Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partyzánská 1/7 PRAHA 7 170 00 Partyzánská 1/7 PRAHA 7 170 00 sdružení podnikatelů v teplárenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partyzánská 1/7 PRAHA 7 170 00 Partyzánská 1/7 PRAHA 7 170 00 sdružení podnikatelů v teplárenství."— Transkript prezentace:

1

2 Partyzánská 1/7 PRAHA 7 170 00 www.tscr.cz tscr@tscr.cz Partyzánská 1/7 PRAHA 7 170 00 www.tscr.cz tscr@tscr.cz sdružení podnikatelů v teplárenství

3 www.tscr.cz Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenské sdružení České republiky Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 vecka@tscr.cz Nová směrnice o energetické účinnosti – přínos nebo další rána pro teplárenství? XXIII. seminář energetiků, Jelenovská, 24. ledna 2013

4 www.tscr.cz •Směrnice o energetické účinnosti (EED) •Cíle, zaměření EED •Druhy opatření EED •Klíčové články z pohledu teplárenství •Závěrečné zhodnocení a doporučení Osnova

5 www.tscr.cz •zveřejněna ve Věstníku EU 14.11. 2012 •transpozice do 5. června 2014 •sjednocuje evropskou legislativu v oblasti úspor energie •zahrnuje i podporu KVET (ruší stávající směrnici 2004/8/ES) Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (EED)

6 www.tscr.cz •Závěry Evropské rady (8. a 9. březen 2007) •cíl do roku 2020 uspořit 20% spotřeby primární energie v EU oproti prognózám •prognózy spotřeby energie v roce 2020 - 1842 Mtoe •snížení o 20% odpovídá spotřebě – 1 474 Mtoe = úspora v roce 2020 - 368 Mtoe (15,4 EJ) •vyhodnocení z roku 2011 zdůrazňuje, že tento cíl není plněn •„strategie Evropa 2020“ (červen 2010) •potvrzení cíle uspořit 20% spotřeby primární energie v EU jako jednoho z hlavních cílů •Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (březen 2011) •aktualizace právního rámce pro cíl úspory 20 % PEZ Background EED

7 www.tscr.cz •integrovaný přístup k úsporám •úspory v zásobování i v konečné spotřebě •posílení podpory kombinované výroby elektřiny a tepla •státy stanoví cíle, systémy a programy ke zvyšování energetické účinnosti •zaměření na renovaci budov – největší potenciál pro úspory •požadavek úspor objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům Východiska EED

8 www.tscr.cz •státy stanoví cíle energetické účinnosti •na základě spotřeby primární energie nebo úspor v konečné spotřebě •závazný cíl •v roce 2020 nesmí být spotřeba primární energie v EU vyšší než 1 474 Mtoe nebo konečná spotřeba energie vyšší než 1 078 Mtoe •další závazky dle textu EED (renovace budov atd.) •EK vyhodnotí nahlášené cíle a možnost dosažení celkového cíle EU do roku 2020 Cíle EED

9 www.tscr.cz •na primární straně •čl. 14,15 - podpora KVET, podpora vyšší účinnosti při přeměně, přenosu a distribuci •v konečné spotřebě •čl. 4, 5, 6, 7 – renovace budov a povinné zvyšování energetické účinnosti •„soft“ opatření •č. 8, 9, 10, 11, 12 – energetické audity, přístup k informacím pro konečné zákazníky, požadavky na měření Opatření EED

10 www.tscr.cz •od 2013 každoročně do 30. dubna – státy podají zprávu o pokroku plnění cílů energetické účinnosti •do 5. prosince 2013 – státy nahlásí využití politických opatření v rámci článku 7 •do 30. dubna 2014 – státy předloží akční plány energetické účinnosti •každé 3 roky aktualizace •opatření zaměřená na dosažení cílů •do 5. června 2014 – státy nahlásí využití flexibilit v rámci článku 7 •do 5. června 2014 – státy oznámí EK sankce •do 30. června 2014 EK přezkoumá dosažený pokrok při plnění cílů energetické účinnosti •v případě potřeby EK navrhne další opatření •do 31. prosince 2014 – EK přezkoumá harmonizované referenční účinnosti pro vysokoúčinnou KVET Časový rámec EED

