Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce se třídou Frýdek – Místek, Malenovice, dne 8.října 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce se třídou Frýdek – Místek, Malenovice, dne 8.října 2012"— Transkript prezentace:

1 Práce se třídou Frýdek – Místek, Malenovice, dne 8.října 2012
Příspěvek: POMOC? Zamyšlení: „Nedopouštíme se přece jenom chyb při rozpoznání šikany a následně při jejím dalším řešení při práci se třídou?“

2 Pojem „šikana“ „Šikana ve školství je v poslední době hodně skloňovaná. Hovoří o ni nejen děti, rodiče a stejně tak i někteří učitelé. Stále se však ještě setkáváme se sdělením, že na té nebo v té škole se nic takového stát nemůže.“ Chyba: prezentace škol „U nás děti nekouří, nezlobí, nechodí za školu, nekradou, nešikanují!“ – hezky se to poslouchá

3 Argumenty – proč ne…řešit?!
Jejich syn nebo dcera přehání, chce na sebe upozornit a rodiče mu všechno zbytečně věří. Jejich syn nebo dcera spolužáky provokuje a za všechny problémy si může sám/sama. Závěr je nezpochybnitelný, není tu žádný zjevný útok, pak tedy, není co zastavovat. Lže na všechno jsou svědkové Rodiče si s učitelem pěkně popovídají, on slíbí, že bude třídu pozorně sledovat a poradí se s kolegy. Posléze se však neděje.

4 Dobrá rada nad zlato Díky za školu, která hovoří nahlas o tom, jak
se děti ve škole chovají, že tam děti kouří, chodí za školu, kradou a šikanují. Moc dobře se to neposlouchá, ale je to realita. Důležité je, že se nebojí říci nahlas, jak se věci mají, a ještě se s tím snaží něco dělat.

5 Práce se třídou - důležité kroky počáteční/zárodečné, průlomové, pokročilé
Umění správně posoudit do jakého problému vlastně vstupujeme (šikana x škádlení). Jasné vymezení zakázky, ne vždy v jednotlivých případech je jasné, co se vlastně od lektorů očekává. Umění zacházet s prvotními informacemi (jasné základní kroky) Umění rozlišit o jaké vývojové stádia šikany se při vstupu do třídy jedná (počáteční, průlomové, pokročilé) – různé scénáře

6 První základní kroky - postup nástin možných chyb
Informace – prvotní kontakt ZÁPIS !!!! (kdy- datum a čas zápisu, kdo, obsah sdělení, dohoda, podpisy) Šikana x škádlení (znakovost) Trojrozměrný pohled – určení stádia Odhad závažnosti onemocnění (kritéria) Ověření informací

7 1. Prvotní kontakt/ informace kazuistika
„Včera za Vámi přišla žákyně sedmé třídy. Žádá Vás, aby jste pomohl/a spolužačce Lence, které se od začátku školního roku smějí spolužáci, že smrdí. Také ji občas berou věci a ničí je. Když je ve třídě tato žákyně, která za Vámi přišla, tak je to prý lepší. Ostatním spolužákům se to také nelíbí a Lenky se tak jako ona se často zastávají.“

8 Možnosti - prvotní informace
informace od rodičů, žáků, kolegů (písemné x ústní), telefonem, em, dopisem na vedení školy, třídnímu učiteli, výchovnému poradci, školnímu metodikovi prevence, popř. jinému pracovníkovi dopisem či zprávou do schránky důvěry na škole, anonymem, vlastním pozorováním, zprávou z jiného zařízení, apod. CHYBA - !!CHRAŇTE ZDROJ INFORMACÍ!! Nahlášení:např. TU + ŠMP + VP  společně zvolí strategii postupu řešení (spolupráce)

9 2. ZÁPIS !!!! Kdy- datum a čas zápisu. Kdo - za Vámi přišel.
Co - obsah sdělení, o čem jste spolu hovořili? Na čem – dohoda, co bude dál, na čem jste se popř. domluvili? Podpisy všech – popř. zapisovatele.

