Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém dělby moci v ČR Veřejná správa ZS 2010 Němečková, Strnadová, Zedníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém dělby moci v ČR Veřejná správa ZS 2010 Němečková, Strnadová, Zedníková."— Transkript prezentace:

1 Systém dělby moci v ČR Veřejná správa ZS 2010 Němečková, Strnadová, Zedníková

2 Úvod a cíl  Základní dělení mocí ve státě – srovnání unitární stát a federace (ČR x USA)  Podrobný popis všech tří mocí v ČR včetně jejich vztahu k právnímu systému  Popis konkrétní kauzy kompetenčního konfliktu  Závěr, zhodnocení, křížovka

3 Základní dělení systémů 1) HORIZONTÁLNÍ dělení  Zákonodárná moc  Výkonná moc  Soudní moc

4 2) VERTIKÁLNÍ dělení  Unitární stát - jednotný stát s ucelenou soustavou státních orgánů a jednotným právním řádem, což je zakotveno v ústavě  Federace - složený stát, skládající se ze států - členů federace

5  Legislativa – moc zákonodárná

6  Kongres - Sněmovna reprezentantů - Senát -obě komory si jsou rovnocenné X  Parlament - Poslanecká sněmovna (dolní komora) - Senát (horní komora)

7  Exekutiva – moc výkonná

8  Prezident - je jediným ústavou daným držitelem výkonné moci, což znamená, že jmenuje členy vlády a všechny úředníky X  Prezident republiky a vláda - Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně - Prezident je volen Parlamentem na společné schůzi obou komor na dobu 5 let

9 Jurisdikce – moc soudní

10  Kongresu USA je přiznána pravomoc zakládání a rušení federálních soudů a stanovení počtu soudců  Federální soudci jsou jmenováni na doživotí X  Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let  Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu

11 Moci v ČR Ústava České republiky je spolu s Listinou základních práv a svobod nejvyšším zákonem  Zákonodárná  Výkonná  Soudní

12 Zákonodárná moc (Hlava II)  Parlament má oprávnění vydávat zákony  Návrhy nových zákonů i změn připravuje vláda a její odborný orgán, v ČR Legislativní rada vlády, mohou je však podávat také poslanci obou komor  Návrh zákona musí splňovat řadu podmínek např.: odhad dopadů na státní rozpočet, životní prostředí, případně občany

13 Pravomoci poslanecké sněmovny  Projednává a schvaluje zákony  Poslanec nebo skupina poslanců má právo navrhovat zákony  Rozhoduje o podobě státního rozpočtu  Má právo vyslovit nedůvěru vládě

14 Pravomoci senátu  Projednává a schvaluje návrhy zákonů, které dostane od Poslanecké sněmovny, navrhuje zákony  Vyslovuje (ne)souhlas s mezinárodními smlouvami, s vyhlášením válečného stavu, s vysláním ozbrojených sil mimo území ČR  Volí prezidenta republiky, žaloba pro velezradu  Vyslovuje souhlas se jmenováním soudců ÚS  Předkládá prezidentu návrhy na státních vyznamenání

15 Výkonná moc (Hlava III)  Prezident ČR  Vláda ČR  Orgány místní samosprávy (kraje, obce)  Agentury a úřady  Nejvyšší kontrolní úřad, ČNB

16 Vláda ČR 2010 Vláda ČR 2010 Zdroj:http://www.klaus.cz/clanky/2644

17 Pravomoci prezidenta  Jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, soudce, generály Armády a Policie České republiky, rektory a profesory vysokých škol a další instituce  Svolává zasedání Poslanecké sněmovny a rozpouští ji  Odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem  Má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon  Podepisuje zákony

18 Moc soudní (Hlava IV) Soustava soudů ČR Ústavní soudnictvíSoustava obecných soudů Ústavní soud ČR Brno Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud Brno Vrchní soudy Praha a Olomouc Krajské soudy celkem 7 Okresní soud celkem 86

19 Kompetenční spor ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 28. května 2009 o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny Volební období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 2006 skončí v roce 2009 dnem voleb do Poslanecké sněmovny, které se budou konat do 15. října 2009. (…)

20 Kompetenční spor Usnesení ústavního soudu (10. 9. 2009)  „Obsahem proto nejde o zákon, nýbrž o individuální konkrétní rozhodnutí přijaté ve formě ústavního zákona.“ (princip obecnosti)  „…mimo rámec Ústavou předepsaného postupu stanoví pro tento jediný případ zcela jiný postup než Ústava ukládá.“ (institut rozpuštění)

21 Kompetenční spor  "Ústavní soud – v den 16. výročí svého založení – svým rozhodnutím vědomě a záměrně prohlubuje politickou krizi v naší zemi. Chceme-li se dnes i do budoucna vyhnout podobným situacím, které hrozí chaosem a ohrožují celou společnost, blíží se chvíle, kdy bude nutno přijmout novou ústavní definici pravomocí Ústavního soudu." Václav Klaus

22 Děkujeme za pozornost  Závěr ◦rozpoznávat a charakterizovat typy jednotlivých systémů ◦rozlišovat složky moci a jejich kompetence ◦orientovat se v uspořádání ČR  Dotazy?  Aktivita

23 Zdroje informací 1) Veřejná správa : e-learning PEF [online]. Brno : PEF Mendelu, 2010 [cit. 2010-09-25]. Dostupné z WWW:. 2) LANGÁŠEK, Tomáš. ÚS zrušil ústavní zákon a rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení předčasných voleb[online] Publikováno 10.9.2009 [cit. 2010-09-24]. Dostupné z WWW:. 3) ČR. Ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. 29.června 2009, 2009, 58, s. 2814. Dostupný také z WWW:. ISSN 1211-1244. 4) iDnes.cz. Soud zrušil říjnové volby, uznal Melčákovu stížnost. 10.září 2009 [cit. 2010-09-24]. Dostupné z WWW:


Stáhnout ppt "Systém dělby moci v ČR Veřejná správa ZS 2010 Němečková, Strnadová, Zedníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google