Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora eko-inovací a environmentálních technologií Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. 16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE, PRAHA 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora eko-inovací a environmentálních technologií Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. 16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE, PRAHA 2009."— Transkript prezentace:

1 Podpora eko-inovací a environmentálních technologií Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. 16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE, PRAHA 2009

2 Osnova prezentace Aktualizovaný „ETAP“ ČR (Program podpory environmentálních technologií v České republice) –věcné priority –sektorové zaměření –opatření Nástroje podpory (MŽP) –OP ŽP, Zelená úsporám –eko-značení, environmentálně šetrné zakázky –podpora výzkumu

3 Aktualizovaný ETAP Evropská komise (2004): Akční plán environmentálních technologií (tzv. ETAP) - COM(2004) 38 Usnesení vlády ČR č. 181 ze dne 22. 2. 2006: „Program podpory environmentálních technologií v České republice“ Průběžné hodnocení Programu v r. 2008 - rozhodnuto celý dokument aktualizovat a přizpůsobit současným potřebám. Usnesení vlády č. 938 z 20.7.2009: Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v České republice

4 Aktualizovaný ETAP Aktualizace vycházela –ze závěrů studie o bariérách rozvoje eko- inovací u malých a středních podniků v ČR, –z legislativních závazků ČR v oblasti ochrany ŽP, –z vývoje na úrovni EU (např. přípravy nařízení o systému verifikací environmentálních technologií). Realizace bude koordinována meziresortní pracovní skupinou

5 Aktualizovaný ETAP – věcné priority Věcnými prioritami jsou vzhledem k legislativním závazkům: snížení emisí skleníkových plynů a emisí látek znečišťujících ovzduší, snížení množství produkovaných a vypouštěných odpadních vod, snížení množství produkovaných odpadů a jejich znovu-využití (zejména průmyslových a zemědělských).

6 Aktualizovaný ETAP – sektorové zaměření energetika - s důrazem na energetickou účinnost na straně výroby i spotřeby a na obnovitelné a alternativní zdroje energie, doprava - s důrazem na snížení emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší a na snížení hlukové zátěže obyvatel, zpracovatelský průmysl - s důrazem na ty segmenty, které spotřebovávají velké množství materiálů a energie a na přednostní využívání druhotných surovin.

7 Program Zelená úsporám Opatření: Uplatnitelná podpora [mld. Kč] Redukce emisí CO 2 za 15 let [mil. tun] Zateplení (RD)9,35,7 Zateplení (BD)6,12,1 Novostavby v pasivním standardu (RD)1,10,2 Novostavby v pasivním standardu (BD)1,20,2 Zdroje na biomasu (RD)1,55,4 Zdroje na biomasu (BD)0,72,3 Tepelná čerpadla (RD)0,61,1 Solárně-termické kolektory (RD)2,60,9 Solárně-termické kolektory (BD)1,20,3

8 Vývoj emisí z dopravy v letech 1990–2007 (rok 1990 = 100 %) Zdroj: CDV

9 Aktualizovaný ETAP – navržená opatření 1.Motivace poptávky po environmentálních technologiích a environmentálně šetrných výrobcích a službách 2.Vytvoření systému pro posuzování a verifikaci environmentálních technologií 3.Podpora komerčního využití výzkumu v oblasti eko-inovací 4.Zvýšení dostupnosti kapitálu pro podnikatelské záměry v oblasti eko-inovací

10 Nástroje MŽP - dotace fondy EU – objem prostředků v porovnání s celkovými investicemi do ŽP v ČR v předchozích letech OP ŽP, Zelená úsporám – efekty na zaměstnanost: nově vzniká nebo se udrží až 28 tisíc pracovních míst ročně – (Analýza vlivu dotací z Operačního programu Životní prostředí na zaměstnanost v ČR a vliv programu „Zelená úsporám (GIS)“ na českou ekonomiku a průmyslová odvětví, CERGE)

11 Investice do ochrany životního prostředí v ČR 1990 - 2008, mld. Kč, b.c. a předpokládané investice v rámci OP ŽP 2010 - 2015, mld. Kč Zdroj: ČSÚ (www.czso.cz), MŽP

12 Nástroje MŽP - ekoznačení národní program eko-značení od r.1994 evropská značka Květina (The Flower) jasné sdělení pro spotřebitele, že plnění daných ekologických parametrů ověřeno nezávislou stranou kategorie - od kancelářského papíru, izolačních hmot či nátěrových hmot přes teplovodní kotle a čistící prostředky až po ekologicky šetrné služby, které nabízí turistický ruch či školství

13 Nástroje MŽP – environmentálně šetrné veřejné zakázky nákupy veřejné správy – podpora vytváření nových trhů návrh MŽP – materiál „Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy“ – vychází z doporučení Evropské komise, měl by být návodem nejen pro ministerstva

14 Nástroje MŽP - Resortní program výzkumu 2007 - 2011 Environmentálním technologiím věnován jeden ze čtyř podprogramů, jehož cílem je dosáhnout: lepších užitných vlastností obnovitelných zdrojů energie (OZE) využití energetických rostlin a dalších vhodných zdrojů pro výrobu pevných biopaliv zvýšení účinnosti OZE snížení spotřeby primárních energetických zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů. zdokonalení systému efektivní akumulace energie se zvláštním zřetelem k alternativním technologiím pro výrobu vodíku na bázi OZE vytvoření lepších podmínek pro dosažení úspor energie

15 Publikace „Environmentální technologie a ekoinovace v České republice“ - konkrétní příklady z ČR v následujících oblastech: Environmentálně šetrná výroba tepelné a elektrické energie Šetrnější automobilová doprava Technologie snižující emise skleníkových plynů v zemědělské výrobě Materiálová účinnost Udržitelné vodní hospodářství Ochrana životního prostředí v souvislosti s výrobou chemických látek Efektivní odpadové hospodářství

16 Děkuji za pozornost! Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Miroslav.Hajek@mzp.cz www.mzp.cz www.cenia.cz


Stáhnout ppt "Podpora eko-inovací a environmentálních technologií Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. 16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE, PRAHA 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google