Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření na snižování emisí skleníkových plynů a plnění environmentálních cílů státní energetické koncepce Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření na snižování emisí skleníkových plynů a plnění environmentálních cílů státní energetické koncepce Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Opatření na snižování emisí skleníkových plynů a plnění environmentálních cílů státní energetické koncepce Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: 267 122 084 Fax: 267 310 277 E-mail: Miroslav_Hajek@env.cz Internet: www.env.cz

2 Priority Státní politiky životního prostředí ČR Ochrana příroda, krajiny a biologické rozmanitosti Udržitelné využívání přírodních zdrojů Životní prostředí a kvalita života Ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší

3 SPŽP – odvětvové politiky - energetika Podporovat vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a potenciálu úspor zajistit meziroční pokles energetické náročnosti podporovat realizaci klíčových opatření v rámci Národního programu plnit emisní stropy a Národní program u zvláště velkých spalovacích zdrojů podporovat vědecký a technologický vývoj k udržitelné energetice podporovat zavádění moderních energetických technologií

4 Cíle Státní energetické koncepce v oblasti životního prostředí (1) Zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí minimalizace emisí poškozujících životní prostředí minimalizace emisí skleníkových plynů minimalizace ekologického zatížení budoucích generací minimalizace ekologické zátěže z minulých let

5 Cíle Státní energetické koncepce v oblasti životního prostředí (2) Splnění závazných emisních stropů EU v roce 2010 (SO 2 265 tis. tun, NO X 286 tis. tun, VOC 220 tis. tun) Splnění mezinárodních závazků z Kjótského protokolu a z dalších dohod na něj navazujících Vytvářet podmínky pro vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů energie – stanovením a plněním národního indikativního cíle výroby elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny (8 % v roce 2010) vytvářet podmínky pro postupné zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů ve výši 15 až 16 % v roce 2030 vytvářet podmínky pro vyšší využití druhotných zdrojů energie a pro zvýšení podílu alternativních paliv v dopravě připravit se a využít obchodu s emisemi skleníkových plynů

6 Realizovaná opatření zákon na podporu obnovitelných zdrojů energie usnesení vlády k využívání zemního plynu v dopravě novely energetických zákonů podpůrné programy z národních zdrojů a Evropských fondů aktualizace Národního programu podpora využití kombinované výroby tepla programy podpory výzkumu a vývoje ekologická daňová reforma obchodování s emisemi skleníkových plynů

7 Plnění environmentálních cílů SEK – Čtvrté národní sdělení ČR k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a Zpráva o dosaženém pokroku v plnění Kjótského protokolu z roku 2005

8 Porovnání emisí škodlivin do ovzduší v roce 1990 a 2003 (tis. t/rok)

9 Vývoj emisí skleníkových plynů, celkové spotřeby tuzemských primárních energetických zdrojů a hrubého domácího produktu v letech 1990 až 2003 v % roku 1990

10 Mezinárodní srovnání indexů emisí CO 2 1990 - 2000

11 Mezinárodní srovnání vývoje emisí CO 2 na obyvatele (t CO 2 /obyvatel) 1990 - 2000

12 Klíčové kategorie emisí skleníkových plynů v roce 2003

13 Vývoj emisí skleníkových plynů ve vybraných kategoriích inventarizace (Gg CO 2 ekv.)

14 Novela zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Vychází ze směrnice 2004/101/ES Cílem je propojení systému obchodování s povolenkami s tzv. flexibilními mechanismy Kjótského protokolu, zejména JI a CDM Při propojení je problémem zejména s možným dvojitým započítáváním emisí V současné době se novela projednává v senátu

15 Příprava Národního alokačního plánu Termín červen 2006

16 Příprava ekologické daňové reformy Poslední verze je založena na diferenciaci sazeb spotřební daně z paliv a zavedení daně z uhlí a elektřiny na straně jedné a snížení daňového zatížení V nejbližší době se uskuteční jednání na úrovni ministrů, kde se rozhodne o předložení do vlády

17 Metodické pokyny MŽP k využívání OZE Metodický pokyn k vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren Metodický pokyn odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a odboru ekologie krajiny a lesa Ministerstva životního prostředí ke koordinaci řešení vysokých větrných elektráren v územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech - nebyl schválen poradou vedení MŽP Metodický pokyn k pěstování energetických plodin Metodický pokyn k podmínkám provozu malých vodních elektráren – nebyl dosud zpracován


Stáhnout ppt "Opatření na snižování emisí skleníkových plynů a plnění environmentálních cílů státní energetické koncepce Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google