Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dělba moci. Moc zákonodárná legislativa  Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový Parlament ČR  Skládá se z Poslanecké sněmovny a Senátu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dělba moci. Moc zákonodárná legislativa  Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový Parlament ČR  Skládá se z Poslanecké sněmovny a Senátu."— Transkript prezentace:

1 Dělba moci

2 Moc zákonodárná legislativa

3  Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový Parlament ČR  Skládá se z Poslanecké sněmovny a Senátu

4 Poslanecká sněmovna

5 Sněmovní síň

6

7 Poslanecká sněmovna  Často se též označuje Sněmovna  Tvoří ji 200 poslanců volených na 4 roky systémem poměrného (proporcionálního) zastoupení

8 Charakterizujte systém poměrného (proporcionálního) zastoupení.  Rozdělení poslaneckých mandátů odpovídá procentu odevzdaných hlasů  Volič nevolí jednotlivce, ale celé kandidátské listiny  Tříštění politických sil se částečně zamezuje stanovením procentní hranice – alespoň 5%  Možnost preferenčních hlasů

9 Jaké je aktivní volební právo při volbách do PS?  Občan ČR  Způsobilý k právním úkonům  Starší 18 let

10 Poslanecká sněmovna  Poslancem se může stát občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a dosáhl věku 21 let  Na prvním zasedání volí poslanci předsedu a místopředsedy  Úkolem předsedy je svolávat, zahajovat a řídit schůze

11 Poslanecká sněmovna  Podle příslušnosti k politickým stranám se poslanci sdružují v poslaneckých klubech  Poslanecká sněmovna zřizuje výbory, které předjednávají návrhy zákonů  Ze zákona musí zřídit výbory:  mandátový a imunitní (ověřují mandáty poslanců a jednají o záležitostech týkajících se poslanecké imunity)

12 petiční výbor (shromažďuje a zpracovává petice občanů) organizační výbor (organizuje práci Sněmovny, …) rozpočtový výbor (projednává návrh státního rozpočtu)

13 Dále se obvykle zřizují výbory:  ústavně-právní  zahraniční  výbor pro obranu a bezpečnost  výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  výbor pro životní prostředí  výbor pro zdravotnictví

14 Poslanecká sněmovna  Sněmovna je dynamičtější komora, má více pravomocí než Senát  Její hlavní činností je tvorba a schvalování zákonů (účast na legislativním procesu)  Sněmovna přijímá všechny návrhy zákonů, poslanci nebo skupina poslanců také navrhují zákony, projednávají je a schvalují

15 Poslanecká sněmovna  V legislativním procesu mohou poslanci přehlasovat Senát a prezidentské veto  Vláda ČR se zodpovídá pouze Poslanecké sněmovně  Poslanecká sněmovna vyslovuje Vládě ČR důvěru, respektive nedůvěru  Poslanecká sněmovna má právo interpelací

16 Co je interpelace?  Interpelace – člen Vlády ČR musí na jednání Poslanecké sněmovny poskytnout vysvětlení

17 Rozpouštění Poslanecké sněmovny  PS může rozpustit Prezident ČR, pokud  nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíhož předsedu navrhl předseda PS  se neusnesla do tří měsíců o návrhu, s nímž spojila Vláda ČR otázku důvěry  nebyla usnášeníschopná po dobu tří měsíců, ačkoliv zasedání nebylo přerušeno a byla opakovaně

18 svolávána  bylo zasedání přerušeno na více než 120 dní v roce

19 Odkaz na oficiální stránku  http://www.psp.cz/docs/status.html http://www.psp.cz/docs/status.html

20 Senát Parlamentu ČR

21

22  Tvoří ho 81 senátorů, kteří jsou voleni na 6 let většinovým (majoritním) volebním systémem  Každé dva roky je volena 1/3 senátorů, tedy 27  Senát byl poprvé zvolen v roce 1996

23 Charakterizujte většinový (majoritní) volební systém  Je zvolen pouze jediný kandidát, který získá v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu hlasů voličů  Zpravidla se musí zřídit druhé kolo volby, do kterého postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů  Nedostatečně odráží skutečné rozložení politických sil v zemi, nezastupuje menšiny

24 Senát  Senátorem se může stát občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a dosáhl věku 40 let  Vnitřní organizace (předseda, místopředsedové, kluby, výbory) je obdobná jako u Poslanecké sněmovny  Senát má méně pravomocí a slabší postavení v legislativním procesu než PS

25 Senát  Funguje jako pojistka pro zkvalitnění zákonů  Je nerozpustitelný  V případě rozpuštění PS může přijímat tzv. zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odklad a vyžadují sílu zákona

26 Odkaz na oficiální stránku  http://www.senat.cz/ http://www.senat.cz/

27 Děkuji Vám za pozornost

28 Zdroje  http: //www.psp.cz/docs/virtual/list.html http: //www.psp.cz/docs/virtual/list.html http: //www.psp.cz/docs/virtual/list.html  http://www.senat.cz/zajimavosti/fotogalerie /2009/01_28_4_schuze_senatu_big.jpg http://www.senat.cz/zajimavosti/fotogalerie /2009/01_28_4_schuze_senatu_big.jpg http://www.senat.cz/zajimavosti/fotogalerie /2009/01_28_4_schuze_senatu_big.jpg  http://www.senat.cz/zajimavosti/fotogalerie /2009/05_27_seminar_vedni_politika_a_v eda_v_praxi_big.jpg http://www.senat.cz/zajimavosti/fotogalerie /2009/05_27_seminar_vedni_politika_a_v eda_v_praxi_big.jpg http://www.senat.cz/zajimavosti/fotogalerie /2009/05_27_seminar_vedni_politika_a_v eda_v_praxi_big.jpg  http://i.idnes.cz/10/061/cl6/JB3384ef_sne mo.jpg


Stáhnout ppt "Dělba moci. Moc zákonodárná legislativa  Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový Parlament ČR  Skládá se z Poslanecké sněmovny a Senátu."

Podobné prezentace


Reklamy Google