Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Ve výpočtech byly použity procentní sazby roku 2013 – u DPH, sociálního a zdravotního pojištění.  Při změně sazeb je třeba provést aktualizaci u příslušných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Ve výpočtech byly použity procentní sazby roku 2013 – u DPH, sociálního a zdravotního pojištění.  Při změně sazeb je třeba provést aktualizaci u příslušných."— Transkript prezentace:

1  Ve výpočtech byly použity procentní sazby roku 2013 – u DPH, sociálního a zdravotního pojištění.  Při změně sazeb je třeba provést aktualizaci u příslušných úloh. DUM VY_32_INOVACE_EKO_ 1181 – řešení

2 PoložkaNáklad na kalkul. jednici (Kč) Přímý materiál910,- Přímé mzdy2 200,- Ostatní přímé náklady748,- Režijní náklady320,- Úplné vlastní náklady výkonu4 178,- Zisk800,- Cena montáže4 978,- DPH 1 045,40 Cena montáže s DPH6 023,40 DUM 1181 Kalkulační metody. Prosté dělení - řešení Kalkulace na montáž jednoho kusu rozvaděče EM – 50/50

3 RozvaděčVýroba ( v ks) Objem skříně (v dm 3 ) Poměrové číslo Přepočte- né jednice Úplné vl. náklady (v Kč/ks) EM-50/502037, ,- EF-100/ ,53, ,- EV-170/ ,- Celkemxxx 128xxx DUM 1182 Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel a) – řešení Stanovte náklady na rozvaděče Náklad/přepočtenou jednici = ,- : 128 = ,- ÚVN/ EM-50/50 = 1 * ,- = ,-

4 RozvaděčÚVN/ksZisk (v %) Zisk (v Kč) Cena (v Kč) DPH (v Kč) Cena s DPH EM-50/ , , , , ,- EF-100/ , , , , ,- EV-170/ , , , , ,- DUM 1182 Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel b) – řešení Stanovte cenu rozvaděčů ÚVN = úplné vlastní náklady

5 Položka nákladůVýrobek AVýrobek B Přímý materiál60,-70,- Přímé mzdy40,-130,- Výrobní režie32,-104,- Vlastní náklady výroby132,-304,- DUM 1183 Kalkulace přirážková A) - řešení Kalkulace vlastních nákladů výroby na výrobek A, B A)Rozvrhová základna = celkové přímé mzdy

6 Položka nákladůVýrobek AVýrobek B Přímý materiál60,-70,- Přímé mzdy40,-130,- Výrobní režie72,-84,- Vlastní náklady výroby172,-284,- DUM 1183 Kalkulace přirážková B) - řešení Kalkulace vlastních nákladů výroby na výrobek A, B B) Rozvrhová základna = celkový přímý materiál

7 Položka nákladůVýrobek AVýrobek B Přímý materiál60,-70,- Přímé mzdy40,-130,- Výrobní režie48,-96,- Vlastní náklady výroby148,-296,- DUM 1183 Kalkulace přirážková C) - řešení Kalkulace vlastních nákladů výroby na výrobek A, B C) Rozvrhová základna = celkové přímé náklady

8  a) Celkový přímý materiál, celkové přímé mzdy, součet celkového přímého materiálu a celkových přímých mezd. Ano, např. strojové hodiny, tkm.  b) Celkové přímé mzdy = přímé mzdy na jednotku A * počet jednotek A + přímé mzdy na jednotku B * počet jednotek B + …  c) Režijní sazba = příslušná režie / rozvrhová základna * 100  d) A) RZ = celk. přímé mzdy = ,- % VR = 80 % VR/ks výr. A = 32,- VR/ks výr. B = 104,- B) RZ = celk. přímý materiál = ,- % VR = 120 % VR/ks výr. A = 72,- VR/ks výr. B = 84,- C) RZ = součet celk. př. mezd a celk. př. materiálu = ,- % VR = 48 % VR/ks výr. A = 48,- VR/ks výr. B = 96,-  Zdůvodnění těchto výsledků:  Výše rozvrhové základny a režijní sazby ovlivní výši vlastních nákladů na výrobek. Nejnižší vl. náklady má výrobek A (RZ = celk. př. mzdy), nejvyšší vl. náklady má výrobek B u téže RZ. DUM 1184 Kalkulace přirážková – odlišné rozvrhové základny řešení

