Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Ve výpočtech byly použity procentní sazby roku 2013 – u DPH, sociálního a zdravotního pojištění.  Při změně sazeb je třeba provést aktualizaci u příslušných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Ve výpočtech byly použity procentní sazby roku 2013 – u DPH, sociálního a zdravotního pojištění.  Při změně sazeb je třeba provést aktualizaci u příslušných."— Transkript prezentace:

1  Ve výpočtech byly použity procentní sazby roku 2013 – u DPH, sociálního a zdravotního pojištění.  Při změně sazeb je třeba provést aktualizaci u příslušných úloh. DUM VY_32_INOVACE_EKO_ 1181 – 1200 - řešení

2 PoložkaNáklad na kalkul. jednici (Kč) Přímý materiál910,- Přímé mzdy2 200,- Ostatní přímé náklady748,- Režijní náklady320,- Úplné vlastní náklady výkonu4 178,- Zisk800,- Cena montáže4 978,- DPH 1 045,40 Cena montáže s DPH6 023,40 DUM 1181 Kalkulační metody. Prosté dělení - řešení Kalkulace na montáž jednoho kusu rozvaděče EM – 50/50

3 RozvaděčVýroba ( v ks) Objem skříně (v dm 3 ) Poměrové číslo Přepočte- né jednice Úplné vl. náklady (v Kč/ks) EM-50/502037,512050 000,- EF-100/15020127,53,468170 000,- EV-170/1505300840400 000,- Celkemxxx 128xxx DUM 1182 Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel a) – řešení Stanovte náklady na rozvaděče Náklad/přepočtenou jednici = 6 400 000,- : 128 = 50 000,- ÚVN/ EM-50/50 = 1 * 50 000,- = 50 000,-

4 RozvaděčÚVN/ksZisk (v %) Zisk (v Kč) Cena (v Kč) DPH (v Kč) Cena s DPH EM-50/5050 000,-157 500,-57 500,-12 075,-69 575,- EF-100/150170 000,-2034 000,-204 000,-42 840,-246 840,- EV-170/150400 000,-2080 000,-480 000,-100 800,-580 800,- DUM 1182 Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel b) – řešení Stanovte cenu rozvaděčů ÚVN = úplné vlastní náklady

5 Položka nákladůVýrobek AVýrobek B Přímý materiál60,-70,- Přímé mzdy40,-130,- Výrobní režie32,-104,- Vlastní náklady výroby132,-304,- DUM 1183 Kalkulace přirážková A) - řešení Kalkulace vlastních nákladů výroby na výrobek A, B A)Rozvrhová základna = celkové přímé mzdy

6 Položka nákladůVýrobek AVýrobek B Přímý materiál60,-70,- Přímé mzdy40,-130,- Výrobní režie72,-84,- Vlastní náklady výroby172,-284,- DUM 1183 Kalkulace přirážková B) - řešení Kalkulace vlastních nákladů výroby na výrobek A, B B) Rozvrhová základna = celkový přímý materiál

7 Položka nákladůVýrobek AVýrobek B Přímý materiál60,-70,- Přímé mzdy40,-130,- Výrobní režie48,-96,- Vlastní náklady výroby148,-296,- DUM 1183 Kalkulace přirážková C) - řešení Kalkulace vlastních nákladů výroby na výrobek A, B C) Rozvrhová základna = celkové přímé náklady

8  a) Celkový přímý materiál, celkové přímé mzdy, součet celkového přímého materiálu a celkových přímých mezd. Ano, např. strojové hodiny, tkm.  b) Celkové přímé mzdy = přímé mzdy na jednotku A * počet jednotek A + přímé mzdy na jednotku B * počet jednotek B + …  c) Režijní sazba = příslušná režie / rozvrhová základna * 100  d) A) RZ = celk. přímé mzdy = 300 000,- % VR = 80 % VR/ks výr. A = 32,- VR/ks výr. B = 104,- B) RZ = celk. přímý materiál = 200 000,- % VR = 120 % VR/ks výr. A = 72,- VR/ks výr. B = 84,- C) RZ = součet celk. př. mezd a celk. př. materiálu = 500 000,- % VR = 48 % VR/ks výr. A = 48,- VR/ks výr. B = 96,-  Zdůvodnění těchto výsledků:  Výše rozvrhové základny a režijní sazby ovlivní výši vlastních nákladů na výrobek. Nejnižší vl. náklady má výrobek A (RZ = celk. př. mzdy), nejvyšší vl. náklady má výrobek B u téže RZ. DUM 1184 Kalkulace přirážková – odlišné rozvrhové základny - 1. - řešení

