Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ PREZIDENT ČR Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ PREZIDENT ČR Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec."— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ PREZIDENT ČR Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009

2 PREZIDENT ČR  Prezident republiky je hlavou státu.  Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu.  Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu.  Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu. Kolik minimálně let tedy musí být uchazeči o úřad prezidenta?  Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. +

3 PREZIDENT ČR  Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor. Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

4 PRAVOMOCI V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI PREZIDENTA  jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi  svolává zasedání Poslanecké sněmovny  rozpouští Poslaneckou sněmovnu  pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády  jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy  má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního +

5 PRAVOMOCI V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI PREZIDENTA  bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo  jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu  podepisuje zákony  jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu  jmenuje členy Bankovní rady České národní banky +

6 PRAVOMOCI V SOUČINNOSTI S PŘEDSEDOU VLÁDY  zastupuje stát navenek  sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy  je vrchním velitelem ozbrojených sil  přijímá vedoucí zastupitelských misí  pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí  vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu  jmenuje a povyšuje generály  propůjčuje a uděluje státní vyznamenání  jmenuje soudce  má právo vyhlašovat amnestii +

7 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.  Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.  Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno. +

8 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.  Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. +

9 PREZIDENT ČR Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : Občanské minimum, J. Sokol a kol., Tauris Praha 2002 Občan v demokratické společnosti, V. Jirásková, Slon Praha 1999 Občanská nauka pro SOŠ, V. Dudák a kol., SPN Praha 2003 http://www.hrad.cz/


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ PREZIDENT ČR Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec."

Podobné prezentace


Reklamy Google