10 3. Rozdíl šikana x škádlení
Když se k nám dostanou signály o možném ubližování slabším, musíme co nejrychleji vyhodnotit, zda se jedná o šikanu. Prakticky se jedná odlišit šikanování od běžného škádlení. Oddělit šikanování mezi žáky od příbuzných fenoménů zla, např.: jednorázový konflikt či rvačka apod.

11 Znaky šikany k tomu, abychom mohli hovořit o šikaně, musí existovat agresor,oběť a prostředí, ve kterém se šikana uskutečňuje. záměrnost, opakovanost – NE vždy!, dlouhodobost (POZOR! na jednorázové akce), samoúčelnost agrese – samoúčelnost převahy agresora nad obětí/to odlišuje šikanu od běžných „chlapeckých šarvátek" mezi spolužáky, nepříjemnost útoku (přezdívky- dát najevo pocit!) nepoměr sil (převaha sil – fyzické/psychické, POZOR! intelig.agresoři – velmi náročné jim dokázat jejich nevhodné chování), dominantní znak je bezmocnost oběti.

12 4. Jak nahlížet na šikanu? trojrozměrný pohled
Každá účinná obrana musí vycházet ze znalosti protivníka, platí jak pro odhalování zločinu, léčení nemoci, tak i pro šikanu.

13 „Šikana není laskavá, je to těžké téma, některé věci prostě musíte znát, abyste jí porozuměli …“

14 Chceš –li pomoci a neublížit,
musíš umět nahlížet na šikanu ze tří praktických pohledů.

15 Nemocné chování TROJROZMĚRNÝ POHLED NA ŠIKANU Závislost Onemocnění
skupiny Závislost Autor Michal Kolář, Bolest šikanování

16 Šikanování jako nemocné chování I.pohled
Vnější rysy tohoto chování lze popsat následovně: Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.

17 r Rozpoznejte, co jsou přímé a nepřímé signály na Vaší škole?
Objevili jste nějaké varovné signály na Vaší škole? r Rozpoznejte, co jsou přímé a nepřímé signály na Vaší škole?

18 Nemocné čili patologické chování
Varovné signály: nepřímé (skryté volání o pomoc) Jednotlivě mohou mít i jiné příčiny, ale nutno zvýšit POZORNOST. přímé Je nutno neprodleně začít řešit. Nejcitlivěji určitě dokážou své dítě vnímat rodiče a právě oni mohou v odhalení šikany sehrát významnou roli (úskalí). Důležitá role i pro pedagogy!

19 „Vychytávky“ z praxe Vnější pohled slouží k zachycení alarmujících nebo nepřímo varujících signálů k rychlému orientačnímu posouzení situace. NIKDY nepřeznačkovávat! Pojmenujte přesně vše tak, jak to vidíte! Na počátku vždy vypozorujte významné ZNAKY: záměrnost, opakovanost (NE vždy), nepoměr sil a samoúčelnost agrese.

20 Pohledy zevnitř Dva pohledy rozumíme šikaně jako závislosti,
chápeme ji jako těžkou poruchu vztahů ve skupině/třídním klimatu.

21 Šikanování jako závislost „hra se strachem“ – II.pohled
Další rozměr šikanování důležitý pro praxi, je vnějšímu pohledu nepřístupný. Jde o vzájemnou „asymetrickou“ vazbu mezi agresorem a obětí.

