤ pD (ve třecí ploše – nezávisí na np!) POTŘEBNÉ 𝐹 𝑎 = 𝑀 𝑡 𝑉 𝑛 𝑝 ∙ 𝑓 ⟹ 𝑛 𝑝 = 𝑀 𝑡 𝑉 𝐹 𝑎 ∙ 𝑓 𝑓 = 𝑀 𝑡 𝑉 𝐹 𝑎 ∙ 𝑛 𝑝 40 © S. Hosnedl

41 Části spojky (včetně příp. vnitřních spojů apod.)
Mt V  σredmax ≤ σD (v kritických řezech) pmax ≤ pD (v kritických stycích) Spoje částí spojky s hřídeli Mt V  σredmax ≤ σD (v kritických řezech) Konce hřídelů Mt V  σredmax ≤ σD (v kritických řezech) POTŘEBNÉ Poznámka: - Další informace viz. odstavec 1.2 a 1.3. 41 © S. Hosnedl

42 Konstrukční úpravy lamel ke snížení nepříznivých tepel. účinků:
K INFORMACI ÚNOSNOST A OTEPLENÍ Jako běžných výsuvných třecích spojek, avšak u lamelových, zejména mazaných třecích spojek, jsou tyto jevy zvláště významné. Konstrukční úpravy lamel ke snížení nepříznivých tepel. účinků: zářezy pro snížení vnitřního pnutí a tep. deformací 42 © S. Hosnedl

43 tvarové úpravy pro snazší oddělení třecích ploch
K INFORMACI tvarové úpravy pro snazší oddělení třecích ploch 43 © S. Hosnedl

44 Děkuji za pozornost Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ „Inovace výuky podpořená praxí“. 44


Stáhnout ppt "Části a mechanismy strojů 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google