Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky"— Transkript prezentace:

1 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jak vzniká zákon MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

2 Milan Cabrnoch * 1962 Čáslav ZŠ a gymnázium v Kutné Hoře (1968-80)
fakulta dětského lékařství UK Praha ( ) nemocnice Kolín ( ) Ministerstvo zdravotnictví ČR ( ) poslanec PSP ČR ( ; )

3 Milan Cabrnoch a ODS člen místního sdružení ODS v Kolíně (místopředseda) člen oblastního sdružení ODS Kolín (místopředseda) člen regionálního sdružení ODS Střední Čechy (člen grémia - 1/9) člen Výkonné rady ODS (1/3 za Středočeský kraj)

4 Milan Cabrnoch a PSP zvolen na kandidátce ODS ve Středočeském kraji
člen poslaneckého klubu ODS člen Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví (místopředseda) člen Stálé delegace PSP ČR v Radě Evropy člen Stálé komise PSP pro práci Kanceláře PS člen Vyšetřovací komise PSP ČR pro případ Diag Human (místopředseda)

5 Milan Cabrnoch a PSP člen Podvýboru pro etické otázky ve zdravotnictví a sociální péči (místopředseda) člen Podvýboru pro koncepci zdravotnictví, lékovou politiku a úhradu zdravotní péče (místopředseda) člen Podvýboru pro informatiku v sociální oblasti a zdravotnictví a pro racionální vedení zdravotnické dokumentace člen Podvýboru pro problematiku drog a toxikománie

6 Milan Cabrnoch a jiné aktivity
člen zastupitelstva města Kolína člen Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR předseda Rady projektu IZIP člen Dozorčí rady Fakultní nemocnice v Motole člen Dozorčí rady Rehabilitačního ústavu Kladruby předseda Dozorčí rady Oblastní nemocnice Příbram a.s.

7 Zákonodárná iniciativa
Kdo může navrhnout zákon? poslanec (jeden nebo skupina) vláda (jako celek) senát (jako celek) kraj (zastupitelstvo kraje jako celek)

8 Návrh zákona nový zákon novela existujícího zákona přímá nepřímá

9 Zákon a podzákonné normy
nařízení vlády - vláda vyhláška - ministr vlády zákon musí zmocňovat vládu k vydání nařízení vlády nebo ministra k vydání vyhlášky pouze zákonem lze uložit povinnost

10 Vládní návrh zákona do vlády navrhuje její člen
legislativní pořádek - pravidla vlády pro projednávání návrhů zákonů připomínkové řízení legislativní rada vlády (komise) projednání vládou vláda předkládá návrh zákona Parlamentu součástí návrhy podzákonných norem

11 Poslanecký návrh zákona
navrhuje jeden poslanec nebo skupina poslanců (předkladatelé) projedná vláda (lhůta 30 dnů) negativní stanovisko vlády nebrání projednání v Parlamentu

12 Senátní návrh zákona návrh musí předložit Senát jako celek
s návrhem přichází senátor nebo skupina senátorů návrh musí podpořit nadpoloviční většina senátorů projedná vláda (lhůta 30 dnů) negativní stanovisko vlády nebrání projednání v Parlamentu

13 Návrh zákona předložený krajem
návrh předkládá kraj musí jej podpořit nadpoloviční většina členů krajského zastupitelstva projedná vláda (lhůta 30 dnů) negativní stanovisko vlády nebrání projednání v Parlamentu

14 Součásti návrhu zákona
text návrhu v paragrafovém znění důvodová zpráva dopady návrhu na státní rozpočet soulad návrhu s ústavním pořádkem ČR soulad návrhu s právem EU platné znění s vyznačenými navrhovanými změnami (pouze v případě novely) návrhy podzákonných norem (pouze v případě vládního návrhu)

15 Předložení návrhu zákona
v písemné a elektronické podobě může být projednáván nejdříve deset dnů po předložení

16 Projednávání návrhu zákona
Sněmovna první čtení projednání ve výborech druhé čtení třetí čtení Senát Prezident republiky

17 Rozhodování ve sněmově
přítomnost více jak 1/3 poslanců nadpoloviční většina přítomných poslanců nadpoloviční většina všech poslanců (101) ústavní většina - více jak 3/5 (120)

18 První čtení návrhu zákona
zpráva předkladatele zpráva zpravodaje obecná rozprava podrobná rozprava výsledek: přikázán výboru(ům) k projednání vrácen předkladateli k dopracování zamítnut

