Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Program spolupráce Rakousko – Česká republika 2014-2020 stav k 13.5.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Program spolupráce Rakousko – Česká republika 2014-2020 stav k 13.5.2015."— Transkript prezentace:

1 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Program spolupráce Rakousko – Česká republika stav k

2 Status quo OP ČR - Rakousko: OP ČR – Bavorsko:
doposud není schválen EK, probíhá vypořádání posledních připomínek schválení se předpokládá v červnu 2015 monitorovací výbor bude ustaven v červenci 2015 je nutné dokončit technicko-administrativních otázky nutné pro spuštění programu OP ČR – Bavorsko: schválen EK v březnu 2015 ustaven monitorovací výbor programu

3 Obecné informace OP ČR - Rakousko OP ČR - Bavorsko

4 Obecné informace Dotační území OP ČR – Rakousko: ČR: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Rakousko: Horní Rakousko, Dolní Rakousko, Vídeň (NUTS III: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf) Objem prostředků celkem: 97,81 mil. EUR Dotační území OP ČR – Bavorsko: ČR: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj Bavorsko: Dolní Bavorsko, Horní Falc, Horní Franky (okresy: Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární města Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing a Weiden in der Oberpfalz). Objem prostředků celkem: 103,37 mil. EUR

5 Obecné informace Nutný přeshraniční dopad projektu
Nutný dopad v programovém území Minimálně 2 partneři (1 z ČR, 1 z Rakouska/Bavorska) Trojtranné projekty nejsou možné Princip vedoucího partnera – podává žádost za všechny partnery a obdrží dotaci z ERDF Dvojjazyčná žádost – elektronická (demoverze: Rozpočet v EUR, vyplácení finančních prostředků také v EUR i pro české partnery

6 Obecné informace Maximální výše projektu: není stanovena
Maximální dotace: 85 % ERDF + 15 %, resp. 10 % žadatel (5 % státní rozpočet (organizační složky státu, školy, územní samosprávné celky a jejich organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost)) Minimální výše projektu: hranice FMP/Dispozičního fondu Maximální délka projektu: doposud není stanovena Způsobilost výdajů: příprava projektu – od realizace projektu – od podání/registrace Využití paušálů: personální výdaje (až 20 %) režijní výdaje (až 15 % personálních výdajů) přípravné výdaje

7 Obecné informace Způsobilí příjemci
orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace vzdělávací instituce univerzity a vysoké školy veřejné instituce pro výzkum a inovace nestátní a neziskové organizace podnikatelské subjekty (TC 1/IP1b) komory a sdružení

8 Obecné informace 4 kritéria přeshraniční spolupráce
Společná příprava (povinné) Společná realizace (povinné) Společné financování (volitelné) Společný personál (volitelné) Každý projekt musí splnit minimálně 3 ze 4 kritérií

9 Program spolupráce AT-CZ Alokace programu
Obecné informace OP ČR - Rakousko Prioritní osa Prostředky v EUR podíl na alokaci programu 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 12,71 13 % 2. Životní prostředí a zdroje 45,00 46 % 3. Rozvoj lidských zdrojů 13,70 14 % 4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 20,54 21 % 5. Technická pomoc 5,86 6 % Jedná se o společný vklad z EFRR Program spolupráce AT-CZ Alokace programu

10 Program spolupráce AT-CZ Alokace programu
Obecné informace OP ČR - Bavorsko Prioritní osa Prostředky v mil. EUR Podíl na alokaci programu 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 17,88 17 % 2. Životní prostředí a zdroje 39,72 38 % 3. Investice do dovedností a vzdělávání 11,81 11 % 4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 27,76 28 % 5. Technická pomoc 6,20 6 % Jedná se o společný vklad z EFRR Program spolupráce AT-CZ Alokace programu

11 Tematické zaměření Název prioritní osy Tematický cíl/
Investiční priorita Hlavní oblasti podpory 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací TC 1/IP 1a přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro výzkum a inovace, investice do nových či modernizace stávajících společně využívaných výzkumných a inovačních zařízení. podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit (projektů). TC 1/IP 1b společné výzkumné projekty a přenosy know-how mezi výzkumnými institucemi a podniky, systémová opatření napomáhající podnikům (primárně MSP) zapojit se k systému inovací – zprostředkování informací, kontaktů, poradenství apod.

12 Hlavní oblasti podpory Životní prostředí a zdroje
Tematické zaměření Název prioritní osy Tematický cíl/ Investiční priorita Hlavní oblasti podpory 2. Životní prostředí a zdroje TC 6/IP 6 c) systémová opatření společné povahy (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního/přírodního dědictví, rekonstrukce, obnova a propagace kulturních/přírodních zajímavostí a památek, ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu, investice do udržitelné veřejné turistické infrastruktury a informačních zařízení (např. cyklostezky, naučné stezky atp.), TC 6/IP 6 d) investice do zelené infrastruktury, tj. přírodní ch a krajinných prvků, koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA a ostatních konceptů chráněných oblastí a dalších opatření podporujících zachování biodiverzity, příprava a implementace společných přeshraničních mechanismů – např. výzkumů, studií. TC 6/IP 6 f) implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních technologií, výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy na podporu inovativních technologií.

13 Tematické zaměření Název prioritní osy Tematický cíl/
Investiční priorita Hlavní oblasti podpory 3. Rozvoj lidských zdrojů IP 10 a) iii) podpora přizpůsobení vzdělávacích podmínek a systémů potřebám společného regionu, podpora harmonizace systému odborného vzdělávání podle potřeb společného trhu práce, podpora společných studijních plánů/osnov, výměn studentů a pracovníků, výuky cizích jazyků. 4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce IP 11 a) iv) podpora spolupráce obcí, měst a regionů, posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na místní/regionální úrovni, Fond malých projektů/Dispoziční fond

14 Implementace Řízení programů Řídící orgán OP ČR - Rakousko: Úřad vlády Dolního Rakouska v St. Pöltenu Řídící orgán OP ČR - Bavorsko: Bavorské státní ministerstvo hospodářství v Mnichově Národní orgán v ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj Technický sekretariát AT-CZ: Brno/St. Pölten BY-CZ: Bayreuth Regionální koordinátoři (kraje, zemské vlády) Experti zajišťující nezávislé odborné hodnocení projektu Bilaterální monitorovací výbor – rozhoduje o výběru projektů Kontroloři (CRR)

15 Kontaktní osoby pro Jihočeský kraj:
Předkládání žádostí Průběžné předkládání žádostí – elektronicky/na příslušných KÚ Vyhlášení programu: červen/červenec 2015 Předkládání žádostí pro 1. kolo: výhledově do září 2015 Schvalování žádostí: polovina prosince 2015 Kontaktní osoby pro Jihočeský kraj: Mgr. Vanda Pánková Bc. Barbora Filipová Ing. Jitka Hrodějová tel tel tel

16 Informační zdroje Informace o programech najdete na:
(AT-CZ) (BY-CZ) Fondy EU

17 Krajský úřad Jihočeského kraje
DĚKUJI ZA POZORNOST! Mgr. Vanda Pánková Krajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice tel


Stáhnout ppt "Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Program spolupráce Rakousko – Česká republika 2014-2020 stav k 13.5.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google