Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXIII. seminář energetiků, Jelenovská, 24. ledna 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXIII. seminář energetiků, Jelenovská, 24. ledna 2013"— Transkript prezentace:

1

2 XXIII. seminář energetiků, Jelenovská, 24. ledna 2013
Nová směrnice o energetické účinnosti – přínos nebo další rána pro teplárenství? Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenské sdružení České republiky Partyzánská 1/7, Praha 7 XXIII. seminář energetiků, Jelenovská, 24. ledna 2013

3 Směrnice o energetické účinnosti (EED) Cíle, zaměření EED
Osnova Směrnice o energetické účinnosti (EED) Cíle, zaměření EED Druhy opatření EED Klíčové články z pohledu teplárenství Závěrečné zhodnocení a doporučení

4 zveřejněna ve Věstníku EU 14.11. 2012
Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (EED) zveřejněna ve Věstníku EU transpozice do 5. června 2014 sjednocuje evropskou legislativu v oblasti úspor energie zahrnuje i podporu KVET (ruší stávající směrnici 2004/8/ES)

5 Závěry Evropské rady (8. a 9. březen 2007)
Background EED Závěry Evropské rady (8. a 9. březen 2007) cíl do roku 2020 uspořit 20% spotřeby primární energie v EU oproti prognózám prognózy spotřeby energie v roce Mtoe snížení o 20% odpovídá spotřebě – Mtoe = úspora v roce Mtoe (15,4 EJ) vyhodnocení z roku 2011 zdůrazňuje, že tento cíl není plněn „strategie Evropa 2020“ (červen 2010) potvrzení cíle uspořit 20% spotřeby primární energie v EU jako jednoho z hlavních cílů Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (březen 2011) aktualizace právního rámce pro cíl úspory 20 % PEZ

6 integrovaný přístup k úsporám
Východiska EED integrovaný přístup k úsporám úspory v zásobování i v konečné spotřebě posílení podpory kombinované výroby elektřiny a tepla státy stanoví cíle, systémy a programy ke zvyšování energetické účinnosti zaměření na renovaci budov – největší potenciál pro úspory požadavek úspor objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům

7 státy stanoví cíle energetické účinnosti
Cíle EED státy stanoví cíle energetické účinnosti na základě spotřeby primární energie nebo úspor v konečné spotřebě závazný cíl v roce 2020 nesmí být spotřeba primární energie v EU vyšší než Mtoe nebo konečná spotřeba energie vyšší než Mtoe další závazky dle textu EED (renovace budov atd.) EK vyhodnotí nahlášené cíle a možnost dosažení celkového cíle EU do roku 2020

8 na primární straně v konečné spotřebě „soft“ opatření Opatření EED
čl. 14,15 - podpora KVET, podpora vyšší účinnosti při přeměně, přenosu a distribuci v konečné spotřebě čl. 4, 5, 6, 7 – renovace budov a povinné zvyšování energetické účinnosti „soft“ opatření č. 8, 9, 10, 11, 12 – energetické audity, přístup k informacím pro konečné zákazníky, požadavky na měření

9 Časový rámec EED od 2013 každoročně do 30. dubna – státy podají zprávu o pokroku plnění cílů energetické účinnosti do 5. prosince 2013 – státy nahlásí využití politických opatření v rámci článku 7 do 30. dubna 2014 – státy předloží akční plány energetické účinnosti každé 3 roky aktualizace opatření zaměřená na dosažení cílů do 5. června 2014 – státy nahlásí využití flexibilit v rámci článku 7 do 5. června 2014 – státy oznámí EK sankce do 30. června 2014 EK přezkoumá dosažený pokrok při plnění cílů energetické účinnosti v případě potřeby EK navrhne další opatření do 31. prosince 2014 – EK přezkoumá harmonizované referenční účinnosti pro vysokoúčinnou KVET

10 z pohledu distributorů energie klíčový článek
Povinné zvyšování energetické účinnosti – článek 7 EED z pohledu distributorů energie klíčový článek základní cíl pro distributory energie – od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 každoroční úspory ve výši 1,5 % prodeje energie koncovým zákazníkům striktní aplikace by znamenala snížení prodeje energie o 10,5 % (v porovnání s obdobím ) možnost využít flexibility při výpočtu cíle (snížení objemu úspor maximálně o 25%) možnost využít tzv. „politických opatření“ místo cíle pro distributory např. „uhlíková“ daň, standardy a normy, en. štítky atd. možná kombinace obou přístupů = snížení až eliminace požadavků na distributory

11 nové požadavky v praxi těžko uplatnitelné
Podpora KVET – článek 14 EED do 31. prosince 2015 – státy provedou komplexní posouzení potenciálu vysokoúčinné KVET po 5. červnu 2014 – státy zajistí provádění analýzy nákladů a přínosů vysokoúčinné KVET když je plánován nový zdroj nad 20 MWt příkonu je rekonstruován zdroj nad 20 MWt příkonu je plánováno průmyslové zařízení nad 20 MWt příkonu je plánována nová SZTE nebo je instalován/rekonstruován zdroj nad 20 MWt příkonu – posouzení využití odpadního tepla z průmyslových zařízení nové požadavky v praxi těžko uplatnitelné

12 elektřina z vysokoúčinné KVET
Podpora účinnosti při přeměně, přenosu a distribuci – čl. 15 elektřina z vysokoúčinné KVET prioritní přístup k síti, při dispečerském řízení prioritně nasazovaná do 30. června 2015 – státy zajistí posouzení potenciálu infrastruktury (elektřina, plyn) z pohledu energetické účinnosti s konkrétními opatřeními a investicemi pro zlepšení účinnosti členské státy odstraní pobídky v sazbách a tarifech za přenos a distribuci narušující celkovou energetickou účinnost

13 státy zajistí splnění kritérií pro výpočet síťových sazeb
Podpora účinnosti při přeměně, přenosu a distribuci – čl. 15 podpůrné služby ze zařízení s vysokoúčinnou KVET by měly být součástí nabídkového řízení na služby státy mohou vyžadovat snížení poplatků za připojení a využívání sítě pro podporu umístění zařízení s KVET státy zajistí splnění kritérií pro výpočet síťových sazeb zejména úprava výpočtu pro bonus na decentrální výrobu (mj. zahrnutí i snížení investic do sítí a optimálnější provoz sítě)

14 Další závazná opatření EED
od roku státy zajistí ročně rekonstrukci 3 % z celkové podlahové plochy objektů státní správy na úroveň standardů podle směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. do celkové podlahové plochy se započítávají budovy více než 500 m2 (od 9. července 2015 snížení na 250 m2) do 5. prosince velké společnosti (mimo SME) projdou energetickým auditem čtyřletá periodicita opakování auditu

15 pro státy nezávazné cíle energetické účinnosti
Závěrečné zhodnocení pro státy nezávazné cíle energetické účinnosti základní podpora vysokoúčinné KVET zachována problematická aplikace ustanovení o podpoře rozvoje KVET směrnice o energetické účinnosti ponechává mnoho rozhodnutí na členských státech = zásadní samotná implementace směrnice do české legislativy

16 cíle energetické účinnosti definovat v úspoře primární energie
Závěrečné zhodnocení - doporučení cíle energetické účinnosti definovat v úspoře primární energie díky plánované modernizaci energetiky mnohem výhodnější než úspory v konečné spotřebě využít politická opatření pro zmírnění/eliminaci požadavků na distributory

17


Stáhnout ppt "XXIII. seminář energetiků, Jelenovská, 24. ledna 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google