Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Automobilový průmysl v České republice Základní údaje a fakta – aktualizace za rok 2014 Prezentace základních údajů z tohoto podkladu (Výroční tisková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Automobilový průmysl v České republice Základní údaje a fakta – aktualizace za rok 2014 Prezentace základních údajů z tohoto podkladu (Výroční tisková."— Transkript prezentace:

1 Automobilový průmysl v České republice Základní údaje a fakta – aktualizace za rok 2014 Prezentace základních údajů z tohoto podkladu (Výroční tisková konference AutoSAP, Praha, 12. června 2015) Vydal: sekretariát AutoSAP, červen 2015

2 Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: dosud nejúspěšnější v historii  Rekordní finanční výsledky  Historicky nejvyšší výroba vozidel  Dynamický růst i u dodavatelů  Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy  AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority

3 Tržby a export firem Auto SAP rekordně rostly + 14,92 % Tržby

4 + 15,51 % Tržby a export firem Auto SAP rekordně rostly Export (v roce 2014 = 85,3 % tržeb)

5 Růst exportu je v relaci s růstem tržeb firem

6 Efektivita: Růst přidané hodnoty převyšuje růst tržeb

7 Růst průmyslové výroby v ČR a firem AutoSAP + 14,92 %+ 8,45 %

8 Růst exportu ČR a firem AutoSAP + 13,93 %+ 15,22 %

9 Podíl AutoSAP na průmyslové výrobě i exportu ČR se zvýšil Průmyslová výroba Export

10 Export AutoSAP: znovu dominovaly evropské trhy

11 AutoSAP: zásadní vliv na zahraničně obchodní bilanci ČR

12 Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: rokem růstu výroby vozidel  Rekordní finanční výsledky  Historicky nejvyšší výroba vozidel  Dynamický růst i u dodavatelů  Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy  AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority

13 Osobní vozy a autobusy 2014: nejvyšší výroba v historii ks meziroční změna  Osobní automobily + LUV 1 244 506 + 10,5 %  Užitkové automobily 821 + 7,0 %  Autobusy 3893 + 5,5 %  Motocykly 1075 - 20,6 %  Přívěsy a návěsy (O1 až O4) 25 582 + 25,5 %

14 Mezi finalisty dominují výrobci osobních automobilů

15 Mezi výrobci osobních vozů má nejvyšší podíl ŠKODA Auto

16 ČR je světová velmoc ve výrobě osobních vozů a autobusů v přepočtu na počet obyvatel  Výroba motorových vozidel 2014: svět + 2,6 %, ČR + 10,5 %  Česká republika vyrobila nejvíce osobních aut v historii  Ve výrobě osobních vozů je ČR 13. na světě  Jsme špičkou v produkci osobních vozů a autobusů na počet obyvatel

17 Svět a ČR: výroba motorových vozidel v roce 2014 Výroba motorových vozidel 2014: Svět89,75 mil. ks + 2,6 % Česká republika 1,25 mil. ks+ 10,5 %

18 Výroba osob. aut a autobusů v ČR 2014: historický rekord + 5,47 % Výroba osobních vozů v ČR Výroba autobusů v ČR

19 Ve výrobě osobních aut jsme 13. na světě

20 ČR - špička v produkci osob. aut a autobusů na obyvatele

21 Výroba vozidel v ČR – osobní automobily (OA)

22 Výroba vozidel v SR – osobní automobily (OA)

23 + 5,47 % Užitková N2 a N3 Výroba vozidel v letňanské AVII byla ukončena v roce 2013. + 7,04 % Autobusy – v roce 2014 rekordní výroba Výroba vozidel v ČR – užitková vozidla a autobusy

24 + 25,45 % Motocykly - 20,61 % Přívěsy a návěsy (kategorie O1 až O4) Výroba vozidel v ČR – motocykly a přípojná vozidla

25 Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: úspěšný i pro dodavatelský sektor  Rekordní finanční výsledky  Historicky nejvyšší výroba vozidel  Dynamický růst i u dodavatelů  Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy  AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority

