Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikace partnera

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikace partnera"— Transkript prezentace:

1 Identifikace partnera
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Číslo partnera: 3 Adresa: Dvořákova 19, Znojmo Statutární zástupce: Ing. Josef Brouček Kontaktní údaje: telefon Webová adresa

2 SOŠ a SOU, Znojmo, Dvořákova 19

3 Projektový záměr Zkvalitnění výuky v technickém a přírodovědném vzdělávání na SOŠ a SOU Rozvoj klíčových a odborných kompetencí absolventů SŠ Vybavení odborných učeben moderní technikou a zařízením Zapojení odborníků z praxe a vědeckých pracovníků do vzdělávání a výchovy žáků SŠ

4 Zapojení vědeckých pracovníků do výuky
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph. D. Prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

5 Zapojení odborníků z praxe
Bula Karel

6 Cílové skupiny Žáci střední školy: - učební obor Opravář zemědělských strojů-KA 1 - maturitní obor Přírodovědné lyceum – KA 2 Žáci 7 spolupracujících ZŠ - 8. a 9. ročník - 3 ZŠ ze Znojma: Přímětice, Václavské nám., Klášterní ul ZŠ z okolí Znojma: Kravsko, Višňové, Prosiměřice, Hrušovany n/J.

7 Spolupracující subjekty
Technický obor v KA 1: Agrall Bantice a.s., zemědělská technika Fronius Česká republika s.r.o. Přírodovědný obor v KA 2: .A.S.A.EKO Znojmo, s.r.o. Znovín Znojmo a.s. Mendelova univerzita v Brně

8 Zhodnocení naplňování MI (k 1. 6. 2015)
Podpoření žáci v počátečním vzdělávání: plán: 400 realita: 903 Pedagogičtí pracovníci další vzdělávání (CLIL) plán: 10 realita: 10 Poskytovatelé služeb (výukové týmy, tvorby slovníků a výukových materiálů, odborníci z praxe apod.) plán: 36 realita: 31 (do konce VI 36) Nově vytvořené produkty (cizojazyčné slovníky) plán: 3 realita: 0 (do konce VI 3)

9 Realizované aktivity žáků ZŠ v KA 1
Školní rok: 2013 – 2014 a 2014 – 2015 Povinná výuka: 5 aktivit /rok Zájmový kroužek Opravárenské činnosti ZŠ: 3 aktivity/rok Závěrečná odborná exkurze: návštěva firmy AGRALL Bantice a.s. a Fronius Česká republika, s. r. o. Jednotlivé aktivity byly určeny pro žáky 7 základních škol

10 Novinky ve výuce u žáků SŠ – obor Opravář zemědělských strojů
Nově vybavené odborné učebny pro výuku (dílny) - diagnostická technika - drobné ruční nářadí - svářecí agregáty Zapojení odborníků z praxe do výuky prostřednictvím kroužku Opravář

11 Panel zapojení elektroinstalace Zetor

12 Výroba plechové krabičky

13 Vyvrtání orýsovaného materiálu

14 Práce s plechy – žáci ZŠ

15 Práce s ručním nářadím

16 Nýtování – žáci ZŠ

17 Svařování

18 Realizované aktivity žáků ZŠ v KA 2
Školní rok: 2013 – 2014 a 2014 – 2015 Povinná výuka: 10 aktivit /rok Zájmový kroužek Přírodní vědy ZŠ: 3 aktivity/rok Závěrečná odborná exkurze: návštěva firmy Znovín Znojmo a.s., .A.S.A.EKO Znojmo, s.r.o. Jednotlivé aktivity byly určeny pro žáky 7 základních škol.

