Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Přerov 24.4.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Přerov 24.4.2015."— Transkript prezentace:

1 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Přerov 24.4.2015

2 Výroba energie

3

4 Trh s energiemi

5 Výrobci elektřiny / Těžba plynu o ELEKTRÁRNY: tepelné, jaderné, vodní, větrné, solární,… o TĚŽBA PLYNU: dvoufázové ložisko, třífázové ložisko, břidlicový plyn, metan uhelných slojí Přenosové soustavy o ČEPS a.s.  Provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy  Vlastníkem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  Činnosti: přenosové služby, udržování kvality elektřiny, obnovení provozu, zahraniční spolupráce,… o NET4GAS s.r.o.  Provozovatel plynovodů v ČR  Vlastníkem je RWE a.s.  Činnosti: přeprava plynu v ČR, tranzitní přepravu plynu, údržba,… Účastníci trhu

6 Distributor  Stará se o fyzický přenos elektřiny a plynu pomocí své přenosové soustavy  Je dán podle lokality odběrného místa zákazníka, nelze ho změnit  Vlastník měřidel – elektroměr, plynoměr  Lokální distributor: spravuje velmi malé území, např. komerční zóny, bytové komplexy,…  Distributoři elektrické energie: PREdistribuce, E.ON Distribuce, ČEZ Distribuce, lokální distributoři  Distributoři plynu: Pražská plynárenská distribuce, E.ON Distribuce, RWE GasNet, lokální distributoři Účastníci trhu

7 o Elektřina o Plyn Distribuční území

8 OTE a.s. o akciová společnost ve vlastnictví České republiky o organizování krátkodobého trhu s plynem a krátkodobého trhu s elektřinou o vyhodnocování odchylky za celé území České republiky o na základě vyhodnocení odchylek zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je uhradit o zpracování a zveřejňování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou (plynem) v České republice o zpracovávání a předávání ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní soustavy alespoň jednou ročně zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu o zajišťování a poskytování účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu o zajišťování v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek o zpracování statistiky dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí, a to včetně zdrojů plynu, a statistiky zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu o administrace systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie a systému pro vydávání a správu záruk původu Účastníci trhu

9 ERÚ (Energetický regulační úřad) o Ústřední orgán státní zprávy o Předseda úřadu: Ing. Alena Vitásková o Působnost ERÚ:  regulace cen  podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla  ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů  ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí  šetření soutěžních podmínek  spolupráce s ÚOHS  podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích  výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích Dodavatel poslední instance je subjekt, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu Účastníci trhu

10 Odběratel (zákazník)  Odběratel je koncový zákazník, který odebírá elektřinu (plyn) a zároveň ji spotřebovává  Může se jednat o domácnost (datum narození) nebo firmu/podnikatele (IČ) Dodavatel (obchodník)  Obchoduje s elektřinou a/nebo plynem  Nakupuje komoditu na burze a „přeprodává“ ji koncovému zákazníkovi  Je zodpovědný za dodání komodity koncovému zákazníkovi  Zákazník si může svobodně zvolit svého dodavatele Účastníci trhu

11 Vývoj cen silové elektřiny a plynu Zdroj: tzb-info.cz Zdroj: kurzy.cz

12 Jak ušetřit?

13 … navštivte náš stánek, kde vám nabídneme energie za velmi zajímavé ceny a nebo…..

14 Kdo už to udělal?

15 Generální ředitel: Kamil Ouška Na trhu s elektrickou energií od ledna 2011, s plynem od září 2011 Bezplatná zákaznická linka: 800 080 800 Smlouvy na dobu neurčitou (+ individuální smlouvy) Jedny z nejvstřícnějších Všeobecných obchodních podmínek mezi dodavateli Heslo: „Náš zákazník, náš pán“ Společenská odpovědnost: o Adopce afrických dětí o Taxi pro seniory o Podpora linky bezpečí o Spolupráce s Nadací Krása pomoci o Adopce zvířat v pražské ZOO Europe Easy Energy a.s.

