Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetika Most 2015 Dopad legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší na možnosti využití hnědého uhlí v ČR Ing. Martin Hájek, Ph.D. 2. června 2015, Hotel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetika Most 2015 Dopad legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší na možnosti využití hnědého uhlí v ČR Ing. Martin Hájek, Ph.D. 2. června 2015, Hotel."— Transkript prezentace:

1 Energetika Most 2015 Dopad legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší na možnosti využití hnědého uhlí v ČR Ing. Martin Hájek, Ph.D. 2. června 2015, Hotel Širák, Most

2 Návrh směrnice o středních spalovacích zdrojích
Témata Motto: Využitelnost zásob hnědého uhlí v ČR určí evropská legislativa ochrany ovzduší. Návrh směrnice o středních spalovacích zdrojích Schvalování BREF pro velká spalovací zařízení

3 Návrh směrnice o středních spalovacích zařízeních
Spalovací zdroje 1-50 MWt (tzv. MCP) Pro stávající zdroje: Pro nové zdroje: > 5 MWt od roku rok od transpozice < 5 MWt od roku 2030 Situace v ČR - marginální podíl na emisích (NOx 2,6 %, tuhé látky 1,4 %) Prvotní posouzení dopadu: Kolize s národním snížením limitů k roku 2018 (zákon o ochraně ovzduší) Značný ekonomický dopad

4 Navržené emisní limity dle EK (stará/nová zařízení) mg/Nm3
Znečišťují-cí látka Tuhá biomasa Ostatní tuhá paliva Zemní plyn Ostatní plynná paliva Těžký topný olej SO2 200/200 400/400 - 35/35 350/350 NOx 650/300 200/100 Prach 30 (45*) /20 (25*) 30/20 *Zařízení pod 5 MW

5 Studie IREAS pro MPO (MŽP) – srpen 2014
Celkové náklady na plnění emisních limitů dle návrhu MCP směrnice (mil. Kč)

6 Návrh MCP směrnice – schvalování v Evropské radě
Návrh intenzivně projednáván během 2014 – 8 textů Schválení stanoviska Rady v prosinci 2014 Úprava textu navrženého Komisí: Úprava navržených emisních limitů Doplnění přechodných režimů – pro teplárenské zdroje a pro dožívající zdroje (obdoba s IED) Rozšíření režimu pro špičkové zdroje (do 1000h/rok 5-ti letý průměr)

7 Navržené emisní limity dle Rady (stará/nová zařízení) mg/Nm3
Zařízení 1-5 MWt Znečišťují-cí látka Tuhá biomasa Ostatní tuhá paliva Zemní plyn Ostatní plynná paliva Těžký topný olej SO2 200/200 1100/1100 - 200/110 350/350 NOx 650/500 250/100 250/200 650/300 Prach 50 /50 50/50

8 Navržené emisní limity dle Rady (stará/nová zařízení) mg/Nm3
Zařízení 5-50 MWt Znečišťují-cí látka Tuhá biomasa Ostatní tuhá paliva Zemní plyn Ostatní plynná paliva Těžký topný olej SO2 200/200 400*/400* - 35/35 350/350 NOx 650/300 250/100 250/200 Prach 30**/20** 30/20 *Zařízení do 20 MWt mg/Nm3 ** Zařízení do 20 MWt - 50 mg/Nm3

9 Návrh MCP směrnice – schvalování v Evropském parlamentu
Návrh projednáván od začátku 2015 - výbory ITRE a ENVI - celkem cca 400 pozměňovacích návrhů Schválení stanoviska ENVI výboru 6. května 2015 Zachování emisních limitů dle návrhu EK Doplnění podmíněného přechodného režimu – pro teplárenské zdroje a biomasu Posunutí platnosti postupně již od roku 2020 (pro zdroje nad 15 MWt)

10 Návrh MCP směrnice – schvalování v Trialogu
První trialog 21. května 2015 – představení pozic. Druhý trialog 2. června 2015 – první návrhy kompromisů. Třetí trialog plánován na konec června Snaha uzavřít téma do konce LV PRES.

