Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division (2011)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division (2011)"— Transkript prezentace:

1 Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division (2011)
page 1 © 2010 Roche 1

2 47 208 žen ATHENA Popis studie
Klinická studie požadovaná FDA pro registraci cobas® 4800 HPV Test Největší světová registrační studie v oblasti screeningu karcinomu děložního čípku Zhodnocení testování HPV DNA a genotypizace HPV 16/18 ve screeningu karcinomu děložního čípku Klinická validace cobas® 4800 HPV Test (srovnání senzitivity a specifičnosti s HC2) Aktuálně publikované výsledky zaměřeny na klinickou validaci cobas® 4800 HPV Test pro detekci vysoce rizikových HPV genotypů s individuální detekcí genotypů HPV 16/18 u žen s cytologickým výsledkem ASC-US 61 center v USA, 4 laboratoře (cytologie, HPV testace), nábor V/2008 – VIII/2009

3 Ženy z poloviny států USA byly zastoupené ve studii ATHENA
WA NH ME MT ND VT MN OR MA ID WI NY SD RI WY CT MI NJ IA PA NE DE NV OH UT IL IN MD CO WV DC CA KS MO VA NC TN AZ OK NM AR SC GA MS AL TX LA FL AK AK Klinická gynekologicko-porodnická centra Laboratoře HI 3 3

4 47 208 žen ATHENA Design studie Cytologie a HPV negativní
Ženy v pravidelném screeningu  21 let, n=47 208 Cytologie a HPV negativní Cytologie negativní/ HPV pozitivní Cytologie pozitivní/ jakýkoli výsledek HPV testu <25 let 25 let <25 let 25 let Randomizace ke kolposkopii Kolposkopie/ biopsie/ECC ano ne CIN 2 <CIN 2 4. Roche Molecular Diagnostics. Data on file. 2010 The ATHENA trial assessed the cobas 4800 HPV Test performance in a population characteristic of a US screening population – women were recruited from OB/GYN routine screening clinics, not referral clinics. Approximately 80 OB/GYN clinics within North America took part in the ATHENA trial Study visit 1 All enrolled women were tested by Pap cytology and for hrHPV DNA using the Amplicor and Linear Array Test Women were tested with the cobas 4800 HPV Test when the test became available Women with ASC-US cytology were also tested for hrHPV using HC2 Study visit 2: Colposcopy with biopsy or endocervical cutterage All non-pregnant women with ASC-US cytology ≥21 years of age All non-pregnant women ≥25 yrs of age hrHPV-positive by Amplicor and Linear Array A subset of ~1000 women with normal cytology and negative for hrHPV Women with ≥CIN2 exited study (primary endpoint of the study) Women with <CIN2 continued into three year follow-up phase . Jednoroční sledování Dvouleté sledování Vyloučení ze studie Tříleté sledování ECC = Endocervikální kyretáž 4

5

6 47 208 žen ≥21 let zahrnuto do studie ATHENA
Vytvoření hodnotitelného souboru žen s ASC-US 1 923 žen (4,1 %) s výsledkem cytologie hodnoceným jako ASC-US 1 620 (85 %) žen s ASC-US a validním testem HPV podrobeno kolposkopii (shodný počet HPV+ a HPV-) Zdroj: Stoler MH et al. Am J Clin Pathol 2011;135: 1 578 žen (82 % z žen s výsledkem cytologie ASC-US) s validními výsledky biopsie a HPV testace = HODNOTITELNÝ SOUBOR

7 ATHENA Popis souboru žen s ASC-US
Celkový počet žen 1 578 Průměrný věk (roky) 37,1 21 – 29 let 32,6 % 30 – 39 let 26,7 % ≥ 40 let 40,7 % Postmenopauzální ženy 23,1 % Neočkované proti HPV 95,7 % Patologické nálezy ve vztahu ke karcinomu děložního čípku v rodinné anamnéze Ano 5,2 % Ne 93,6 % Neví 1,2 % Zdroj: Stoler MH et al. Am J Clin Pathol 2011;135:

8 ATHENA Prevalence hrHPV u žen s ASC-US
Prevalence hrHPV u žen s ASC-US byla 32,6 % a klesala s věkem. Prevalence (%) Zdroj: Stoler MH et al. Am J Clin Pathol 2011;135: Pokles prevalence hrHPV s věkem byl v souladu s detekcí i pomocí HC2 i výsledky dříve publikovaných studií.