22 Scénář skryté spolupráce
Nesvobodný, nesymetrický, manipulativní vztah Oboustranná, trvalá vazba Fenomén bažení Nutkavá potřeba zvyšovat „dávky slasti“ Bizarní chování oběti Eskalace trápení Ztotožnění oběti s agresorem

23 Nesvobodný, nesymetrický manipulativní vztah
Asymetrický vztah dvou „nerozlučných přátel“ …ve smyslu výrazné dominantní převahy jednoho a závislostí druhého až na úroveň nedůstojného zneužívání či šikanování jednoho dítěte druhým (i „dospělácký“ svět). Např.: dívka x dívka, chlapec x chlapec. Např.: „Nechal/a se obsluhovat, před ostatními svoji kamarádku shazovala a zesměšňovala.“ „Nechala se doprošovat, aby s ní mluvila či ji vzala na milost.“ „Spolužák předváděl ostatním, co si všechno „sluha dá líbit“, musel za svého „šéfa“ psát úkoly a nosit mu svačinu a ten ho na oplátku chránil před ostatními. Ubližovat mu mohl pouze on.“

24 Vztah jako na houpačce Je to vždy podle nálady dominantního jedince. Někdy se chová přátelsky a svého slabšího „kamaráda“ se zastane, jindy se k němu chová arogantně, protože závislé dítě stejně vždycky přileze a nechá si všechno líbit. Dominantní má momentálně k dispozici lepší kamarády. „Čím víc mě nechtěl/a, tím víc jsem toužila být s ním/s ní.“

25 Scénář skryté spolupráce - oboustranná trvalá vazba
Navzájem se potřebují, skrytý scénář spolupráce¨(oběť se zpočátku může hře sama podvolit….). Mezi oběma vzniká oboustranná a někdy překvapivě trvalá vazba. Druhý slouží k naplnění mé potřeby, kterou nejsem schopen naplnit jinak. V řešení šikany brání mechanismu přenášení viny a strachu z agresora na: oběť, ostatní členy skupiny, pedagoga, apod. „Víme o tom a přesto jsme nic neudělali!“ V okamžiku, kdy zjistíme, že je tu šikana v podobě vnitřního pohledu – závislosti, častá reakce: „Jak je možné, že mi to uteklo? Že jsem si nevšiml/a?“

26 Scénář skryté spolupráce – oboustranná trvalá vazba → pohled do třídy
Třída se rozdělí na „silné“ a „slabé“ vzniká tu mezi těmito skupinami žáků oboustranná a překvapivě trvalá vazba. Navzájem se potřebují. V případech pokročilé šikany může nastat situace: Je-li ve třídě vůdce, který vládne, ze školy vyloučen nebo odejde, potom je často „slabými“ okamžitě podbízivě alternován do jeho role jiný představitel „silných“.

27 Scénář skryté spolupráce fenomén bažení
Uspokojení – přináší slast: ovládání, znásilňování a lámání vůle oběti – pocit moci a nadřazenosti, oběť se stává majetkem („hračkou“) agresora. Agresor potřebuje oběť k potvrzení své sebehodnoty, skrývá svou slabost, pocit viny, strach za strach oběti. Pro agresora se stane „pilulkou“ proti strachu, ovládání, znásilňování a lámání vůle oběti, připadá si jako „king“. Tuto slast nedokáže ani pojmenovat, nicméně ona ho čím dál víc ovládá.

28 Scénář skryté spolupráce nutkavá potřeba zvyšovat „dávky slasti“
Agresor zvládá vlastní strach ovládáním druhých, zdokonaluje a stupňuje utrpení oběti, oběť potřebuje, je na ní závislý (obdoba jako u drogové závislosti). Agresor má obdobnou „dráhu pohybu“ jako toxikoman. Experimentuje s bolestí obětí, vyhledává ji, je ji plně zaujat a nakonec je na ní závislý. !Pokud oběť odejde z původního, třídního klimatu a přechází do nového, opět znovu vyhledává agresora, popř. jádro. Může mít potřebu pokračovat v nastaveném scénáři z minulého klimatu – tzv. pokročilé šikany.

29 Scénář skryté spolupráce bizarní chování oběti
Jakoby vstřícně kamarádsky až nápadně důvěrně a oddaně. Mezi agresorem a obětí existuje „nesvobodný vztah“, jakýsi scénář skryté spolupráce. Oběť se chová velmi divně až bizarně, jakoby vstřícně kamarádský, někdy běhá za svými trýzniteli jako „pejsek“. !Pro okolí je to velmi nečitelné!

