Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Automobilový průmysl v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Automobilový průmysl v České republice"— Transkript prezentace:

1 Automobilový průmysl v České republice
Základní údaje a fakta – aktualizace za rok 2014 Prezentace základních údajů z tohoto podkladu (Výroční tisková konference AutoSAP, Praha, 12. června 2015) Vydal: sekretariát AutoSAP, červen 2015

2 Rekordní finanční výsledky
Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: dosud nejúspěšnější v historii Rekordní finanční výsledky Historicky nejvyšší výroba vozidel Dynamický růst i u dodavatelů Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority 2

3 Tržby a export firem Auto SAP rekordně rostly
+ 14,92 % Tržby

4 Tržby a export firem Auto SAP rekordně rostly
+ 15,51 % Export (v roce 2014 = 85,3 % tržeb)

5 Růst exportu je v relaci s růstem tržeb firem

6 Efektivita: Růst přidané hodnoty převyšuje růst tržeb

7 Růst průmyslové výroby v ČR a firem AutoSAP
+ 8,45 % + 14,92 %

8 Růst exportu ČR a firem AutoSAP
+ 13,93 % + 15,22 %

9 Podíl AutoSAP na průmyslové výrobě i exportu ČR se zvýšil
Průmyslová výroba Export

10 Export AutoSAP: znovu dominovaly evropské trhy

11 AutoSAP: zásadní vliv na zahraničně obchodní bilanci ČR

12 Historicky nejvyšší výroba vozidel
Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: rokem růstu výroby vozidel Rekordní finanční výsledky Historicky nejvyšší výroba vozidel Dynamický růst i u dodavatelů Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority 12

13 Osobní vozy a autobusy 2014: nejvyšší výroba v historii
ks meziroční změna Osobní automobily + LUV ,5 % Užitkové automobily ,0 % Autobusy ,5 % Motocykly ,6 % Přívěsy a návěsy (O1 až O4) ,5 %

14 Mezi finalisty dominují výrobci osobních automobilů

15 Mezi výrobci osobních vozů má nejvyšší podíl ŠKODA Auto

16 a autobusů v přepočtu na počet obyvatel
ČR je světová velmoc ve výrobě osobních vozů a autobusů v přepočtu na počet obyvatel Výroba motorových vozidel 2014: svět + 2,6 %, ČR + 10,5 % Česká republika vyrobila nejvíce osobních aut v historii Ve výrobě osobních vozů je ČR 13. na světě Jsme špičkou v produkci osobních vozů a autobusů na počet obyvatel 16

17 Svět a ČR: výroba motorových vozidel v roce 2014
Svět 89,75 mil. ks + 2,6 % Česká republika 1,25 mil. ks + 10,5 %

18 Výroba osob. aut a autobusů v ČR 2014: historický rekord
Výroba osobních vozů v ČR Výroba autobusů v ČR + 5,47 %

19 Ve výrobě osobních aut jsme 13. na světě

20 ČR - špička v produkci osob. aut a autobusů na obyvatele

21 Výroba vozidel v ČR – osobní automobily (OA)

22 Výroba vozidel v SR – osobní automobily (OA)

23 Výroba vozidel v ČR – užitková vozidla a autobusy
Užitková N2 a N3 Výroba vozidel v letňanské AVII byla ukončena v roce 2013. + 5,47 % Autobusy – v roce 2014 rekordní výroba + 7,04 %

24 Výroba vozidel v ČR – motocykly a přípojná vozidla
+ 25,45 % Motocykly Přívěsy a návěsy (kategorie O1 až O4) - 20,61 %

25 Dynamický růst i u dodavatelů
Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: úspěšný i pro dodavatelský sektor Rekordní finanční výsledky Historicky nejvyšší výroba vozidel Dynamický růst i u dodavatelů Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority 25

26 Dodavatelé v AutoSAP převažují
66 % zaměstnanců AutoSAP pracuje u dodavatelů 70 % ze 148 členů AutoSAP jsou dodavatelské firmy