9 VýrobekVýrobní úkol (v ks) Strojové hodiny na 1 stroj Strojové hodiny na celou výrobu Výpočet výrobní režie (v Kč/ks) A x 100 h = 600 B x 70 h = 420 C x 125 h = 750 Celkemxx20 000x DUM 1184 Přirážková kalkulace – odlišné rozvrhové základny řešení Režijní sazba = : = 6 Kč / 1 strojovou hodinu Rozvrhová základna v naturálních jednotkách

10 PoložkaOctavia IMondeo III Přímý materiál2 790,-5 640,- Přímé mzdy900,-1 100,- Vlastní náklady výroby3 690,-6 740,- Správní režie45,-55,- Vlastní náklady výkonu3 735,-6 795,- Odbytové náklady36,-44,- Úplné vlastní nákl. výkonu3 771,-6 839,- Zisk754,-1 361,- Cena4 525,-8 200,- DPH950,-1 722,- Cena s DPH5 475,-9 922,- DUM 1185 Kalkulace přirážková při poskytování služeb - řešení

11 PoložkaVýrobek X (1 ks)Výrobek Z (1 ks) Přímý materiál80,-40,- Přímé mzdy60,-70,- Ostatní přímé náklady2,-- Výrobní režie24,-28,- Vlastní náklady výroby166,-138,- Správní režie12,-14,- Vlastní náklady výkonu178,-152,- Odbytové náklady6,-7,- Úplné vlastní náklady výkonu 184,-159,- Zisk36,-21,- Cena výrobku220,-180,- DPH46,-38,- Cena s DPH266,-218,- DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad - řešení Příklad 1. RZ = celkové přímé mzdy = 60 * * 100 = ,- % VR = / *100 = 40 % % SR = / * 100 = 20 % % Odbytových nákladů = / * 100 = 10 %

12 Příklad 2. A) Výpočet přímého materiálu: Krmivo pro drůbež = = 3 800,-/t Krmivo pro králíky = ( ) / 300 t = 4 200,-/t Krmivo pro vepře = ( ) / 700 t = 4 700,-/t Výpočet přímých mezd: Krmivo pro drůbež: 56,- * 2 h = 112,-/t Krmivo pro králíky: 56,- * 3 h = 168,-/t Krmivo pro vepře: 56,- * 3,5 h = 196,-/t Výpočet ostatních přímých nákladů: Krmivo pro drůbež: 112 * 0,34 = 38,- Krmivo pro králíky: 168 * 0,34 = 58,- Krmivo pro vepře: 196 * 0,34 = 67,- DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad - řešení

13 Příklad 2. B) Rozvrhová základna = celkový přímý materiál = = ,- % výrobní režie = / * 100 = 10 % % správní režie = / * 100 = 2 % % odbytových nákladů = / * 100 = 0,8 % DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad – řešení

14 DUM 1186 Přirážková metoda kalkulace – souvislý příklad - řešení PoložkaKrmivo pro drůbež Krmivo pro králíky Krmivo pro vepře Přímý materiál3 800,-4 200,-4 700,- Přímé mzdy112,-168,-196,- Ostatní přímé náklady38,-58,-67,- Výrobní režie380,-420,-470,- Vlastní náklady výroby4 330,-4 846,-5 433,- Správní režie76,-84,-94,- Vlastní náklady výkonu4 406,-4 930,-5 527,- Odbytové náklady30,4033,6037,60 Úplné vlastní náklady výkonu4 436, , ,60 Zisk665,50744,50834,70 Cena bez DPH5 101, , ,30 DPH (15 %)765,30856,20959,90 Cena s DPH5 867, , ,20 Příklad 2. C)

15 PoložkaVýrobní fázeGlazovnaMalírna Přímý materiál6,-3,-5,- Přímé mzdy2,-4,-7,- Polotovary vlastní výrobyx10,-19,- Výrobní režie2,- 3,- Vlastní náklady výroby10,-19,-34,- DUM 1187 Kalkulace postupná - řešení Příklad 1.

