Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Parlament České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Parlament České republiky"— Transkript prezentace:

1 Parlament České republiky
je tvořen dvěma komorami - Poslaneckou sněmovnou a Senátem Pravomoci parlamentu je například dávání souhlasu k mezinárodním smlouvám nebo volba prezidenta Senát je postaven jako protiváha vůči Poslanecké sněmovně Obě komory mají: autonomní postavení, vznikají na základě odlišného volebního systému (Poslanecká sněmovna dle zásad poměrného zastoupení, Senát na základě zásad většinového systému) různě dlouhé volební období (Poslanci čtyřleté, Senátoři šestileté) různý počet členů (Poslanecká sněmovna 200 poslanců, Senát 81 senátorů) členství v obou komorách není možné poslanec, který je členem vlády nemůže být předsedou či místopředsedou Poslanecké sněmovny. Senátor, který je místopředsedou nebo i předsedou, nemůže být členem vyšetřovacích komisí komory

2 Poslanecká sněmovna dolní komora Parlamentu České republiky
byla založena roku 1993 sídlo se nachází ve Sněmovní ulici na Malé Straně v Praze má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let

3 Volby konají se tajným hlasováním, systémem poměrného zastoupení
právo volit do Poslanecké sněmovny má každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let právo být volen do Poslanecké Sněmovny má každý občan, který dosáhl 21 let zvolený poslanec musí složit slib České republice podrobnosti o volbách stanovuje volební zákon po volbách probíhají jednání o sestavení nové vlády

4 Současné politické složení PS
Občanská demokratická strana – 81 poslanců Česká strana sociálně demokratická – 74 poslanců Komunistická strana Šech a Moravy – 26 poslanců Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 13 poslanců Strana Zelených – 6 poslanců

5 Pravomoci Poslanecké sněmovny
může vyslovit důvěru nebo nedůvěru vládě ČR vyhlašuje volby do zastupitelstva v obcích schvaluje návrhy zákonů (např. o stát. rozpočtu) rozhoduje o změnách státní hranice, o vyhlášení válečného stavu

6 Mandát a imunita člena Poslanecké sněmovny
mandát znamená pověření, zmocnění, plnou moc zmocnění zastupovat volební obvod v Poslanecké sněmovně mandát vzniká zvolením poslance poslance nelze odvolat Mandát může zaniknout pouze z důvodů: odepření slibu složením slibu s výhradou uplynutím volebního období vzdáním se mandátu ztrátou volitelnosti rozpuštěním Poslanecké sněmovny Poslanec požívá imunitu - nemůže byt trestně stíhán bez souhlasu sněmovny

7 Orgány Poslanecké sněmovny
obligátní orgány jsou funkcionáři, výbory, komise fakultativním orgánem je vyšetřovací komise zasedání komor jsou stálá konají se schůze (veřejné) zasedání je po volbách svoláno prezidentem zahájeno nejpozději 30. den konec zasedání – uplynutí vol. období nebo rozpuštěním komory jednají odděleně, společná schůze – svolání předsedou

8 Rozpuštění Poslanecké sněmovny
rozpuštění prezidentem důvody rozpuštění - nevysloví důvěru vládě - do 3 měsíců se neusnese o vládním návrhu zákona - přerušení zasedání (více než 120 dní) - nezpůsobilost se usnášet delší než 3 měsíce žádný z těchto důvodů zatím nenastal

9 Legislativní proces zákonodárná iniciativa
písemný návrh zákona – přesné znění schvalování vyhlášení zákona

10 Senát hlasovací zastupitelský orgán
horní komora dvoukomorové parlamentu pochází ze středověké formy sociální organizace – tam byla vyhrazena pravomoc nejstarším mužům jedna z institucí římské republiky v českých zemích fungoval senát za první republiky byl zakotven v ústavě první volby se konaly r. 1996