16 Děkuji za pozornost

17 EAN (European Article Number) o Slouží k jednoznačné identifikaci odběrného místa o Má 18 číslic a začíná vždy čísly 859182400… o 10. číslo určuje distribuci  1,2 – E.ON, 3 – PRE, 4-9 – ČEZ  Pokud je na 9. místě jiná číslice než 0 = lokální distributor EIC (Energy Identification Code) o Přidělováno na základě pravidel vydaných OTE o Má 16 znaků, kombinace čísel a písmen, začíná vždy znaky 27ZG…, následné číslo určuje distribuci  100 – PPD  200, 300, 400, 500, 600, 700 – RWE  900 – E.ON  Pokud je na 7. místě jiná číslice než 0 = lokální distributor Důležité pojmy

18 Typ měření o Měření typu A  Průběhové měření s dálkovým přenosem dat o Měření typu B  Ostatní průběhové měření o Měření typu C  Neprůběhové měření Důležité pojmy

19 Distribuční sazby o D sazby – domácnosti o C sazby – podnikatelé a firmy o D01d – Běžná domácnost s menší spotřebou. Elektřinou svítí a napájí elektrospotřebiče. U této sazby není třeba splnit žádné podmínky pro přiznání. o D02d –Běžná domácnost se střední spotřebou. Elektřinou svítí a napájí elektrospotřebiče. U této sazby není třeba splnit žádné podmínky pro přiznání. o D25d – Ohřev vody bojlerem. Pro přiznání této sazby musí být v domácnosti nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody. Nízký tarif je zde osm hodin denně. o D26d – Akumulační ohřev vody nebo vytápění (vyšší spotřeba). Pro přiznání sazby musí příkon akumulačních elektrických spotřebičů přesahovat 55 procent z příkonu hlavního jističe. Nízký tarif je po dobu osmi hodin denně. o D27d – Pro odběrná místa s doloženým vlastnickým právem k elektromobilu. Nízký tarif je zde od 18 hod do 8 hod. o D35d – pro kombinovaný systém elektrického vytápění a akumulačního ohřevu vody. Pro přiznání musí systém vytápění činit nejméně 50 procent z příkonu hlavního jističe. Nízký tarif je zde 16 hodin denně. o D45d – vhodná při využívání přímotopů. Domácnost musí prokázat, že systém přímotopného vytápění činí nejméně 40 procent z příkonu hlavního jističe. Nízký tarif je 12 hodin denně. o D55d – pro domácnosti, které vytápí tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005, sazba tedy byla udělovaná do tohoto data. Nízký tarif je nastaven na 22 hodin denně. o D56d – pro domácnosti s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005. Tepelný výkon tepelného čerpadla pak musí pokrýt minimálně 60 procent tepelných ztrát vytápěného objektu. Nízký tarif je 22 hodin denně. o D61d – sazba vhodná zejména pro chataře či chalupáře. Levnější nízký tarif zde platí o víkendu, celoročně od pátku od 12 do neděle do 22 hodin. Pro přiznání této sazby není třeba plnit žádné speciální podmínky. o C03d,C60d, C61d, C62d Důležité pojmy - elektřina

20 Elektroměr o elektrický měřící přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie o Je instalován distributorem a na jeho základě probíhá vyúčtování spotřebované el. Energie o Druhy elektroměrů:  Jednosazbové  Vícesazbové  Převodové (nepřímé) o Druhy měření:  Přímé  Polopřímé  Nepřímé o Elektroměrový rozvaděč: do rozvaděčů se instalují elektroměry. Musí vyhovovat elektrotechnickým normám a připojovacím podmínkách příslušného distributora. Rozvaděč je v majetku majitele odběrného místa o HDO: hromadné dálkové ovládání, umožňuje zapínání spotřebičů (stykačů) v časech vysokého tarifu a nízkého tarifu o http://www.cez.cz/cs/co-delat-kdyz/technicke-zalezitosti/pro-odberatele/pruvodce- elektromery.html http://www.cez.cz/cs/co-delat-kdyz/technicke-zalezitosti/pro-odberatele/pruvodce- elektromery.html Důležité pojmy - elektřina

21 Elektroměr Elektroměrový rozvaděč HDO Schéma

22 Elektrický jistič o Elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu automaticky rozpojí elektrický obvod o Funkce jističe:  Bezpečně automatické vypnutí obvodu při zkratu  Bezpečně automatické vypnutí obvodu při nadproudu  Jistící prvek obvodu, není primárně určen k vypnutí obvodu (k tomu složí vypínač) o Druhy:  Jednofázový  Třífázový o P = (3)U * I (P–je celkový příkon spotřebičů v domácnosti, U – je velikost napětí, tedy 230V, I – je velikost proudu (tedy velikost hlavního jističe)) Důležité pojmy - elektřina

23 Přípojka elektřiny o Zařízení připojující konkrétní domácnost k distribuční síti o Náklady na zřízení a údržbu hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena Fotovoltaická elektrárna o Technické zařízení, kterým se přeměňuje energie ze slunečního záření na energii elektrickou o Odběrné místo má dva EANy – výrobní a spotřební o Podmínky výkupu naší společností:  Zákazník musí odebírat el. energii od naší společnosti  Cena výkupu je stanovena na 450 Kč / MWh o Druhy připojení:  Připojení na síť samostatnou přípojkou  Připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu Důležité pojmy - elektřina