9 VýrobekVýrobní úkol (v ks) Strojové hodiny na 1 stroj Strojové hodiny na celou výrobu Výpočet výrobní režie (v Kč/ks) A801008 0006 x 100 h = 600 B100707 0006 x 70 h = 420 C401255 0006 x 125 h = 750 Celkemxx20 000x DUM 1184 Přirážková kalkulace – odlišné rozvrhové základny - 2. - řešení Režijní sazba = 120 000 : 20 000 = 6 Kč / 1 strojovou hodinu Rozvrhová základna v naturálních jednotkách

10 PoložkaOctavia IMondeo III Přímý materiál2 790,-5 640,- Přímé mzdy900,-1 100,- Vlastní náklady výroby3 690,-6 740,- Správní režie45,-55,- Vlastní náklady výkonu3 735,-6 795,- Odbytové náklady36,-44,- Úplné vlastní nákl. výkonu3 771,-6 839,- Zisk754,-1 361,- Cena4 525,-8 200,- DPH950,-1 722,- Cena s DPH5 475,-9 922,- DUM 1185 Kalkulace přirážková při poskytování služeb - řešení

11 PoložkaVýrobek X (1 ks)Výrobek Z (1 ks) Přímý materiál80,-40,- Přímé mzdy60,-70,- Ostatní přímé náklady2,-- Výrobní režie24,-28,- Vlastní náklady výroby166,-138,- Správní režie12,-14,- Vlastní náklady výkonu178,-152,- Odbytové náklady6,-7,- Úplné vlastní náklady výkonu 184,-159,- Zisk36,-21,- Cena výrobku220,-180,- DPH46,-38,- Cena s DPH266,-218,- DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad - řešení Příklad 1. RZ = celkové přímé mzdy = 60 * 50 + 70 * 100 = 10 000,- % VR = 4 000 / 10 000 *100 = 40 % % SR = 2 000 / 10 000 * 100 = 20 % % Odbytových nákladů = 1 000 / 10 000 * 100 = 10 %

12 Příklad 2. A) Výpočet přímého materiálu: Krmivo pro drůbež = 2 800 + 1 000 = 3 800,-/t Krmivo pro králíky = (700 000 + 400 000 + 160 000) / 300 t = 4 200,-/t Krmivo pro vepře = (1 900 000 + 800 000 + 390 000 + 200 000) / 700 t = 4 700,-/t Výpočet přímých mezd: Krmivo pro drůbež: 56,- * 2 h = 112,-/t Krmivo pro králíky: 56,- * 3 h = 168,-/t Krmivo pro vepře: 56,- * 3,5 h = 196,-/t Výpočet ostatních přímých nákladů: Krmivo pro drůbež: 112 * 0,34 = 38,- Krmivo pro králíky: 168 * 0,34 = 58,- Krmivo pro vepře: 196 * 0,34 = 67,- DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad - řešení

13 Příklad 2. B) Rozvrhová základna = celkový přímý materiál = 1 520 000 + 1 260 000 + 3 290 000 = 6 070 000,- % výrobní režie = 607 000 / 6 070 000 * 100 = 10 % % správní režie = 121 400 / 6 070 000 * 100 = 2 % % odbytových nákladů = 48 560 / 6 070 000 * 100 = 0,8 % DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad – řešení