27 Tržby i export dodavatelů dynamicky rostly
+ 8,41 % + 9,03 %

28 Dodavatelé významně přispívají k výsledkům AutoSAP
Podíl dodavatelů (2014): Tržby Export

29 Mezi největšími exportéry AutoSAP je řada dodavatelů
Export každé zde uvedené firmy přesáhl 8,2 miliardy Kč

30 Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: rokem růstu zaměstnanosti
Rekordní finanční výsledky Historicky nejvyšší výroba vozidel Dynamický růst i u dodavatelů Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority 30

31 Zvýšil se počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP
+ 3,27 %

32 Růst počtu zaměstnanců ve firmách AutoSAP byl při porovnání s dalšími odvětvími NH druhý nejvyšší

33 Produktivita v oboru „automotive“ je v porovnání
s dalšími průmyslovými odvětvími dvojnásobná

34 Průměrné mzdy rostly a výrazně překračují průměr ČR
+ 1,59 %

35 Mzdy překračují průměr ČR i v dělnických profesích
+ 1,86 %

36 významným výročím – 25 let od založení AutoSAP
Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: významným výročím – 25 let od založení AutoSAP Rekordní finanční výsledky Historicky nejvyšší výroba vozidel Dynamický růst i u dodavatelů Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority 36

37 AutoSAP 2014: oslava 25 let a nový restart
Priority AutoSAP: 1. Hospodářská politika, V&V + zaměstnavatelské vztahy 2. Legislativa a životní prostředí 3. Rozvoj technického vzdělávání 4. Vnitřní a vnější komunikace + výstavy 37

38 o úspěchu budou rozhodovat lidské zdroje
AutoSAP vstupuje do Průmyslu 4.0: o úspěchu budou rozhodovat lidské zdroje a technické vzdělání - AutoSAP dlouhodobě podporuje technické vzdělávání Technické vzdělávání podporujeme na všech úrovních Rok 2014 přinesl další výzvu: nástup 4. průmyslové revoluce Rok průmyslu a technického vzdělání AutoSAP zahájil s předstihem 38

39 Dlouhodobé projekty na podporu technického vzdělání
Projekt POSPOLU - ověření prvků „duálního“ vzdělávání - 2014: analýza spolupráce škol a firem Spolupráce s MŠMT, MPO a MF ČR - daňová zvýhodnění pro firmy podporující vzdělávací aktivity Sektorová rada pro strojírenství - oficiální partner AutoSAP - definovány konkrétní potřeby oborů dle požadavků trhu práce Podpora techniky na úrovni krajů - Sektorové dohody pro strojírenství v krajích Portál „autanasbavi.cz“ - iniciovat zájem o studium technických oborů

40 Podporujeme technické vzdělávání na všech úrovních
AutoSAP a jeho členové - nové iniciativy: např. mateřské školy Cíl: vytvořit pozitivní vztah k technice od nejútlejšího věku. Např.: ŠKODA AUTO: Namaluj chytré auto - Moravskoslezský automobilový klastr: polytechnická stavebnice Mateřské školy Polytechnická výchova

41 Nová výzva pro lidské zdroje: 4. průmyslová revoluce
- internet věcí - digitální propojení prvků tvorby přidané hodnoty - nové nároky na kompetence zaměstnanců - nová výzva pro firmy i vzdělávací systém ČR Inicitativa Průmysl 4.0 - V ČR propaguje Česko německá obchodní a průmyslová komora - AutoSAP je od dubna 2015 partnerem projektu INDUSTRIE 4.0

42 AutoSAP a Rok průmyslu a technického vzdělávání
Rok průmyslu a technického vzdělávání: aktivní zapojení AutoSAP intenzivní spolupráce se SP ČR akce zahájeny s předstihem již v prosinci 2014 aktivity na všech setkáních AutoSAP organizace a účast na kulatých stolech, soutěže, prezentace, mediální podpora…