11 Revize referenčního dokumentu pro nejlepší dostupné techniky
Referenční dokument pro nejlepší dostupné techniky (BREF) obsahuje tzv. Závěry o BAT Závěry o BAT – závazné dle směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) - vycházejí jako rozhodnutí EK - závazné do 4 let od vydání ve Věstníku EU Od roku 2011 probíhá revize klíčového BREF pro velká spalovací zařízení (nad 50 MWt) – tzv. LCP BREF

12 Revize LCP BREF - proces
dotazníkové šetření – členské státy navrhly zařízení s parametry dle BAT - za ČR zasláno 8 dotazníků s podrobnými údaji vybraných zařízení Červen první návrh LCP BREF. Září celkem 8500 připomínek. Červen 2014 neformální jednání technické pracovní skupiny (TWG) k LCP BREF - členové státy, nevládní organizace a průmyslové asociace - první strukturovanější výměna názorů mezi členy TWG

13 Revize LCP BREF - proces
European IPCC Bureau (EIPPCB) připomínky zpracovalo do tzv. „background paperu“ - souhrn návrhů na úpravu textu LCP BREF - zveřejněn 1. dubna 2015 spolu s novým návrhem na „Závěry o BAT“ Od 1. do 9. června 2015 plánován tzv. „Final meeting“ - zástupci v TWG by měli dosáhnout konsenzu „Závěrů o BAT“ Následně EIPPCB vypracuje tzv. „Final draft“ LCP BREF pro IPPC fórum - předpoklad do konce roku 2015

14 Revize LCP BREF - proces
Následně „Závěry o BAT“ postoupeny do Výboru dle článku 75 IED - hlasování o textu - předpoklad v prvním čtvrtletí 2016 Poté vydání ve Věstníku EU. - předpoklad do poloviny 2016 Platnost nových LCP BREF cca od pol. roku 2020.

15 Revize LCP BREF – současný obsah návrhu
Oproti požadavkům IED: - závazné emisní limity na další polutanty CO, NH3, HCL, HF, Hg - podstatné zpřísnění hodnot u polutantů NOx, SO2 a prachu - další požadavky na velká spalovací zařízení – čistá účinnost atd.

16 Revize LCP BREF – porovnání emisních limitů pro SO2
Uhelné práškové kotle, stávající zařízení, suché spaliny, 6% O2 LCP Směrnice 2001/80/ES IED Směrnice 2010/75/ES - od r. 2016 BAT-AELs - D1 BREF LCP Stávající zařízení - od r. 2020 Tepelný příkon [MWt] Měsíční průměr [mg/Nm³] Denní průměr Roční průměr 50-100 2000 400 ‹100;500) (lineární pokles) 250   80-200 ≥500 >300 200 25-205 10-130* * při spalování „domácího paliva“ možnost vyšších hodnot

17 Revize LCP BREF – porovnání emisních limitů pro NOx
Uhelné práškové kotle, stávající zařízení, suché spaliny, 6% O2 LCP Směrnice 2001/80/ES IED Směrnice 2010/75/ES - od r. 2016 BAT-AELs - D1 BREF LCP Stávající zařízení - od r. 2020 Tepelný příkon [MWt] Měsíční průměr [mg/Nm³] Denní průměr Roční průměr 50-500 600 50-100 450 >100 200   >500 500 (200 od r.2016) >300 lignit 50-180

18 Revize LCP BREF – porovnání emisních limitů pro prach
Uhelné práškové kotle, stávající zařízení, suché spaliny, 6% O2 LCP Směrnice 2001/80/ES IED Směrnice 2010/75/ES - od r. 2016 BAT-AELs - D1 BREF LCP Stávající zařízení - od r. 2020 Tepelný příkon [MWt] Měsíční průměr [mg/Nm³] Denní průměr Roční průměr <500 100 50-100 30 4-28 2-20 25   4-25 ≥500 50 >300 20 4-20 2-15 >1000 4-16 < 2-10

19 Revize LCP BREF – problematické oblasti
Energetická účinnost nově navrhované požadavky pro kogenerační zdroje na splnění jak čisté elektrické účinnosti tak čisté celkové účinnosti jsou technicky nesplnitelné a oproti čistě kondenzačním nebo výtopenským zdrojům diskriminační Emisní limity pro rtuť - navrhované emisní limit 10 µg/Nm3 spalin (při 6% O2) při spalování hnědého uhlí nereálně nízký oproti např. požadavkům na spalovny odpadů dle IED na úrovni 50 µg/Nm3 spalin (při 11% O2) - velký problém s fluktuací hodnot, rtuť reaguje jak na různé metody odstranění polutantů tak i na různé příměsi v palivu

20 Problematický přístup EIPPCB – tzv. „cherry picking“
Revize LCP BREF Problematický přístup EIPPCB – tzv. „cherry picking“ - výběr nejlepších zařízení pro daný polutant vede k nereálným požadavkům, - zařízení nebyla otestována na všechny polutanty současně – tedy neexistuje dostatečný počet zařízení plnících všechny požadavky současně (např. alespoň 10%) Nerealistické požadavky nad rámec směrnice o průmyslových emisích. - Dramatické navýšení nákladů bez významného efektu pro životní prostředí.


Stáhnout ppt "Energetika Most 2015 Dopad legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší na možnosti využití hnědého uhlí v ČR Ing. Martin Hájek, Ph.D. 2. června 2015, Hotel."

Podobné prezentace


Reklamy Google