Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. dubna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. dubna 2015."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. dubna 2015

2 1. Veřejné rozpočty 2. Rozpočtová soustava 3. Rozpočtová a fiskální politika 4. Fiskální federalismus 2

3  rozpočet  soukromý rozpočet x veřejný rozpočet  mimorozpočtové fondy ◦ parafiskální fondy 3

4  funkce veřejného rozpočtu ◦ alokační ◦ redistribuční ◦ stabilizační  rozpočet ◦ vyrovnaný ◦ schodkový ◦ přebytkový 4

5 5

6

7 7

8 Rozpočet Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet opakující se výdaje (běžné, neinvestiční, mandatorní) opakující se příjmy jednorázové příjmy jednorázové výdaje 8

9  pojetí ◦ souhrn veřejných rozpočtů (příp. mimorozpočtových fondů) ◦ soustava rozpočtových vztahů ◦ soustava orgánů a institucí 9

10 10 A. státní rozpočetB. místní rozpočtyC. rozpočet Evropské unieD. další veřejné rozpočtyE. rozpočty státních fondůF. ostatní fondy

11  finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí státu v rozpočtovém roce  jako souhrn finančních dokumentů zahrnuje ◦ zákon o státním rozpočtu ◦ rozpis ukazatelů státního rozpočtu ◦ podrobné rozpočty organizačních složek státu ◦ změny těchto dokumentů 11

12 12 obecní rozpočtykrajské rozpočtyrozpočty dobrovolných svazků obcí rozpočty Regionálních rad regionů soudržnosti

13 13

14  finanční plán, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionálních rad regionů soudržnosti  vyrovnaný  přebytkový  schodkový 14

15  čl. 310 SFEU ◦ Pro každý rozpočtový rok musí být veškeré příjmy a výdaje Unie předběžně vyčísleny a zahrnuty do rozpočtu ◦ vyrovnanost rozpočtu  čl. 10 protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy ◦ Příjmy a výdaje Evropského společenství pro atomovou energii, s výjimkou příjmů a výdajů Zásobovací agentury a společných podniků, se zapisují do rozpočtu Unie. 15

16 16 rozpočty příspěvkových organizacírozpočty zdravotních pojišťovenrozpočty školských právnických osobrozpočty veřejných výzkumných institucírozpočet České národní banky

17  rozpočty příspěvkových organizací ◦ státní ◦ místní  rozpočty zdravotních pojišťoven ◦ Všeobecná zdravotní pojišťovna ◦ resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny (zaměstnanecké)  rozpočty školských právnických osob ◦ státní ◦ místní 17

18  rozpočty veřejných výzkumných institucí ◦ státní ◦ místní  rozpočet České národní banky ◦ specifika 18

19  Státní fond životního prostředí České republiky  Státní fond kultury  Státní fond dopravní infrastruktury  Státní fond rozvoje bydlení  Státní zemědělský intervenční fond  Státní fond kinematografie 19

20  Národní fond  Vinařský fond  Energetický regulační fond  fondy státních rozpočtových jednotek  fondy na místní úrovni  subjekty obdobné fondům  fondy na úrovni Evropské unie 20

21  organizační složky státu ◦ rezervní fond ◦ fond kulturních a sociálních potřeb  státní příspěvkové organizace ◦ rezervní fond ◦ fond reprodukce majetku ◦ fond odměn ◦ fond kulturních a sociálních potřeb  státní veřejné výzkumné instituce ◦ rezervní fond ◦ fond reprodukce majetku ◦ fond účelově určených prostředků ◦ fond sociální  státní školské právnické osoby ◦ rezervní fond ◦ investiční fond ◦ fond kulturních a sociálních potřeb ◦ jiné peněžní fondy  Státní fond rozvoje bydlení ◦ fond kulturních a sociálních potřeb 21

22  územních samosprávných celků ◦ peněžní fondy obcí a krajů  místních příspěvkových organizací ◦ rezervní fond ◦ investiční fond ◦ fond odměn ◦ fond kulturních a sociálních potřeb  místních školských právnických osob ◦ rezervní fond ◦ investiční fond ◦ fond kulturních a sociálních potřeb ◦ jiné peněžní fondy  místních veřejných výzkumných institucí ◦ rezervní fond ◦ fond reprodukce majetku ◦ fond účelově určených prostředků ◦ fond sociální 22

23  státní podniky  Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP)  Česká exportní banka (ČEB)  Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) 23

24  rozpočtová politika ◦ redistribuce veřejných příjmů a alokace veřejných výdajů ◦ cíl – vyrovnanost rozpočtu  fiskální politika ◦ využívání veřejných rozpočtů k ovlivňování makroekonomického vývoje (HDP, inflace, nezaměstnanost) ◦ cíl – ekonomická stabilita 24

25  cíl – stabilizovat makroekonomický vývoj ◦ stabilizační fiskální politika  snaha ovlivnit ◦ důchodovou situaci ekonomických subjektů ◦ chování ekonomických subjektů ◦ hospodářský růst ◦ zaměstnanost  měnová politika ◦ inflace, platební bilance 25

26  nástroje ◦ změna ve struktuře příjmů státního rozpočtu ◦ změna ve struktuře výdajů státního rozpočtu ◦ záměrné saldo státního rozpočtu  typy fiskální politiky ◦ expanzivní ◦ neutrální ◦ restriktivní 26

27  přiřazení příjmů a výdajů jednotlivým veřejným rozpočtům a vazby veřejných rozpočtů v rámci rozpočtové soustavy A. modely fiskálního federalismu B. model fiskálního federalismu v ČR 27

28 28 Modely fiskálního federalismu horizontálnívertikálnícentralizovanýdecentralizovanýkombinovaný

29 Rozpočet EU Národní fond Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Rozpočty RRRS Státní fondy Nadnárodní úroveň Centrální úroveň Regionální úroveň Municipální úroveň PŘÍJMY VÝDAJE VEŘEJNÝ ROZPOČET Rozpočty DSO

30 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 30


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. dubna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google