14 DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad - řešení PoložkaKrmivo pro drůbež Krmivo pro králíky Krmivo pro vepře Přímý materiál3 800,-4 200,-4 700,- Přímé mzdy112,-168,-196,- Ostatní přímé náklady38,-58,-67,- Výrobní režie380,-420,-470,- Vlastní náklady výroby4 330,-4 846,-5 433,- Správní režie76,-84,-94,- Vlastní náklady výkonu4 406,-4 930,-5 527,- Odbytové náklady30,4033,6037,60 Úplné vlastní náklady výkonu4 436,404 963,605 564,60 Zisk665,50744,50834,70 Cena bez DPH5 101,905 708,106 399,30 DPH (15 %)765,30856,20959,90 Cena s DPH5 867,206 564,307 359,20 Příklad 2. C)

15 PoložkaVýrobní fázeGlazovnaMalírna Přímý materiál6,-3,-5,- Přímé mzdy2,-4,-7,- Polotovary vlastní výrobyx10,-19,- Výrobní režie2,- 3,- Vlastní náklady výroby10,-19,-34,- DUM 1187 Kalkulace postupná - řešení Příklad 1.

16 A) Uveďte příklady výrob, kde lze použít postupnou kalkulaci. Výroba potravin, tkanin, podlahových krytin, oblečení, porcelánu, skla, chemikálií a hnojiv, krmiva atd. B) Doplňte údaje do následujícího příkladu: DUM 1187 Kalkulace postupná - řešení PoložkaVýrobní stupeň 1Výrobní stupeň 2 Výrobní stupeň 3 Přímý materiál5,-xx Polotovary vlastní výrobyx12,5023,- Přímé mzdy4,-6,-8,- Ostatní přímé náklady1,-1,501,- Režie2,503,-6,- Vlastní náklady na 1 ks12,5023,-38,-

17 PoložkaTkalcovna (1 m) Barvírna (1 m) Úpravna (1 m) Průběžná kalkulace na 1 m upravené tkaniny Přímý materiál20,-5,-2,-27,- Přímé mzdy10,-6,-3,-19,- Výrobní režie6,-3,-2,-11,- Správní režie Vlastní náklady výkonu xxxx 0,50 x 0,50 x 1 58,- DUM 1188 Kalkulace průběžná - řešení Kterou nákladovou položku nepoužívá průběžná kalkulace oproti kalkulaci postupné? Nepoužívá položku polotovarů vlastní výroby. Příklad 1.

18 Příklad 2. Sestavte průběžnou kalkulaci na 1 ks výrobku, který je vyráběn v navazující výrobě ve dvou hospodářských střediscích. DUM 1188 Kalkulace průběžná - řešení PoložkaHospodářské středisko 1 Hospodářské středisko 2 Průběžná kalkulace na 1 ks Přímý materiál150,-74,-224,- xxxxxxxxxxxxxxx Přímé mzdy92,-56,-148,- Režijní náklady13,-28,-41,- Vlastní náklady výkonuxx413,-

19 PoložkaPostupná kalkulacePrůběžná kalkulace na 1 ks výrobku HS 1HS 2 Přímý materiál10,-8,-18,- Přímé mzdy12,-11,-23,- Polotovary vlastní výrobyx27,-x Výrobní režie5,-6,-11,- Vlastní náklady výroby27,-52,- DUM 1189 Postupná a průběžná kalkulace – shrnutí - řešení Základní odlišnost těchto dvou metod výpočtu spočívá: v postupné kalkulaci se používá položka polotovarů vlastní výroby, v průběžné kalkulaci tato položka není. Příklad 1.