30 Scénář skryté spolupráce eskalace trápení
Oběť – stupňováním brutality vede agresora k prolomení obrany k rozpoutání sebezničujících sil. Eskalace trápení a následné zlomení křehké obrany proti bolesti ať fyzické či psychické. Zpravidla se v oběti se nastartují sebezničující tendence, které jdou na ruku agresorovi. Následkem může být „extrémní“ forma závislosti →„identifikace oběti s agresorem“.

31 Mechanismus úlevy u oběti
Mechanismus může pramenit: z podmínek skupiny: z udržování tlaku a jeho paradoxního polevování ostatní neví, kdy uhodí, oběť ano. Např.: tzv.„rituály“ při příchodu do školy…zastavit se u křoví, pozdravit a poděkovat za bití od agresora a ostatních se slovy: „Kopněte si, je to zadarmo“! z vnitřních podmínek osoby oběti: potvrzení životního scénáře. „Zasloužím si to“, „Je to moje vina“! !!Oběť považuje agresora za kamaráda a obdivuje ho. To bývá často v mnoha případech matoucí pro okolí.

32 Scénář skryté spolupráce ztotožnění oběti s agresorem
Oběť s agresorem se ztotožní natolik, že jej považuje za svého „kamaráda“, obdivuje ho a dělá vše, co ji přikáže. Běhá za ním jako „pejsek“, často ho i sama provokuje. Vztah není svobodný, protože oběť je zlomena, bezmocná, nemá svobodnou vůli. Z tohoto důvodu nikdy nekonfrontujeme oběť s agresorem! Stupeň závislosti je velmi významný jak pro diagnostiku, tak i pro léčbu.

33 Šikanování jako závislost shrnutí
Vztah agresora a jeho obětí je podobný obrazu dvou boxerů v ringu, kde jeden má výraznou převahu, ten slabší, kterému dochází síly se pokouší do agresora zaklesnout, obejmout ho, být mu co nejblíže, protože jedině tak mu nehrozí, že jej agresor přímým úderem srazí k zemi.

34 „Stejně si za to může sám!!“
Můžeme získat dojem, že ubližování je pro oběť jakýmsi výchovným prostředkem ze strany spolužáků. Naše častá reakce, kdyby nedělal toto, neříkal tamto, nechoval se určitým způsobem, jistě by mu dali pokoj.

35 „Stejně si za to může sám!“ doplnění
Chybou je myslet si, že oběť ostatní provokuje k agresivnímu chování. Je nutné hlouběji se ponořit do vývoje situace.

36 „Stejně si za to může sám!“ „To se na naší škole stát nemůže!“
Provokativní chování oběti může být : neúčinnou obranou vůči opakovanému ponižování a ubližování, snaží se nešťastně vstupovat do kontaktu s ostatními. Vztah ke konkrétnímu žákovi: vnímáme opravdu všechny žáky stejně? (sympatie x nesympatie) obětí může být kdokoliv (souhra náhod) chyba: záměna rolí

37 Šikanování jako závislost shrnutí
Pedagogové se někdy nechají zmást a Domnívají se, že oběť za všechno může sama! To, že je někdo slabý – rozhodně nemá právo mu nikdo fyzicky ani psychicky ubližovat. Nikdy se nesmí konfrontovat oběť s agresorem!

38 Šikanování jako porucha vztahů ve skupině – III. pohled
Šikanování není nikdy pouze záležitostí jednotlivce nebo jen agresora a oběti. „Šikanoval jsem jednoho žáka, slovně i fyzicky. Ale nebyl jsem sám, provozoval jsem šikanu s kamarády. Kdybych ji dělal sám a nikdo by se nepřipojoval, tak by mě to odradilo“, přiznal žák sedmé třídy.

