Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM VY_32_INOVACE_EKO_ 1181 – řešení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM VY_32_INOVACE_EKO_ 1181 – řešení"— Transkript prezentace:

1 DUM VY_32_INOVACE_EKO_ 1181 – 1200 - řešení
Ve výpočtech byly použity procentní sazby roku 2013 – u DPH, sociálního a zdravotního pojištění. Při změně sazeb je třeba provést aktualizaci u příslušných úloh.

2 DUM 1181 Kalkulační metody. Prosté dělení - řešení
Kalkulace na montáž jednoho kusu rozvaděče EM – 50/50 Položka Náklad na kalkul. jednici (Kč) Přímý materiál 910,- Přímé mzdy 2 200,- Ostatní přímé náklady 748,- Režijní náklady 320,- Úplné vlastní náklady výkonu 4 178,- Zisk 800,- Cena montáže 4 978,- DPH 1 045,40 Cena montáže s DPH 6 023,40

3 DUM 1182 Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel a) – řešení
Stanovte náklady na rozvaděče Rozvaděč Výroba ( v ks) Objem skříně (v dm3) Poměrové číslo Přepočte- né jednice Úplné vl. náklady (v Kč/ks) EM-50/50 20 37,5 1 50 000,- EF-100/150 127,5 3,4 68 ,- EV-170/150 5 300 8 40 ,- Celkem xxx 128 Náklad/přepočtenou jednici = ,- : = ,- ÚVN/ EM-50/50 = 1 * ,- = ,-

4 DUM 1182 Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel b) – řešení
Stanovte cenu rozvaděčů Rozvaděč ÚVN/ks Zisk (v %) (v Kč) Cena DPH s DPH EM-50/50 50 000,- 15 7 500,- 57 500,- 12 075,- 69 575,- EF-100/150 ,- 20 34 000,- ,- 42 840,- ,- EV-170/150 ,- 80 000,- ,- ,- ,- ÚVN = úplné vlastní náklady

5 DUM 1183 Kalkulace přirážková A) - řešení
Kalkulace vlastních nákladů výroby na výrobek A, B Rozvrhová základna = celkové přímé mzdy Položka nákladů Výrobek A Výrobek B Přímý materiál 60,- 70,- Přímé mzdy 40,- 130,- Výrobní režie 32,- 104,- Vlastní náklady výroby 132,- 304,- Rozvrhová základna = celkové přímé mzdy = 40 Kč * ks Kč * ks = = ,- Procento výrobní režie = 𝐾č 𝐾č ∗100=80 % Výrobní režie na 1 ks výrobku A = 80 % ze 40 Kč = 32 Kč Výrobní režie na 1 ks výrobku B = 80 % ze 130 Kč = 104 Kč

6 DUM 1183 Kalkulace přirážková B) - řešení
Kalkulace vlastních nákladů výroby na výrobek A, B B) Rozvrhová základna = celkový přímý materiál Položka nákladů Výrobek A Výrobek B Přímý materiál 60,- 70,- Přímé mzdy 40,- 130,- Výrobní režie 72,- 84,- Vlastní náklady výroby 172,- 284,- Rozvrhová základna = celkový přímý materiál = 60 Kč * ks + 70 Kč * ks = = ,- Procento výrobní režie = 𝐾č 𝐾č ∗100=120 % Výrobní režie na 1 ks výrobku A = 120 % ze 60 Kč = 72 Kč Výrobní režie na 1 ks výrobku B = 120 % ze 70 Kč = 84 Kč

7 DUM 1183 Kalkulace přirážková C) - řešení
Kalkulace vlastních nákladů výroby na výrobek A, B C) Rozvrhová základna = celkové přímé náklady Položka nákladů Výrobek A Výrobek B Přímý materiál 60,- 70,- Přímé mzdy 40,- 130,- Výrobní režie 48,- 96,- Vlastní náklady výroby 148,- 296,- Př. náklady na 1 ks výr. A = = 100 Př. náklady na 1 ks výr. B = = 200 Rozvrhová základna = celkové přímé náklady = 100 Kč * ks Kč * ks = = ,- Procento výrobní režie = 𝐾č 𝐾č ∗100=𝟒𝟖 % Výrobní režie na 1 ks výrobku A = 48 % ze 100 Kč = 48 Kč Výrobní režie na 1 ks výrobku B = 48 % ze 200 Kč = 96 Kč