20 Příklad 2. Určete pomocí postupné kalkulace a průběžné kalkulace vlastní náklady na 1 tunu krmiva ve výrobně krmiv. Výroba krmiva pro drůbež probíhá ve třech fázích (příprava krmiva, míchání, balení).  Sestavte obě kalkulace na 1 tunu krmiva pro drůbež. DUM 1189 Postupná a průběžná kalkulace – shrnutí - řešení PoložkaPostupná Přípravna kalkulace Míchárna na 1 t Balírna Průběžná kalkulace na 1 t Přímý materiál2 800,-100,-222,-3 122,- Polotovary vl. výrobyx3 100,-3 390,-x Přímé mzdy200,-112,-168,-480,- Režie100,-78,-120,-298,- Vlastní náklady výkonu3 100,-3 390,-3 900,-

21  Nákupní cena 1 ks džínsů = 1 400,-  Obchodní marže = 30 % z 1 400,- = 420,-  Prodejní cena 1 ks džínsů = 1820,-  Denní prodej džínsů: denní tržba : prod. cena = 6 000 : 1820 = 3,3 ks  Měsíční prodej : 22 prodej. dní. 3,3 ks/den = 72,6 ks  Kalkulace prodejní ceny 1 ks džínsů:  nákupní cena 1 400,-  mzdové náklady 138,-(10 000 : 72,6)  spotřeba energie 14,-(1 000 : 72,6)  reklama + telefon 28,-(2 000 : 72,6)  ostatní náklady/ks 7,-  nákup. cena + nákl. obchodníka 1 587,-  zisk obchodníka 233,- (1 820 – 1 587) prodejní cena 1 820,- DUM 1190 Podnikatelské kalkulace. Prodejní kalkulace - řešení

22 DodavatelCeramika ParadyzRako, Rakovník ObkladBamboo ochraBambus Cherry Cena/m 2 390,-370,- Cena při odběru 500 m 2 195 000,-185 000,- Sleva při odběru nad 400 m 2 25 % = 48 750,-20 % = 37 000,- Cena 500 m 2 po slevě146 250,-148 000,- Přepravné0,15. 35,-. 720 km = 3 780,-0,15. 35. 120 km = 630,- Opotřebení auta4,50.720 km = 3 240,-4,50. 120 km = 540,- Mzdové náklady řidiče80,-. 8,5 h = 680,-80,-. 1,5 h = 120,- SP + ZP ze mzdy řidiče(680. 0,25) + (680. 0,09) =231(120. 0,25) + (120. 0,09) =41 Celkem náklady/500 m 2 154 181,-149 331,- Náklad na 1 m 2 obkladu308,-299,- DUM 1191 Nákupní kalkulace - řešení Podnik si zvolí dodatele: Rako, Rakovník

23 DUM 1194 Náklady a změny objemu výroby (1.) - řešení 1. Proměnné = variabilní 2. a) proporcionální, příklad = spotřeba materiálu, úkolová mzda b) nadproporcionální = progresivní, příklad = mzdy za přesčasy, náklady na reklamu při uvedení výrobku na trh c) podproporcionální = degresivní, příklad = zrych- lené odpisy 3. Fixní náklady celkové se se změnou objemu výroby nemění. Příklad = nájemné

24 DUM 1194 Náklady a změny objemu výroby (2.) - řešení 1. Náklady celkové = fixní náklady celkem + (proměnné náklady na jednotku * objem výroby) 2. Náklady na jednotku: a) náklady celkové / objem výroby b) (fixní náklady celkem / objem výroby) + proměnné náklady na jednotku 3. Tržby = cena/jednotku * objem výroby 4. a) Bod zvratu = fixní náklady celkem / (cena/jednotku – proměnné náklady/jednotku) b) Při objemu výroby vypočítaném v bodě zvratu má podnik nulový HV. Za předpokladu prodeje veškeré produkce. c) Bod zvratu při očekávané výši zisku = (fixní náklady celkem + očekávaný zisk ) / (cena/jednotku – proměnné náklady/jednotku)

25 DUM 1195 Nákladové funkce, bod zvratu - řešení 1. Náklady celkem = tržby 2. Fixní náklady celkem + proměnné náklady/jednotku * objem výroby = cena/jednotku * objem výroby Fixní náklady celkem = cena * objem výroby – proměnné náklady/jednotku * objem výroby Objem výroby (bod zvratu) = fixní náklady celkem / cena – proměnné náklady/jednotku 3. Bod zvratu = celkové fixní náklady + zisk / cena – proměnné náklady/jednotku 4. Nákres bodu zvratu:

