Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Bohumila Bálková Číslo materiálu 7_3_ZSV_08 Datum vytvoření 25. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace – „Zákonodárná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Bohumila Bálková Číslo materiálu 7_3_ZSV_08 Datum vytvoření 25. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace – „Zákonodárná."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Bohumila Bálková Číslo materiálu 7_3_ZSV_08 Datum vytvoření 25. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace – „Zákonodárná moc v České republice“ Ročník 1. – 4. ročník Anotace Výklad zákonodárné moci v ČR Klíčová slova Poslanecká sněmovna, Senát, zákonné opatření, imunita, interpelace poslance, zákonodárná iniciativa, legislativní proces, Vzdělávací oblast Člověk a společnost – Základy společenských věd Očekávaný výstup Charakterizovat instituce ZM v ČR, objasnit vzájemný vztah mezi komorami Parlamentu ČR, vysvětlit průběh legislativního procesu v ČR Zdroje a citace Dufek, Pavel a kol. Společenské vědy pro střední školy – 2.díl – Učebnice. 1. vyd. Brno: DIDAKTIS, 2010. ISBN 978-80-7358-152-7. s. 68. Šíma, Alexander a kol. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-876-2. s. 33-35. http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

2 ZÁKONODÁRNÁ MOC V ČESKÉ REPUBLICE Parlament České republiky -Poslanecká sněmovna o 200 poslanců, volební období - 4 roky o Poměrný volební systém o Volební právo všeobecné, rovné, přímé, tajné hlasování o Aktivní volební právo – každý občan ČR, který dosáhl v den voleb 18 let

3 o Pasivní volební právo – být zvolen; každý občan ČR, který dosáhl věku 21 let o Zvolený poslanec skládá slib o Komoru lze rozpustit Senát o 81 senátorů, volební období – 6 let o Každé dva roky se volí 1/3 senátorů o Většinový volební systém o Aktivní volební právo – každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let o Pasivní volební právo – každý občan ČR, který dosáhl věku 40 let

4 Nerozpustitelný Zákonné opatření -V případě rozpuštění PS na návrh vlády -Na 1. schůzi PS musí být schváleno, jinak pozbývá další platnosti

5 Poslanecká imunita Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem Trestní stíhání pouze se souhlasem komory

6 Interpelace poslance Právo poslance (nikoliv senátora) Právo klást otázky na členy vlády

7 Legislativní (zákonodárná) iniciativa Právo podávat návrhy zákonů Jednotliví poslanci, skupina poslanců, Senát, vláda, zastupitelstvo nejvyšších územních samosprávných celků

8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Thunovsk%C3%BD_pal%C3%A1c%2C_Sn%C4%9Bmovn%C3%AD_05.JPG/800px-Thunovsk%C3%BD_pal%C3%A1c%2C_Sn%C4%9Bmovn%C3%AD_05.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Thunovsk%C3%BD_pal%C3%A1c%2C_Sn%C4%9Bmovn%C3%AD_05.JPG/800px-Thunovsk%C3%BD_pal%C3%A1c%2C_Sn%C4%9Bmovn%C3%AD_05.JPG (dostupné ke dni 25. 2. 2014) Poslanecká sněmovna

9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Zasedac%C3%AD_s%C3%A1l_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny.jpg/800px- Zasedac%C3%AD_s%C3%A1l_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Zasedac%C3%AD_s%C3%A1l_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny.jpg/800px- Zasedac%C3%AD_s%C3%A1l_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny.jpg (dostupné ke dni 25. 2. 2014) Poslanecká sněmovna

10 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Senat_Wallenstein_palace_Prague_4677.JPG/800px- Senat_Wallenstein_palace_Prague_4677.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Senat_Wallenstein_palace_Prague_4677.JPG/800px- Senat_Wallenstein_palace_Prague_4677.JPG (dostupné ke dni 25. 2. 2014) Senát

11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Senat_2833.jpg/800px-Senat_2833.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Senat_2833.jpg/800px-Senat_2833.jpg (dostupné ke dni 25. 2. 2014) Senát