43 AutoSAP: co navrhujeme do budoucna
Projekt POSPOLU: intenzivně dále pracovat s výsledky Technické vzdělávání musí reagovat na potřeby budoucnosti Vzdělávací systém je třeba průběžně modernizovat Průmysl digitalizace: šance jak zvýšit konkurenceschopnost ČR Technika je moderní a inovativní - technika je budoucnost

44 + zaměstnavatelské vztahy: důležité priority AutoSAP i v roce 2014 -
Hospodářská politika, výzkum / vývoj + zaměstnavatelské vztahy: důležité priority AutoSAP i v roce Dařila se koordinace a komunikace s klíčovými hráči Legislativa: úspěchy i běh na dlouhou vzdálenost Projekty výzkumu a vývoje v popředí zájmu AutoSAP AutoSAP vzorem pro jednání se sociálními partnery 44

45 Hospodářská politika AutoSAP: koordinace s partnery
Cíl: prosazovat dobré podmínky pro automobilový průmysl = klíčové odvětví české ekonomiky AutoSAP byl i v roce 2014 tahounem aktivit hlavně v SP ČR a HK ČR Koordinace byla zaměřena na: Podporu technického vzdělání Ceny energií Vědu výzkum a inovace Stabilitu daňového systému Podporu zaměstnanosti Podporu exportu a investičního prostředí Tlak na zefektivnění státní správy

46 Legislativa: úspěchy i běh na dlouhou vzdálenost
Pracovně právní i obecná legislativa - bezpečnostní přestávky - exekuce zaměstnanců - uznatelnost nákladů na VaV: činnost finančních úřadů - posuzování nemocí z povolání: neúměrná délka řízení Ekologie - věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností: vozidla, baterie, pneu… - novela zákona o odpadech Směrnice a nařízení EU - ČR přísnější než EU - spolupráce s V4: 2. schůzka v SR Technická legislativa - prováděcí vyhlášky: zákon o schvalování technické způsobilosti vozidel - schvalování vozidel pro integrovaný záchranný systém

47 Výzkum a vývoj je v popředí zájmu AutoSAP
Firmy AutoSAP rozšiřování výzkumné a vývojové základny spolupráce se školami každoročně roste počet pracovníků ve VaV : 5703 osob, nárůst 1,5 % Projekt Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu hlavní fáze nyní ve fázi udržitelnosti konkrétní výstupy: BRISK Tábor – modulární montážní linka Řešíme legislativu uznatelnost nákladů na VaV: nejednotné posuzování finančními úřady koordinace s Technologickou agenturou ČR

48 AutoSAP je vzorem pro jednání se sociálními partnery
Spolupráce s OS KOVO vzájemná informovanost a podpora deklarován společný zájem: rozvoj autoprůmyslu v ČR korektní vztahy sociální smír

49 ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ Rekordní finanční výsledky
Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl: nejúspěšnější v historii, jaký bude rok 2015? Rekordní finanční výsledky Historicky nejvyšší výroba vozidel Dynamický růst i u dodavatelů Rostl počet zaměstnanců i jejich mzdy AutoSAP oslavil 25 let a restartoval své priority ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ 49

50 Závěrečná shrnutí – za firmy AutoSAP

51 Závěrečná shrnutí – za firmy AutoSAP
Výroba vozidel ks Nárůst 10,7 % Podíl exportu na tržbách AutoSAP 85,3 % Tržby dodavatelů 372,4 mld. Kč Nárůst 8,4 % Nejvyšší výroba osobních automobilů a autobusů v historii Podíl exportu na tržbách z průmysl. činnosti za ČR 90,3 % Podíl dodavatelů na tržbách AutoSAP 43,7 %

52 Závěrečné shrnutí za celý obor „automotive ČR“

53 Rok 2015: Vývoj výroby vozidel je příznivý
Za prvních 5 měsíců roku 2015 zaznamenán růst výroby ve všech kategoriích motorových vozidel.

54 Děkujeme za pozornost, kterou věnujete českému automobilovému průmyslu.
54


Stáhnout ppt "Automobilový průmysl v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google