Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní přístup kraje z hlediska ochrany ovzduší 2.4.2012, Clarion Congress Hotel Ostrava náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní přístup kraje z hlediska ochrany ovzduší 2.4.2012, Clarion Congress Hotel Ostrava náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák."— Transkript prezentace:

1 Aktivní přístup kraje z hlediska ochrany ovzduší 2.4.2012, Clarion Congress Hotel Ostrava náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák

2 Zpřísnění integrovaných povolení pro významné průmyslové podniky na území kraje Lokální topeniště (nastavení motivačních prvků pro občany - dotační program a informační kampaň) Doprava (čištění krajských komunikací, izolační zeleň kolem krajských cest) Horizontální opatření (stejné podmínky pro zdroje znečišťování ovzduší i za hranicemi v Polsku, regionální monitoring ovzduší, přehledné informace na web. stránkách odboru ŽPZ) Obsah

3 Co je našim cílem ? Snížení emisí tuhých látek o cca 700 tun Snížení emisí tuhých látek o cca 1000 tun SNÍŽIT KRAJSKÉ EMISE PRACHU

4 Zpřísnění emisních limitů v rámci integrovaného povolení ArcelorMittal Ostrava - koksovna

5 Obdobně postupujeme i u ostatních průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší : TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - Výroba surového železa; TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.- Koksochemická výrob, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - Ocelárenská výroba, ArcelorMittal Ostrava a.s.- Vysoké pece, ArcelorMittal Ostrava a.s.- Ocelárna, OKK Koksovny, a.s. - Koksovna Svoboda, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. - ocelárna, apod. Zpřísnění emisních limitů v rámci integrovaného povolení

6 Zpřísnění emisních limitů bude dále pokračovat u méně významných zdrojů prachu a persistetních organických látek, které spadají pod integrovaná povolení : Slévárny Velká energetika Na co se zaměřit v dalším období ?

7 výměna starého kotle na tuhá paliva Lokální topeniště - d otační program MŽP a MSK za nový plně automatický kotel na uhlí nebo uhlí a biomasu

8 - snížení emisí prachu a persistentních organických látek z lokálních topenišť až o 90 % oproti stávajícím kotlům s ručním přikládáním - snížení provozních nákladů na palivo (výrazně výší účinnost oproti stávajícím kotlům s ručním přikládáním, z 55% na min. 80%) - vyplnění mezery v současných dotačních titulech u fyzických osob - zamezení spalování odpadů v lokálních topeništích - kontrola dotovaných lokálních topenišť Principy dotačního programu

9 - od vyhlášení do ukončení 1. výzvy k podávání žádostí, tj. od 1.2.2012 7:30 hod. do 1.2.2012 10:30 hod., bylo na podatelnu krajského úřadu přijato 562 žádostí podporu - 1 výzva : podpořeno 333 žadatelů, což znamená, že se do ovzduší dostane cca o 30 tun/rok méně prachu než je současný stav - v současné době připravuje pracovní skupina složená ze zástupců MSK, MŽP, SFŽP, MPO změnu dotačního programu pro 2.výzvu (zvýšená alokace na 40 mil. Kč, podpora i čisté biomasy, snížená výše podpory na 50 tis./kotel, otázkou je rovněž jaká bude podpora emisní třídy) Vyhodnocení 1. výzvy a příprava na 2. výzvu

10 Lokální topeniště – informační kampaň Kampaň zaměřená na osvětu a podporu ekologického vytápění leden – duben 2011 leden – duben 2012 –populární formou sdělit fakta –nastínit řešení –ovlivnit smýšlení provozovatelů lokálních zdrojů

11 Snížení prachu z Dopravy Čištění komunikací Správou silnic Moravskoslezského kraje –zvýšená četnost až na šestinásobek oproti zákonným požadavkům (14-denní cyklus) na komunikací v majetku kraje (zvýšené provozní náklady) Příprava projektu izolační zeleň kolem krajských cest –Cílená výsadba izolační zeleně kolem krajských komunikací napomůže snížit emise prašné resuspenze, čímž dojde k místnímu zlepšení kvality ovzduší

12 Horizontální opatření Regionální monitoring kvality ovzduší –podpora regionálního monitoringu kvality ovzduší i v odlehlých místech kraje, kde se běžně monitoring kvality ovzduší neprovádí Aktualizace webových stránek odboru ŽPZ –lepší přehlednost a informovanost pro občany Polské zdroje –cílem je nastavit stejně přísné pravidla pro průmysl jako v Moravskoslezském kraji a společně hledat řešení na snížení emisí z lokálního vytápění a dopravy

13 Děkuji za pozornost miroslav.novak@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Aktivní přístup kraje z hlediska ochrany ovzduší 2.4.2012, Clarion Congress Hotel Ostrava náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák."

Podobné prezentace


Reklamy Google