8 DUM 1184 Kalkulace přirážková – odlišné rozvrhové základny - 1
DUM Kalkulace přirážková – odlišné rozvrhové základny řešení a) Celkový přímý materiál, celkové přímé mzdy, součet celkového přímého materiálu a celkových přímých mezd. Ano, např. strojové hodiny, tkm. b) Celkové přímé mzdy = přímé mzdy na jednotku A * počet jednotek A + přímé mzdy na jednotku B * počet jednotek B + … c) Režijní sazba = příslušná režie / rozvrhová základna * 100 d) A) RZ = celk. přímé mzdy = ,- % VR = 80 % VR/ks výr. A = 32, VR/ks výr. B = 104,- B) RZ = celk. přímý materiál = ,- % VR = 120 % VR/ks výr. A = 72, VR/ks výr. B = 84,- C) RZ = součet celk. př. mezd a celk. př. materiálu = ,- % VR = 48 % VR/ks výr. A = 48, VR/ks výr. B = 96,- Zdůvodnění těchto výsledků: Výše rozvrhové základny a režijní sazby ovlivní výši vlastních nákladů na výrobek. Nejnižší vl. náklady má výrobek A (RZ = celk. př. mzdy), nejvyšší vl. náklady má výrobek B u téže RZ.

9 DUM 1184 Přirážková kalkulace – odlišné rozvrhové základny - 2
DUM 1184 Přirážková kalkulace – odlišné rozvrhové základny řešení Rozvrhová základna v naturálních jednotkách Výrobek Výrobní úkol (v ks) Strojové hodiny na 1 stroj Strojové hodiny na celou výrobu Výpočet výrobní režie (v Kč/ks) A 80 100 8 000 6 x 100 h = 600 B 70 7 000 6 x 70 h = 420 C 40 125 5 000 6 x 125 h = 750 Celkem x 20 000 Režijní sazba = : = 6 Kč / 1 strojovou hodinu

10 DUM 1185 Kalkulace přirážková při poskytování služeb - řešení
Položka Octavia I Mondeo III Rozvrhová základna 450 𝐾č∗2ℎ ∗ 𝐾č∗2ℎ ∗20= 𝐾č % správní režie 2 450 𝐾č 𝐾č ∗100=5 % % odbytových nákladů 1 960 𝐾č 𝐾č ∗100=4 % Přímý materiál 2 790,- 5 640 ,- Přímé mzdy 900,- 1 100,- Vlastní náklady výroby 3 690,- 6 740,- Správní režie 45,- 55,- Vlastní náklady výkonu 3 735,- 6 795,- Odbytové náklady 36,- 44,- Úplné vlastní nákl. výkonu 3 771,- 6 839,- Zisk 754,- 1 361,- Cena 4 525,- 8 200,- DPH 950,- 1 722,- Cena s DPH 5 475,- 9 922,-

11 DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad - řešení
Položka Výrobek X (1 ks) Výrobek Z (1 ks) Přímý materiál 80,- 40,- Přímé mzdy 60,- 70,- Ostatní přímé náklady 2,- - Výrobní režie 24,- 28,- Vlastní náklady výroby 166,- 138,- Správní režie 12,- 14,- Vlastní náklady výkonu 178,- 152,- Odbytové náklady 6,- 7,- Úplné vlastní náklady výkonu 184,- 159,- Zisk 36,- 21,- Cena výrobku 220,- 180,- DPH 46,- 38,- Cena s DPH 266,- 218,- Příklad 1. RZ = celkové přímé mzdy = 60 * * 100 = ,- % VR = 4 000 / *100 = 40 % % SR = 2 000 / * 100 = 20 % % Odbytových nákladů = 1 000 / * 100 = 10 %

