Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací součásti,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací součásti,"— Transkript prezentace:

1 Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací součásti, rukojeti, kliky apod. Různé druhy spojů a spojovací součásti pružný pojistný kroužek pero podélný klín hřídelová matice drážkovaný hřídel

2 Spoje a spojovací součásti Kolíky, hřeby, čepy, podložky, závlačky, pojistné kroužky, klíny podélné a příčné, drážkování, nýty, spoje pomocí deformací plastických i pružných (provedení pro spoje plechů, plastových souč., pružně uchycené ozuby aj.). Různé druhy kolíků a hřebů

3 Použití kolíků a hřebů

4 Čepy a součásti pro jejich zajištění Čepy jsou určeny pro kyvné uchycení součástí – táhel, pák, vidlic aj. Pojistné kroužky, závlačky aj. Příklady použití čepů

5 Vidlice a oka pro hydraulické a jiné mechanismy Kloubová ložiska slouží k odstranění stereostatické neurčitosti pro mechanismy na ne zcela tuhém rámu.

6

7 Klíny a pera pro přenos krouticího momentu z hřídele na náboj (podélné) klíny duté (torné) klíny ploské klíny drážkové klíny tangenciální  klíny s nosem  klíny bez nosu  pera těsná  pera výměnná  pera úsečová (Woodruffova) F = 2. Mk / D p = F / A

8 Příčné klíny a stavěcí klíny Kontaktní napětí dovolené (bez vzájemného pohybu) s ohledem na nebezpečí roztržení náboje šedá litina ≤ 15 až 30 MPa ocel ≤ 40 až 80 MP Kontaktní napětí dovolené bez vzájemného pohybu bez ohledu na nebezpečí roztržení náboje ocel ≤ 120 až 150 MPa

9 Drážkované hřídele a náboje a hranolová spojení Kontrola kontaktního napětí (měrný tlak) – styk bez vzájemného pohybu / pohyblivý (přesuvná kola) pohyblivý styk náboje a hřídele v drážkování – kontaktní napětí ≤ 15 až 70 MPa dle charakteru zatěžování

10 Svěrná spojení Tření v styčné ploše – přítlačná síla i. F 1 vyvozena šrouby (počet šroubů i ) Přítlačná síla způsobí měrný tlak p = i. F i d. l

11 Svěrné spoje náboj - hřídel Působením tlaku vznikne tření mezi nábojem a hřídelem Spoj přenese krouticí moment M k = π. d. l. p. f. d / 2 Pro kuželovou plochu se určí měrný tlak vzniklý působením osové síly F p = F π. d s. l. ( tg β + tg φ ) Součinitel tření se volí f = 0,1 měrný tlak p = 15 až 80 MPa Velikost a zatížení šroubů se volí podle potřebného měrného tlaku, kterým má vzniknout třecí síla nebo moment. Zděře kruhové a ploché.

12 Pružné kroužky Ringfeder Ringfeder – svěrný spoj s pružnými kuželovými kroužky, které jsou předepínány osovou silou nutná vysoká přesnost průměru hřídele a otvoru v náboji i kroužků pro spojení náboje s hřídelem vyvoláním tření se zesíleným účinkem pomocí kuželů

13 Nalisovaná spojení náboje a hřídele Potřebný přesah pro vyvolání měrného tlaku p je pro průměr hřídele d 1 Δd = d 1. p. ( C+ 1 ) / E Tuhost náboje je dána vnějším průměrem d 2 a projeví se vlivem poměru C = ( a 2 + 1 ) / (a 2 – 1 ) kde a = d 2 / d 1 Silnostěnná nádoba

14 Nalisovaný spoj náboj - hřídel Průběh napětí σ r = σ 0 – K / x 2 σ t = σ 0 + K / x 2 σ 0 = p. 1 / (a 2 – 1 ) Podmínky pro x = d 1 / 2 σ r = - p x = d 2 / 2 σ r = 0 K = 2. p. ( d 1 2 + d 2 2 – 2 ) / (a 2 – 1 ) Tečné napětí pro x = d 1 / 2 σ t = C. p Dvojosá napjatost – Guestova hypotéza σ D ≥ σ 1 – σ 2 = p. ( C + 1 ) rotační symetrie

15 Nýty a spojení nýtováním nýtování - přímé (roznýtování součásti) - nepřímé (s nýty) nýtování - za tepla - za studena nýty ocelové měděné slitiny Al

16 Nýtovaná příhradová konstrukce Pruty v konstrukci  pásnice (tah – tlak)  nosníky (ohyb)  výztuhy (výplň tah, tlak) Těžiště profilů (těžištní čáry) Styčníky (rovnováha, zatížení) Rovina konstrukce Střih nýtu (tečné napětí) τ = F 1 / ( π/4. d 2 ) Otlačení nýtu p = F 1 / ( d. s 1 ) Profil – stojina, příruba Dovolené napětí pro nýt smyk σ D = 60 až 80 MPa otlačení p D = 120 až 150 MPa

17 Výpočty ocelových konstrukcí pruty z válcovaných profilů I, U, L, Z, T, trubek aj. Pruty tažené (tlačené) σ = F / A ≤ σ D σ D = σ Kt / k bezpečnost k Pruty ohýbané σ = M O / W O ≤ σ D M O ohybový moment je součtem účinků sil a dvojic po jedné straně průřezu průřezový modul W O = I O / e I O je osový moment setrvačnosti průřezu e je vzdálenost krajních vláken od neutrálné osy Pruty namáhané na vzpěr (vybočení účinkem osové síly) poloměr setrvačnosti průřezu i O = √ I O / A štíhlost λ O = l / i O vzpěrná délka podle uchycení konců prutu l namáhání σ = c O. F / A c O je součinitel vzpěrnosti (je tabelován jako funkce štíhlosti λ O ) možnost vybočení profilů při ohybu - zkroucení

18 Součásti pro ruční ovládání ruční kolečka ovládací páky a rukojeti knoflíky a ruční kolečka křížová Prvky pro ovládání obráběcích strojů, přípravků aj. ruční kolečko rukojeti


Stáhnout ppt "Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací součásti,"

Podobné prezentace


Reklamy Google