Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem Komunitní plánování sociálních služeb Přednášející Michal Polesný projektový manažer Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem Komunitní plánování sociálních služeb Přednášející Michal Polesný projektový manažer Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem Komunitní plánování sociálních služeb Přednášející Michal Polesný projektový manažer Olomouc – 24.října 2005 Akce je součástí projektu financovaného ze SROP, opatření 3.2, „Zpracování komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce“ a je spolufinancována Evropskou unií

2 Roviny komunitního plánování

3 Hlavní charakteristiky komunitního plánování 1/ přispívá k dosažení záměrů a cílů sdílených komunitou /politiky, odborníky, uživateli, veřejností/. 1/ přispívá k dosažení záměrů a cílů sdílených komunitou /politiky, odborníky, uživateli, veřejností/. 2/ je prioritní mezi manažerskými úlohami řídících pracovníků zúčastněných institucí a poskytovatelských organizací. 2/ je prioritní mezi manažerskými úlohami řídících pracovníků zúčastněných institucí a poskytovatelských organizací. 3/ vztahuje se na veškeré aktivity – dochází k pronikání plánů mezi různými cílovými skupinami i typy služeb. 3/ vztahuje se na veškeré aktivity – dochází k pronikání plánů mezi různými cílovými skupinami i typy služeb. 4/ umožňuje efektivní provádění činností a finanční řízení. 4/ umožňuje efektivní provádění činností a finanční řízení. 5/ umožňuje efektivní kontrolování a skládání účtů voličům. 5/ umožňuje efektivní kontrolování a skládání účtů voličům.

4 Principy na kterých je komunitní plánování založeno Umožnit lidem život ve vlastním domově, s péčí a podporou, a to tam, kde si sami zvolí. Umožnit lidem život ve vlastním domově, s péčí a podporou, a to tam, kde si sami zvolí. Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným požadavkům a potřebám lidí Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným požadavkům a potřebám lidí Uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní Uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb Zajistit integraci všech sociálních služeb a programů včetně zdravotní péče bez rozdílu zřizovatele služby Zajistit integraci všech sociálních služeb a programů včetně zdravotní péče bez rozdílu zřizovatele služby

5 1 Příprava prostředí 2 Organi zační struktury 3 Analýza Potřeb občanů 4 Informa ční systém 5 Tvorba Návrhu plánu v ustave ných skupinách 6 Příprava Procesu konzultací 7 Vedení procesu konzultací 8 Tvorba Finální Verze plánu 9 Imple mentace plánu 10 Kontrolní Mechan. efektivita 10 kroků Komunitního plánování

6 1 krok příprava prostředí Vyvolání poptávky v místě plánování Vyvolání poptávky v místě plánování Projednání zadání v politických kruzích Projednání zadání v politických kruzích Příprava a schválení principů a hodnot Příprava a schválení principů a hodnot Příprava uživatelského prostředí Příprava uživatelského prostředí Příprava odborného prostředí Příprava odborného prostředí Zpracování základního zadání – cílové skupiny, plánovací období, velikost území Zpracování základního zadání – cílové skupiny, plánovací období, velikost území Vytvoření iniciačního týmu Vytvoření iniciačního týmu Proškolení realizačního týmu Proškolení realizačního týmu Zpracování časového harmonogramu Zpracování časového harmonogramu Zpracování projektu- pokrytí finančních nákladů Zpracování projektu- pokrytí finančních nákladů Zajištění odborných konzultací Zajištění odborných konzultací

7 Skupina pro dohodu Tým pro Komunitní plánování Tým Pro práci s Informacemi Manažerský tým Služby Duševní Zdraví Poskytav. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Děti a Mládež Posktytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Etnické Menšiny Poskytov. Uživatel Pečovatel zadavatel služby Senioři Poskytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Zdravotně Postižení Posktytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Tým pro Kvalitu a efektivitu Služby Osoby Závislé na Drogách Posktytov. Uživatel zadavatel Služby Mentálně Postižení Občané Poskytov. Uživatel zadavatel Služby Přechodná Krize Poskytov. Uživatelé zadavatelé Vrcholové instituce v regionu Sociálně Zdravotní komise RM Rada města Ústí nad Labem Manažeři Koord.skupin Město odd. pod.nest.s.služeb Centrum Komunitní práce zadavatel JINÉJINÉ Oborové konference Koordinační skupiny za jednotlivé cílové skupiny obyvatel – pravidelná setkání 2 krok trvale udržitelné organizační struktury

