Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gynekologická cytologie v r : literární a domácí aktuality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gynekologická cytologie v r : literární a domácí aktuality"— Transkript prezentace:

1 Gynekologická cytologie v r. 2008-9: literární a domácí aktuality
doc. MUDr Jaroslava Dušková, CSc. FIAC Ústav patologie 1.LF UK a VFN a Katedra patologie IPVZ, Praha Praha

2 Úvodem… co se dělo/psalo ve světě i u nás v posledních měsících
další kroky v organizaci národního screeningového programu pro detekci cervikálního karcinomu

3 ČR 12. Bauerův den 22.11. 2008 – Karolinum, Praha
k řešení to všechno směřuje 12. Bauerův den – Karolinum, Praha leden/Únor 2009 ■ gynekologie po promoci 1

4 Proč doporučenými postupy dnes zahajujeme?
k řešení prekaceroz je zaměřeno naše úsilí vědomí o dalším postupu zvyšuje odpovědnost při hodnocení (a někdy rozhodnutí usnadňuje) akreditovaná laboratoř je povinna následné kroky kontrolovat

5 ČR normální nález – roční interval screeningu, hrazen jako prevence dle větst všem, zvány let

6 ČR

7 USA 368 HSIL 254 následně punch bio, 146 potvrzeno,
ze zbylých 108 mělo 47 další vyš. – Pap test 4x , 2x+;opak. punch 5 z 9 posit., leep 19 z 34 positivní. Zdrojem diskordance (43%) u minibio je často sampling error Hearp ML, Locante AM, Ben-Rubin M, Dietrich R, David O.Validity of sampling error as a cause of noncorrelation. Cancer Oct 25;111(5):275-9.

8 ČR

9 ČR

10 ČR

11

12 ČR

13 ČR

14 ČR

15 Karcinomy mohou vzniknout u žen s LG cytologií
Norsko Karcinomy mohou vzniknout u žen s LG cytologií 47 pacientek s invazivním cervikálním ca 27 nátěrů bylo v revizi vyhodnoceno jako indikujících bio v dané studii mohly být HG SIL diagnostikovány o 4 roky dříve Bofin AM, Nygård JF, Skare GB, Dybdahl BM, Westerhagen U, Sauer T.: Papanicolaou smear history in women with low-grade cytology before cervical cancer diagnosis. Cancer Aug 25;111(4):210-6.

16 ČR

17 ČR

18 ČR

19 ČR ?

20 HPV Today – bezplatný přístup k plným verzím článků po registraci na http://www.hpvtoday.com/
ITÁLIE

21 ITÁLIE Pokud cytologie je pro prim. screening a HPV pro triage:
HPV Today – bezplatný přístup k plným verzím článků po registraci na ITÁLIE Závěry a doporučení Pokud cytologie je pro prim. screening a HPV pro triage: HPV test pro ženy s ASCUS bez ohledu na věk, pro ženy s LSIL nad 35 let Pokud HPV je primárním screeningovým testem mělo by být jediným testem, bez pravidelné cytologie při užití HCII optim. prahová hodnota = 2RLU(2pg/ml virové DNA) použití HPV testu jako screeningové metody a cytologie následně pro triage z HPV + zvyšuje sensitivitu s minimální ztrátou specificity v porovnání s konvenční cytologií, dokonce u žen let, kde HPV inf. je velmi častá triage- vytřídění, výběr HPV Today, 2008, 16, 8-9

22 HPV test může být falešně negativní
Itálie HPV test může být falešně negativní ze 4130 cyto 94 (2,28%) abnorm. bb. a neg. HPV test polovina z HPV- byla v opak. testu HPV + 10 HPV – SIL+ bylo histol. CIN a 8 následně i HPV+ Negri G, Rigo B, Vittadello F, Mian C, Egarter-Vigl E. Abnormal cervicovaginal cytology with negative human papillomavirus testing. Cancer Oct 25;111(5):280-4.