24 Daň z elektřiny o Patří mezi takzvané ekologické daně o Vznik 1. 8. 2008 (podmínky členství v EU) o Plátcem je fyzická i právnická osoba o 28,30 Kč / MWh DPH (Daň z přidané hodnoty) o Jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu o Platí ji všichni při nákupu většiny zboží či služeb o Od 1. 1. 2013 je 21% (snížená 15%) Důležité pojmy - elektřina

25 Neregulovaná složka (určuje obchodník/dodavatel) o Cena za silovou elektřinu (za 1 kWh) o Pevná cena za odběrné místo (za 1 měsíc) Regulovaná složka (určuje ERÚ) o Poplatek za distribuci (za odebrané množství kWh a měsíční platba za příkon podle velikosti hlavního jističe) o Poplatek za systémové služby o Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů o Poplatek za činnost zúčtování OTE Daň o DPH o Daň z elektřiny Složení ceny elektřiny

26

27 Důležité pojmy - plyn Plynoměr o Přístroj na měření spotřebovaného objemu plynu o Vlastníkem je distributor o Umístění a vzdálenost je určena předpisy o Vstup do plynoměru je vždy z levé strany a je osazen uzávěrem o Dělení plynoměrů:  Membránový - domácnosti  Rotační pístový – střední odběr  Rychlostní – velkoodběr HUP o Hlavní uzávěr plynu o uzavírací armatura (schválená typová plynoměrná skříňka), která spojuje přípojku plynu a odběrné plynové zařízení o Měl by být umístěn na hranici pozemku na trvale přístupném a větratelném místě o Je ve vlastnictví majitele dané nemovitosti (náklady na údržbu nese také vlastník)

28 Důležité pojmy - plyn PlynoměrHUP

29 Důležité pojmy - plyn Odběrné plynové zařízení o Začíná hlavním uzávěrem plynu a končí spotřebiči o Je majetkem fyzické či právnické osoby o Součástí je HUP, domovní regulátor tlaku plynu, domovní plynovod, spotřebiče plynu o Na tomto zařízení jsou umístěny i plynoměry, ale nejsou jeho součástí. Plynovodní přípojka o Plynárenské zařízení začínající odbočením z distribuční sítě a ukončené HUP o Přípojkou se připojuje odběrné místo na distribuční plynovod o Náklady na zřízení a údržbu hradí ten, b jehož prospěch byla zřízena

30 Důležité pojmy - plyn Rozdělení odběratelů plynu dle roční spotřeby o Domácnost: 0 kWh – 63 000 kWh o Maloodběr: 63 000 – 630 000 kWh o Středoodběr: 630 000 kWh – 4 200 000 kWh o Velkoodběr: nad 4 200 000 kWh Denní rezervovaná kapacita o množství plynu, které může odběrné místo za jeden den odebrat z distribuční sítě o U odběrů nad 63 MWh/ rok o RKC = RS/110 (RS – přepočtená či dohodnutá roční spotřeba plynu (v m3), 110 – počet dnů topného období v roce)

31 Důležité pojmy - plyn Daň z plynu o Patří mezi takzvané ekologické daně o Vznik 1. 8. 2008 (podmínky členství v EU) o Plátcem je právnická osoba o Domácnosti a některé právnické osoby jsou od daně osvobozeny o 30,6 Kč / MWh DPH (Daň z přidané hodnoty) o Jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu o Platí ji všichni při nákupu většiny zboží či služeb o Od 1. 1. 2013 je 21% (snížená 15%)

32 Neregulovaná složka (určuje obchodník/dodavatel)  Cena za odebraný plyn (za 1 kWh)  Stálý měsíční plat (za 1 měsíc) Regulovaná složka (určuje ERÚ)  Poplatek za distribuci  Poplatek za činnost zúčtování OTE Daň  DPH 21 %  Daň ze zemního plynu Složení ceny plynu

33

34 Produktové řady o EASY: standardní produktová řada o JUNIOR: určena pro zákazníky do 30 let (včetně) o SENIOR: určena pro zákazníky starší 60 let o DUO: pro domácnosti, které uzavřou smlouvu na elektřinu i plyn o COMPANY: všechny zákazníky z řad domácností, kteří jsou zaměstnanci společností, do kterých dodáváme elektřinu či plyn Akce (věrnostní program) o Samolepka o CREEDO Europe Easy Energy a.s.


Stáhnout ppt "Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Přerov 24.4.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google