Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015. 1. C (20 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015. 1. C (20 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv"— Transkript prezentace:

1 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

2 1. C (20 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv email: simandl@gymrumburk.czsimandl@gymrumburk.cz 1. D (21 studentů) třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující: Mgr. Iveta Nastoupilová, M-F email: pesikova@gymrumburk.czpesikova@gymrumburk.cz

3 Kontakty: ředitelka školy: Mgr. Lenka Laubrová; laubrova@gymrumburk.czlaubrova@gymrumburk.cz zástupce ředitele: Mgr. Jaromír Rauch; rauch@gymrumburk.czrauch@gymrumburk.cz výchovný poradce: Mgr. Kamila Veselá; vesela@gymrumburk.czvesela@gymrumburk.cz primární prevence: Mgr. Lukáš Melichar; melichar@gymrumburk.czmelichar@gymrumburk.cz ekonom: Dagmar Moravcová školní psycholog: Mgr. Jiří Vít telefon: 412 332 491

4 Informace www.gymrumburk.cz Klasifikace (heslo v září) -průběžná klasifikace -absence -domácí úkoly -rozvrh hodin a změny -pošta -plánované akce

5 Školní jídelna -čip v září (záloha 120,- Kč) -přihlašovací údaje v září -zařízení 2196 -výběr ze 3 – 4 jídel -také bezlepková strava – nutné potvrzení od lékaře -jídelna v budově -26,- Kč -nápojový automat u šaten -možnost zakoupit svačinu

6 Výuka v 1. ročníku Český jazyk a literatura 3 Cizí jazyk3 Další cizí jazyk3 Občanský a společenskovědní základ 2 Dějepis2 Zeměpis2 Matematika4 Fyzika2 a 2/3 Chemie2 a 2/3 Biologie2 a 2/3 Hudební obor / Výtvarný obor2 Tělesná výchova2 Informatika výpočetní technika2

7 Co nás čeká v 1. ročníku? 29. června burza učebnic v aule školy, od 8:30 do 10:00 (viz seznam) 1. září slavnostní zahájení školního roku v aule školy od 9:00 1. týden v zářírozřazení do jazykových skupin – 3 úrovně (Aj, Nj) 7. – 9. září seznamovací pobyt třídy 1. C v Doubici 9. – 11. září seznamovací pobyt třídy 1. D v Doubici prosinec 2015vánoční jarmark školní akademie leden 2016lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších květen 2016exkurze do Senátu a botanické zahrady v Praze projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ červen 2016až třídenní školní výlet celoročně projekt „Já, občan“ v rámci OSZ

8 … a v dalších ročnících? 2. ročníkbloková výuka a týdenní Z-D exkurze 3. ročníkexkurze do Berlína, projekt „Evropa“ 4. ročníktýdenní turistický kurz do Slovinska, maturitní ples a maturity

9 … a možnosti během celého studia? 1.projekt Lanterna Futuri (Německo, Polsko) 2.program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) 3.poznávací zájezd do Londýna 4.DSD - Deutsches Sprachdiplom (jazyková zkouška B2-C1 zdarma ve 4. ročníku, nahrazuje profilovou část maturitní zkoušky („školní maturitu“), umožňuje studium na univerzitách v D, CH, A 5.výuka s rodilým mluvčím 6.účast na olympiádách 7.spolupráce se zahraničními školami (výměna) 8.spolupráce s Fakultou výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem 9.N.T.C – pěvecký sbor 10.školní televize GymBreak 11.školní časopis Gympl Times 12.sportovní kroužky (florbal, volejbal, plavání, gymnastika a parkour, posilovna,…) 13.kroužky matematiky, českého jazyka, cizích jazyků, šikovných rukou, …

10 Učebnice a pomůcky pro 1. ročník -burza učebnic 29. 6. 2015 8:30 – 10:00 (viz seznam) -jazykové učebnice podle rozřazení (září) – lze objednat prostřednictvím školy -paušál na tištěné materiály: 200,- Kč -paušál na Vv: 100,- Kč (výběr buď Vv nebo Hv) -sešity dle požadavků vyučujících (září)

11 Šatny -v suterénu skříňky (1 pro 2 studenty) -vratná záloha na klíč je 70,- Kč -nutné přezouvání -kamerový systém v prostorách šaten

12 SRPŠ - členský příspěvek 350 Kč na rok (sourozenci platí pouze jeden příspěvek) -volba zástupce třídy na začátku školního roku -financování žákovských aktivit (exkurze, projekty,...) - přes účet SRPŠ možnost realizovat sponzorské dary

13 Školská rada - umožňuje studentům a jejich zástupcům ovlivňovat chod školy - schvaluje školní řád a výroční zprávu, vyjadřuje se k ŠVP, projednává rozpočet, inspekční zprávy a podněty ze stran rodičů i studentů - kontakty na členy na webu

14 Absence 1) nemoc – nutnost omluvit do 3 dnů (telefonicky nebo mailem) 2) odchod během vyučování – písemná žádost o uvolnění třídnímu učiteli nebo zastupujícímu (čas, datum, podpis) 3) nevolnost během vyučování – zák. zástupce bude informován telefonicky 4) plánovaná do 2 dnů – písemná žádost třídnímu učiteli 5) plánovaná 3 a více dnů – písemná žádost ředitelce školy Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce do omluvného listu.

15 Individuální vzdělávací plán pokud je platný i na školní rok 2015/2016 tak 1.9.2015 oznámit třídnímu učiteli pokud končí k 30.6.2015, je nutné požádat o přešetření ještě na ZŠ

16 Seznamovací pobyt Penzion Hubertus v Doubici ubytování s plnou penzí – 900 Kč termín: 1.C 7. – 9.9. 2015 ; 1.D 9. – 11.9. 2015 program: seznamovací hry, pěší turistika, plnění výstupů ŠVP - bližší informace v září účet školy: 3994000237/0100 variabilním symbol: rodné číslo studenta zpráva pro příjemce: příjmení studenta, 1. ročník, seznamovací pobyt Prosíme zaplatit do 31.8. 2015

17 Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 1. 9. 2015 v 9:00 v aule školy


Stáhnout ppt "Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015. 1. C (20 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv"

Podobné prezentace


Reklamy Google