12 DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad - řešení
Příklad 2. A) Výpočet přímého materiálu: Krmivo pro drůbež = = 3 800,-/t Krmivo pro králíky = ( ) / 300 t = 4 200,-/t Krmivo pro vepře = ( ) / 700 t = 4 700,-/t Výpočet přímých mezd: Krmivo pro drůbež: 56,- * 2 h = 112,-/t Krmivo pro králíky: 56,- * 3 h = 168,-/t Krmivo pro vepře: 56,- * 3,5 h = 196,-/t Výpočet ostatních přímých nákladů: Krmivo pro drůbež: 112 * 0,34 = 38,- Krmivo pro králíky: 168 * 0,34 = 58,- Krmivo pro vepře: 196 * 0,34 = 67,-

13 DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad – řešení
B) Rozvrhová základna = celkový přímý materiál = = ,- % výrobní režie = / * 100 = 10 % % správní režie = / * 100 = 2 % % odbytových nákladů = / * 100 = 0,8 %

14 DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad - řešení
Položka Krmivo pro drůbež Krmivo pro králíky Krmivo pro vepře Přímý materiál 3 800,- 4 200,- 4 700,- Přímé mzdy 112,- 168,- 196,- Ostatní přímé náklady 38,- 58,- 67,- Výrobní režie 380,- 420,- 470,- Vlastní náklady výroby 4 330,- 4 846,- 5 433,- Správní režie 76,- 84,- 94,- Vlastní náklady výkonu 4 406,- 4 930,- 5 527,- Odbytové náklady 30,40 33,60 37,60 Úplné vlastní náklady výkonu 4 436,40 4 963,60 5 564,60 Zisk 665,50 744,50 834,70 Cena bez DPH 5 101,90 5 708,10 6 399,30 DPH (15 %) 765,30 856,20 959,90 Cena s DPH 5 867,20 6 564,30 7 359,20 Příklad 2. C)

15 DUM 1187 Kalkulace postupná - řešení
Příklad 1. Položka Výrobní fáze Glazovna Malírna Přímý materiál 6,- 3,- 5,- Přímé mzdy 2,- 4,- 7,- Polotovary vlastní výroby x 10,- 19,- Výrobní režie Vlastní náklady výroby 34,-

16 DUM 1187 Kalkulace postupná - řešení
A) Uveďte příklady výrob, kde lze použít postupnou kalkulaci. Výroba potravin, tkanin, podlahových krytin, oblečení, porcelánu, skla, chemikálií a hnojiv, krmiva atd. B) Doplňte údaje do následujícího příkladu: Položka Výrobní stupeň 1 Výrobní stupeň 2 Výrobní stupeň 3 Přímý materiál 5,- x Polotovary vlastní výroby 12,50 23,- Přímé mzdy 4,- 6,- 8,- Ostatní přímé náklady 1,- 1,50 Režie 2,50 3,- Vlastní náklady na 1 ks 38,-

17 DUM 1188 Kalkulace průběžná - řešení
Příklad 1. Položka Tkalcovna (1 m) Barvírna Úpravna Průběžná kalkulace na 1 m upravené tkaniny Přímý materiál 20,- 5,- 2,- 27,- Přímé mzdy 10,- 6,- 3,- 19,- Výrobní režie 11,- Správní režie Vlastní náklady výkonu x 0,50 1 58,- Kterou nákladovou položku nepoužívá průběžná kalkulace oproti kalkulaci postupné? Nepoužívá položku polotovarů vlastní výroby.