16 A) Uveďte příklady výrob, kde lze použít postupnou kalkulaci. Výroba potravin, tkanin, podlahových krytin, oblečení, porcelánu, skla, chemikálií a hnojiv, krmiva atd. B) Doplňte údaje do následujícího příkladu: DUM 1187 Kalkulace postupná - řešení PoložkaVýrobní stupeň 1Výrobní stupeň 2 Výrobní stupeň 3 Přímý materiál5,-xx Polotovary vlastní výrobyx12,5023,- Přímé mzdy4,-6,-8,- Ostatní přímé náklady1,-1,501,- Režie2,503,-6,- Vlastní náklady na 1 ks12,5023,-38,-

17 PoložkaTkalcovna (1 m) Barvírna (1 m) Úpravna (1 m) Průběžná kalkulace na 1 m upravené tkaniny Přímý materiál20,-5,-2,-27,- Přímé mzdy10,-6,-3,-19,- Výrobní režie6,-3,-2,-11,- Správní režie Vlastní náklady výkonu xxxx 0,50 x 0,50 x 1 58,- DUM 1188 Kalkulace průběžná - řešení Kterou nákladovou položku nepoužívá průběžná kalkulace oproti kalkulaci postupné? Nepoužívá položku polotovarů vlastní výroby. Příklad 1.

18 Příklad 2. Sestavte průběžnou kalkulaci na 1 ks výrobku, který je vyráběn v navazující výrobě ve dvou hospodářských střediscích. DUM 1188 Kalkulace průběžná - řešení PoložkaHospodářské středisko 1 Hospodářské středisko 2 Průběžná kalkulace na 1 ks Přímý materiál150,-74,-224,- xxxxxxxxxxxxxxx Přímé mzdy92,-56,-148,- Režijní náklady13,-28,-41,- Vlastní náklady výkonuxx413,-

19 PoložkaPostupná kalkulacePrůběžná kalkulace na 1 ks výrobku HS 1HS 2 Přímý materiál10,-8,-18,- Přímé mzdy12,-11,-23,- Polotovary vlastní výrobyx27,-x Výrobní režie5,-6,-11,- Vlastní náklady výroby27,-52,- DUM 1189 Postupná a průběžná kalkulace – shrnutí - řešení Základní odlišnost těchto dvou metod výpočtu spočívá: v postupné kalkulaci se používá položka polotovarů vlastní výroby, v průběžné kalkulaci tato položka není. Příklad 1.

20 Příklad 2. Určete pomocí postupné kalkulace a průběžné kalkulace vlastní náklady na 1 tunu krmiva ve výrobně krmiv. Výroba krmiva pro drůbež probíhá ve třech fázích (příprava krmiva, míchání, balení).  Sestavte obě kalkulace na 1 tunu krmiva pro drůbež. DUM 1189 Postupná a průběžná kalkulace – shrnutí - řešení PoložkaPostupná Přípravna kalkulace Míchárna na 1 t Balírna Průběžná kalkulace na 1 t Přímý materiál2 800,-100,-222,-3 122,- Polotovary vl. výrobyx3 100,-3 390,-x Přímé mzdy200,-112,-168,-480,- Režie100,-78,-120,-298,- Vlastní náklady výkonu3 100,-3 390,-3 900,-

21  Nákupní cena 1 ks džínsů = 1 400,-  Obchodní marže = 30 % z 1 400,- = 420,-  Prodejní cena 1 ks džínsů = 1820,-  Denní prodej džínsů: denní tržba : prod. cena = : 1820 = 3,3 ks  Měsíční prodej : 22 prodej. dní. 3,3 ks/den = 72,6 ks  Kalkulace prodejní ceny 1 ks džínsů:  nákupní cena 1 400,-  mzdové náklady 138,-( : 72,6)  spotřeba energie 14,-(1 000 : 72,6)  reklama + telefon 28,-(2 000 : 72,6)  ostatní náklady/ks 7,-  nákup. cena + nákl. obchodníka 1 587,-  zisk obchodníka 233,- (1 820 – 1 587) prodejní cena 1 820,- DUM 1190 Podnikatelské kalkulace. Prodejní kalkulace - řešení

22 DodavatelCeramika ParadyzRako, Rakovník ObkladBamboo ochraBambus Cherry Cena/m 2 390,-370,- Cena při odběru 500 m , ,- Sleva při odběru nad 400 m 2 25 % = ,-20 % = ,- Cena 500 m 2 po slevě , ,- Přepravné0,15. 35, km = 3 780,-0, km = 630,- Opotřebení auta4, km = 3 240,-4, km = 540,- Mzdové náklady řidiče80,-. 8,5 h = 680,-80,-. 1,5 h = 120,- SP + ZP ze mzdy řidiče(680. 0,25) + (680. 0,09) =231(120. 0,25) + (120. 0,09) =41 Celkem náklady/500 m , ,- Náklad na 1 m 2 obkladu308,-299,- DUM 1191 Nákupní kalkulace - řešení Podnik si zvolí dodatele: Rako, Rakovník

