Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza nákladové efektivity: panitumumab+mFOLFOX6 vs

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza nákladové efektivity: panitumumab+mFOLFOX6 vs"— Transkript prezentace:

1 Analýza nákladové efektivity: panitumumab+mFOLFOX6 vs
Analýza nákladové efektivity: panitumumab+mFOLFOX6 vs. bevacizumab+mFOLFOX6 v první linii mCRC u pacientů s wild-type RAS Jindřich Fínek

2 Analýza publikovaná v EJC byla lokalizována do českého prostředí

3 Studie PEAK II PFS FOLFOX 6 + bevacizumab – SOC PFS 9,5m
FOLFOX 6 + panitumumab PFS 13,0 m

4 Diagram vztahu ceny/výsledku
Analyzovat, zda vyšší cena je vyvážena vyšší účinností (ICER) nižší cena vyšší cena Není co řešit: Zamítnout A B vyšší účinnost nižší účinnost WTP Není co řešit: Přijmout = dominantní Možno analyzovat, ale kdo bude chtít méně účinný lék?

5 Cíle a předpoklady analýzy
Porovnání nákladů a přínosů dvou režimů biologické léčby u pacientů s wild-type RAS v první linii terapie mCRC Výchozí klinická data z přímého srovnání panitumumab+mFOLFOX6 vs. bevacizumab+mFOLFOX6 (studie PEAK1) Pacienti vstupují do modelu ve stavu bez progrese, na léčbě první linie a následně přechází do dalších stavů modelu (resekce metastáz, léčba druhé linie, podpůrná léčba, úmrtí) Uvažovány náklady na medikaci, testy, nežádoucí účinky Analýza sensitivity a alternativní scénáře potvrdily robustnost výsledků. Schwartzberg LS. et al. Journal of Clinical Oncology; 2014

6 Struktura modelu Markovův model se stavy
Bez progrese na aktivní léčbě S progresí (s/bez aktivní léčbou druhé linie) Pokus o resekci metastáz Bez příznaků choroby po úspěšné resekci metastáz Absorpční stav (úmrtí) Pacienti vstupují do modelu ve stavu bez progrese, na léčbě první linie. Podle pravděpodobnosti ze studie PEAK přechází do dalších stavů v modelu. Extrapolace za horizont studie pomocí Weibullovy křivky, která prokázala nejlepší shodu.

7 Schéma modelu

8 Parametry uvažované v modelu
Klinická efektivita První linie ze studie PEAK Následná léčba Podíly pacientů s následnou terapií a typ ze studie PEAK Délka léčby ve druhé linii podle studií v této indikaci 1,2 Náklady a utilizace péče Utilizace péče ze studie PEAK Dávka aktivní chemoterapie v první linii, počty cyklů ze studie PEAK (základní scénář nepředpokládá využití neupotřebených zbytků léčiva) Náklady na medikaci, testy, NÚ podle aktuálních úhrad péče Kvalita života – utility Ze studií s panitumumabem v první až třetí linii léčby 1. Giantonio BJ et al. J Clin Oncol. 2. Peeters M et al. J Clin Oncol. 2010

9 Výsledky deterministického scénáře
QALY = quality-adjusted life-year (rok života v plné kvalitě)

10 Pravděpodobnostní analýza sensitivity k limitaci nejistoty v modelu (parametr QALY)
Pravděpodobnostní analýza modeluje ≥1 000 pacientů se vstupními hodnotami v  určitém rozmezí, resp. statistickém rozložení. Posuzuje robustnost výsledků modelu. Výsledky ukazují, že model je robustní. Z celkového počtu je 63 % iterací pod hranicí 1 Mil Kč, tedy pod hranicí nákladové efektivity.

11 Jednocestná analýza sensitivity a scénáře k limitaci nejistoty v modelu
Jednocestná analýza sensitivity modeluje vždy jen jeden vstupní parametr nebo výchozí nastavení modelu. *LYG = life-year gained (rok získaného života)

12 Panitumumab+mFOLFOX je nákladově efektivní i v českých podmínkách
Výsledky ekonomického modelování: Režim panitumumab+mFOLFOX je účinnější vyšší zisk QALY i LY Režim panitumumab+FOLFOX6 je nákladnější delší doba do progrese, delší aktivní léčba a delší přežití generují náklady Poměr vynaložených nákladů vůči získaným QALY je v českém zdravotním systému akceptovatelný Cca 800 tis. Kč/QALY << ochota platit 1,1 mil. Kč/QALY

13 Výsledky deterministického scénáře
Režim panitumumab+mFOLFOX je na základě modelování účinnější – vyšší zisk QALY i LY – vs. bevacizumab+mFOLFOX6 Režim panitumumab+FOLFOX6 je oproti komparativní intervenci nákladnější Jedním z důvodů je delší doba do progrese a tím delší aktivní léčby a delší přežití a tím vyšší náklady na BSC Inkrementální náklady na QALY ( Kč) leží však pod akceptovanou hranicí ochoty platit v českém systému Akceptovanou hranicí je trojnásobek HDP/obyvatele, cca 1 Mil Kč

14 Pouze biologika

15 Nezodpovězená otázka, ze které nás bolí hlava...
Když už víme, jak léčit nemocné s CRC, vím, jak léčit paní Novákovou, co sedí přede mnou v ambulanci ?

16


Stáhnout ppt "Analýza nákladové efektivity: panitumumab+mFOLFOX6 vs"

Podobné prezentace


Reklamy Google