18 DUM 1188 Kalkulace průběžná - řešení
Příklad 2. Sestavte průběžnou kalkulaci na 1 ks výrobku, který je vyráběn v navazující výrobě ve dvou hospodářských střediscích. Položka Hospodářské středisko 1 Hospodářské středisko 2 Průběžná kalkulace na 1 ks Přímý materiál 150,- 74,- 224,- xxxxxxxxxxxx x Přímé mzdy 92,- 56,- 148,- Režijní náklady 13,- 28,- 41,- Vlastní náklady výkonu 413,-

19 DUM 1189 Postupná a průběžná kalkulace – shrnutí - řešení
Příklad 1. Položka Postupná kalkulace Průběžná kalkulace na 1 ks výrobku HS 1 HS 2 Přímý materiál 10,- 8,- 18,- Přímé mzdy 12,- 11,- 23,- Polotovary vlastní výroby x 27,- Výrobní režie 5,- 6,- Vlastní náklady výroby 52,- Základní odlišnost těchto dvou metod výpočtu spočívá: v postupné kalkulaci se používá položka polotovarů vlastní výroby, v průběžné kalkulaci tato položka není.

20 DUM 1189 Postupná a průběžná kalkulace – shrnutí - řešení
Příklad 2. Určete pomocí postupné kalkulace a průběžné kalkulace vlastní náklady na 1 tunu krmiva ve výrobně krmiv. Výroba krmiva pro drůbež probíhá ve třech fázích (příprava krmiva, míchání, balení). Sestavte obě kalkulace na 1 tunu krmiva pro drůbež. Položka Postupná Přípravna kalkulace Míchárna na 1 t Balírna Průběžná kalkulace na 1 t Přímý materiál 2 800,- 100,- 222,- 3 122,- Polotovary vl. výroby x 3 100,- 3 390,- Přímé mzdy 200,- 112,- 168,- 480,- Režie 78,- 120,- 298,- Vlastní náklady výkonu 3 900,-

21 DUM 1190 Podnikatelské kalkulace. Prodejní kalkulace - řešení
Nákupní cena 1 ks džínsů = 1 400,- Obchodní marže = 30 % z 1 400,- = 420,- Prodejní cena 1 ks džínsů = 1820,- Denní prodej džínsů: denní tržba : prod. cena = : 1820 = 3,3 ks Měsíční prodej : 22 prodej. dní . 3,3 ks/den = 72,6 ks Kalkulace prodejní ceny 1 ks džínsů: nákupní cena ,- mzdové náklady ,- ( : 72,6) spotřeba energie ,- (1 000 : 72,6) reklama + telefon ,- (2 000 : 72,6) ostatní náklady/ks ,- nákup. cena + nákl. obchodníka ,- zisk obchodníka ,- (1 820 – 1 587) prodejní cena ,-

22 DUM 1191 Nákupní kalkulace - řešení
Dodavatel Ceramika Paradyz Rako, Rakovník Obklad Bamboo ochra Bambus Cherry Cena/m2 390,- 370,- Cena při odběru 500 m2 ,- ,- Sleva při odběru nad 400 m2 25 % = ,- 20 % = ,- Cena 500 m2 po slevě ,- ,- Přepravné 0, , km = 3 780,- 0, km = 630,- Opotřebení auta 4, km = 3 240,- 4, km = 540,- Mzdové náklady řidiče 80,- . 8,5 h = 680,- 80,- . 1,5 h = 120,- SP + ZP ze mzdy řidiče ( ,25) + ( ,09) =231 ( ,25) + ( ,09) =41 Celkem náklady/500 m2 ,- ,- Náklad na 1 m2 obkladu 308,- 299,- Podnik si zvolí dodatele: Rako, Rakovník

23 DUM 1194 Náklady a změny objemu výroby (1.) - řešení
1. Proměnné = variabilní 2. a) proporcionální, příklad = spotřeba materiálu, úkolová mzda b) nadproporcionální = progresivní, příklad = mzdy za přesčasy, náklady na reklamu při uvedení výrobku na trh c) podproporcionální = degresivní, příklad = zrych- lené odpisy 3. Fixní náklady celkové se se změnou objemu výroby nemění. Příklad = nájemné