23 Jaká je po dvou dekádách výzkumu v Nizozemí hodnota HPV testu ?
HPV Today, 2009, 17, 1,5

24 Jaká je po dvou dekádách výzkumu v Nizozemí hodnota HPV testu ?
HPV Today, 2009, 17, 1,5

25 NSR dr. Schenck, QUATE

26 Průzkum účasti ve screeningu
NSR Průzkum účasti ve screeningu jen každá čvrtá pojištěná žena mladší 50 let se 1x ročně účastní screeningového programu ve věkové kategorii let nechodí vůbec třetina žen a podíl dále s věkem prudce narůstá

27 ČR Consensus Recommendations for Cervical Cancer Prevention in the Czech Republic: a report of the International Conference on Human Papillomavirus in Human Pathology (Prague, 1-3 May, 2008)

28 ČR Doporučení zahrnuje: unikátní systém rč, zvaní žen na prohlídky;
národní registr nádorových onemocnění zřízený v roce 1976 zpracování Pap testů cca 50 cytologických laboratoří- klasif. Bethesda 2001 klin. kapacitu pro sledování žen s abnormálním cytol. nálezem - cca 1500 gynekologů pro odběr stěrů i pro dg. a léčbu zjištěných intraepiteliálních neoplastických změn; celostátní školicí program v kolposkopii s udělením osvědčení; doporučení pro léčbu žen s prekanc. lézemi nebo karcinomem děložního čípku síť 30 laboratoří provádějících vyšetření HPV, mezinár. uznanou Národní referenční laboratoř pro papillomaviry, Institut biostatistiky a analýz, který již spravuje screeningové registry

29 USA American Cancer Society, Am. College of Obstetrix and Gynecology and US Preventive Services Task Force – revised guidelines for screening Covell JL, Stoler MH.: Human papillomavirus testing, vaccination, and gynecologic screening: fight or flight? Am J Clin Pathol Nov;128(5):726-8.

30 USA zahájení 3roky po coitarche nebo v 21 letech
ukončení v letech při třech neg. testech za posledních 10 let jednou za 2-3 roky – u žen po 30. roce za předpokladu , že je negat. Pap test i HPV vynechat ženy po hysterektomii, pokud nebyla provedena pro cervik. ca Covell JL, Stoler MH.: Human papillomavirus testing, vaccination, and gynecologic screening: fight or flight? Am J Clin Pathol Nov;128(5):726-8.

31 USA dvouletý interval ve věku a tříletý s HPV testací by snížil Pap testy v r na polovinu efekt vakcinace se projeví za let současné vakciny nechrání proti virům působícím 30% karcinomů Covell JL, Stoler MH.: Human papillomavirus testing, vaccination, and gynecologic screening: fight or flight? Am J Clin Pathol Nov;128(5):726-8.

32 Cyto-histo korelace- QC
USA 213 laboratoří – 8 let čtvrtletně hlášení diskrepancí Long term monitoring of cytologic-histologic correlation is associated with improvement in cytologic-histologic correlation performance. Raab SS, Jones BA, Souers R, Tworek JA. The effect of continuous monitoring of cytologic-histologic correlation data on cervical cancer screening performance. Arch Pathol Lab Med Jan;132(1):16-22.

33 Interobservační variabilita u ASCUS a HPV testu
5 patologů během dvou let testováno na shodu HPV a ASCUS hodnocení v testech 1/3 ASC US měla HPV test. Z toho 50% +. 1/3 ASC H měla HPV test. Z toho 63% +. HPV u jednotlivých patologů kolísalo od 54 do 85%, stat. nevýznamné některé tyto literatury vřadit do prezentací… Geisinger KR, Vrbin C, Grzybicki DM, Wagner P, Garvin AJ, Raab SS.: Interobserver variability in human papillomavirus test results in cervicovaginal cytologic specimens interpreted as atypical squamous cells. Am J Clin Pathol Dec;128(6):


Stáhnout ppt "Gynekologická cytologie v r : literární a domácí aktuality"

Podobné prezentace


Reklamy Google