26 Dodavatelé v AutoSAP převažují 66 % zaměstnanců AutoSAP pracuje u dodavatelů 70 % ze 148 členů AutoSAP jsou dodavatelské firmy

27 Tržby i export dodavatelů dynamicky rostly + 8,41 %+ 9,03 %

28 Dodavatelé významně přispívají k výsledkům AutoSAP Podíl dodavatelů (2014): Export Tržby

29 Mezi největšími exportéry AutoSAP je řada dodavatelů Export každé zde uvedené firmy přesáhl 8,2 miliardy Kč

30 Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: rokem růstu zaměstnanosti  Rekordní finanční výsledky  Historicky nejvyšší výroba vozidel  Dynamický růst i u dodavatelů  Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy  AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority

31 Zvýšil se počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP + 3,27 %

32 Růst počtu zaměstnanců ve firmách AutoSAP byl při porovnání s dalšími odvětvími NH druhý nejvyšší

33 Produktivita v oboru „automotive“ je v porovnání s dalšími průmyslovými odvětvími dvojnásobná

34 Průměrné mzdy rostly a výrazně překračují průměr ČR + 1,59 %

35 Mzdy překračují průměr ČR i v dělnických profesích + 1,86 %

36 Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: významným výročím – 25 let od založení AutoSAP  Rekordní finanční výsledky  Historicky nejvyšší výroba vozidel  Dynamický růst i u dodavatelů  Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy  AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority

37 Priority AutoSAP: 1. Hospodářská politika, V & V + zaměstnavatelské vztahy 2. Legislativa a životní prostředí 3. Rozvoj technického vzdělávání 4. Vnitřní a vnější komunikace + výstavy AutoSAP 2014: oslava 25 let a nový restart

38 AutoSAP vstupuje do Průmyslu 4.0: o úspěchu budou rozhodovat lidské zdroje a technické vzdělání -  AutoSAP dlouhodobě podporuje technické vzdělávání  Technické vzdělávání podporujeme na všech úrovních  Rok 2014 přinesl další výzvu: nástup 4. průmyslové revoluce  Rok průmyslu a technického vzdělání AutoSAP zahájil s předstihem

39 Dlouhodobé projekty na podporu technického vzdělání Projekt POSPOLU - ověření prvků „duálního“ vzdělávání - 2014: analýza spolupráce škol a firem Spolupráce s MŠMT, MPO a MF ČR - daňová zvýhodnění pro firmy podporující vzdělávací aktivity Sektorová rada pro strojírenství - oficiální partner AutoSAP - definovány konkrétní potřeby oborů dle požadavků trhu práce Podpora techniky na úrovni krajů - Sektorové dohody pro strojírenství v krajích Portál „autanasbavi.cz“ - iniciovat zájem o studium technických oborů

40 Podporujeme technické vzdělávání na všech úrovních AutoSAP a jeho členové - nové iniciativy: např. mateřské školy -Cíl: vytvořit pozitivní vztah k technice od nejútlejšího věku. Např.: -ŠKODA AUTO: Namaluj chytré auto - Moravskoslezský automobilový klastr: polytechnická stavebnice Mateřské školy Polytechnická výchova

41 Nová výzva pro lidské zdroje: 4. průmyslová revoluce 4. průmyslová revoluce - internet věcí - digitální propojení prvků tvorby přidané hodnoty - nové nároky na kompetence zaměstnanců - nová výzva pro firmy i vzdělávací systém ČR Inicitativa Průmysl 4.0 - V ČR propaguje Česko německá obchodní a průmyslová komora - AutoSAP je od dubna 2015 partnerem projektu INDUSTRIE 4.0

42 AutoSAP a Rok průmyslu a technického vzdělávání Rok průmyslu a technického vzdělávání: aktivní zapojení AutoSAP −intenzivní spolupráce se SP ČR −akce zahájeny s předstihem již v prosinci 2014 −aktivity na všech setkáních AutoSAP −organizace a účast na kulatých stolech, soutěže, prezentace, mediální podpora…

