Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farmakoekonomika pro praxi: Analýza senzitivity MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. www.drugagency.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farmakoekonomika pro praxi: Analýza senzitivity MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. www.drugagency.cz."— Transkript prezentace:

1 Farmakoekonomika pro praxi: Analýza senzitivity MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. www.drugagency.cz

2 Náklady na zdravotní péči: Lékařské výkony Léky Hospitalizace Lázně Výsledky zdravotní péče: 1. Snížení TK, HbA1c 2. Prodloužení života 3. Vyšší kvalita života 4. Zdravý pac.=peníze Farmakoekonomie vždy porovnává náklady a přínosy léčebné intervence Jak přesné jsou výsledky výpočtu?

3 Výsledek farmakoekonomické studie čas 0 let A 0,5 let 0,0 0,7 0,6 1,0 čas 6,5 let B CD B´ F Cena 1 léčebné kůry v ČR Roky života (viz klinická studie) Alfin31 000,- Kč2,535 Betin1 000,- Kč2,210 Rozdíl30 000,- Kč0,325 Přežití ICER pro LYS: 92 307,69 Kč.Jak přesný výsledek jsme získali? Cena 1 roku zachráněného života navíc při použití Alfinu místo Betinu: 30 000 děleno 0,325 = 92 307,69 Kč

4 1.Průměrné přežití bude právě 3 roky? 2.Že rehospitalizace se vyskytne u 10 % pac? 3. Rozdíl účinností obou léků bude snížení mortality o 10 % za půl roku? 4.Rozdíl cen léků bude 30 tisíc? Jaké údaje nejsou zcela přesné Tyto údaje jsou obsaženy v klinických studiích Nakolik jsou tato data důvěryhodná?

5 Nejistota a variabilita výsledků 1.Variabilita výsledků u jednotlivých pacientů klinické studie 2.Jak moc se liší nalezený výsledek od skutečnosti 3.Heterogenita podskupin pacientů –rozdíly věku, pohlaví,komorbidit… –lze zmírnit tím, že provedeme výpočet pro podskupiny zvlášť 4.Nejistota předpokladů při sestavování základního modelu FE studie průměr ABCDEFHG jednotliví pacienti A až H průměr nalezený ve studii skutečný průměr 95 % interval spolehlivosti

6 Provádění studie vyžaduje zručnost jako při střílení na terč validní design studie, precizní provedení validní design studie, studie jsou provedeny nedbale designy studie mají bias, studie jsou precizně provedeny designy studie mají bias, studie jsou provedeny nedbale

7 Ve skutečnosti vidíme pouze výsledek studie, nikoli terč můžeme si kolem výsledku nakreslit interval 95 % spolehlivosti (nebo 99%?) můžeme počkat na výsledky dalších studií

8 Metaanalýzy provádí např. Cochrane Collaboration Každá studie má rozdílný výsledek – průměr i rozpětí 95 % intervalu spolehlivosti. Metaanalýza prokázala větší přínos léku B. Ale ne tolik, jako první studie. O kterou z uvedených studií se opírá zkoumané FE hodnocení? Lék A je lepšíLék B je lepší

9 Jak se výpočet nákladové efektivity změní při změně jedné proměnné 10 %pokles mortality 3 rokyprům. přežití 10 %počet hospitalizací za rok 30 000 Kč cena Alfinu základní případ proměnnáVari- anta 2 Vari- anta 1 5 %15 %92 308- 30 7692 roky4 roky41 026- 21 71915 %7 %21 600- 12 00035 000 Kč 22 000 Kč 15 385- 24 615 Pak rok života dražší o: Pak 1 rok života levnější o Základní případ: 92 308 Kč/rok života

10 Jak se výpočet nákladové efektivity změní při změně jedné proměnné Tomuto vyjádření se říká TORNADO-GRAF Vždy měníme jen jednu proměnnou. Dosazujeme hodnoty, které se reálně vyskytují.

11 Ukázka Tornado grafu Resch B et al: Cost-Effectiveness of Palivizumab Against Respiratory Syncitial Viral Infection in High-Risk Children in Austria. Clinical Terapautics 2008; 30 (4): 749 - 760

12 Probabilistic Sensitivity Analysis Měníme více proměnných zároveň Jak často se jednotlivé hodnoty proměnných vyskytují (jaká je pravděpodobnost, že budou právě takové)? proměnnázákladní případ rozpětí 95 %zdroj cena Alfinu30 tis.Kč20 – 35 tis.Kčceny EU, odhad panelu expertů počet hospit./rok 10 %5 – 17 %klinická studie XY prům.přežití3 roky2,5 – 5studie z reálné klinické praxe KLM pokles mortality 10 %2 - 15základní studie Těmito hodnotami „nakrmíme“ speciální PC program a provedeme analýzu „Monte Carlo“

13 Analýza Monte Carlo Speciální PC program provede stovky /tisíce výpočtů ceny 1 roku života, přičemž proměnné budou voleny náhodně v rámci zadaného rozpětí a pravděpodobnosti výskytu náklady na léčbu A. navíc přínosy léčby A– roky zachráněného života navíc 0,5 roku0,25 roku 30 000 Kč 40 000 Kč 20 000 Kč 0 základní případ A A: 30/0,25 = 120 tis.Kč /LYS B B: 20/0,25 = 80 tis.Kč /LYS C C: 40/0,25 = 80 tis.Kč /LYS

14 Ukázka výsledku analýzy Monte Carlo Brennan A et al: Rheumatology 2007;46: 1345-1354 Cena QALY: anti-TNF léčiva verzus klasické DMARDS ve V.B.

15 základní případ Interpretace: Při prahu 92 tisíc Kč/rok: 50 % pacientů splní. Při prahu 120 tisíc Kč/rok: 82 % splní, při prahu 160 tis.Kč/rok 92 % splní. tis. Kč/ 1 rok života 82%

16 Téměř jistě nebude identická. S jakou přesností dokážeme odchylku odhadnout..? Opět míříme na terč, jehož střed nevidíme. tis. Kč/ 1 rok života ??

17 Ukázka Cost-effectiveness acceptability curve Nuijten MJ et al: Cost Effectiveness of Palivizumab for RSV Prophylaxis in High-Risk Children.

18 Závěr I.: jednocestná analýza senzitivity v ČR zcela postačuje TORNADO-GRAF Vždy měníme jen jednu proměnnou. Dosazujeme hodnoty, které se reálně vyskytují.

19 Závěr II. •Jak klinické, tak farmakoekonomické studie přináší výsledek s určitou dávkou nejistoty •Pro interpretaci je důležitý nejen výsledek, ale i znalost „rozptylu“ •I při odhadu nejistoty (rozptylu) je třeba informovat, z jakých pramenů vycházíme (studie, panel expertů…) •Věda předpokládá, že za srovnatelných podmínek pokusů dojdeme i ke srovnatelným výsledků těchto pokusů –snažme se toho docílit i ve farmakoekonomice !


Stáhnout ppt "Farmakoekonomika pro praxi: Analýza senzitivity MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. www.drugagency.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google