Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák"— Transkript prezentace:

1 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák
Přerov

2 Výroba energie

3 Výroba energie

4 Trh s energiemi

5 Účastníci trhu Výrobci elektřiny / Těžba plynu Přenosové soustavy
ELEKTRÁRNY: tepelné, jaderné, vodní, větrné, solární,… TĚŽBA PLYNU: dvoufázové ložisko, třífázové ložisko, břidlicový plyn, metan uhelných slojí Přenosové soustavy ČEPS a.s. Provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy Vlastníkem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Činnosti: přenosové služby, udržování kvality elektřiny, obnovení provozu, zahraniční spolupráce,… NET4GAS s.r.o. Provozovatel plynovodů v ČR Vlastníkem je RWE a.s. Činnosti: přeprava plynu v ČR, tranzitní přepravu plynu, údržba,…

6 Účastníci trhu Distributor
Stará se o fyzický přenos elektřiny a plynu pomocí své přenosové soustavy Je dán podle lokality odběrného místa zákazníka, nelze ho změnit Vlastník měřidel – elektroměr, plynoměr Lokální distributor: spravuje velmi malé území, např. komerční zóny, bytové komplexy,… Distributoři elektrické energie: PREdistribuce, E.ON Distribuce, ČEZ Distribuce, lokální distributoři Distributoři plynu: Pražská plynárenská distribuce, E.ON Distribuce, RWE GasNet, lokální distributoři

7 Účastníci trhu Distribuční území Elektřina Plyn

8 Účastníci trhu OTE a.s. akciová společnost ve vlastnictví České republiky organizování krátkodobého trhu s plynem a krátkodobého trhu s elektřinou vyhodnocování odchylky za celé území České republiky na základě vyhodnocení odchylek zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je uhradit zpracování a zveřejňování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou (plynem) v České republice zpracovávání a předávání ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní soustavy alespoň jednou ročně zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu zajišťování a poskytování účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu zajišťování v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek zpracování statistiky dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí, a to včetně zdrojů plynu, a statistiky zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu administrace systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie a systému pro vydávání a správu záruk původu

9 Účastníci trhu ERÚ (Energetický regulační úřad)
Ústřední orgán státní zprávy Předseda úřadu: Ing. Alena Vitásková Působnost ERÚ: regulace cen podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí šetření soutěžních podmínek spolupráce s ÚOHS podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích Dodavatel poslední instance je subjekt, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu

10 Účastníci trhu Odběratel (zákazník) Dodavatel (obchodník)
Odběratel je koncový zákazník, který odebírá elektřinu (plyn) a zároveň ji spotřebovává Může se jednat o domácnost (datum narození) nebo firmu/podnikatele (IČ) Dodavatel (obchodník) Obchoduje s elektřinou a/nebo plynem Nakupuje komoditu na burze a „přeprodává“ ji koncovému zákazníkovi Je zodpovědný za dodání komodity koncovému zákazníkovi Zákazník si může svobodně zvolit svého dodavatele

11 Vývoj cen silové elektřiny a plynu
Zdroj: tzb-info.cz Zdroj: tzb-info.cz Zdroj: kurzy.cz

12 Jak ušetřit?

13 a nebo….. … navštivte náš stánek, kde vám nabídneme energie za velmi zajímavé ceny 

14 Kdo už to udělal?

15 Europe Easy Energy a.s. Generální ředitel: Kamil Ouška
Na trhu s elektrickou energií od ledna 2011, s plynem od září 2011 Bezplatná zákaznická linka: Smlouvy na dobu neurčitou (+ individuální smlouvy) Jedny z nejvstřícnějších Všeobecných obchodních podmínek mezi dodavateli Heslo: „Náš zákazník, náš pán“ Společenská odpovědnost: Adopce afrických dětí Taxi pro seniory Podpora linky bezpečí Spolupráce s Nadací Krása pomoci Adopce zvířat v pražské ZOO

16 Děkuji za pozornost

17 Důležité pojmy EAN (European Article Number)
Slouží k jednoznačné identifikaci odběrného místa Má 18 číslic a začíná vždy čísly … 10. číslo určuje distribuci 1,2 – E.ON, 3 – PRE, 4-9 – ČEZ Pokud je na 9. místě jiná číslice než 0 = lokální distributor EIC (Energy Identification Code) Přidělováno na základě pravidel vydaných OTE Má 16 znaků, kombinace čísel a písmen, začíná vždy znaky 27ZG…, následné číslo určuje distribuci 100 – PPD 200, 300, 400, 500, 600, 700 – RWE 900 – E.ON Pokud je na 7. místě jiná číslice než 0 = lokální distributor

