Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka prvních ročníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka prvních ročníků"— Transkript prezentace:

1 Schůzka prvních ročníků

2 1. C (20 studentů) třídní učitel: Mgr
1. C (20 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv 1. D (21 studentů) třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující: Mgr. Iveta Nastoupilová, M-F

3 Kontakty: ředitelka školy: Mgr. Lenka Laubrová; zástupce ředitele: Mgr. Jaromír Rauch; výchovný poradce: Mgr. Kamila Veselá; primární prevence: Mgr. Lukáš Melichar; ekonom: Dagmar Moravcová školní psycholog: Mgr. Jiří Vít telefon:

4 Informace www.gymrumburk.cz Klasifikace (heslo v září)
průběžná klasifikace absence domácí úkoly rozvrh hodin a změny pošta plánované akce

5 Školní jídelna Školní jídelna čip v září (záloha 120,- Kč)
přihlašovací údaje v září zařízení 2196 výběr ze 3 – 4 jídel také bezlepková strava – nutné potvrzení od lékaře jídelna v budově 26,- Kč nápojový automat u šaten možnost zakoupit svačinu

6 Výuka v 1. ročníku Český jazyk a literatura 3 Cizí jazyk
Další cizí jazyk Občanský a společenskovědní základ 2 Dějepis Zeměpis Matematika 4 Fyzika 2 a 2/3 Chemie Biologie Hudební obor / Výtvarný obor Tělesná výchova Informatika výpočetní technika

7 Co nás čeká v 1. ročníku? 29. června burza učebnic v aule školy, od 8:30 do 10:00 (viz seznam) 1. září slavnostní zahájení školního roku v aule školy od 9:00 1. týden v září rozřazení do jazykových skupin – 3 úrovně (Aj, Nj) 7. – 9. září seznamovací pobyt třídy 1. C v Doubici 9. – 11. září seznamovací pobyt třídy 1. D v Doubici prosinec 2015 vánoční jarmark školní akademie leden 2016 lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších květen 2016 exkurze do Senátu a botanické zahrady v Praze projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ červen 2016 až třídenní školní výlet celoročně projekt „Já, občan“ v rámci OSZ

8 … a v dalších ročnících? 2. ročník bloková výuka a týdenní Z-D exkurze
3. ročník exkurze do Berlína, projekt „Evropa“ 4. ročník týdenní turistický kurz do Slovinska, maturitní ples a maturity

9 …a možnosti během celého studia?
projekt Lanterna Futuri (Německo, Polsko) program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) poznávací zájezd do Londýna DSD - Deutsches Sprachdiplom (jazyková zkouška B2-C1 zdarma ve 4. ročníku, nahrazuje profilovou část maturitní zkoušky („školní maturitu“), umožňuje studium na univerzitách v D, CH, A výuka s rodilým mluvčím účast na olympiádách spolupráce se zahraničními školami (výměna) spolupráce s Fakultou výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem N.T.C – pěvecký sbor školní televize GymBreak školní časopis Gympl Times sportovní kroužky (florbal, volejbal, plavání, gymnastika a parkour, posilovna,…) kroužky matematiky, českého jazyka, cizích jazyků, šikovných rukou, …

10 Učebnice a pomůcky pro 1. ročník
burza učebnic :30 – 10:00 (viz seznam) jazykové učebnice podle rozřazení (září) – lze objednat prostřednictvím školy paušál na tištěné materiály: 200,- Kč paušál na Vv: 100,- Kč (výběr buď Vv nebo Hv) sešity dle požadavků vyučujících (září)

11 Šatny v suterénu skříňky (1 pro 2 studenty)
vratná záloha na klíč je 70,- Kč nutné přezouvání kamerový systém v prostorách šaten

12 SRPŠ členský příspěvek 350 Kč na rok (sourozenci platí pouze jeden příspěvek) volba zástupce třídy na začátku školního roku financování žákovských aktivit (exkurze, projekty, ...) - přes účet SRPŠ možnost realizovat sponzorské dary

13 Školská rada - umožňuje studentům a jejich zástupcům ovlivňovat chod školy - schvaluje školní řád a výroční zprávu, vyjadřuje se k ŠVP, projednává rozpočet, inspekční zprávy a podněty ze stran rodičů i studentů - kontakty na členy na webu

14 Absence 1) nemoc – nutnost omluvit do 3 dnů (telefonicky nebo mailem) 2) odchod během vyučování – písemná žádost o uvolnění třídnímu učiteli nebo zastupujícímu (čas, datum, podpis) 3) nevolnost během vyučování – zák. zástupce bude informován telefonicky 4) plánovaná do 2 dnů – písemná žádost třídnímu učiteli 5) plánovaná 3 a více dnů – písemná žádost ředitelce školy Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce do omluvného listu.

15 Individuální vzdělávací plán
pokud je platný i na školní rok 2015/2016 tak oznámit třídnímu učiteli pokud končí k , je nutné požádat o přešetření ještě na ZŠ

16 Seznamovací pobyt Penzion Hubertus v Doubici ubytování s plnou penzí – 900 Kč termín: 1.C 7. – ; 1.D 9. – program: seznamovací hry, pěší turistika, plnění výstupů ŠVP - bližší informace v září účet školy: /0100 variabilním symbol: rodné číslo studenta zpráva pro příjemce: příjmení studenta, 1. ročník, seznamovací pobyt Prosíme zaplatit do

17 Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 1. 9
Slavnostní zahájení školního roku 2015/ v 9:00 v aule školy


Stáhnout ppt "Schůzka prvních ročníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google