Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Žáčková. Fáze tvorby KP 1. fáze S čím je třeba začít? zformování prvotní pracovní skupiny způsob oslovení a přizvání dalších účastníků plán pro získání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Žáčková. Fáze tvorby KP 1. fáze S čím je třeba začít? zformování prvotní pracovní skupiny způsob oslovení a přizvání dalších účastníků plán pro získání."— Transkript prezentace:

1 Jana Žáčková

2 Fáze tvorby KP 1. fáze S čím je třeba začít? zformování prvotní pracovní skupiny způsob oslovení a přizvání dalších účastníků plán pro získání politické podpory ze strany obce informační strategie

3 Fáze tvorby KP 2. fáze Vytvoření řídící struktury pro KP zapojení všech účastníků procesu vytvoření organizační a řídící struktury pro zpracování KP stanovení pravidel jednání řídící struktury

4 Fáze tvorby KP 3. fáze Porozumění problémům v komunitě představení cílů, zájmů a potřeb všech účastníků provedení analýzy potřeb a zhodnocení existujících zdrojů zhodnocení silných a slabých stránek existujícího systému sociálních služeb vyjmenování příležitostí a rizik a nastínění trendů pro rozvoj sociálních služeb

5 Fáze tvorby KP 4. fáze Návrh rozvoje sociálních služeb cíl, kterého má být dosaženo a priority překážky, které bude nutné překonat regionální i nadregionální zdroje, kterých lze využít

6 Fáze tvorby KP 5. fáze Strategie rozvoje sociálních služeb plán postupných kroků a úkolů k dosažení stanovených cílů a priorit systém sledování realizace KP zpracování konečné verze KP předložení textu KP k připomínkování veřejnosti schválení KP zastupitelstvem

7 Fáze tvorby KP 6. fáze Od plánování k provádění uskutečňování plánu informování veřejnosti o uskutečňování KP průběžné vyhledávání a zapojování nových partnerů nástroje umožňující provést změny v původním KP

8 Postup Zjišťování zdrojů pro plánovaní a zajišťováni soc. služeb Vytváření organizačních struktur pro PSS Informování a zapojování veřejnosti do procesu PSS Popis aktuální sociální situace v obci, regionu Zjišťování potřeb uživatelů soc. služeb vč. uživatelských výzkumů Odstraňování překážek při zapojování účastníků do PSS Postup od vize k plánu rozvoje soc. služeb Vyhodnocování efektivity plánu soc. služeb

9 Komunitní plánování v MSK

10 Obyvatelé MSK

11

12 Aktéři KPSS

13 Sociální služby v MSK

14 Podpora obcí

15

16 Komunitní plánování sociálních služeb v Opavě Ukázka některých profitů

17 Podpora informovanosti o sociálních službách výměna informací v rámci setkávání členů koordinační a pracovních skupin znalost zástupců institucí informační letáky o pomoci nabízené organizacemi rok Katalog sociálních služeb v Opavě vydání aktualizovaného katalogu sociálních služeb Mapa sociálních služeb Den sociálních služeb

18 Potřeby uživatelů sociálních služeb cyklická analýza mapující a vyhodnocující požadavky mapování poptávky po nových službách Studie zjišťující potřebnost denního stacionáře pro cílovou skupinu - lidé po ukončení školní docházky s tělesným a kombinovaným postižením (prosinec 2009) Dotazník - potřebnost odlehčovací služby (září 2009) Analýza seniorské populace na území statutárního města Opavy (prosinec 2010)

19 Podpora krizového bydlení rekonstrukce Domova pro matky s dětmi noclehárna pro ženy bezbariérovost a rozšíření Azylového domu Samaritán (vše Armáda spásy ČR)

20 Podpora programu minimalizace dopadů užívání drog pracovní pozice terénního pracovníka - streetworkera (KKC „Pod slunečníkem“) terénní práce - OPEN HOUSE (v obl. pro dospělé ukončil činnost, pro děti terénní programy fungují dále)

21 Pomoc rodinám s dětmi navýšení úvazku pozice terénního sociálního pracovníka pro romské rodiny (SMO) Poradenské středisko EUROTOPIA Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní pracovník včasné péče pro romské matky s dětmi (EUROTOPIA) Pomoc pěstounským rodinám (ELIM) dobrovolnictví

22 Pomoc seniorům rozšíření prostor a péče ve stávajícím denním stacionáři (Charita Opava) zřízení odlehčovací služby (Domov Bílá Opava) rozvoj dobrovolnické činnost v pobytových službách pro seniory (ELIM Opava) Vila Vančurova

23 Jiné zvýšení zaměstnanosti pro osoby znevýhodněné na trhu veřejně prospěšné práce Dživipen- terénní program pro národnostní menšiny

24 Použité informační zdroje http://www.kpss.cz http://verejna-sprava.kr- moravskoslezsky.cz/assets/socialni_oblast/ sprss_2015-2020_1.pdf Interní výzkumné zprávy FVP a AUGUR Consulting, s.r.o. http://www.opava-city.cz/cs/obcan- socialni-veci-komunitni- planovani/komunitni-plany

25 …děkuji za pozornost Mgr. Jana Žáčková Metodička PRSS pro MSK jana.zackova@fvp.slu.cz


Stáhnout ppt "Jana Žáčková. Fáze tvorby KP 1. fáze S čím je třeba začít? zformování prvotní pracovní skupiny způsob oslovení a přizvání dalších účastníků plán pro získání."

Podobné prezentace


Reklamy Google