Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem"— Transkript prezentace:

1 Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem
Komunitní plánování sociálních služeb Přednášející Michal Polesný projektový manažer Olomouc – 24.října 2005 Akce je součástí projektu financovaného ze SROP, opatření 3.2, „Zpracování komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce“ a je spolufinancována Evropskou unií

2 Roviny komunitního plánování

3 Hlavní charakteristiky komunitního plánování
1/ přispívá k dosažení záměrů a cílů sdílených komunitou /politiky, odborníky, uživateli, veřejností/. 2/ je prioritní mezi manažerskými úlohami řídících pracovníků zúčastněných institucí a poskytovatelských organizací. 3/ vztahuje se na veškeré aktivity – dochází k pronikání plánů mezi různými cílovými skupinami i typy služeb. 4/ umožňuje efektivní provádění činností a finanční řízení. 5/ umožňuje efektivní kontrolování a skládání účtů voličům.

4 Principy na kterých je komunitní plánování založeno
Umožnit lidem život ve vlastním domově, s péčí a podporou, a to tam, kde si sami zvolí. Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným požadavkům a potřebám lidí Uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb Zajistit integraci všech sociálních služeb a programů včetně zdravotní péče bez rozdílu zřizovatele služby

5 Komunitního plánování
10 Kontrolní Mechan. efektivita 10 kroků Komunitního plánování 9 Imple mentace plánu 8 Tvorba Finální Verze plánu 7 Vedení procesu konzultací 6 Příprava Procesu konzultací 5 Tvorba Návrhu plánu v ustave ných skupinách 4 Informa ční systém 3 Analýza Potřeb občanů 2 Organi zační struktury 1 Příprava prostředí

6 1 krok příprava prostředí
Vyvolání poptávky v místě plánování Projednání zadání v politických kruzích Příprava a schválení principů a hodnot Příprava uživatelského prostředí Příprava odborného prostředí Zpracování základního zadání – cílové skupiny, plánovací období, velikost území Vytvoření iniciačního týmu Proškolení realizačního týmu Zpracování časového harmonogramu Zpracování projektu-pokrytí finančních nákladů Zajištění odborných konzultací

7 2 krok trvale udržitelné organizační struktury
Rada města Ústí nad Labem 2 krok trvale udržitelné organizační struktury Vrcholové instituce v regionu Skupina pro dohodu Sociálně Zdravotní komise RM Oborové konference Tým pro Komunitní plánování Manažerský tým Tým Pro práci s Informacemi Tým pro Kvalitu a efektivitu Manažeři Koord.skupin Město odd. pod.nest.s.služeb Centrum Komunitní práce zadavatel Koordinační skupiny za jednotlivé cílové skupiny obyvatel – pravidelná setkání služby Senioři Poskytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Duševní Zdraví Poskytav. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Děti a Mládež Posktytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Zdravotně Postižení Posktytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Etnické Menšiny Poskytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Osoby Závislé na Drogách Posktytov. Uživatel zadavatel Služby Mentálně Postižení Občané Poskytov. Uživatel zadavatel Služby Přechodná Krize Poskytov. Uživatelé zadavatelé J I N É

8 3 a 4 krok analýza potřeb a informační systém
Katalog služeb Mapa služeb výkaznictví Informační systém Analýza Potřeb občanů Data Pro Plánování interaktivní SWOT Analýza oblastí

9 Poměr provozních finančních prostředků protékajících rozpočtem města ÚL do zařízení sociálních služeb podle zřizovatelů

10 Počty klientů v jednotlivých oblastech sociální pomoci

11 5 krok Tvorba Návrhu plánu v ustavených skupinách
Zpracování časového harmonogramu Příprava 8-10 zasedání jedné koordinační skupiny Zpracování SWOT analýzy v dané cílové oblasti Nastavení systému práce v koordinačních skupinách - Potřeba – služba Přidělování priorit vytypovaným službám Zpracování návrhu plánu pro proces konzultací

12 6 krok příprava procesu konzultací
Časový rámec procesu konzultací zpracování materiálu Návrh KPP vytvoření informační a propagační strategie zajištění distribučních a informačních míst zpracování připomínkovacího dotazníku ustavení týmu pro administraci připomínek Návrhu KPP uspořádání konference za účelem oficiálního zahájení připomínkovacího procesu Návrhu KPP

13 7 krok vedení procesu konzultací
Celý proces je veden písemnou formou Na kontaktních místech jsou k dispozici připomínkovací dotazníky Vyplněné připomínkovací dotazníky je možné zaslat nebo osobně předat na konkrétní místo Všechny došlé připomínky jsou konzultovány v jednotlivých pracovních skupinách a kategorizovány Anonymní připomínky nejsou evidovány Je vedena kniha připomínek Procesu konzultací se zúčastnilo 126 uživatelů, 109 organizací, 277 fyzických osob. Bylo zaevidováno celkem 454 písemných připomínek

14 8 krok tvorba finální verze komunitního plánu
Zapracování připomínek Zpracování obsahu, jazykové korektury Zpracování překladů Zpracování grafického návrhu Zadání do tisku Distribuce komunitního plánu

15 9 krok implementační období
Využití trvale udržitelných organizačních struktur Zpracování ročních realizačních plánů a priorit Monitorování

16 1O krok kontrolní mechanismy, feetback
Roční vyhodnocování plánu Monitorování projektů – vnějších zdrojů Celkové vyhodnocení plánu

17 Plán je možné považovat za efektivní tehdy, jestliže dosáhne svých cílů při vynaložení přiměřených nákladů a je vícezdrojově financován.

18 CKP Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem
Česká republika Michal Polesný – telefon: ckpul.cz Koněvova 18, Ústí nad Labem Euroregion Elbe Labe Nashledanou V případě zájmu nás kontaktujte


Stáhnout ppt "Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem"

Podobné prezentace


Reklamy Google