Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Budoucnost teplárenství v kontextu evropské a domácí legislativy. Ing. Martin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Budoucnost teplárenství v kontextu evropské a domácí legislativy. Ing. Martin."— Transkript prezentace:

1 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Budoucnost teplárenství v kontextu evropské a domácí legislativy. Ing. Martin Hájek, Ph.D. 22. ledna 2014, Hotel Jelenovská nad Valašskými Klobouky

2 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Stále čekáme na… přidělení povolenek na emise oxidu uhličitého na rok 2013 finální schválení Přechodného národního plánu (emise) schválení referenčního dokumentu pro velká spalovací zařízení (BREF LCP) s emisními limity stanovení podmínek veřejné podpory pro období 2014-20 schválení klíčových strategických dokumentů ČR (ASEK, Surovinová politika, Plán odpadového hospodářství) vyjasnění disponibility zásob hnědého uhlí vyhlášku MPO stanovující parametry zpoplatnění výroby elektřiny z hnědého uhlí s nízkou účinností stanovení regulačního rámce cen tepla od roku 2015

3 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Teplárenství v pasti regulace Konec investičního cyklu – přirozený + regulace emisí Investice nelze odložit (ohrožení dodávek tepla) Investice nelze provést Těžce deformované trhy (zejména elektřina) Naprostý zmatek v regulaci EU a nejasný výhled Neustálé změny v orientaci ČR – chybí dlouhodobá vize, neustálé řešení ad hoc „úkolů“

4 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Bludný kruh regulace a dotací Distorze trhu Více dotací a složitější regulace Hlubší distorze trhu Regulace a dotace Společná energetická politika EU stále více připomíná společnou zemědělskou politiku. Zavádění regulace regulací.

5 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Revize referenčního dokumentu pro nejlepší dostupné techniky Na jeho základě: Závazné závěry o BAT – následně promítnutí do integrovaných povolení Zcela nerealistické požadavky nad rámec směrnice o průmyslových emisích Dramatické navýšení nákladů bez významného efektu pro životní prostředí Zpochybnění vyjednaných přechodných období Ohrožení energetické bezpečnosti Společný dopis SPCŘ, HKČR a TSČR na premiéra Rusnoka: ČR by měla požádat o druhé kolo konzultací

6 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Studie Svazu průmyslu a dopravy ČR Ekonomická analýza environmentálně energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu s doporučeními pro další postup Vypracování: Březen 2013, Zpracovatel: Enviros Nejvýraznější dopady regulace IPPC vyvolá v odvětvích: Výroba chemických látek a chemických přípravků – 28 mld. Kč Výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství - 27,5 mld. Kč Výroba, přenos a rozvod elektřiny – 28 mld. Kč

7 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Celkové investice vyvolané IPPC: 118 miliard Kč

8 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Typy zdrojů BAT teplárny – do této kategorie spadá nejmenší počet subjektů, subjekty jsou bez přechodného režimu a plnění limitů zde proběhne k 1.1.2016; Teplárny do 200 MWt – tyto zdroje jsou v přechodném režimu pro soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE), s plněním limitů je zde počítáno k 1.1.2023; Subjekty v PNP – subjekty v přechodném národním plánu – největší počet subjektů včetně elektráren a velkých tepláren. Plnění emisních limitů se předpokládá k 1.7.2020.

9 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Návrh směrnice o středních zdrojích znečištění Spalovací zdroje 1-50 MW Pro stávající zdroje:Pro nové zdroje: > 5 MW od roku 20251 rok od transpozice < 5 MW od roku 2030 Situace v ČR marginální podíl na emisích (NOx 2,6 %, tuhé látky 1,4 %) Prvotní posouzení dopadu: 1.Kolize s národním snížením limitů k roku 2018 (zákon o ochraně ovzduší) 2.Jen pro uhelné zdroje náklady přes 12 miliard Kč

10 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Navržené emisní limity dle směrnice (stará/nová zařízení) mg/Nm 3 Znečišťují- cí látka Tuhá biomasa Ostatní tuhá paliva Zemní plyn Ostatní plynná paliva Těžký topný olej SO 2 200/200400/400-35/35350/350 NOx650/300 200/100200/200650/300 Prach30 (45*) /20 (25*) 30/20-- * Zařízení pod 5 MW

11 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vývoj a struktura dodávek tepla do SZT dle ASEK

12 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Poměr dodávky tepla a výroby elektřiny z hnědého uhlí

13 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Diskriminace teplárenství Výška komínu130 m13 m Emisní limityANONE Monitoring emisíANONE Ekologická daň (zákon č. 261/2007 Sb.)ANONE Poplatky za emise (zákon č. 201/2012 Sb.) ANONE Nákup povolenek (zákon č. 383/2012 Sb.)ANONE Výroba tepla ze zemního plynu 1x 100 MW dálkové teplo 10 000 x 10 kW lokální vytápění Ekologická daň (zákon č. 261/2007 Sb.)ANO Poplatky za emise (zákon č. 201/2012 Sb.) NE Nákup povolenek (zákon č. 383/2012 Sb.)ANO

14 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Podmínky realizace investic Vytvoření podmínek pro návratné investice: Srovnatelné zatěžování externalitami Zajištění dostatku paliva za přijatelnou cenu Podpora vysokoúčinné kombinované výroby el. a tepla Energetické využití biomasy a komunálního odpadu Podpora z veřejných zdrojů: Prostředky z aukcí povolenek – rekonstrukce tep. sítí Fondy EU 2014-2020 – rekonstr. tep. sítí, energet. využití odpadu


Stáhnout ppt "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Budoucnost teplárenství v kontextu evropské a domácí legislativy. Ing. Martin."

Podobné prezentace


Reklamy Google