39 Stádia šikany Školní šikanování je těžkou poruchou vztahů ve skupině.
Školní šikana má svůj zákonitý vývoj a záleží v jakém stádiu se zastaví. Tato porucha má systémový charakter a zasahuje celou skupinu. V tomto smyslu nepoškozuje pouze oběti, ale i agresory, další členy skupiny a skupinu jako celek. Je součástí skupinové dynamiky, mnohdy kolektivu dává tvar a může se i stát, že je jedním z hlavních smyslů jeho neformální existence. Nemusí se zastavit na hranicích postižené skupiny, může pokračovat dál do okolí a ničivě postihnout kohokoliv.

40 Stádia šikany dle dr.Koláře
Školní šikana má svůj zákonitý vývoj a záleží v stádiu se zastaví. Ostrakismus Fyzická agrese a manipulace s obětí Vznik jádra Nastavení norem Dokonalá šikana / totalita

41 spouštěč možných tragédií.“
Realita „Šikana je nejen VIRUS, který rozkládá vztahy ve třídě, ale také spouštěč možných tragédií.“

42 5. Odhad závažnosti onemocnění
Velmi důležité je určit, jestli daný problém vyřešíme sami v rámci naší školy Je to moje? Troufáme si na to? Máme na řešení dostatek času?  počáteční stádia Můžeme řešit pomocí konzultace s odborníkem zvenčí PPP, SVP, apod.,  počáteční, průlomové stádia Tato problematika patří odborníkům  pokročilé stádium, neobvyklá forma šikanování - lynč

43 Odhad závažnosti onemocnění
Odhad závažnosti - 5 kritérií pro rozlišení: způsob chování a vypovídání obětí a svědků,… „je to moje, pokud jsou otevření, ochotní pomoci a nesouhlasí se špatným chováním agresorů“ (viz. tabulka), závažnost a četnost agresivních projevů (vnější pohled na šikanu – nemocné čili patologické chování), čas… jak dlouho šikanování trvá, počet agresorů a obětí, dopad na oběť (psychosomatické potíže, fobie, apod.). Oznámení vedení školy, nástin řešení a vymezení rolí (kdo a jak budete postupovat  jednotný postup). !!CHRAŇTE ZDROJ INFORMACÍ!!

44 Důležité!! Oznámení vedení školy, nástin řešení a vymezení rolí (kdo a co bude dělat – VŽDY zachovejte jednotný postup). !!! Správné řešení u případů šikanování mezi dětmi a mládeží záleží na: jednotnosti, znalosti problematiky, důslednosti.

45 ☺„NEUBLIŽUJME SI“☺ Mapování vztahů ve třídním klimatu
rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování

46 I.část techniky Techniky mapující klima – výběr technik cílených pro tuto problematiku např.: jména, přezdívky (cílené, „hanlivé“přímý varovný signál), míček (co mám rád, co nemám rád), kris kros, had (co máme společného), lovci lidí, ruce (kladné a záporné vlastnosti), místa si vymění, bingo, loď, vraky, tiché řady, apod.)

47 individuální práce se žáky.
II.část sociometrie zvláštní místnost, individuální práce se žáky.

48 III. část práce se třídou komunitní kruh
pojmenování problémů ve třídním klimatu, nastavení pravidel,tzv.„charta třídy“. !!! Zpětná vazba od žáků na pásmo (líbilo x nelíbilo, co jsem si uvědomil/a, co mohu udělat pro vztahy ve třídě, aby bylo lépe….)

49 Závěrečná zpráva pojmenování a shrnutí
důvěrná, popis I.,II. a III.části pásma, závěr, doporučení, rizika… Odkaz na Metodický pokyn MŠMT ČR /2008-6

50 Informace a diskuse užší realizační tým (VP, MP, TU, vedení školy)
popis dění ve třídě – seznámení, společné kroky k řešení, role pedagoga

51 Kulatý stůl schůzka s pedagogy, kteří ve třídě učí – seznámení s problematikou (obecně), pedagogický sbor.

52 Schůzka s rodiči vyzvání písemnou formou, „mimořádná“ – dle závažnosti, účast TU, VP, MP, vedení školy (odborník zvenčí), Seznámení s problémem (obecně) ne jmenovitě!!

