Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetika Most 2015 Dopad legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší na možnosti využití hnědého uhlí v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetika Most 2015 Dopad legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší na možnosti využití hnědého uhlí v."— Transkript prezentace:

1 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetika Most 2015 Dopad legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší na možnosti využití hnědého uhlí v ČR Ing. Martin Hájek, Ph.D. 2. června 2015, Hotel Širák, Most

2 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Témata Motto: Využitelnost zásob hnědého uhlí v ČR určí evropská legislativa ochrany ovzduší. Návrh směrnice o středních spalovacích zdrojích Schvalování BREF pro velká spalovací zařízení

3 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Návrh směrnice o středních spalovacích zařízeních Spalovací zdroje 1-50 MWt (tzv. MCP) Pro stávající zdroje:Pro nové zdroje: > 5 MWt od roku 20251 rok od transpozice < 5 MWt od roku 2030 Situace v ČR - marginální podíl na emisích (NOx 2,6 %, tuhé látky 1,4 %) Prvotní posouzení dopadu: 1.Kolize s národním snížením limitů k roku 2018 (zákon o ochraně ovzduší) 2.Značný ekonomický dopad

4 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Navržené emisní limity dle EK (stará/nová zařízení) mg/Nm 3 Znečišťují -cí látka Tuhá biomasa Ostatní tuhá paliva Zemní plyn Ostatní plynná paliva Těžký topný olej SO 2 200/200400/400-35/35350/350 NOx650/300 200/10 0 200/200650/300 Prach30 (45*) /20 (25*) 30/20-- * Zařízení pod 5 MW

5 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Studie IREAS pro MPO (MŽP) – srpen 2014 Celkové náklady na plnění emisních limitů dle návrhu MCP směrnice (mil. Kč)

6 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Návrh MCP směrnice – schvalování v Evropské radě Návrh intenzivně projednáván během 2014 – 8 textů Schválení stanoviska Rady v prosinci 2014 Úprava textu navrženého Komisí: 1.Úprava navržených emisních limitů 2.Doplnění přechodných režimů – pro teplárenské zdroje a pro dožívající zdroje (obdoba s IED) 3.Rozšíření režimu pro špičkové zdroje (do 1000h/rok 5- ti letý průměr)

7 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Navržené emisní limity dle Rady (stará/nová zařízení) mg/Nm 3 Znečišťují -cí látka Tuhá biomasa Ostatní tuhá paliva Zemní plyn Ostatní plynná paliva Těžký topný olej SO 2 200/2001100/1100-200/110350/350 NOx650/500 250/10 0 250/200650/300 Prach50 /50 -- Zařízení 1-5 MWt

8 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Navržené emisní limity dle Rady (stará/nová zařízení) mg/Nm 3 Znečišťují -cí látka Tuhá biomasa Ostatní tuhá paliva Zemní plyn Ostatní plynná paliva Těžký topný olej SO 2 200/200400*/400*-35/35350/350 NOx650/300 250/10 0 250/200650/300 Prach30**/20** --30/20 * Zařízení do 20 MWt - 1100 mg/Nm3 ** Zařízení do 20 MWt - 50 mg/Nm3 Zařízení 5-50 MWt

9 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Návrh MCP směrnice – schvalování v Evropském parlamentu Návrh projednáván od začátku 2015 - výbory ITRE a ENVI - celkem cca 400 pozměňovacích návrhů Schválení stanoviska ENVI výboru 6. května 2015 1.Zachování emisních limitů dle návrhu EK 2.Doplnění podmíněného přechodného režimu – pro teplárenské zdroje a biomasu 3.Posunutí platnosti postupně již od roku 2020 (pro zdroje nad 15 MWt)

10 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Návrh MCP směrnice – schvalování v Trialogu První trialog 21. května 2015 – představení pozic. Druhý trialog 2. června 2015 – první návrhy kompromisů. Třetí trialog plánován na konec června 2015. Snaha uzavřít téma do konce LV PRES.

11 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize referenčního dokumentu pro nejlepší dostupné techniky Referenční dokument pro nejlepší dostupné techniky (BREF) obsahuje tzv. Závěry o BAT Závěry o BAT – závazné dle směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) - vycházejí jako rozhodnutí EK - závazné do 4 let od vydání ve Věstníku EU Od roku 2011 probíhá revize klíčového BREF pro velká spalovací zařízení (nad 50 MWt) – tzv. LCP BREF

12 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize LCP BREF - proces 2012 - dotazníkové šetření – členské státy navrhly zařízení s parametry dle BAT - za ČR zasláno 8 dotazníků s podrobnými údaji vybraných zařízení Červen 2013 - první návrh LCP BREF. Září 2013 - celkem 8500 připomínek. Červen 2014 neformální jednání technické pracovní skupiny (TWG) k LCP BREF - členové státy, nevládníorganizace a průmyslové asociace - první strukturovanější výměna názorů mezi členy TWG