24 DUM 1194 Náklady a změny objemu výroby (2.) - řešení
1. Náklady celkové = fixní náklady celkem + (proměnné náklady na jednotku * objem výroby) 2. Náklady na jednotku: a) náklady celkové / objem výroby b) (fixní náklady celkem / objem výroby) + proměnné náklady na jednotku 3. Tržby = cena/jednotku * objem výroby 4. a) Bod zvratu = fixní náklady celkem / (cena/jednotku – proměnné náklady/jednotku) b) Při objemu výroby vypočítaném v bodě zvratu má podnik nulový HV. Za předpokladu prodeje veškeré produkce. c) Bod zvratu při očekávané výši zisku = (fixní náklady celkem + očekávaný zisk ) / (cena/jednotku – proměnné náklady/jednotku)

25 DUM 1195 Nákladové funkce, bod zvratu - řešení
1. Náklady celkem = tržby 2. Fixní náklady celkem + proměnné náklady/jednotku * objem výroby = cena/jednotku * objem výroby Fixní náklady celkem = cena * objem výroby – proměnné náklady/jednotku * objem výroby Objem výroby (bod zvratu) = fixní náklady celkem / cena – proměnné náklady/jednotku 3. Bod zvratu = celkové fixní náklady + zisk / cena – proměnné náklady/jednotku 4. Nákres bodu zvratu:

26 DUM 1196 Výpočet a nákresy jednotkových a celkových nákladů - řešení
Výroba (v ks) 500 600 700 800 900 1 000 Tržby (v Kč) 5 000,- 6 000,- 7 000,- 8 000,- 9 000,- 10 000,- Fixní náklady celkem (v Kč) 3 200,- Proměnné náklady celkem (v Kč) 2 500,- 3 000,- 3 500,- 4 000,- 4 500,- Náklady celkem na daný objem výroby 5 700,- 6 200,- 6 700,- 7 200,- 7 700,- 8 200,- + zisk /-ztráta celkem (v Kč) - 700,- - 200,- + 300,- +800,- +1 300,- ,- Fixní náklady/ks 6,40 5,30 4,60 4,- 3,60 3,20 Proměnné náklady/ks 5,- Náklady celkem/ks 11,40 10,30 9,60 9,- 8,60 8,20 +zisk/-ztráta/ks - 1,40 - 0,30 + 0,40 + 1,- + 1,40 + 1,80 Výpočet bodu zvratu = / 10 – 5 = 640 ks. Při výrobě 640 ks má podnik nulový HV.

27 DUM 1196 Výpočet a nákresy jednotkových a celkových nákladů - řešení
Nákresy podle úlohy „Výpočet jednotkových a celkových nákladů“ (DUM 1196). Náklady (N) jsou uvedeny v Kč, objem výroby (Q) v ks. Celkové náklady fixní Jednotkové náklady fixní N Q Celkové náklady proměnné (proporcionální) Jednotkové náklady proměnné 4000 7 600 1000 600 1000 5000 5 600 1000 600 1000

28 DUM 1197 Výpočet bodu zvratu - řešení
Příklad 1. a) Bod zvratu = / – = 10 sedaček b) Bod zvratu = / – = 90 sedaček c) Tržby = 10 ks * , ks * ,- = ,- Náklady celkem = (10 ks * , ks * ,-) = ,- Zisk = tržby – náklady = – = ,-

29 DUM 1197 Výpočet bodu zvratu - řešení
Příklad 2. a) Náklady celkem = * = ,- b) Tržby = 9 * = ,- c) Hospodářský výsledek z prodeje = – = ,- (zisk) d) Bod zvratu = / 9 – 4 = litrů e) Náklady na 1 litr nápoje = / = 7 Kč/litr