12 Hlasování v Poslanecké sněmovně kvórum – přítomna 1/3 všech poslanců (67) Většiny při hlasování:  Prostá většina – nadpoloviční většina všech přítomných poslanců  Kvalifikovaná většina – 3/5 všech poslanců (120), schvalování ústavního zákona, ústavy, ratifikace mezinárodní smlouvy  Absolutní většina – nadpoloviční většina všech poslanců (101), válečný stav, zákon zamítnutý senátem nebo prezidentem, pobyt cizích vojáků na našem území, vysílání vojáků do ciziny, vyslovení důvěry vládě

13 Způsoby hlasování v PS Veřejné – elektronické hlasovací zařízení (elektronická karta) + zvednutí ruky -Skrutátoři – sčítají zvednuté ruce Hlasování po jménech: -Hlasování podle abecedního seznamu (písmeno se losuje) -„pro návrh“, „proti návrhu“ (vyslovení důvěry vládě)

14 Tajné -Hlasovací lístky -Volba předsedy a místopředsedů PS, ombudsmana, předsedů výborů a poslaneckých klubů -Volební komise – zvolena ze zástupců jednotlivých politických stran

15 Rozpuštění Poslanecké sněmovny PČR - činí prezident republiky PS nevyslovila důvěru vládě potřetí Do 3 měsíců se PS neusnese o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním vláda spojila otázku důvěry Po dobu delší jak 3 měsíce nebyla schopna se usnášet Zasedání PS bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné, tj. 120 dní

16 Poslanecké kluby Podle příslušnosti k politické straně nebo hnutí Kvórum – 10 poslanců Nezařazený poslanec – vystoupí z klubu nebo z politické strany, neztrácí mandát, písemně ohlásí předsedovi PS

17 Sněmovní výbory Každý poslanec členem nějakého výboru podle profesní nebo zájmové specializace Výbory:  Mandátový a imunitní v.  Petiční v.  Rozpočtový v.  Organizační v.  Hospodářský v.  V. pro obranu, sociální politiku, zdravotnictví, životní prostředí…

18 Zákonodárný proces Zákonodárná iniciativa – právo předkládat návrhy zákonů (poslanec, skupina poslanců, Senát jako celek, vláda, krajská zastupitelstva) Návrhy zákonů – předsedovi PS 1. čtení návrhu zákona: -Navrhovatel zákona, zpravodaj z řad poslanců -Seznámení s obsahem návrhu -Projednávání ve výborech – vyjádření

19 2. čtení návrhu zákona -Rozprava o návrhu (předkládány návrhy na změny) -Časově neomezeno 3. čtení návrhu zákona -Návrh na opravu gramatických chyb, písemných, tiskových … -Hlasování o zákoně

20 Zákonodárný proces v Senátu Do 30 dnů musí rozhodnout =) jedno čtení Předchází obdobný postup jako v PS (zpravodaj, výbory, obecná rozprava, podrobná rozprava, pozměňovací návrhy, závěrečné usnesení)

21 Možnosti Senátu Usnesení, že se návrhem nebude zabývat =) postoupení prezidentovi k podpisu Schválení návrhu zákona Návrh zákona zamítnut =) návrat do PS k projednání Pozměňovací návrhy

22 Jednání v PS po vrácení návrhu zákona ze Senátu Zamítnutý návrh – PS hlasuje o původní podobě (101) Pozměňovací návrhy – prostá většina hlasování Pozměňovací návrhy nepřijaty =) hlasování o původním znění zákona (101)

23 Veto prezidenta republiky Možnost vrátit zákon (15 dnů), výjimka ústavní zákon PS – absolutní většina Výrazná pravomoc prezidenta – vyjadřuje svůj vztah k zákonu, politické názory Prezident zákon nepodepisuje

24 Stav legislativní nouze Navrhuje vláda Nutnost přijmout zákon Vypuštěno 1. čtení Bezpečnost státu

25 Zkrácený legislativní proces V PS široká shoda – schváleno v 1. čtení Není možné: -Mezinárodní smlouvy -Státní rozpočet -Ústavní zákony

26 LITERATURA A ZDROJE Dufek, Pavel a kol. Společenské vědy pro střední školy – 2.díl – Učebnice. 1. vyd. Brno: DIDAKTIS, 2010. ISBN 978-80-7358-152-7. s. 68. Šíma, Alexander a kol. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-876-2. s. 33-35. http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_st rana


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Bohumila Bálková Číslo materiálu 7_3_ZSV_08 Datum vytvoření 25. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace – „Zákonodárná."

Podobné prezentace


Reklamy Google