26 DUM 1196 Výpočet a nákresy jednotkových a celkových nákladů - řešení Výroba (v ks)5006007008009001 000 Tržby (v Kč)5 000,-6 000,-7 000,-8 000,-9 000,-10 000,- Fixní náklady celkem (v Kč)3 200,- Proměnné náklady celkem (v Kč)2 500,-3 000,-3 500,-4 000,-4 500,-5 000,- Náklady celkem na daný objem výroby 5 700,-6 200,-6 700,-7 200,-7 700,-8 200,- + zisk /-ztráta celkem (v Kč)- 700,-- 200,-+ 300,-+800,-+1 300,-+ 1 800,- Fixní náklady/ks6,405,304,604,-3,603,20 Proměnné náklady/ks5,- Náklady celkem/ks11,4010,309,609,-8,608,20 +zisk/-ztráta/ks- 1,40- 0,30+ 0,40+ 1,-+ 1,40+ 1,80 Výpočet bodu zvratu = 3 200 / 10 – 5 = 640 ks. Při výrobě 640 ks má podnik nulový HV.

27 DUM 1196 Výpočet a nákresy jednotkových a celkových nákladů - řešení Nákresy podle úlohy „Výpočet jednotkových a celkových nákladů“ (DUM 1196). Náklady (N) jsou uvedeny v Kč, objem výroby (Q) v ks. Celkové náklady fixníJednotkové náklady fixní N Q N Q Celkové náklady proměnné (proporcionální) Jednotkové náklady proměnné N Q N Q 4000 6001000 600 7 1000 5 600 5000 1000600

28 DUM 1197 Výpočet bodu zvratu - řešen í Příklad 1. a) Bod zvratu = 50 000 / 15 000 – 10 000 = 10 sedaček b) Bod zvratu = 50 000 + 400 000 / 15 000 – 10 000 = 90 sedaček c) Tržby = 10 ks * 15 000,- + 50 ks * 16 000,- = 950 000,- Náklady celkem = 50 000 + (10 ks * 10 000,- + 50 ks * 10 400,-) = 670 000,- Zisk = tržby – náklady = 950 000 – 670 000 = 280 000,-

29 DUM 1197 Výpočet bodu zvratu - řešení Příklad 2. a) Náklady celkem = 360 000 + 4 * 110 000 = 800 000,- b) Tržby = 9 * 110 000 = 990 000,- c) Hospodářský výsledek z prodeje = 990 000 – 800 000 = 190 000,- (zisk) d) Bod zvratu = 360 000 / 9 – 4 = 72 000 litrů e) Náklady na 1 litr nápoje = 800 000 / 110 000 = 7 Kč/litr

30 DUM 1197 Bod zvratu – opakování - řešení Příklad 3. A) Při jakém objemu výroby bude mít podnik nulový HV? Bod zvratu = 540 000,- / 14 – 8 = 90 000 ks B) Jakého zisku podnik dosáhne při plném využití své výrobní kapacity? (Použijte vzorec pro výpočet bodu zvratu). 105 000 ks = 540 000,- + zisk / 14 – 8 105 000 * 6 = 540 000,- + zisk 90 000,- = zisk C) Kolik výrobků musí podnik vyprodukovat, aby dosáhl zisku ve výši 150 000,-? Bod zvratu při očekávané výši zisku = 540 000 + 150 000 / 14 – 8 = 115 000 ks

31 DUM 1197 Výpočet bodu zvratu - řešení Příklad 4. A) 1. varianta Náklady celkem = 430 000 + 420 * 10 000 ks = 4 630 000,- 2. varianta Náklady celkem = 500 000 + 366 * 10 000 ks = 4 160 000,- Variabilní náklady/ks = 336 + 30 = 366,- Výhodnější je 2. varianta B) Bod zvratu = 500 000 / 590 – 366 = 2 232 ks

32 DUM 1198 Bod zvratu – opakování -řešení Příklad 1. a) Celkové náklady = 1 250 000 + 40 * 8 50 = 1590 000,- b) Jednotkové náklady = 1 590 000 / 8 500 = 187,-/ks c) Bod zvratu = 1 250 000 / 211 – 40 = 7 310 ks d) Využití výrobní kapacity při dosažení bodu zvratu: 7 310 / 8 500 * 100 = 86 % Výrobní kapacita podniku byla využita na 86 %, podnik má ve využití výrobní kapacity ještě rezervu 14 %.

