Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politický systém ČR – Vláda ČR Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politický systém ČR – Vláda ČR Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr."— Transkript prezentace:

1 Politický systém ČR – Vláda ČR Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Alena Pekařová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /1 AutorPaedDr. Alena Pekařová Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-On/3-ON-2/2 Název DŮMPolitický systém ČR – Vláda ČR Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP63-41-M/01 Obor vzděláváníManagement hotelových a turistických služeb Vyučovací předmětObčanská nauka Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem. náplň: vymezení pojmu Vláda ČR, složení vlády, práce vlády, Ústava ČR a vláda Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaVláda ČR, premiér, ministr, ministerstva, Ústava ČR Datum22. 2. 2013

3 Politický systém ČR – Vláda ČR Vymezení pojmu Vláda ČR Schéma Vlády ČR Předseda vlády Ministři vlády Články Ústavy ČR

4 Politický systém ČR – Vláda ČR Vláda České republiky je vrcholný orgán výkonné moci v České republice. Její postavení vymezuje Ústava ČR v hlavě III, článku 67 – 80. Úřad vlády sídlí v budově Strakovy akademie v Praze na Malé straně. Obr. 1

5 Politický systém ČR – Vláda ČR Vláda je nejvyšším orgánem výkonné moci, nikoliv prezident. V některých zemích se vláda nazývá kabinet, rada ministrů. Tvoří ji: předseda vlády (premiér, kancléř) místopředsedové ministři Některé země mají další členy, např. státní tajemníky.

6 Předseda Vlády ČR (premiér) Organizuje činnost vlády Řídí její zasedání Vystupuje na veřejnosti jejím jménem Podílí se na spolupodepisování vládních nařízení Má značné kompetence v oblasti zahraničních věcí S prezidentem republiky spolupodepisuje mezinárodní smlouvy

7 Ministři Jsou pověřeni řízením jednotlivých odvětví národního hospodářství a státní správy (rezortů) V rámci svých rezortů samostatně rozhodují Řídí vrcholné úřady – ministerstva V oblasti spravované jejich ministerstvem mají normotvornou pravomoc tzn. vydávají obecně závazné vyhlášky a nařízení

8 Schéma Vlády ČR  Předseda (premiér)  1. místopředseda vlády  Místopředseda vlády  Ministři:  Vnitra  Spravedlnosti  Obrany  Ministr průmyslu a obchodu  Životního prostředí  Zemědělství  Financí  Zdravotnictví  Práce a sociálních věcí  Kultury  Dopravy  Školství, mládeže a tělovýchovy  Pro místní rozvoj  Bez portfeje

9 Politický systém ČR – Vláda ČR Vláda je odpovědná za výsledky své práce Parlamentu ČR. Vláda je kolektivní orgán a za každé vládní rozhodnutí nese odpovědnost jako celek (tzv. kolektivní odpovědnost). Je nepřípustné, aby některý ministr veřejně odsoudil rozhodnutí své vlády. Nesouhlasí-li zásadně s určitým kolektivním rozhodnutím, má právo ze své funkce odstoupit.

10 Politický systém ČR – Vláda ČR U nás máme více politických stran a pokud strana nezíská ve volbách většinu, dochází k uskupení dvou a více stran = koaliční vláda. V mimořádných situacích (za války) se utváří tzv. velká koalice, v níž jsou zastoupeny i malé strany.

11 Politický systém ČR – Vláda ČR Předstupuje před parlament s vládním programem Schválení programu je podmínkou Pokud je vládě vyslovena parlamentní nedůvěra (poslanecká sněmovna) = vládní krize Vláda je nucena podat demisi

12 Ústava ČR Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. Česká ústava je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení.

13 Politický systém ČR - Vláda ČR Ústava ČR Článek 68 (1)Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. (2)Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. (3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. (4)Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. (5)V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

14 Politický systém ČR – Vláda ČR Ústava ČR Článek 72 (1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru. (2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Článek 73 (1)Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády. (2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny. (3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

15 Politický systém ČR – Vláda ČR Ústava ČR Článek 75 Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat. Článek 78 K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

16 Kontrolní otázky 1.Čím se zabývá Vláda ČR? 2.Jaká je náplň funkce premiéra? 3.Čím se zabývají ministři? 4.Pokuste se obsadit vládní schéma jmény současných členů vlády.

17 Seznam obrázků: Obr. 1: Sídlo vlády [vid. 1. 4. 2013] dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Garden_of_Straka_Academy,_Pragu e_Mal%C3%A1_Strana.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Garden_of_Straka_Academy,_Pragu e_Mal%C3%A1_Strana.jpg

18 Seznam použité literatury: EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. aktualiz. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 8086285685. MUELLER, Oldřich; VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště. Svazek 2. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 139 s. ISBN 807235180X. www.wikipedie.cz

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Politický systém ČR – Vláda ČR Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google