19 Odborná exkurze .A.S.A.EKO Znojmo, s.r.o.

20 Akademická zahrada Mendelovy univerzity v Lednici

21 Novinky ve výuce u žáků SŠ – obor Přírodovědné lyceum
Vybavená chemická laboratoř - přístroje a zařízení, chemické sklo a chemikálie Zapojení odborníků z praxe do výuky prostřednictvím kroužku Přírodní vědy SŠ Zapojení vědeckých pracovníků do výuky prostřednictvím spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně Výuka odborných předmětů v cizím jazyku /metoda CLIL/ s využitím vytvořených cizojazyčných slovníků

22 pH-metr, elektromagnetické míchadlo

23 Sklopná pipeta = „špaček“ pístoventilový dávkovač

24 Spektrofotometr

25 Laboratorní váhy

26 Příprava kalibračních řad: kolorimetrie a fotometrie

27 Odpady a člověk

28 Vyzdobíme si byt rostlinami a Podzimní dekorace

29 Pokožka rostlin

30 Anatomie kapra a Základy pitevní práce

31 Suroviny v pekařství

32 Zalaminovaná krása přírody

33 Výroba ručního papíru

34 Vytvořené výstupy KA 1 Nové vybavení učeben Podpořeni žáci ZŠ a SŠ
Výukové materiály pro spolupracující ZŠ: - 6 ks z povinné výuky /textová a digitální forma pro jednotlivé ZŠ, umístění na školní stránky

35 Samostmívací kukly pro svařování

36 Vytvořené výstupy KA 2 Nové vybavení učeben – chemická laboratoř a odborná učebna Podpořeni žáci ZŠ a SŠ Výukové materiály pro spolupracující ZŠ: ks z povinné výuky /textová a digitální forma pro jednotlivé ZŠ, umístění na školní stránky Pro žáky SŠ 3 soubory pro jazykové vzdělávání - 3 ks výukových materiálů pro metodu CLIL - cizojazyčné odborné slovníky v ANJ a NEJ -8 témat

37 Přínosy pro kvalitu výuky v KA 1 v oboru Opravář zemědělských strojů
modernizace vybavení odborné učebny učebního oboru Opravář zemědělských strojů zvýšený zájem o přijetí do učebního oboru Opravář zemědělských strojů a zlepšení technické vybavenosti žáků ZŠ aplikace moderních technologických postupů z praxe do výuky na SŠ

38 Přínosy pro kvalitu výuky v KA 2 v oboru Přírodovědné lyceum
moderní vybavení nově vybudované chemické laboratoře a odborné učebny zlepšení úrovně znalostí a dovedností v přírodovědném vzdělávání na ZŠ rozvoj získaných dovedností a znalostí žáků SŠ a obohacení o poznatky odborníků z praxe a výzkumu zvýšení jazykové připravenosti žáků v odborných předmětech

39 Nová laboratoř chemie

40 Přínosy pro žáky ZŠ zvýšení zájmu o přírodovědné a technické vzdělávání rozšíření přehledu o náplni práce a pracovních možnostech konkrétních společností uvědomění si nutnosti dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zlepšení znalostí a praktických dovedností v přírodovědné a technické oblasti na ZŠ

41 Přínosy pro žáky SŠ lepší připravenost na vstup na trh práce a zvýšení informovanosti o pracovních příležitostech v regionu lepší technická zručnost a znalost moderních technologií lepší odborná jazyková připravenost

42 Pozitivní zkušenosti Žáci ZŠ i SŠ vítali praktické činnosti, kdy mohli sami - tvořit nové věci - provádět žákovské pokusy v chemické laboratoři Došlo ke zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium v oboru Opravář zemědělských strojů Postupně došlo ke zvýšení zájmu žáků ZŠ o nabízenou spolupráci Podařilo se propojit jednotlivé stupně vzdělávání vzájemně a s praxí

43 Spokojený žák-nejlepší zkušenost

44 Negativní zkušenosti Vysoký počet hodin aktivit povinné výuky u žáků ZŠ a narušování výuky na ZŠ a SŠ Někteří žáci se těšili na aktivity x část z nich to bere pouze jako únik z výuky Nepřipravenost žáků ZŠ na činnosti v rámci projektových aktivit Nízká úroveň přírodovědných a technických znalostí žáků ZŠ a jejich motivovanost

45 Zkušenosti s vedením projektu
Vysoký objem administrativní činnosti V počátku nejasně stanovené požadavky na vedení dokumentace a pravidla realizace projektu Ochota a vstřícnost pracovníků odboru regionálního rozvoje při konzultacích pro řešení problémů

46 Odborná práce budoucích vědců


Stáhnout ppt "Identifikace partnera"

Podobné prezentace


Reklamy Google