33 DUM 1198 Bod zvratu - opakování - řešení Příklad 2. a) Bod zvratu = 1 180 000/230 – 45 = 6 378 ks b) Využití výrobní kapacity = 6 378 / 8 500 * 100 = 75 % Po změně výroby podnik využívá svoji VK na 75 %. c) Původní využití VK bylo 86 %, nyní 75 %, tj. snížení VK o 11 %. d) Zisk při plném využití VK : Celkové náklady = 1 180 000 + 45 * 8 500 = 1 562 500,- Tržby = 230 * 8 500 = 1 955 000,- Zisk = 392 500,- e) Bod zvratu při zisku 500 000,-: 1 180 000 + 500 000 / 230 – 45 = 9 081 ks f) Využití VK = 9081 / 8 500 * 100 = 107 % Při dosažení zisku 500 000,- využije podnik svoji VK na 107 %, překročí ji o 7 %.

34 DUM 1198 Bod zvratu - opakování - řešení Příklad 3. - kalkulace PoložkaNáklady na 1 chlebíček Přímý materiál: veka0,80 pomazánka1,- salám2,- vejce1,80 zelenina a majonéza3,- Přímé mzdy0,30 Ostatní přímé náklady0,20 Režijní náklady1,- Úplné vl. náklady výkonu 10,10 Zisk2,90 Cena bez DPH13,- DPH ( 15 %)2,- Cena s DPH15,-

35 DUM 1198 Bod zvratu – opakování - řešení Příklad 4. – náklady a) Celkové náklady = 15 500 + 10,10 * 10 000 ks = 156 550,- b) Tržby = 13,- * 10 000 ks = 130 000,- c) HV (zisk) = 156 550 – 130 000 = 26 550,- d) Bod zvratu = 15 500 / 13 – 10,10 = 5 345 ks chlebíčků e) Bod zvratu při zisku 30 900,-: 15 500 + 30 900 / 13 – 10,10 = 16 000 ks chlebíčků

36 DUM 1200 Efektivnost nákladů 2. - řešení Příklad 1. Tržby = 300 000 ks * 40,-/ks = 12 000 000,- Náklady celkem = 9 000 000,- HV = 12 000 000,- - 9 000 000,- = 3 000 000,- = zisk A) Efektivnost nákladů = 12 000 000 / 9 000 000 = 1,33 Kč B) Nákladovost = 9 000 000 / 12 000 000 = 0,75 Kč C) Struktura nákladů: Náklady materiálové/Nc = 4 mil./9 mil. * 100 = 44 % Náklady mzdové/Nc = 3,5 mil./ 9 mil. * 100 = 39 % Náklady ostatní/Nc = 1,5 mil./9 mil. * 100 = 16,7 % D)Rentabilita N celkových = 3 mil./9 mil. = 0,33 Kč Rentabilita N materiálových = 3 mil./4 mil. = 0,75 Kč Rentabilita N mzdových = 3 mil./ 3,5 mil. = 0,85 Kč Rentabilita N ostatních = 3 mil./ 1,5 mil. = 2 Kč E) Rentabilita tržeb = 3 mil./12 mil. = 0,25 Kč


Stáhnout ppt " Ve výpočtech byly použity procentní sazby roku 2013 – u DPH, sociálního a zdravotního pojištění.  Při změně sazeb je třeba provést aktualizaci u příslušných."

Podobné prezentace


Reklamy Google