8 3 a 4 krok analýza potřeb a informační systém Data Pro Plánování Mapa služeb Analýza Potřeb občanů SWOT Analýza oblastí Informační systém Katalog služeb výkaznictví interaktivní

9 Poměr provozních finančních prostředků protékajících rozpočtem města ÚL do zařízení sociálních služeb podle zřizovatelů

10 Počty klientů v jednotlivých oblastech sociální pomoci

11 5 krok 5 krok Tvorba Návrhu plánu v ustavených skupinách Zpracování časového harmonogramu Zpracování časového harmonogramu Příprava 8-10 zasedání jedné koordinační skupiny Příprava 8-10 zasedání jedné koordinační skupiny Zpracování SWOT analýzy v dané cílové oblasti Zpracování SWOT analýzy v dané cílové oblasti Nastavení systému práce v koordinačních skupinách - Potřeba – služba Nastavení systému práce v koordinačních skupinách - Potřeba – služba Přidělování priorit vytypovaným službám Přidělování priorit vytypovaným službám Zpracování návrhu plánu pro proces konzultací Zpracování návrhu plánu pro proces konzultací

12 6 krok příprava procesu konzultací Časový rámec procesu konzultací Časový rámec procesu konzultací zpracování materiálu Návrh KPP zpracování materiálu Návrh KPP vytvoření informační a propagační strategie vytvoření informační a propagační strategie zajištění distribučních a informačních míst zajištění distribučních a informačních míst zpracování připomínkovacího dotazníku zpracování připomínkovacího dotazníku ustavení týmu pro administraci připomínek ustavení týmu pro administraci připomínek Návrhu KPP Návrhu KPP uspořádání konference za účelem oficiálního zahájení připomínkovacího procesu Návrhu KPP uspořádání konference za účelem oficiálního zahájení připomínkovacího procesu Návrhu KPP

13 7 krok vedení procesu konzultací Celý proces je veden písemnou formou Celý proces je veden písemnou formou Na kontaktních místech jsou k dispozici připomínkovací dotazníky Na kontaktních místech jsou k dispozici připomínkovací dotazníky Vyplněné připomínkovací dotazníky je možné zaslat nebo osobně předat na konkrétní místo Vyplněné připomínkovací dotazníky je možné zaslat nebo osobně předat na konkrétní místo Všechny došlé připomínky jsou konzultovány v jednotlivých pracovních skupinách a kategorizovány Všechny došlé připomínky jsou konzultovány v jednotlivých pracovních skupinách a kategorizovány Anonymní připomínky nejsou evidovány Anonymní připomínky nejsou evidovány Je vedena kniha připomínek Je vedena kniha připomínek Procesu konzultací se zúčastnilo 126 uživatelů, 109 organizací, 277 fyzických osob. Bylo zaevidováno celkem 454 písemných připomínek

14 8 krok tvorba finální verze komunitního plánu Zapracování připomínek Zapracování připomínek Zpracování obsahu, jazykové korektury Zpracování obsahu, jazykové korektury Zpracování překladů Zpracování překladů Zpracování grafického návrhu Zpracování grafického návrhu Zadání do tisku Zadání do tisku Distribuce komunitního plánu Distribuce komunitního plánu

15 9 krok implementační období Využití trvale udržitelných organizačních struktur Využití trvale udržitelných organizačních struktur Zpracování ročních realizačních plánů a priorit Zpracování ročních realizačních plánů a priorit Monitorování Monitorování

16 1O krok kontrolní mechanismy, feetback Roční vyhodnocování plánu Roční vyhodnocování plánu Monitorování projektů – vnějších zdrojů Monitorování projektů – vnějších zdrojů Celkové vyhodnocení plánu Celkové vyhodnocení plánu

17 Plán je možné považovat za efektivní tehdy, jestliže dosáhne svých cílů při vynaložení přiměřených nákladů a je vícezdrojově financován.

18 CKP Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem CKP Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem Česká republika Michal Polesný – telefon: 603879688 www.ckpul.cz www.kostraeel.cz email: polesny@ ckpul.cz Koněvova 18, Ústí nad Labem Euroregion Elbe Labe Nashledanou V případě zájmu nás kontaktujte


Stáhnout ppt "Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem Komunitní plánování sociálních služeb Přednášející Michal Polesný projektový manažer Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google