Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza nákladové efektivity: panitumumab+mFOLFOX6 vs. bevacizumab+mFOLFOX6 v první linii mCRC u pacientů s wild-type RAS Jindřich Fínek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza nákladové efektivity: panitumumab+mFOLFOX6 vs. bevacizumab+mFOLFOX6 v první linii mCRC u pacientů s wild-type RAS Jindřich Fínek."— Transkript prezentace:

1 Analýza nákladové efektivity: panitumumab+mFOLFOX6 vs. bevacizumab+mFOLFOX6 v první linii mCRC u pacientů s wild-type RAS Jindřich Fínek

2 Analýza publikovaná v EJC byla lokalizována do českého prostředí

3 Studie PEAK II PFS FOLFOX 6 + bevacizumab – SOC PFS 9,5m FOLFOX 6 + panitumumab PFS 13,0 m

4 Diagram vztahu ceny/výsledku vyšší účinnost nižší účinnost nižší cena vyšší cena Není co řešit: Zamítnout Není co řešit: Přijmout = dominantní Analyzovat, zda vyšší cena je vyvážena vyšší účinností (ICER) Možno analyzovat, ale kdo bude chtít méně účinný lék? 0 A B WTP

5 Cíle a předpoklady analýzy Porovnání nákladů a přínosů dvou režimů biologické léčby u pacientů s wild-type RAS v první linii terapie mCRC – Výchozí klinická data z přímého srovnání panitumumab+mFOLFOX6 vs. bevacizumab+mFOLFOX6 (studie PEAK 1 ) – Pacienti vstupují do modelu ve stavu bez progrese, na léčbě první linie a následně přechází do dalších stavů modelu (resekce metastáz, léčba druhé linie, podpůrná léčba, úmrtí) – Uvažovány náklady na medikaci, testy, nežádoucí účinky Analýza sensitivity a alternativní scénáře potvrdily robustnost výsledků. 1.Schwartzberg LS. et al. Journal of Clinical Oncology; 2014

6 Struktura modelu Markovův model se stavy – Bez progrese na aktivní léčbě – S progresí (s/bez aktivní léčbou druhé linie) – Pokus o resekci metastáz – Bez příznaků choroby po úspěšné resekci metastáz – Absorpční stav (úmrtí) Pacienti vstupují do modelu ve stavu bez progrese, na léčbě první linie. Podle pravděpodobnosti ze studie PEAK přechází do dalších stavů v modelu. – Extrapolace za horizont studie pomocí Weibullovy křivky, která prokázala nejlepší shodu.

7 Schéma modelu

8 Parametry uvažované v modelu Klinická efektivita – První linie ze studie PEAK – Následná léčba Podíly pacientů s následnou terapií a typ ze studie PEAK Délka léčby ve druhé linii podle studií v této indikaci 1,2 Náklady a utilizace péče – Utilizace péče ze studie PEAK – Dávka aktivní chemoterapie v první linii, počty cyklů ze studie PEAK (základní scénář nepředpokládá využití neupotřebených zbytků léčiva) – Náklady na medikaci, testy, NÚ podle aktuálních úhrad péče Kvalita života – utility – Ze studií s panitumumabem v první až třetí linii léčby 1. Giantonio BJ et al. J Clin Oncol. 2. Peeters M et al. J Clin Oncol. 2010

9 Výsledky deterministického scénáře QALY = quality-adjusted life-year (rok života v plné kvalitě)

10 Pravděpodobnostní analýza sensitivity k limitaci nejistoty v modelu (parametr QALY) Pravděpodobnostní analýza modeluje ≥1 000 pacientů se vstupními hodnotami v určitém rozmezí, resp. statistickém rozložení. Posuzuje robustnost výsledků modelu. Výsledky ukazují, že model je robustní. Z celkového počtu je 63 % iterací pod hranicí 1 Mil Kč, tedy pod hranicí nákladové efektivity.

11 Jednocestná analýza sensitivity a scénáře k limitaci nejistoty v modelu *LYG = life-year gained (rok získaného života) Jednocestná analýza sensitivity modeluje vždy jen jeden vstupní parametr nebo výchozí nastavení modelu.

12 Panitumumab+mFOLFOX je nákladově efektivní i v českých podmínkách Výsledky ekonomického modelování: Režim panitumumab+mFOLFOX je účinnější – vyšší zisk QALY i LY Režim panitumumab+FOLFOX6 je nákladnější – delší doba do progrese, delší aktivní léčba a delší přežití generují náklady Poměr vynaložených nákladů vůči získaným QALY je v českém zdravotním systému akceptovatelný – Cca 800 tis. Kč/QALY << ochota platit 1,1 mil. Kč/QALY

13 Výsledky deterministického scénáře Režim panitumumab+mFOLFOX je na základě modelování účinnější – vyšší zisk QALY i LY – vs. bevacizumab+mFOLFOX6 Režim panitumumab+FOLFOX6 je oproti komparativní intervenci nákladnější – Jedním z důvodů je delší doba do progrese a tím delší aktivní léčby a delší přežití a tím vyšší náklady na BSC Inkrementální náklady na QALY (837 270 Kč) leží však pod akceptovanou hranicí ochoty platit v českém systému – Akceptovanou hranicí je trojnásobek HDP/obyvatele, cca 1 Mil Kč

14 Pouze biologika

15 Nezodpovězená otázka, ze které nás bolí hlava... Když už víme, jak léčit nemocné s CRC, vím, jak léčit paní Novákovou, co sedí přede mnou v ambulanci ?

16


Stáhnout ppt "Analýza nákladové efektivity: panitumumab+mFOLFOX6 vs. bevacizumab+mFOLFOX6 v první linii mCRC u pacientů s wild-type RAS Jindřich Fínek."

Podobné prezentace


Reklamy Google