Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Budoucnost teplárenství v kontextu evropské a domácí legislativy. Ing. Martin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Budoucnost teplárenství v kontextu evropské a domácí legislativy. Ing. Martin."— Transkript prezentace:

1 sdružení podnikatelů v teplárenství XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Budoucnost teplárenství v kontextu evropské a domácí legislativy. Ing. Martin Hájek, Ph.D. 22. ledna 2014, Hotel Jelenovská nad Valašskými Klobouky

2 sdružení podnikatelů v teplárenství Stále čekáme na… přidělení povolenek na emise oxidu uhličitého na rok 2013 finální schválení Přechodného národního plánu (emise) schválení referenčního dokumentu pro velká spalovací zařízení (BREF LCP) s emisními limity stanovení podmínek veřejné podpory pro období schválení klíčových strategických dokumentů ČR (ASEK, Surovinová politika, Plán odpadového hospodářství) vyjasnění disponibility zásob hnědého uhlí vyhlášku MPO stanovující parametry zpoplatnění výroby elektřiny z hnědého uhlí s nízkou účinností stanovení regulačního rámce cen tepla od roku 2015

3 sdružení podnikatelů v teplárenství Teplárenství v pasti regulace Konec investičního cyklu – přirozený + regulace emisí Investice nelze odložit (ohrožení dodávek tepla) Investice nelze provést Těžce deformované trhy (zejména elektřina) Naprostý zmatek v regulaci EU a nejasný výhled Neustálé změny v orientaci ČR – chybí dlouhodobá vize, neustálé řešení ad hoc „úkolů“

4 sdružení podnikatelů v teplárenství Bludný kruh regulace a dotací Distorze trhu Více dotací a složitější regulace Hlubší distorze trhu Regulace a dotace Společná energetická politika EU stále více připomíná společnou zemědělskou politiku. Zavádění regulace regulací.

5 sdružení podnikatelů v teplárenství Revize referenčního dokumentu pro nejlepší dostupné techniky Na jeho základě: Závazné závěry o BAT – následně promítnutí do integrovaných povolení Zcela nerealistické požadavky nad rámec směrnice o průmyslových emisích Dramatické navýšení nákladů bez významného efektu pro životní prostředí Zpochybnění vyjednaných přechodných období Ohrožení energetické bezpečnosti Společný dopis SPCŘ, HKČR a TSČR na premiéra Rusnoka: ČR by měla požádat o druhé kolo konzultací

6 sdružení podnikatelů v teplárenství Studie Svazu průmyslu a dopravy ČR Ekonomická analýza environmentálně energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu s doporučeními pro další postup Vypracování: Březen 2013, Zpracovatel: Enviros Nejvýraznější dopady regulace IPPC vyvolá v odvětvích: Výroba chemických látek a chemických přípravků – 28 mld. Kč Výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství - 27,5 mld. Kč Výroba, přenos a rozvod elektřiny – 28 mld. Kč

7 sdružení podnikatelů v teplárenství Celkové investice vyvolané IPPC: 118 miliard Kč

8 sdružení podnikatelů v teplárenství Typy zdrojů BAT teplárny – do této kategorie spadá nejmenší počet subjektů, subjekty jsou bez přechodného režimu a plnění limitů zde proběhne k ; Teplárny do 200 MWt – tyto zdroje jsou v přechodném režimu pro soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE), s plněním limitů je zde počítáno k ; Subjekty v PNP – subjekty v přechodném národním plánu – největší počet subjektů včetně elektráren a velkých tepláren. Plnění emisních limitů se předpokládá k

9 sdružení podnikatelů v teplárenství Návrh směrnice o středních zdrojích znečištění Spalovací zdroje 1-50 MW Pro stávající zdroje:Pro nové zdroje: > 5 MW od roku rok od transpozice < 5 MW od roku 2030 Situace v ČR marginální podíl na emisích (NOx 2,6 %, tuhé látky 1,4 %) Prvotní posouzení dopadu: 1.Kolize s národním snížením limitů k roku 2018 (zákon o ochraně ovzduší) 2.Jen pro uhelné zdroje náklady přes 12 miliard Kč

10 sdružení podnikatelů v teplárenství Navržené emisní limity dle směrnice (stará/nová zařízení) mg/Nm 3 Znečišťují- cí látka Tuhá biomasa Ostatní tuhá paliva Zemní plyn Ostatní plynná paliva Těžký topný olej SO 2 200/200400/400-35/35350/350 NOx650/ /100200/200650/300 Prach30 (45*) /20 (25*) 30/20-- * Zařízení pod 5 MW

11 sdružení podnikatelů v teplárenství Vývoj a struktura dodávek tepla do SZT dle ASEK

12 sdružení podnikatelů v teplárenství Poměr dodávky tepla a výroby elektřiny z hnědého uhlí

13 sdružení podnikatelů v teplárenství Diskriminace teplárenství Výška komínu130 m13 m Emisní limityANONE Monitoring emisíANONE Ekologická daň (zákon č. 261/2007 Sb.)ANONE Poplatky za emise (zákon č. 201/2012 Sb.) ANONE Nákup povolenek (zákon č. 383/2012 Sb.)ANONE Výroba tepla ze zemního plynu 1x 100 MW dálkové teplo x 10 kW lokální vytápění Ekologická daň (zákon č. 261/2007 Sb.)ANO Poplatky za emise (zákon č. 201/2012 Sb.) NE Nákup povolenek (zákon č. 383/2012 Sb.)ANO

14 sdružení podnikatelů v teplárenství Podmínky realizace investic Vytvoření podmínek pro návratné investice: Srovnatelné zatěžování externalitami Zajištění dostatku paliva za přijatelnou cenu Podpora vysokoúčinné kombinované výroby el. a tepla Energetické využití biomasy a komunálního odpadu Podpora z veřejných zdrojů: Prostředky z aukcí povolenek – rekonstrukce tep. sítí Fondy EU – rekonstr. tep. sítí, energet. využití odpadu


Stáhnout ppt "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Budoucnost teplárenství v kontextu evropské a domácí legislativy. Ing. Martin."

Podobné prezentace


Reklamy Google