18 Důležité pojmy Typ měření Měření typu A Měření typu B Měření typu C
Průběhové měření s dálkovým přenosem dat Měření typu B Ostatní průběhové měření Měření typu C Neprůběhové měření

19 Důležité pojmy - elektřina
Distribuční sazby D sazby – domácnosti C sazby – podnikatelé a firmy D01d – Běžná domácnost s menší spotřebou. Elektřinou svítí a napájí elektrospotřebiče. U této sazby není třeba splnit žádné podmínky pro přiznání. D02d –Běžná domácnost se střední spotřebou. Elektřinou svítí a napájí elektrospotřebiče. U této sazby není třeba splnit žádné podmínky pro přiznání. D25d – Ohřev vody bojlerem. Pro přiznání této sazby musí být v domácnosti nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody. Nízký tarif je zde osm hodin denně. D26d – Akumulační ohřev vody nebo vytápění (vyšší spotřeba). Pro přiznání sazby musí příkon akumulačních elektrických spotřebičů přesahovat 55 procent z příkonu hlavního jističe. Nízký tarif je po dobu osmi hodin denně. D27d – Pro odběrná místa s doloženým vlastnickým právem k elektromobilu. Nízký tarif je zde od 18 hod do 8 hod. D35d – pro kombinovaný systém elektrického vytápění a akumulačního ohřevu vody. Pro přiznání musí systém vytápění činit nejméně 50 procent z příkonu hlavního jističe. Nízký tarif je zde 16 hodin denně. D45d – vhodná při využívání přímotopů. Domácnost musí prokázat, že systém přímotopného vytápění činí nejméně 40 procent z příkonu hlavního jističe. Nízký tarif je 12 hodin denně. D55d – pro domácnosti, které vytápí tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005, sazba tedy byla udělovaná do tohoto data. Nízký tarif je nastaven na 22 hodin denně. D56d – pro domácnosti s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna Tepelný výkon tepelného čerpadla pak musí pokrýt minimálně 60 procent tepelných ztrát vytápěného objektu. Nízký tarif je 22 hodin denně. D61d – sazba vhodná zejména pro chataře či chalupáře. Levnější nízký tarif zde platí o víkendu, celoročně od pátku od 12 do neděle do 22 hodin. Pro přiznání této sazby není třeba plnit žádné speciální podmínky. C03d,C60d, C61d, C62d

20 Důležité pojmy - elektřina
Elektroměr elektrický měřící přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie Je instalován distributorem a na jeho základě probíhá vyúčtování spotřebované el. Energie Druhy elektroměrů: Jednosazbové Vícesazbové Převodové (nepřímé) Druhy měření: Přímé Polopřímé Nepřímé Elektroměrový rozvaděč: do rozvaděčů se instalují elektroměry. Musí vyhovovat elektrotechnickým normám a připojovacím podmínkách příslušného distributora. Rozvaděč je v majetku majitele odběrného místa HDO: hromadné dálkové ovládání, umožňuje zapínání spotřebičů (stykačů) v časech vysokého tarifu a nízkého tarifu

21 Důležité pojmy - elektřina
Elektroměr HDO Elektroměrový rozvaděč Schéma

22 Důležité pojmy - elektřina
Elektrický jistič Elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu automaticky rozpojí elektrický obvod Funkce jističe: Bezpečně automatické vypnutí obvodu při zkratu Bezpečně automatické vypnutí obvodu při nadproudu Jistící prvek obvodu, není primárně určen k vypnutí obvodu (k tomu složí vypínač) Druhy: Jednofázový Třífázový P = (3)U * I (P–je celkový příkon spotřebičů v domácnosti, U – je velikost napětí, tedy 230V, I – je velikost proudu (tedy velikost hlavního jističe))

23 Důležité pojmy - elektřina
Přípojka elektřiny Zařízení připojující konkrétní domácnost k distribuční síti Náklady na zřízení a údržbu hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena Fotovoltaická elektrárna Technické zařízení, kterým se přeměňuje energie ze slunečního záření na energii elektrickou Odběrné místo má dva EANy – výrobní a spotřební Podmínky výkupu naší společností: Zákazník musí odebírat el. energii od naší společnosti Cena výkupu je stanovena na 450 Kč / MWh Druhy připojení: Připojení na síť samostatnou přípojkou Připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu

24 Důležité pojmy - elektřina
Daň z elektřiny Patří mezi takzvané ekologické daně Vznik (podmínky členství v EU) Plátcem je fyzická i právnická osoba 28,30 Kč / MWh DPH (Daň z přidané hodnoty) Jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu Platí ji všichni při nákupu většiny zboží či služeb Od je 21% (snížená 15%)

25 Složení ceny elektřiny
Neregulovaná složka (určuje obchodník/dodavatel) Cena za silovou elektřinu (za 1 kWh) Pevná cena za odběrné místo (za 1 měsíc) Regulovaná složka (určuje ERÚ) Poplatek za distribuci (za odebrané množství kWh a měsíční platba za příkon podle velikosti hlavního jističe) Poplatek za systémové služby Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů Poplatek za činnost zúčtování OTE Daň DPH Daň z elektřiny

26 Složení ceny elektřiny

27 Důležité pojmy - plyn Plynoměr HUP
Přístroj na měření spotřebovaného objemu plynu Vlastníkem je distributor Umístění a vzdálenost je určena předpisy Vstup do plynoměru je vždy z levé strany a je osazen uzávěrem Dělení plynoměrů: Membránový - domácnosti Rotační pístový – střední odběr Rychlostní – velkoodběr HUP Hlavní uzávěr plynu uzavírací armatura (schválená typová plynoměrná skříňka), která spojuje přípojku plynu a odběrné plynové zařízení Měl by být umístěn na hranici pozemku na trvale přístupném a větratelném místě Je ve vlastnictví majitele dané nemovitosti (náklady na údržbu nese také vlastník)

28 Důležité pojmy - plyn Plynoměr HUP

29 Důležité pojmy - plyn Odběrné plynové zařízení Plynovodní přípojka
Začíná hlavním uzávěrem plynu a končí spotřebiči Je majetkem fyzické či právnické osoby Součástí je HUP, domovní regulátor tlaku plynu, domovní plynovod, spotřebiče plynu Na tomto zařízení jsou umístěny i plynoměry, ale nejsou jeho součástí. Plynovodní přípojka Plynárenské zařízení začínající odbočením z distribuční sítě a ukončené HUP Přípojkou se připojuje odběrné místo na distribuční plynovod Náklady na zřízení a údržbu hradí ten, b jehož prospěch byla zřízena

30 Důležité pojmy - plyn Rozdělení odběratelů plynu dle roční spotřeby
Domácnost: 0 kWh – kWh Maloodběr: – kWh Středoodběr: kWh – kWh Velkoodběr: nad kWh Denní rezervovaná kapacita množství plynu, které může odběrné místo za jeden den odebrat z distribuční sítě U odběrů nad 63 MWh/ rok RKC = RS/110 (RS – přepočtená či dohodnutá roční spotřeba plynu (v m3), 110 – počet dnů topného období v roce)

31 Důležité pojmy - plyn Daň z plynu DPH (Daň z přidané hodnoty)
Patří mezi takzvané ekologické daně Vznik (podmínky členství v EU) Plátcem je právnická osoba Domácnosti a některé právnické osoby jsou od daně osvobozeny 30,6 Kč / MWh DPH (Daň z přidané hodnoty) Jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu Platí ji všichni při nákupu většiny zboží či služeb Od je 21% (snížená 15%)

32 Složení ceny plynu Neregulovaná složka (určuje obchodník/dodavatel)
Cena za odebraný plyn (za 1 kWh) Stálý měsíční plat (za 1 měsíc) Regulovaná složka (určuje ERÚ) Poplatek za distribuci Poplatek za činnost zúčtování OTE Daň DPH 21 % Daň ze zemního plynu

33 Složení ceny plynu

34 Europe Easy Energy a.s. Produktové řady Akce (věrnostní program)
EASY: standardní produktová řada JUNIOR: určena pro zákazníky do 30 let (včetně) SENIOR: určena pro zákazníky starší 60 let DUO: pro domácnosti, které uzavřou smlouvu na elektřinu i plyn COMPANY: všechny zákazníky z řad domácností, kteří jsou zaměstnanci společností, do kterých dodáváme elektřinu či plyn Akce (věrnostní program) Samolepka CREEDO


Stáhnout ppt "Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák"

Podobné prezentace


Reklamy Google