30 DUM 1197 Bod zvratu – opakování - řešení
Příklad 3. Při jakém objemu výroby bude mít podnik nulový HV? Bod zvratu = ,- / 14 – 8 = ks Jakého zisku podnik dosáhne při plném využití své výrobní kapacity? (Použijte vzorec pro výpočet bodu zvratu). ks = ,- + zisk / 14 – 8 * 6 = ,- + zisk 90 000,- = zisk Kolik výrobků musí podnik vyprodukovat, aby dosáhl zisku ve výši ,-? Bod zvratu při očekávané výši zisku = / 14 – 8 = ks

31 DUM 1197 Výpočet bodu zvratu - řešení
Příklad 4. A) 1. varianta Náklady celkem = * ks = ,- 2. varianta Náklady celkem = * ks = ,- Variabilní náklady/ks = = 366,- Výhodnější je 2. varianta B) Bod zvratu = / 590 – 366 = ks

32 DUM 1198 Bod zvratu – opakování -řešení
Příklad 1. a) Celkové náklady = * 8 50 = ,- b) Jednotkové náklady = / = 187,-/ks c) Bod zvratu = / 211 – 40 = ks d) Využití výrobní kapacity při dosažení bodu zvratu: 7 310 / * 100 = 86 % Výrobní kapacita podniku byla využita na 86 %, podnik má ve využití výrobní kapacity ještě rezervu 14 %.

33 DUM 1198 Bod zvratu - opakování - řešení
Příklad 2. a) Bod zvratu = /230 – 45 = ks b) Využití výrobní kapacity = / * 100 = 75 % Po změně výroby podnik využívá svoji VK na 75 %. c) Původní využití VK bylo 86 %, nyní 75 %, tj. snížení VK o 11 %. d) Zisk při plném využití VK : Celkové náklady = * = ,- Tržby = 230 * = ,- Zisk = ,- e) Bod zvratu při zisku ,-: / 230 – 45 = ks f) Využití VK = 9081 / * 100 = 107 % Při dosažení zisku ,- využije podnik svoji VK na 107 %, překročí ji o 7 %.

34 DUM 1198 Bod zvratu - opakování - řešení
Příklad 3. - kalkulace Položka Náklady na 1 chlebíček Přímý materiál: veka 0,80 pomazánka 1,- salám 2,- vejce 1,80 zelenina a majonéza 3,- Přímé mzdy 0,30 Ostatní přímé náklady 0,20 Režijní náklady Úplné vl. náklady výkonu 10,10 Zisk 2,90 Cena bez DPH 13,- DPH ( 15 %) Cena s DPH 15,-

35 DUM 1198 Bod zvratu – opakování - řešení
Příklad 4. – náklady a) Celkové náklady = ,10 * ks = ,- b) Tržby = 13,- * ks = ,- c) HV (zisk) = – = ,- d) Bod zvratu = / 13 – 10,10 = ks chlebíčků e) Bod zvratu při zisku ,-: / 13 – 10,10 = ks chlebíčků

36 DUM 1200 Efektivnost nákladů 2. - řešení
Příklad 1. Tržby = ks * 40,-/ks = ,- Náklady celkem = ,- HV = , ,- = ,- = zisk A) Efektivnost nákladů = / = 1,33 Kč B) Nákladovost = / = 0,75 Kč C) Struktura nákladů: Náklady materiálové/Nc = 4 mil./9 mil. * 100 = 44 % Náklady mzdové/Nc = 3,5 mil./ 9 mil. * 100 = 39 % Náklady ostatní/Nc = 1,5 mil./9 mil. * 100 = 16,7 % D)Rentabilita N celkových = 3 mil./9 mil. = 0,33 Kč Rentabilita N materiálových = 3 mil./4 mil. = 0,75 Kč Rentabilita N mzdových = 3 mil./ 3,5 mil. = 0,85 Kč Rentabilita N ostatních = 3 mil./ 1,5 mil. = 2 Kč E) Rentabilita tržeb = 3 mil./12 mil. = 0,25 Kč


Stáhnout ppt "DUM VY_32_INOVACE_EKO_ 1181 – řešení"

Podobné prezentace


Reklamy Google