19 Projednání návrhu zákona ve výborech
projednají výbory, kterým byl návrh sněmovnou přikázán ve lhůtě 60 dnů mohou projednat i jiné výbor z vlastní iniciativy i když výbory návrh neprojednají nebo nepřijmou žádné usnesení, sněmovna může návrh zákona projednávat dále

20 Projednání návrhu zákona ve výborech
jednání výboru je veřejné, mimo poslance může promluvit kdokoli, vždy se souhlasem výboru projednávání: předkladatel, zpravodaj, obecná rozprava, podrobná rozprava výsledek: doporučení přijetí zákona, případně se změnami doporučení zamítnout návrh zákona

21 Druhé čtení návrhu zákona
přednesení pozměňovacích návrhů doporučených výbory návrhy poslanců z pléna výsledek: postupuje do třetího čtení vrací se výborům k dalšímu projednání zamítá se

22 Třetí čtení návrhu zákona
nejdříve za 48 hodin po rozdání pozměňovacích návrhů poslancům již pouze návrhy legislativně technických změn hlasování o předložených pozměňovacích návrzích výsledek: návrh zákona přijat s přijatými změnami návrh zákona nebyl přijat

23 Projednání návrhu zákona v Senátu
Senát má na projednání zákona lhůtu 30 dnů Výsledek: Senát se návrhem zákona nezabýval Senát návrh zákona schválil Senát návrh zákona zamítl Senát vrací Poslanecké sněmovně návrh zákona s navrženými změnami

24 Projednání návrhu zákona zamítnutého Senátem v Poslanecké sněmovně
k návrhu zákona již nelze předkládat pozměňovací návrhy výsledek: Poslanecká sněmovna trvá na schváleném návrhu zákona - potřeba většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 návrh zákona zamítnut

25 k návrhu zákona již nelze předkládat pozměňovací návrhy výsledek:
Projednání návrhu zákona vráceného Senátem Poslanecké sněmovně s navrženými změnami k návrhu zákona již nelze předkládat pozměňovací návrhy výsledek: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona ve znění navrženém Senátem - stačí většina přítomných poslanců Poslanecká sněmovna trvá na svém původním návrhu - potřeba většiny všech poslanců (101) návrh zákona nebyl přijat

26 Podpis zákona prezidentem
prezident má na podpis zákona lhůtu 30 dnů prezident nemůže provést ani navrhnout změny v návrhu zákona výsledek: prezident návrh zákona podepsal - zákon je vydán ve Sbírce zákonů a vstupuje v platnost prezident návrh zákona nepodepsal - zákon se vrací do Parlamentu, do Poslanecké sněmovny

27 Projednání návrhu zákona vráceného prezidentem v Poslanecké sněmovně
k návrhu zákona nelze navrhnout změny výsledek: Poslanecká sněmovna trvá na svém původním návrhu - potřeba většiny všech poslanců (101) pokud ne, zákon její schválen

28 Zveřejnění ve Sbírce zákonů
Zveřejnění zákona po projednání Poslaneckou sněmovnou, projednání (případném) Senátem a po (případném) podpisu prezidentem je dokončením legislativního procesu. Zákon vstupuje v platnost ke dni účinnosti, která je uvedena v jeho textu.

29 Administrativa návrhu zákona
návrh zákona - tisk - číslo tisku stanovisko vlády usnesení výboru(ů) pozměňovací návrhy přednesené v druhém čtení znění schválené ve třetím čtení změny navržené Senátem schválené znění návrhu zákona

30 Poslanecká sněmovna Sněmovní tisk 62
Vládní návrh zákona o zoo - EU POSLANECKÁ SNĚMOVNA Vláda předložila sněmovně návrh zákona Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil Určil zpravodaje: Tomáš Hasil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 1. Čtení proběhlo na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 88). Výbor pro evropskou integraci projednal navíc návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 62/1. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 62/2. 2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou na 10. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou na 10. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 62/3. 3. Čtení proběhlo na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 309). SENÁT Zákon doručen Senátu Návrh zákona vrácen sněmovně. Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán poslancům jako tisk 62/4. Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán poslancům jako tisk 62/5. O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno na 14. schůzi. Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 414). PREZIDENT Zákon doručen prezidentovi k podepsání Prezident zákon nepodepsal a vrátil zpět sněmovně. Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 62/7. Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo na 16. schůzi. Vrácený návrh zákona schválen (usnesení č. 512). Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi Zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 162/2003 Sb.


Stáhnout ppt "poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google