Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening Institut.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening Institut."— Transkript prezentace:

1 Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla
Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita Národní referenční centrum O. Májek a kol. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, ISBN 1

2 Populační data o epidemiologii nádorů děložního hrdla
Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

3 Vývoj incidence a mortality karcinomu děložního hrdla
Organizovaný screening -8,8% Incidence Mortalita Počet na žen -21,5 % Rok Odhad trendu se vztahuje ke srovnání období a Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

4 Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR
Vývoj incidence a mortality karcinomu děložního hrdla standardizovaná míra Organizovaný screening Incidence Mortalita Počet na žen (ASR-E) -14,5 % -29,1 % Rok Odhad trendu se vztahuje ke srovnání období a Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

5 Vývoj zastoupení stadií karcinomu děložního hrdla
Organizovaný screening Podíl onemocnění Rok Stadium IV * nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem Stadium III Neznámé Stadium II neuvedeno Stadium I neurčeno z obj. důvodů* Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

6 Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR
Vývoj zastoupení stadií karcinomu děložního hrdla včetně nádorů in situ Organizovaný screening Podíl onemocnění Rok Stadium IV * nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem Stadium III Neznámé Stadium II neuvedeno Stadium I neurčeno z obj. důvodů* ZN in situ Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

7 Pilotní hodnocení Registru screeningu karcinomu děložního hrdla
Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

8 Registr screeningu karcinomu děložního hrdla
42 laboratoře (veškerá zdravotnická zařízení doporučená k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla) se v roce 2011 do systému zapojily a pravidelně zasílají data. Registr screeningu karcinomu děložního hrdla

9 Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU
Počet záznamů cervikální cytologie záznamů všechny dodané záznamy Kumulativní počet záznamů dle data vyhodnocení cytologie záznamů v roce 2012 průběžný výsledek opakovaný kontrolní stěr (n = ) pravidelný screeningový stěr (n = ) + znovu provedený (n = ) záznamů v roce 2011 + neuvedeno (n = 7409) záznamů v roce 2010 záznamů v roce 2009 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Průběžně narůstá počet záznamů uvedených v centrální databázi screeningu karcinomu děložního hrdla - v prosinci 2012 čítá již přes 8 milionů záznamů 93 % záznamů tvoří screeningové cytologie Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU 6.konference CSCPC. prosinec 2012, Praha

10 Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU
První/další screeningová vyšetření v čase Počet vyšetřených žen screeningových epizod další screeningová epizoda v daném centru první screeningová epizoda v daném centru rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 klientek kumulativně klientek kumulativně klientek kumulativně klientek kumulativně Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU 6.konference CSCPC. prosinec 2012, Praha

11 Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU
Věková struktura vyšetřených žen Screeninové cytologie v roce 2011 Celkový počet žen * Průměrný věk 42,0 Medián 39,5 5%-95% 19,6 – 69,4 Počet vyšetřených žen * vč vyšetření bez uvedení věku Věková skupina Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU 6.konference CSCPC. prosinec 2012, Praha

12 Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU
Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla v roce 2011 Počet vyšetřených žen Populace let určená ke zvaní dle věstníku Věková skupina Odhadované pokrytí populace 25–59 let v roce 2011: 55,5 % Údaj stanoví poměr počtu žen vyšetřených screeningovou cytologií v roce 2011 (v příslušné věkové skupině) a počtu žen v cílové populaci v roce 2011. Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU 6.konference CSCPC. prosinec 2012, Praha

13 Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU
Odhad pokrytí populace screeningovou cytologií Počet vyšetřených žen Populace let určená ke zvaní dle věstníku Věková skupina Odhadované pokrytí populace let cytologií v letech : 75,2 % Údaj stanoví poměr počtu žen vyšetřených screeningovou cytologií v roce 2011 nebo 2010 (v příslušné věkové skupině při prvním vyšetření) a počtu žen v cílové populaci v roce 2011. Vzhledem k tomu, že registr nemá k dispozici otisk rodného čísla klientky, může být údaj mírně zkreslen duplicitním zadáním screeningu v různých laboratořích Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU 6.konference CSCPC. prosinec 2012, Praha

14 Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU
Počty vyšetřených žen v jednotlivých centrech Počet vyšetřených žen Celkový počet žen Průměr na centrum 50 681 Min-Max 2 928* – * ZZ již není v roce 2012 doporučeno pro screening 5 center provedlo 50 % vyšetření 16 center provedlo 75 % vyšetření 28 center provedlo 90 % vyšetření 4 centra méně než vyšetření 42 doporučených ZZ v roce 2011 Prováděná cytologická vyšetření nejsou mezi centry rozložena rovnoměrně. Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU

15 Výsledky screeningových cytologických vyšetření
12. Ostatni maligní nádory 16 0,00% Vyšetření v roce 2011 8. Atypie žlázových buněk 5 903 0,28% n = žen vč Jiné/Neuvedeno/Nelze diagnostikovat 5. HSIL 4 315 0,20% 11. Adenokarcinom invazivní 54 0,00% 4. LSIL 28 681 1,35% 10. Adenokarcinom in situ 299 0,01% 1. Bez neoplastických intraepiteliálních změn a malignity 95,71% 9. Atypie žlázových buněk (spíše neoplastické) 376 0,02% 3. ASC-H 7 045 0,33% LSIL 1,4, HSIL 0,2% třikrát 0,01 - pro AGC neo a H SIL nepřekvapuje – skoro stejná abs. čísla, pro dl. ca poloviční – ale v relat zdola na 0,01 lze předpokládat, že toto je skutečně záchyt bezpříznakových pacientek, protože řada labor. v r používala jještě dg. kódy pro apcientky s nálezem ( v souladu s věstníkem 2. ASC-US 38 481 1,81% 7. Dlaždicobuněčný karcinom 148 0,01% 6. HSIL – nelze vyloučit invazi 281 0,01% Méně než pět procent žen má abnormální výsledek, většinou ASC-US nebo LSIL. Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU 6.konference CSCPC. prosinec 2012, Praha

16 Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU
Korelace cytologických a histologických vyšetření Screeningová vyšetření v roce 2011 n = žen, vč Jiné/Neuvedeno/Nelze diagnostikovat Screeningová cytologie Počet, podíl známých výsledků vybrané výsledky 2. ASC-US 3. ASC-H 4. LSIL 5. HSIL 6. HSIL – nelze vyloučit invazi 7. Dlaždicobuněčný karcinom 8. Atypie žlázových buněk 9. Atypie žlázových buněk – spíše neoplastické n = 1021 (3%) n = 1048 (15%) n = 1677 (6%) n = 1905 (44%) n = 135 (48%) n = 78 (53%) n = 318 (5%) n = 177 (47%) Bez CIN/CGIN Výsledek histologického vyšetření CIN I CIN II CIN III jen známé výsledky CGIN Invazivní ZN Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU

17 Preventivní prohlídka v gynekologii
Hodnocení dat Národního referenčního centra Preventivní prohlídka v gynekologii Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

18 Pokrytí populace žen v ČR dle věkových skupin
Preventivní prohlídka (63051) (2011, N = vyšetření) Užší cílová populace, let N = vyšetření Pokrytí věkové skupiny Věk při vyšetření Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let, 2011): 52,7 % (preventivní prohlídka by měla dle vyhlášky povinně obsahovat screeningovou cytologii) Zdroj dat: Národní referenční centrum

19 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Pokrytí cílové populace screeningu v letech Preventivní prohlídka (63051) Celkové pokrytí cílové populace (25–59 let) Rok Údaj stanoví podíl žen v užší cílové populaci (25-59 let, žen v populaci v roce 2011), které podstoupily gynekologickou preventivní prohlídku v daném roce. Zdroj dat: Národní referenční centrum

20 Regionální pokrytí cílové populace
Preventivní prohlídka (63051) (2011, N = vyšetření) Ženy, let pozorované pokrytí v daném kraji rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje Pokrytí populace Kraj Celkové pokrytí (2011): 52,7 % (rozsah mezi kraji ČR: 45,4-58,5 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

21 Pokrytí cílové populace v okresech
Preventivní prohlídka (63051) (2011, N = vyšetření) Ženy, let Pokrytí v procentech Celkové pokrytí (2011): 52,7 % (rozsah mezi okresy ČR: 40,9-65,0 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

22 Screeningová cervikovaginální cytologie
Hodnocení dat Národního referenčního centra Screeningová cervikovaginální cytologie Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

23 Pokrytí populace cervikovaginální cytologií dle věkových skupin
Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Užší cílová populace, let N = vyšetření Pokrytí věkové skupiny Věk při vyšetření Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let, 2011): 54,8 % Zdroj dat: Národní referenční centrum

24 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Srovnání pokrytí preventivní prohlídkou a cervikovaginální cytologií – časový trend Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let) Preventivní prohlídka (63051) (2011, N = vyšetření) Rok Pokrytí screeningem vypočítané prostřednictvím screeningové cytologie je vyšší. Tento údaj lépe odráží skutečné pokrytí screeningem, neboť preventivní prohlídky nemusí být plně vykázány zdravotní pojišťovně. Údaj stanoví podíl žen v užší cílové populaci (25-59 let, žen v populaci v roce 2011), které podstoupily screeningovou cervikovaginální cytologii v daném roce. Zdroj dat: Národní referenční centrum

25 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Regionální pokrytí cílové populace Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Ženy, let pozorované pokrytí v daném kraji Pokrytí populace rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje Kraj Celkové pokrytí (2011): 54,8 % (rozsah mezi kraji ČR: 49,5-60,0 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