9 ATHENA Hlavní výsledky
Prokázána spolehlivost cobas® 4800 HPV Test v detekci genotypů HPV16/18, dvou nejrizikovějších HPV genotypů, zodpovědných za více než 70 % karcinomů děložního čípku. Distribuce HPV genotypů (%) Rozložení výsledků testů HPV DNA a genotypizace pomocí cobas® 4800 HPV Test ve vztahu k závažnosti cervikální patologie

10 ATHENA Hlavní výsledky
Prokázána validita cobas® 4800 HPV Test pro triage klientek s nálezem ASC-US Absolutní riziko CIN ≥2 stratifikované dle hrHPV infekce Absolutní riziko CIN ≥3 stratifikované dle hrHPV infekce Absolutní riziko (%) celkem HPV- 12 ostat hrHPV+ celkem HPV- 12 ostat hrHPV+ HPV+ HPV18+ HPV16/18+ HPV16+ HPV+ HPV18+ HPV16/18+ HPV16+ Absolutní riziko (AR) pro ≥CIN2 v celém souboru ASC-US bez HPV testování bylo 5,1%. AR pro ≥CIN2 se zvýšilo na 14,0 % u žen hrHPV+, ve srovnání s 0,8 % u žen hrHPV-. Nejvyšší AR pro ≥CIN2 (31,5 %) bylo zaznamenáno u žen HPV16+. Navíc je toto riziko u žen HPV16+ 4násobně vyšší než u žen pozitivních jen na ostatní genotypy HPV (mimo 16,18). Podobná data poskytují údaje o AR pro ≥CIN3.  Toto zjištění ukazuje na velkou důležitost přímé detekce nejrizikovějších genotypů 16 a 18.

11 ATHENA Hlavní výsledky
Prokázána shodná klinická senzitivita cobas® 4800 HPV Test s dosud používanou standardní metodou Hybrid Capture 2 (HC2). Prokázána přidaná klinická hodnota genotypizace HPV-16 a HPV v jednom testu. cobas® 4800 HPV Test HC2 95% CI Senzitivita 90,0 % (72/80) (81,5 – 94,8) 87,2 %* (68/78) (78,0 – 92,9) Specifičnost 70,5 % (1 056/1 498) (68,1 – 72,7) 71,1 % (1 056/1 485) (68,8 – 73,4) * dvě ženy s CIN ≥2 s nejasným výsledkem HC2  13 žen s CIN <2 s nejasným výsledkem HC2 Srovnání senzitivity a specifičnosti cobas® 4800 HPV Test a HC2 pro detekci ≥CIN 2: Prokázána 96% shoda obou testů

12 ATHENA Hlavní výsledky
Prokázána shodná klinická senzitivita cobas® 4800 HPV Test s dosud používanou standardní metodou Hybrid Capture 2 (HC2). Prokázána přidaná klinická hodnota genotypizace HPV-16 a HPV v jednom testu. cobas® 4800 HPV Test HC2 95% CI Senzitivita 93,5 % (43/46) (82,5 – 97,8) 91,3 % (42/46) (79,7 – 96,6) Specifičnost 69,3 % (1 061/1 532) (66,9 – 71,5) 70,0 % (1 062/1 517) (67,7 – 72,3) Srovnání senzitivity a specifičnosti cobas® 4800 HPV Test a HC2 pro detekci ≥CIN 3

13 ATHENA Hlavní výsledky
Výsledky studie ATHENA podtrhují nutnost změny dosud zavedené praxe screeningu cervikálního karcinomu. HPV testace a genotypizace identifikuje ženy s vysokým rizikem rozvoje cervikálního karcinomu a pomáhá ve zdokonalení péče a léčby takových žen. Testování hrHPV je doporučeno jako vhodný a ekonomicky přijatelný postup v péči o ženy s ASC-US.

14 ATHENA Závěry Separátní detekce genotypů HPV 16/18 u žen s prokázanou hrHPV infekcí a cytologickým nálezem ASC-US nemění dosavadní řízenou péči, ale umožňuje identifikovat pacientky s nejvyšším rizikem závažných cervikálních prekanceróz. Stratifikace rizika podle výsledku genotypizace HPV 16/18 pomocí cobas® 4800 HPV Test by mohla vést k dalšímu pečlivému vyšetřování žen s neuspokojivým kolposkopickým nálezem a intenzivnějšímu sledování zdravotního stavu žen s nejvyšším rizikem onemocnění, což povede k lepším klinickým výsledkům. 14

15 We Innovate Healthcare


Stáhnout ppt "Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division (2011)"

Podobné prezentace


Reklamy Google