23 DUM 1194 Náklady a změny objemu výroby (1.) - řešení 1. Proměnné = variabilní 2. a) proporcionální, příklad = spotřeba materiálu, úkolová mzda b) nadproporcionální = progresivní, příklad = mzdy za přesčasy, náklady na reklamu při uvedení výrobku na trh c) podproporcionální = degresivní, příklad = zrych- lené odpisy 3. Fixní náklady celkové se se změnou objemu výroby nemění. Příklad = nájemné

24 DUM 1194 Náklady a změny objemu výroby (2.) - řešení 1. Náklady celkové = fixní náklady celkem + (proměnné náklady na jednotku * objem výroby) 2. Náklady na jednotku: a) náklady celkové / objem výroby b) (fixní náklady celkem / objem výroby) + proměnné náklady na jednotku 3. Tržby = cena/jednotku * objem výroby 4. a) Bod zvratu = fixní náklady celkem / (cena/jednotku – proměnné náklady/jednotku) b) Při objemu výroby vypočítaném v bodě zvratu má podnik nulový HV. Za předpokladu prodeje veškeré produkce. c) Bod zvratu při očekávané výši zisku = (fixní náklady celkem + očekávaný zisk ) / (cena/jednotku – proměnné náklady/jednotku)

25 DUM 1195 Nákladové funkce, bod zvratu - řešení 1. Náklady celkem = tržby 2. Fixní náklady celkem + proměnné náklady/jednotku * objem výroby = cena/jednotku * objem výroby Fixní náklady celkem = cena * objem výroby – proměnné náklady/jednotku * objem výroby Objem výroby (bod zvratu) = fixní náklady celkem / cena – proměnné náklady/jednotku 3. Bod zvratu = celkové fixní náklady + zisk / cena – proměnné náklady/jednotku 4. Nákres bodu zvratu:

26 DUM 1196 Výpočet a nákresy jednotkových a celkových nákladů - řešení Výroba (v ks) Tržby (v Kč)5 000,-6 000,-7 000,-8 000,-9 000, ,- Fixní náklady celkem (v Kč)3 200,- Proměnné náklady celkem (v Kč)2 500,-3 000,-3 500,-4 000,-4 500,-5 000,- Náklady celkem na daný objem výroby 5 700,-6 200,-6 700,-7 200,-7 700,-8 200,- + zisk /-ztráta celkem (v Kč)- 700,-- 200,-+ 300,-+800, , ,- Fixní náklady/ks6,405,304,604,-3,603,20 Proměnné náklady/ks5,- Náklady celkem/ks11,4010,309,609,-8,608,20 +zisk/-ztráta/ks- 1,40- 0,30+ 0,40+ 1,-+ 1,40+ 1,80 Výpočet bodu zvratu = / 10 – 5 = 640 ks. Při výrobě 640 ks má podnik nulový HV.

27 DUM 1196 Výpočet a nákresy jednotkových a celkových nákladů - řešení Nákresy podle úlohy „Výpočet jednotkových a celkových nákladů“ (DUM 1196). Náklady (N) jsou uvedeny v Kč, objem výroby (Q) v ks. Celkové náklady fixníJednotkové náklady fixní N Q N Q Celkové náklady proměnné (proporcionální) Jednotkové náklady proměnné N Q N Q

28 DUM 1197 Výpočet bodu zvratu - řešen í Příklad 1. a) Bod zvratu = / – = 10 sedaček b) Bod zvratu = / – = 90 sedaček c) Tržby = 10 ks * , ks * ,- = ,- Náklady celkem = (10 ks * , ks * ,-) = ,- Zisk = tržby – náklady = – = ,-

29 DUM 1197 Výpočet bodu zvratu - řešení Příklad 2. a) Náklady celkem = * = ,- b) Tržby = 9 * = ,- c) Hospodářský výsledek z prodeje = – = ,- (zisk) d) Bod zvratu = / 9 – 4 = litrů e) Náklady na 1 litr nápoje = / = 7 Kč/litr