43 AutoSAP: co navrhujeme do budoucna  Projekt POSPOLU: intenzivně dále pracovat s výsledky  Technické vzdělávání musí reagovat na potřeby budoucnosti  Vzdělávací systém je třeba průběžně modernizovat  Průmysl 4.0 + digitalizace: šance jak zvýšit konkurenceschopnost ČR  Technika je moderní a inovativní - technika je budoucnost

44 Hospodářská politika, výzkum / vývoj + zaměstnavatelské vztahy: důležité priority AutoSAP i v roce 2014 -  Dařila se koordinace a komunikace s klíčovými hráči  Legislativa: úspěchy i běh na dlouhou vzdálenost  Projekty výzkumu a vývoje v popředí zájmu AutoSAP  AutoSAP vzorem pro jednání se sociálními partnery

45 Hospodářská politika AutoSAP: koordinace s partnery  Cíl: prosazovat dobré podmínky pro automobilový průmysl = klíčové odvětví české ekonomiky  AutoSAP byl i v roce 2014 tahounem aktivit hlavně v SP ČR a HK ČR  Koordinace byla zaměřena na:  Podporu technického vzdělání  Ceny energií  Vědu výzkum a inovace  Stabilitu daňového systému  Podporu zaměstnanosti  Podporu exportu a investičního prostředí  Tlak na zefektivnění státní správy

46 Legislativa: úspěchy i běh na dlouhou vzdálenost Pracovně právní i obecná legislativa - bezpečnostní přestávky - exekuce zaměstnanců - uznatelnost nákladů na VaV: činnost finančních úřadů - posuzování nemocí z povolání: neúměrná délka řízení Ekologie - věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností: vozidla, baterie, pneu… - novela zákona o odpadech Směrnice a nařízení EU - ČR přísnější než EU - spolupráce s V4: 2. schůzka 16. 6. 2014 v SR Technická legislativa - prováděcí vyhlášky: zákon o schvalování technické způsobilosti vozidel - schvalování vozidel pro integrovaný záchranný systém

47 Výzkum a vývoj je v popředí zájmu AutoSAP Firmy AutoSAP - rozšiřování výzkumné a vývojové základny - spolupráce se školami - každoročně roste počet pracovníků ve VaV - 2014: 5703 osob, nárůst 1,5 % Projekt Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu - hlavní fáze 2010 - 2013 - nyní ve fázi udržitelnosti - konkrétní výstupy: BRISK Tábor – modulární montážní linka Řešíme legislativu - uznatelnost nákladů na VaV: nejednotné posuzování finančními úřady - koordinace s Technologickou agenturou ČR

48 AutoSAP je vzorem pro jednání se sociálními partnery Spolupráce s OS KOVO - vzájemná informovanost a podpora - deklarován společný zájem: rozvoj autoprůmyslu v ČR - korektní vztahy - sociální smír

49 Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: nejúspěšnější v historii, jaký bude rok 2015?  Rekordní finanční výsledky  Historicky nejvyšší výroba vozidel  Dynamický růst i u dodavatelů  Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy  AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority  ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ

50 Závěrečná shrnutí – za firmy AutoSAP

51 Podíl dodavatelů na tržbách AutoSAP 43,7 % Výroba vozidel 1 277 877 ks Nárůst 10,7 % Podíl exportu na tržbách AutoSAP 85,3 % 85,3 % Nejvyšší Nejvyšší výroba osobních automobilů a autobusů v historii Podíl exportu na tržbách z průmysl. činnosti za ČR 90,3 % 90,3 % Tržby dodavatelů Tržby dodavatelů 372,4 mld. Kč Nárůst 8,4 % 8,4 % Závěrečná shrnutí – za firmy AutoSAP

52 Závěrečné shrnutí za celý obor „automotive ČR“

53 Rok 2015: Vývoj výroby vozidel je příznivý Za prvních 5 měsíců roku 2015 zaznamenán růst výroby ve všech kategoriích motorových vozidel.

54 Děkujeme za pozornost, kterou věnujete českému automobilovému průmyslu.


Stáhnout ppt "Automobilový průmysl v České republice Základní údaje a fakta – aktualizace za rok 2014 Prezentace základních údajů z tohoto podkladu (Výroční tisková."

Podobné prezentace


Reklamy Google