53 Dvě linie  rozdělení následujícího řešení
Linie A / agresor Linie O / oběť  Zapomíná se!!

54 Nástin struktury výchovné komise linie A
Úvod, přivítání – vedení školy Seznámení rodičů s problémem, který jsme zjistili – projevy chování u jednotlivého konkrétního dítěte (agresora) – vedení školy, popř. řešitel problému (ŠMP, VP, TU) Jaký postoj zaujímá škola k těmto nevhodným a nežádoucím projevům chování – vedení školy Vyjádření zákonných zástupců Možná navrhovaná řešení ze strany zákonných zástupců, (možnosti řešení pro nápravu chování u svého dítěte (agresora), aby se situace zlepšila, možnost spolupráce se školou). Seznámení rodičů s konkrétními možnými řešeními, které navrhuje škola – vedení školy Domluvit se na časovém horizontu (z hlediska nápravy chování agresora) - TU Zpětná kontrola (zda se situace zklidnila) - TU Nezapomenout upozornit rodiče na další výchovná opatření, pokud tato přijatá opatření nepomohou - vedení školy

55  nástin struktury výchovné komise linie A/pokračování
Zákonní zástupci jednotlivých žáků (agresorů) by měli být zváni na jednání ve škole písemnou formou a mezi jednotlivými jednáními se zákonnými zástupci by měla být časová prodleva. Z tohoto jednání by měl být proveden zápis, který obsahuje (datum, struktura, závěr (na čem jsme se dohodli) podpisy všech zúčastněných, souhlas rodiče, že byl s celou záležitostí seznámen a s navrhovanými řešeními souhlasí. POZOR! U agresorů není jednoznačným možným řešením jen vyloučení žáka ze školy. Zkušenosti ukazují, že žák přejde na jinou školu a v šikaně pokračuje dál,pokud se s ním nepracuje (tzv.pokročilé šikany/patologie chování). Naším společným cílem je pomoci mu (změna chování). Najít a snažit se společně vyřešit mu příčinu útoků!!! (výměna rolí agresor/oběť). Možnosti spolupráce…. ZAPOMÍNÁ SE!!!

56 ?

57 Linie O/oběť rozhovor se zákonnými zástupci oběti
Doporučuji: sejít se jiný den než jsou výchovné komise, sdělit zákonným zástupcům, jak jsme v dané věci postupovali (kroky řešení, závěry, domluva na dalších opatřeních, možnosti další spolupráce), časový horizont pro sledování situace (po týdnu, 14 dnech informovat se vzájemně o situaci – rodinné a školní klima), spolupráce (ochrana oběti). Konkrétní kontakt na instituce / konkrétní odborník zabývající se problematikou šikany: pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, praktický lékař.

58 Následná práce s celou třídou
Uzavření celé záležitosti vedením školy před všemi žáky ve třídě (VP, ŠMP, TU). ozdravění třídy – dlouhodobý proces, nastavení nových funkčních pravidel např.: charta třídy (nutno dodržovat všichni, nejen žáci, ale i dospělí!), možnosti práce se třídou v rámci třídnických hodin (jiné aktivity zaměřené na vztahy mezi žáky ve třídě), třídu neustále sledovat, TU + ŠMP informovat všechny členy pedagogického sboru (obecné informace – shrnutí případu, seznámit je s nastavenými pravidly), jednotnost a důslednost pedagogického sboru, při nezastavení problematiky šikanování kontaktovat ŠMP, VP (přivolání pomoci – instituce zabývající se touto problematikou).

59 Nikdo nemá právo ubližovat
Nikdo nemá právo ubližovat!! „Chovej se ke druhým tak, jak chceš, aby se druzí chovali k tobě!“ Zpracovala: Mgr. Renata Ježková,


Stáhnout ppt "Práce se třídou Frýdek – Místek, Malenovice, dne 8.října 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google