11 Senát parlamentu České republiky
postavení je upraveno v Ústavě z r. 1992 má 81 senátorů volených na 6 let je nerozpustitelný každé 2 roky se volí třetina senátorů sídlí v areálu Valdštejnského paláce s Valdštejnskou zahradou, Valdštejnskou jízdárnou a Kolovratským palácem a Malým Furstenberským palácem

12 Historie: předchůdcem současného byla Panská sněmovna rakousko-uherské Říšské rady a později prvorepublikový Senát Národního shromáždění ČSR v ČSR na základě ústavy a po vzoru Francie a USA vznikl dvoukomorový parlament

13 Volby: konají se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásad většinového volebního systému vyhlašuje je výhradně prezident volební obvody jsou jednomandátové do Senátu může být zvolen občan starší 40-ti let může kandidovat i nezávislý kandidát v prvním kole je zvolen kandidát s nadpoloviční většinou hlasů pokud žádný kandidát nedostane nadpoloviční většinu => koná se druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů. V druhém kole je zvolen ten, který získá nadpoloviční většinu opakované volby – v případě vzdání kandidatury, pozbytí práva volit, smrti, odvolání nebo anebo když byla volba shledána neplatnou doplňkové volby – v případě zániku mandátu senátora v průběhu volebního období. Další kandidát je zvolen jen na zbytek voleb. období ze zaniklého mandátu

14 Pravomoci: Senát může podat na prezidenta žalobu pro velezradu
na návrh Senátu jmenuje prezident předsedu a inspektory Úřadu na ochranu osobních údajů Senát vyjadřuje souhlas je jmenováním soudců Ústavního soudu na návrh prezidenta spolu s poslaneckou sněmovnou volí prezidenta a vydává usnesení o prezidentově neschopnosti vykonávat svůj úřad ze závažných důvodů. Role senátu v zákonodárném procesu: návrh zákona, se kterým Sněmovna vyslovila souhlas je zaslán do Senátu tento návrh zákona z Poslanecké sněmovny může: schválit (návrh pokračuje k prezidentovi), zamítnout, vrátit s pozměňovacími návrhy zpátky do Sněmovny, vyjádřit vůli a s návrhem se nezabývat, nevyjádřit se (tím je zákon přijat). zákon, který je zamítnut může Sněmovna nadpoloviční většinou přehlasovat Sněmovna může nadpoloviční většinou schválit zákon, jak zamítnutý tak vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy

15 Funkcionáři: předseda Senátu
zastupuje Senát navenek. Je volen Senátem vždy po nových volbáchMezi jeho pravomoci patří svolávání, zahajování, přerušování a ukončování schůze Senátu, podepisování usnesení Senátu. V případě neobsazené funkce prezidenta a rozpuštění sněmovny má Senát část pravomocí přeženou předsedovi Sněmovny. Místopředsedové zastupují předsedu v pořadí jím určeném. Střídají se v řízení schůze Sanátu.

16 Orgány senátu a senátorské kluby:
Výbory Senátu jsou odpovědny za své činnosti Senátu. Organizační výbor Mandátový a imunitní výbor Ústavně-právní výbor Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petic Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Výbor pro záležitosti EU Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

17 Orgány senátu a senátorské kluby:
Komise Senátu Dočasná komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury Volební komise

18 Orgány senátu a senátorské kluby:
Stálé delegace Parlamentu ČR, zástupci Senátu Stálá delegace Parlamentu České republiky do Euro-středomořského parlamentního shromáždění Stálá delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Stálá delegace Parlamentu České republiky do Středomořské iniciativy Stálá delegace Parlamentu České republiky do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu

19 Orgány senátu a senátorské kluby:
Ověřovatelé Senátu Senátorské kluby Senátní klub ODS Senátorský klub KDU-ČSL Klub otevřené demokracie Senátorský klub ČSSD Senátorský klub SNK Senátoři nezařazení do klubu

20

21 Senát - horní komora parlamentu

22 Volební systém do Senátu

23 Zákonodárná činnost senátu


Stáhnout ppt "Parlament České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google