30 DUM 1197 Bod zvratu – opakování - řešení Příklad 3. A) Při jakém objemu výroby bude mít podnik nulový HV? Bod zvratu = ,- / 14 – 8 = ks B) Jakého zisku podnik dosáhne při plném využití své výrobní kapacity? (Použijte vzorec pro výpočet bodu zvratu) ks = ,- + zisk / 14 – * 6 = ,- + zisk ,- = zisk C) Kolik výrobků musí podnik vyprodukovat, aby dosáhl zisku ve výši ,-? Bod zvratu při očekávané výši zisku = / 14 – 8 = ks

31 DUM 1197 Výpočet bodu zvratu - řešení Příklad 4. A) 1. varianta Náklady celkem = * ks = ,- 2. varianta Náklady celkem = * ks = ,- Variabilní náklady/ks = = 366,- Výhodnější je 2. varianta B) Bod zvratu = / 590 – 366 = ks

32 DUM 1198 Bod zvratu – opakování -řešení Příklad 1. a) Celkové náklady = * 8 50 = ,- b) Jednotkové náklady = / = 187,-/ks c) Bod zvratu = / 211 – 40 = ks d) Využití výrobní kapacity při dosažení bodu zvratu: / * 100 = 86 % Výrobní kapacita podniku byla využita na 86 %, podnik má ve využití výrobní kapacity ještě rezervu 14 %.

33 DUM 1198 Bod zvratu - opakování - řešení Příklad 2. a) Bod zvratu = /230 – 45 = ks b) Využití výrobní kapacity = / * 100 = 75 % Po změně výroby podnik využívá svoji VK na 75 %. c) Původní využití VK bylo 86 %, nyní 75 %, tj. snížení VK o 11 %. d) Zisk při plném využití VK : Celkové náklady = * = ,- Tržby = 230 * = ,- Zisk = ,- e) Bod zvratu při zisku ,-: / 230 – 45 = ks f) Využití VK = 9081 / * 100 = 107 % Při dosažení zisku ,- využije podnik svoji VK na 107 %, překročí ji o 7 %.

34 DUM 1198 Bod zvratu - opakování - řešení Příklad 3. - kalkulace PoložkaNáklady na 1 chlebíček Přímý materiál: veka0,80 pomazánka1,- salám2,- vejce1,80 zelenina a majonéza3,- Přímé mzdy0,30 Ostatní přímé náklady0,20 Režijní náklady1,- Úplné vl. náklady výkonu 10,10 Zisk2,90 Cena bez DPH13,- DPH ( 15 %)2,- Cena s DPH15,-

35 DUM 1198 Bod zvratu – opakování - řešení Příklad 4. – náklady a) Celkové náklady = ,10 * ks = ,- b) Tržby = 13,- * ks = ,- c) HV (zisk) = – = ,- d) Bod zvratu = / 13 – 10,10 = ks chlebíčků e) Bod zvratu při zisku ,-: / 13 – 10,10 = ks chlebíčků

36 DUM 1200 Efektivnost nákladů 2. - řešení Příklad 1. Tržby = ks * 40,-/ks = ,- Náklady celkem = ,- HV = , ,- = ,- = zisk A) Efektivnost nákladů = / = 1,33 Kč B) Nákladovost = / = 0,75 Kč C) Struktura nákladů: Náklady materiálové/Nc = 4 mil./9 mil. * 100 = 44 % Náklady mzdové/Nc = 3,5 mil./ 9 mil. * 100 = 39 % Náklady ostatní/Nc = 1,5 mil./9 mil. * 100 = 16,7 % D)Rentabilita N celkových = 3 mil./9 mil. = 0,33 Kč Rentabilita N materiálových = 3 mil./4 mil. = 0,75 Kč Rentabilita N mzdových = 3 mil./ 3,5 mil. = 0,85 Kč Rentabilita N ostatních = 3 mil./ 1,5 mil. = 2 Kč E) Rentabilita tržeb = 3 mil./12 mil. = 0,25 Kč


Stáhnout ppt " Ve výpočtech byly použity procentní sazby roku 2013 – u DPH, sociálního a zdravotního pojištění.  Při změně sazeb je třeba provést aktualizaci u příslušných."

Podobné prezentace


Reklamy Google