Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ludmila Koláčková Hlediska, podle nichž učitelé vybírají učebnice češtiny pro cizince.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ludmila Koláčková Hlediska, podle nichž učitelé vybírají učebnice češtiny pro cizince."— Transkript prezentace:

1 Ludmila Koláčková Hlediska, podle nichž učitelé vybírají učebnice češtiny pro cizince

2 S TRUKTURA VYSTOUPENÍ  Učebnice v jazykové přípravě  Optimální učebnice?  Výzkumná sonda  Dotazník  Hlediska výběru  Nejpoužívanější učebnice  Další výsledky dotazníkového šetření  Shrnutí, literatura, dotazy

3 U ČEBNICE V JAZYKOVÉ PŘÍPRAVĚ ESL: Harmer, 2008 (kritéria pro výběr učebnice, fáze a hlediska výběru) Ur, 1999 (výhody a nevýhody používání učebnice, příprava a hodnocení vlastních výukových materiálů) ČJ pro cizince: Hádková, 2008 (evaluace učebních materiálů) Hrdlička, 2009 (prezentace gramatiky v učebnicích, seznam 16 základních učebnic češtiny pro cizince)

4 O PTIMÁLNÍ UČEBNICE TŘI KRITÉRIA:  přiměřená potřebám, zájmům a schopnostem studentů  vyhovující vyučujícím  splňující požadavky školního kurikula ČTYŘI FÁZE VÝBĚRU:  analýza (analysis)  pilotování (piloting)  konzultace (consultation)  shromáždění názorů (gathering opinions) (Harmer, 2008)

5 VÝZKUMNÁ SONDA  květen a červen 2010  jazykové školy (30) a VŠ pracoviště (7) v JM kraji  elektronicky distribuovaný dotazník  odpovědi: 56 šest vyučujících

6 DOTAZNÍK (FÁZE ANALÝZY)  Kterou učebnici ve výuce cizinců používáte? Jaké jsou důvody, proč ji používáte? Používáte při práci s učebnicí zprostředkující jazyk?  Je na trhu učebnice, kterou byste rádi používali, ale z určitých důvodů nemůžete?  Používáte mimo učebnice doplňkové materiály?

7 HLEDISKA VÝBĚRU  Cena  Dostupnost  Přitažlivá témata  Atraktivní design  Procvičuje rovnoměrně všechny dovednosti  Její součástí je zvuková nahrávka/ cvičný sešit/manuál pro učitele  Jiné důvody (Harmer, 2008)

8 N EJPOUŽÍVANĚJŠÍ UČEBNICE Graf č. 1

9 UČEBNICE L. HOLÉ Graf č. 2

10 C OMMUNICATIVE C ZECH Graf č. 3

11 Č EŠTINA PRO ŽIVOT Graf č. 4

12 JE NA TRHU UČEBNICE, KTEROU BYSTE RÁDI POUŽÍVALI, ALE Z URČITÝCH DŮVODŮ NEMŮŽETE? Graf č. 5

13 P OUŽÍVÁTE MIMO UČEBNICE DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY ? Graf č. 6

14 L ITERATURA  HÁDKOVÁ, M. – CAKIRPALOGLU, I. Manuál pracovní skupiny Čeština pro cizince. Praha: 2008. ISBN 978-80-86856-44-5. 61 s.  HÁJKOVÁ, E. Učebnice jako komunikátor. In Dovednostní model učitelovy profese. Praha: 1986, s. 139 – 161.  HARMER, J. How to Teach English. Harlow : Longman, 2008. ISBN 978-1405853095. 288 s.  HRDLIČKA, M. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Praha : UK, 2009. ISBN978-80-246-1527-1. 158 s.  CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200- 1213-3. 209 s.  PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998.  UR, P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. ISBN 0521449944. 375 s.  SIKOROVÁ, Z. Jak vybírat učebnice. Komenský. 2002, roč. 126, č. 5/6, s. 100 – 103.

15 UČEBNICE  CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím I. Praha: Karolinum, 2008.  ČECHOVÁ, E. TRABELSIOVÁ, H. Do you want to speak Czech? Liberec: Harry Putz, 2002.  HÁDKOVÁ, M. Czech in 30 days. Praha: 2006.  HOLÁ, L. Czech Express I, II. Praha: Akropolis, 2006. Czech Step by Step. Praha: New Czech Step by Step. Praha:  NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život. Praha: Akropolis, 2008. ISBN978-80-86903- 80-4.  REŠKOVÁ, I., PINTAROVÁ, M. Communicative Czech - Elementary Czech. Brno: Ivana Rešková, 2006.  ŠTINDL, O. Easy Czech Elementary. Praha: Akronym, 2008 (s CD).

16 P RAHA, 4. PROSINCE 2010 Děkuji za pozornost. Ludmila Koláčková ludmila.kolackova@centrum.cz


Stáhnout ppt "Ludmila Koláčková Hlediska, podle nichž učitelé vybírají učebnice češtiny pro cizince."

Podobné prezentace


Reklamy Google