13 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize LCP BREF - proces European IPCC Bureau (EIPPCB) připomínky zpracovalo do tzv. „background paperu“ - souhrn návrhů na úpravu textu LCP BREF - zveřejněn 1. dubna 2015 spolu s novým návrhem na „Závěry o BAT“ Od 1. do 9. června 2015 plánován tzv. „Final meeting“ - zástupci v TWG by měli dosáhnout konsenzu „Závěrů o BAT“ Následně EIPPCB vypracuje tzv. „Final draft“ LCP BREF pro IPPC fórum - předpoklad do konce roku 2015

14 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize LCP BREF - proces Následně „Závěry o BAT“ postoupeny do Výboru dle článku 75 IED - hlasování o textu - předpoklad v prvním čtvrtletí 2016 Poté vydání ve Věstníku EU. - předpoklad do poloviny 2016 Platnost nových LCP BREF cca od pol. roku 2020.

15 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize LCP BREF – současný obsah návrhu Oproti požadavkům IED: - závazné emisní limity na další polutanty CO, NH 3, HCL, HF, Hg - podstatné zpřísnění hodnot u polutantů NOx, SO 2 a prachu - další požadavky na velká spalovací zařízení – čistá účinnost atd.

16 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize LCP BREF – porovnání emisních limitů pro SO2 LCP Směrnice 2001/80/ES IED Směrnice 2010/75/ES - od r. 2016 BAT-AELs - D1 BREF LCP Stávající zařízení - od r. 2020 Tepelný příkon [MW t ] Měsíční průměr [mg/Nm³] Tepelný příkon [MW t ] Měsíční průměr [mg/Nm³] Tepelný příkon [MWt] Denní průměr [mg/Nm³] Roční průměr [mg/Nm³] 50-100200050-100400 50-100170-400150-360 ‹100;500 ) 2000-400 (lineární pokles) 100-300250 100- 300 135-25080-200 ≥500400>300200>30025-20510-130* Uhelné práškové kotle, stávající zařízení, suché spaliny, 6% O 2 * při spalování „domácího paliva“ možnost vyšších hodnot

17 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize LCP BREF – porovnání emisních limitů pro NOx Uhelné práškové kotle, stávající zařízení, suché spaliny, 6% O 2 LCP Směrnice 2001/80/ES IED Směrnice 2010/75/ES - od r. 2016 BAT-AELs - D1 BREF LCP Stávající zařízení - od r. 2020 Tepelný příkon [MW t ] Měsíční průměr [mg/Nm³] Tepelný příkon [MW t ] Měsíční průměr [mg/Nm³] Tepelný příkon [MWt] Denní průměr [mg/Nm³] Roční průměr [mg/Nm³] 50-500600 50-100450 50-100165-330100-270 >100200 100- 300 155-210100-180 >500 500 (200 od r.2016) >300 lignit 140-22050-180

18 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize LCP BREF – porovnání emisních limitů pro prach Uhelné práškové kotle, stávající zařízení, suché spaliny, 6% O 2 LCP Směrnice 2001/80/ES IED Směrnice 2010/75/ES - od r. 2016 BAT-AELs - D1 BREF LCP Stávající zařízení - od r. 2020 Tepelný příkon [MW t ] Měsíční průměr [mg/Nm³] Tepelný příkon [MW t ] Měsíční průměr [mg/Nm³] Tepelný příkon [MWt] Denní průměr [mg/Nm³] Roční průměr [mg/Nm³] <500100 50-10030 50-1004-282-20 100-30025 100- 300 4-252-20 ≥50050>30020 300- 1000 4-202-15 >10004-16< 2-10

19 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize LCP BREF – problematické oblasti Energetická účinnost -nově navrhované požadavky pro kogenerační zdroje na splnění jak čisté elektrické účinnosti tak čisté celkové účinnosti jsou technicky nesplnitelné a oproti čistě kondenzačním nebo výtopenským zdrojům diskriminační Emisní limity pro rtuť - navrhované emisní limit 10 µg/Nm3 spalin (při 6% O2) při spalování hnědého uhlí nereálně nízký oproti např. požadavkům na spalovny odpadů dle IED na úrovni 50 µg/Nm3 spalin (při 11% O2) - velký problém s fluktuací hodnot, rtuť reaguje jak na různé metody odstranění polutantů tak i na různé příměsi v palivu

20 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize LCP BREF Problematický přístup EIPPCB – tzv. „cherry picking“ - výběr nejlepších zařízení pro daný polutant vede k nereálným požadavkům, - zařízení nebyla otestována na všechny polutanty současně – tedy neexistuje dostatečný počet zařízení plnících všechny požadavky současně (např. alespoň 10%) Nerealistické požadavky nad rámec směrnice o průmyslových emisích. - Dramatické navýšení nákladů bez významného efektu pro životní prostředí.


Stáhnout ppt "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetika Most 2015 Dopad legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší na možnosti využití hnědého uhlí v."

Podobné prezentace


Reklamy Google