11 www.tscr.cz •z pohledu distributorů energie klíčový článek •základní cíl pro distributory energie – od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 každoroční úspory ve výši 1,5 % prodeje energie koncovým zákazníkům •striktní aplikace by znamenala snížení prodeje energie o 10,5 % (v porovnání s obdobím 2010-2012) •možnost využít flexibility při výpočtu cíle (snížení objemu úspor maximálně o 25%) •možnost využít tzv. „politických opatření“ místo cíle pro distributory •např. „uhlíková“ daň, standardy a normy, en. štítky atd. •možná kombinace obou přístupů = snížení až eliminace požadavků na distributory Povinné zvyšování energetické účinnosti – článek 7 EED

12 www.tscr.cz •do 31. prosince 2015 – státy provedou komplexní posouzení potenciálu vysokoúčinné KVET •po 5. červnu 2014 – státy zajistí provádění analýzy nákladů a přínosů vysokoúčinné KVET když •je plánován nový zdroj nad 20 MWt příkonu •je rekonstruován zdroj nad 20 MWt příkonu •je plánováno průmyslové zařízení nad 20 MWt příkonu •je plánována nová SZTE nebo je instalován/rekonstruován zdroj nad 20 MWt příkonu – posouzení využití odpadního tepla z průmyslových zařízení •nové požadavky v praxi těžko uplatnitelné Podpora KVET – článek 14 EED

13 www.tscr.cz •elektřina z vysokoúčinné KVET •prioritní přístup k síti, při dispečerském řízení prioritně nasazovaná •do 30. června 2015 – státy zajistí posouzení potenciálu infrastruktury (elektřina, plyn) z pohledu energetické účinnosti •s konkrétními opatřeními a investicemi pro zlepšení účinnosti •členské státy odstraní pobídky v sazbách a tarifech za přenos a distribuci narušující celkovou energetickou účinnost Podpora účinnosti při přeměně, přenosu a distribuci – čl. 15

14 www.tscr.cz •podpůrné služby ze zařízení s vysokoúčinnou KVET by měly být součástí nabídkového řízení na služby •státy mohou vyžadovat snížení poplatků za připojení a využívání sítě pro podporu umístění zařízení s KVET •státy zajistí splnění kritérií pro výpočet síťových sazeb •zejména úprava výpočtu pro bonus na decentrální výrobu (mj. zahrnutí i snížení investic do sítí a optimálnější provoz sítě) Podpora účinnosti při přeměně, přenosu a distribuci – čl. 15

15 www.tscr.cz •od roku 2014 státy zajistí ročně rekonstrukci 3 % z celkové podlahové plochy objektů státní správy •na úroveň standardů podle směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. •do celkové podlahové plochy se započítávají budovy více než 500 m 2 (od 9. července 2015 snížení na 250 m 2 ) •do 5. prosince 2015 - velké společnosti (mimo SME) projdou energetickým auditem •čtyřletá periodicita opakování auditu Další závazná opatření EED

16 www.tscr.cz •pro státy nezávazné cíle energetické účinnosti •základní podpora vysokoúčinné KVET zachována •problematická aplikace ustanovení o podpoře rozvoje KVET •směrnice o energetické účinnosti ponechává mnoho rozhodnutí na členských státech = zásadní samotná implementace směrnice do české legislativy Závěrečné zhodnocení

17 www.tscr.cz •cíle energetické účinnosti definovat v úspoře primární energie •díky plánované modernizaci energetiky mnohem výhodnější než úspory v konečné spotřebě •využít politická opatření pro zmírnění/eliminaci požadavků na distributory Závěrečné zhodnocení - doporučení

18 www.tscr.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Partyzánská 1/7 PRAHA 7 170 00 Partyzánská 1/7 PRAHA 7 170 00 sdružení podnikatelů v teplárenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google