Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Třídní učitelka: Mgr. Klára Jarošová (1.A) Mgr. Simona Týmalová(1.E) Mgr. Křížová (1.N)  Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Skřičilová  Školní metodik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Třídní učitelka: Mgr. Klára Jarošová (1.A) Mgr. Simona Týmalová(1.E) Mgr. Křížová (1.N)  Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Skřičilová  Školní metodik."— Transkript prezentace:

1

2  Třídní učitelka: Mgr. Klára Jarošová (1.A) Mgr. Simona Týmalová(1.E) Mgr. Křížová (1.N)  Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Skřičilová  Školní metodik prevence: Mgr. Klára Jarošová  Zástupce ředitele: Mgr. Martin Štoudek Bc.  Zástupce ředitele pro GSP: Mgr. Jiří Filip

3  Web: www.gymceon.cz  Úřední hodiny pro žáky: 8.00 – 8.20., 11.00 – 11.20  Konzultační hodiny výchovné poradkyně, školního metodika prevence (od září na webu)

4

5  Aktivace přístupových hesel: zač. nového šk. roku  Informace o prospěchu, absenci, školních akcích, domácích úkolech

6  absence, úkoly, přehled probírané látky  Kontrola prospěchu, docházky do školy: 25%

7  Viz školní řád: do 3 dnů + web (zásady pro postup omlouvání absence)

8

9

10

11  Neprodleně informovat školu (povinnost ze školského zákona)

12  Školní jídelny  Platba, cena oběda  Předepsaná trasa (viz školní řád)

13  Studijní průkazy pro žáky školy pořizuje Spolek pro vzdělání při škole.  Žáci školy je obdrží na začátku školního roku zdarma.  Při první ztrátě studijního průkazu obdrží žák prostřednictvím třídního učitele nový studijní průkaz za poplatek 50 Kč, který složí prostřednictvím hospodářky školy do pokladny Spolku.

14  Při opakovaných ztrátách studijního průkazu si Spolek vyhrazuje právo navýšit poplatek za nové vydaný studijní průkaz až do výše 100 Kč.  Třídní učitel písemně informuje zákonného zástupce žáka o ztrátě studijního průkazu.  Studijní průkazy – informace o akcích školy

15  přísný zákaz opuštění šk. budovy v průběhu vyučování bez vědomí učitele  nenosit do školy cenné věci  zákaz používání mobilních telefonů při výuce  zákaz kouření

16  1. vstup do budovy (čip – cena – kde se pořídí)  2. šatny (šatní skříňky po dvou), přezouvání  3. začátek a konec vyučování  4. přestávky, školní bufet

17  1.9. (PO) od 10 h v kanceláři školy, koordinují TU se svými třídami  Cena (vratná záloha na konci studia) 170 Kč

18  Vratná záloha (na konci studia) 100 Kč

19  Zač. vyučování: 8.25 (0.h: 7.30)  Konec max. 15.45  Pozdní příchody nebo dřívější odchody: pouze výjimečně po předchozí žádosti zákonných zástupců

20  Prima: obdrží všechny učebnice s výjimkou pracovních sešitů  Další pomůcky: viz seznam v deskách

21

22  Jedná se o sponzorský dar pro Spolek věnovaný rodiči (zákonnými zástupci) především na vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity studentů gymnázia  Škola vydá potvrzení o zaplacení, smlouvu o sponzorském daru i prohlášení pro finanční úřad

23  Příspěvky na kulturní, sportovní akce a exkurze (jízdné, registrační poplatky, sportovně – turistické kurzy apod.)  Nákup sportovního vybavení  Účast na soutěžích a výstavách (např. příspěvek na startovné)

24  Příspěvek na tzv. zážitkové hry  Přednášky a programy prevence negativních a rizikových jevů  Příspěvek na aktivity environmentální výchovy  Pořízení elektronických učebnic na interaktivní tabule  Podpora mezinárodní spolupráce (partnerské školy v Německu, ve Francii, v Polsku)

25  Příspěvky na maturitní plesy a slavnosti školy  Knižní odměny žákům – reprezentace školy, prospěch, ocenění za výrazný projev občanské či školní iniciativy  Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné  Kopírování materiálů pro žáky  Podpora nadaných a talentovaných žáků  Příspěvek na zmírnění dopadů sociálního znevýhodnění žáků při školních a mimoškolních akcích  Vedení účetnictví

26

27

28

29  Pouze na základě lékařského doporučení – odevzdat do 19.9 a následně ihned v průběhu šk. roku při změně zdravotního stavu  Formulář na webu

30

31 1. 9. v 8.25 hodin  8.25 – 11.00 2. 9.  8.25 – 12.05

32  Školní řád  Řády odborných učeben, BOZ  Seznámení s budovou  Aktivace čipů (vratná záloha 170 Kč)  Přidělení šatních skříněk (vratná zál. 100 Kč)  Rozdělení do skupin (HV/VV)  TU s žáky do šk. jídelny  a další  ZAHÁJENÍ VÝUKY DLE ROZVRHU: 3.9.

33  671/2004, § 1  Vysvědčení žáci přinesou do školy 2.9. (platí pro budoucí 1.A, 1.N) (pondělí, zahájení šk. roku)

34  (5) Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení pátého ročníku základní školy, sedmého ročníku základní školy, ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky, popřípadě řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy 7a).

35  Potvrzení o studiu (MHD apod. – přes TU hromadně od 2.9., možno již individuálně v přípravném týdnu  25. – 29. 8., 8.00 – 14.30  VE ŠK. ROCE V PRAC. DNECH 8.00 – 8.20 11.00 – 11.20

36 pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. v druhém pololetí v pátek 27. června 2014. Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2013. Vánoční prázdniny: 21. prosince 2013 - 5. ledna 2014. Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2014. Jarní prázdniny: 10. 2. - 16. 2. 2014 Velikonoční prázdniny: čt. 17. – pá. 18. dubna

37  Přihlášky do pátku 12. 9. (formulář dostanou žáci v prvních dnech výuky)

38  Přehled aktualizován na webu  Sportovní a kulturní aktivity (Běh Olympijského dne, vánoční akademie v Bazilice v IGY, kulturní večery v Horké vaně apod.)  Studentský parlament  Zahraniční partnerské školy (Německo, Francie, Polsko)  Studijní výměnné pobyty v rámci programu Euroregio Freyung

39  Moderně vybavená škola: Win 8, Win 7, Microsoft Office 2013  Všechny třídy vybaveny interaktivní prezentační technikou

40  BOSCH  Goethe Zentrum  Akademie věd ČR  British Council  ČEZ  Mensa ČR  Microsoft  Živá paměť atd.

41  InGenius  Focus im Zukunft  Naši nebo cizí  Běh Olympijského dne  Městský park Stromovka – louka za humny školy  Nalézání zmizelých osudů: česko – polský projekt (mementa světových válek)

42  O prázdninách vybudování výtahu a bezbariérového vstupu do školy  Malování chodeb, tříd  Kompletní vybudování nových laboratoří a odborných učeben Bi, Ch, F Více na: www.gymceon.cz

43  25.6. 2013: Burza učebnic (7.30 – 9.00)  Harmonogram šk. roku od září na webu

44  Plánek ke stažení

45  Formulář osobní údaje  Generální souhlas  Seznámení se šk. řádem  Spolek


Stáhnout ppt " Třídní učitelka: Mgr. Klára Jarošová (1.A) Mgr. Simona Týmalová(1.E) Mgr. Křížová (1.N)  Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Skřičilová  Školní metodik."

Podobné prezentace


Reklamy Google