Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezident ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezident ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 Prezident ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Prezident Hlava státu Z výkonu své funkce není odpovědný žádnému státnímu orgánu. Je volen v přímých volbách občany ČR staršími 18 let. Je zvolen kandidát, který má nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který ve druhém kole voleb obdržel nejvyšší možný počet platných hlasů oprávněných voličů.

3 Navrhnout kandidáta na prezidenta může: Každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li ho petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky. Nejméně 20 poslanců. Nejméně 10 senátorů.

4 Práva a povinnosti prezidenta ČR Jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády. Přijímá demise a odvolává vládu. Svolává zasedání Poslanecké sněmovny. Rozpouští Poslaneckou sněmovnu. Pověřuje vládu, jejíž demisi přijal, nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády. Jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy.

5 Odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, a zahlazuje odsouzení. Má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního. Podepisuje zákony. Jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřad. Jmenuje členy Bankovní rady ČNB. Zastupuje stát na venek. Sjednává mezinárodní smlouvy.

6 Je vrchním velitelem ozbrojených sil. Přijímá vedoucí zastupitelských misí. Prověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. Vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu. Jmenuje a povyšuje generály. Propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní- li k tomu jiný orgán. Jmenuje soudce. Nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. Má právo udělovat amnestii.

7 Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce: Zadržet Trestně stíhat Stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt

8 Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslaneckésněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců.

9 Úkoly: K vypracování úkolu mohou žáci použít internetové vyhledávače jako třeba Google či internetovou encyklopedii Wikipedie. Použité zdroje vždy uvedou. 1. Rozhodněte co je a co není pravda? Prezident ČR - Svolává zasedání Parlamentu - Rozpouští Parlament ČR - Povyšuje do hodnosti generálkapitána - Uděluje Řád velkého lva - Má právo nepřijmout zákon - Jmenuje gubernanta ČNB

10 2. Pokuste se napsat všechny naše prezidenty od roku 1918 až po současnost. - Žáci v tomto úkolu mohou pracovat jak jednotlivě tak i ve skupinách.

11 Žáci se pokusí zamyslet nad jedním z témat a vypracují na toto téma úvahu. 1. Jmenování profesorů. 2. Udělování milostí. 3. Reprezentace prezidenta ČR v cizích zemích.

12 Použitá literatura VALENTA, Milan a Oldřich MULLER. Občanská nauka pro střední odboré školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 176 s. ISBN 80-7235-179-6. EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. Odmaturuj!. ISBN 80-862-8568-5.


Stáhnout ppt "Prezident ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google