Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dělba moci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dělba moci."— Transkript prezentace:

1 Dělba moci

2 Moc zákonodárná legislativa

3 Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový Parlament ČR
Skládá se z Poslanecké sněmovny a Senátu

4 Poslanecká sněmovna

5 Sněmovní síň

6 Sněmovní síň

7 Poslanecká sněmovna Často se též označuje Sněmovna
Tvoří ji 200 poslanců volených na 4 roky systémem poměrného (proporcionálního) zastoupení

8 Charakterizujte systém poměrného (proporcionálního) zastoupení.
Rozdělení poslaneckých mandátů odpovídá procentu odevzdaných hlasů Volič nevolí jednotlivce, ale celé kandidátské listiny Tříštění politických sil se částečně zamezuje stanovením procentní hranice – alespoň 5% Možnost preferenčních hlasů

9 Jaké je aktivní volební právo při volbách do PS?
Občan ČR Způsobilý k právním úkonům Starší 18 let

10 Poslanecká sněmovna Poslancem se může stát občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a dosáhl věku 21 let Na prvním zasedání volí poslanci předsedu a místopředsedy Úkolem předsedy je svolávat, zahajovat a řídit schůze

11 Poslanecká sněmovna Podle příslušnosti k politickým stranám se poslanci sdružují v poslaneckých klubech Poslanecká sněmovna zřizuje výbory, které předjednávají návrhy zákonů Ze zákona musí zřídit výbory: mandátový a imunitní (ověřují mandáty poslanců a jednají o záležitostech týkajících se poslanecké imunity)

12 petiční výbor (shromažďuje a zpracovává petice občanů)
organizační výbor (organizuje práci Sněmovny, …) rozpočtový výbor (projednává návrh státního rozpočtu)

13 Dále se obvykle zřizují výbory:
ústavně-právní zahraniční výbor pro obranu a bezpečnost výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu výbor pro životní prostředí výbor pro zdravotnictví

14 Poslanecká sněmovna Sněmovna je dynamičtější komora, má více pravomocí než Senát Její hlavní činností je tvorba a schvalování zákonů (účast na legislativním procesu) Sněmovna přijímá všechny návrhy zákonů, poslanci nebo skupina poslanců také navrhují zákony, projednávají je a schvalují

15 Poslanecká sněmovna V legislativním procesu mohou poslanci přehlasovat Senát a prezidentské veto Vláda ČR se zodpovídá pouze Poslanecké sněmovně Poslanecká sněmovna vyslovuje Vládě ČR důvěru, respektive nedůvěru Poslanecká sněmovna má právo interpelací

16 Co je interpelace? Interpelace – člen Vlády ČR musí na jednání Poslanecké sněmovny poskytnout vysvětlení

17 Rozpouštění Poslanecké sněmovny
PS může rozpustit Prezident ČR, pokud nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíhož předsedu navrhl předseda PS se neusnesla do tří měsíců o návrhu, s nímž spojila Vláda ČR otázku důvěry nebyla usnášeníschopná po dobu tří měsíců, ačkoliv zasedání nebylo přerušeno a byla opakovaně

18 svolávána bylo zasedání přerušeno na více než 120 dní v roce

19 Odkaz na oficiální stránku

20 Senát Parlamentu ČR

21

22 Senát Parlamentu ČR Tvoří ho 81 senátorů, kteří jsou voleni na 6 let většinovým (majoritním) volebním systémem Každé dva roky je volena 1/3 senátorů, tedy 27 Senát byl poprvé zvolen v roce 1996

23 Charakterizujte většinový (majoritní) volební systém
Je zvolen pouze jediný kandidát, který získá v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu hlasů voličů Zpravidla se musí zřídit druhé kolo volby, do kterého postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů Nedostatečně odráží skutečné rozložení politických sil v zemi, nezastupuje menšiny

24 Senát Senátorem se může stát občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a dosáhl věku 40 let Vnitřní organizace (předseda, místopředsedové, kluby, výbory) je obdobná jako u Poslanecké sněmovny Senát má méně pravomocí a slabší postavení v legislativním procesu než PS

25 Senát Funguje jako pojistka pro zkvalitnění zákonů Je nerozpustitelný
V případě rozpuštění PS může přijímat tzv. zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odklad a vyžadují sílu zákona

26 Odkaz na oficiální stránku

27 Děkuji Vám za pozornost

28 Zdroje http: //www.psp.cz/docs/virtual/list.html


Stáhnout ppt "Dělba moci."

Podobné prezentace


Reklamy Google