Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-2-009
Pohybové hřídele OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-2-009

3 Charakteristika hřídelů
jsou součásti pohybových ústrojí strojů ve většině strojních zařízení, přenáší otáčivý pohyb a kroutící moment, zajišťují přenos energie. na hřídelích bývají upevněny řemenice, řetězová kola, ozubená kola, lanovnice, vačky, spojky,.. pomocí klínů, per,drážkování, nalisováním,.. hřídele jsou uloženy otočně pomocí kluzných nebo valivých ložisek, části hřídelů, které jsou uloženy v ložiskách se nazývají čepy. Hřídel je obvykle namáhán na ohyb a krut. V místech ložisek na otlačení.

4 Pohybové hřídele Pohybové hřídele
jsou namáhány na krut, krut + ohyb nebo krut + tah.

5 Rozdělení pohybových hřídelů - podle tvaru
hladké tvarové zalomené ohebné duté

6 Příklady pohybových hřídelů - podle tvaru

7 Pohybový hřídel - řez Pohybový hřídel, namáhaný na krut a ohyb.

8 Pohybový hřídel motoru

9 Pohybové hřídele - příklady
Klikový hřídel Vačkový hřídel

10 Postup výpočtu pohybového hřídele
Pohybové hřídele jsou namáhány současně na krut Mk a na ohyb Mo od přenášeného výkonu P. Proto je nutné počítat s tzv. redukovaným napětím red a redukovaným ohybovým momentem Mored

11 Postup výpočtu pohybového hřídele
Vypočteme kroutící moment Mk, síly F a reakce FA a FB, Vycházíme ze zadaného výkonu P, který hřídel přenáší. Vypočítáme Mk z něho sílu F.

12 Postup výpočtu pohybového hřídele
Výpočet Momax Výpočet Mred Výpočet ohybového napětí omax, napětí na krut k a redukovaného napětí red

13 Postup výpočtu pohybového hřídele
Výpočet průměru hřídele d

14 Příklad výpočtu pohybového hřídele
Zadání Vypočítejte průměr hřídele d, který přenáší výkon P=1,5kW při otáčkách n=15 s-1, za předpokladu, že je namáhán ohybem krutem. Na hřídeli je řemenice o průměru D=160 mm. Materiál hřídele , kterému odpovídá dovolené namáhání v ohybu Do=65 MPa. Dáno: P=1,5 kW n=15s-1=900min-1 D=160mm Mat. hřídel = Do=65 MPa l=300 mm

15 Příklad výpočtu pohybového hřídele
Výpočet kroutícího momentu Mk, Výpočet síly F a reakcí FA a FB

16 Příklad výpočtu pohybového hřídele
Výpočet MOmax Výpočet ohybového redukovaného momentu Mored Výpočet průměru d: Volíme průměr 15mm.

17 Kritické otáčky hřídele
Hřídele jsou součásti dynamicky namáhané. U rotujících hřídelů se projeví při určité rychlosti otáčení značné kmitání, tzv. otáčky kritické. Nastává rezonance, při které se výchylky kmitu hřídele teoreticky zvětšují na nekonečně velkou hodnotu. Kmitání muže být: Ohybové, torzní nebo podélné. Hřídele dělíme s hlediska kritických otáček na : Konstruktér se proto musí vždy přesvědčit, zda se provozní otáčky neshodují s kritickými: y … je maximální průhyb hřídele Kdyby hřídel pracoval při kritických otáčkách, zlomil by se, i kdyby byl podle pevnostních podmínek správně dimenzován.

18 Hřídele, hřídelové čepy
Otázky k opakování: Jaké součásti slouží k přenosu kroutícího momentu ? Jaké znáš druhy hřídelů a jaký je mezi nimi rozdíl ? Popište různé způsoby úpravy hřídelů pro jednotlivé spoje s nábojem. Jaký je rozdíl mezi vstupním, výstupním a předlohovým hřídelem? Zdůvodněte použití dutých hřídelů. Co jsou to hřídelové čepy a k čemu slouží? Nakresli a popiš válcový a kuželový čep. Uveďte pevnostní rovnice pro jednotlivé způsoby namáhání hřídelů a vysvětlete veličiny. Vysvětlete pojem kritické otáčky (souvislost s rezonancí). Proč provozujeme některé rotory v nadkritické oblasti?

19 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dilinger a kolektiv.
Strojnictví I, II, J. Doleček, Z. Holoubek Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák Fischer, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Bolek, A., Kochman, J. aj. Části strojů 1. svazek. 5. vyd. Praha : SNTL, 1989. Doleček, J., Holoubek, Z. Strojnictví I. pro SOU. 1. vyd. (nebo pozdější) Praha : SNTL, 1988.


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google