26 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Pokrytí cílové populace v okresech Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Ženy, let Pokrytí v procentech Celkové pokrytí (2011): 54,8 % (rozsah mezi okresy ČR: 40,8-66,7 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

27 Podíl abnormálních výsledků při screeningové cytologii dle věku
Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Ženy, let Podíl abnormálních výsledků Věk při vyšetření Celkový podíl abnormálních výsledků (2011): 4,9 % U mladších žen jsou abnormální výsledky screeningové cytologie častější Zdroj dat: Národní referenční centrum

28 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Podíl abnormálních výsledků při screeningové cytologii dle regionů Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Ženy, let pozorovaný podíl v daném kraji Podíl abnormálních výsledků rozsah hodnot podílu v okresech daného kraje Kraj Celkový podíl (2011): 4,9 % (rozsah mezi kraji ČR: 3,3-7,7 %) Vzhledem k různorodé geografické obslužnosti screeningových laboratoří výsledky nemusí odpovídat zdravotnickým zařízením v daném kraji Zdroj dat: Národní referenční centrum

29 Vyšetření hrHPV v cervikálním stěru
Hodnocení dat Národního referenčního centra Vyšetření hrHPV v cervikálním stěru Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

30 Vyšetření hrHPV dle věkových skupin
Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny hrHPV (95201) (2011, N = 5889 vyšetření) Užší cílová populace, let N = 5083 vyšetření Vyšetření na 1000 žen Věk při vyšetření Celková míra (25-59 let, 2011): 2,0 vyšetření na 1000 žen Zdroj dat: Národní referenční centrum

31 Vyšetření hrHPV v okresech
Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny hrHPV (95201) (2011, N = 5083 vyšetření) Ženy, let Vyšetření na žen Celková míra (2011): 2,0 na 1000 žen (rozsah mezi okresy ČR: 0,1-6,8) Zdroj dat: Národní referenční centrum

32 Hodnocení dat Národního referenčního centra Konizace děložního hrdla
Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

33 Míra konizací cervixu ve věkových skupinách
Konizace cervixu ( ) (2011, N = vyšetření) Konizací na 1000 žen Užší cílová populace, let N = vyšetření Věk při zákroku Celková míra (25-69 let, 2011): 4,09 konizací na 1000 žen S věkem konizací značně ubývá, trend odpovídá profilu věkově-specifické incidence carcinoma in situ hrdla děložního dle dat NOR ČR. Zdroj dat: Národní referenční centrum

34 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Míra konizací cervixu v cílové populaci v letech Ženy, let Konizace cervixu ( ) Konizací na 1000 žen Rok Zdroj dat: Národní referenční centrum

35 Míra konizací v regionech
Konizace cervixu ( ) (2011, N = vyšetření) Ženy, let pozorované pokrytí v daném kraji Konizací na 1000 žen rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje Kraj Celková míra (2011): 4,09 na 1000 žen (rozsah mezi kraji 3,06-5,92) Zdroj dat: Národní referenční centrum

36 Míra konizací v okresech
Konizace cervixu ( ) (2011, N = vyšetření) Ženy, let Míra na 1000 žen kombinace undertreatmentu a overtreatmentu ?? nekoreluje se screeningovou aktivitou !! Celková míra: 4,09 na 1000 žen (rozsah mezi okresy 1,54-7,63) vysoká variabilita v míře provádění zákroku Zdroj dat: Národní referenční centrum

37 Srovnání pokrytí preventivní prohlídkou a míry konizací v okresech
Preventivní prohlídka (63051) (2011, N = vyšetření) Konizace cervixu ( ) (2011, N = vyšetření (NRC)) Celkové pokrytí: 52,7 % Míra konizací Vysoká míra konizací Běžný poměr konizací a prevence Vysoké pokrytí prevencí Celková míra: 4,09 Běžný poměr konizací a prevence Nízké pokrytí prevencí Nízká míra konizací Pokrytí preventivní prohlídkou Zdroj dat: Národní referenční centrum

38 Časové trendy dalších výkonů
Hodnocení dat Národního referenčního centra Časové trendy dalších výkonů Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

39 Sledované diagnostické výkony
Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Kyretáž hrdla děložního, ablace polypu (kód 63547) 49 126 Kolposkopická expertiza (kód 63063)– od 28 068 18 579 Excize z čípku děložního (kód 63531) Rok Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Zdroj dat: Národní referenční centrum

40 Sledované výkony Terapie prekanceróz cervixu I
Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Konizace – kromě laseru (kód 63533) 12 355 Elektrodiatermokoagulace (kód 63540) Kryoterapie (kód 63539) 727 473 Rok Elektrodiatermokoagulace a kryoterapie spolu v trendu výrazně korelují. U konizací i destrukčních metod se výrazně více využívají nelaserové techniky. Postupně se užívá stále méně destrukčních metod. Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Zdroj dat: Národní referenční centrum

41 Sledované výkony Terapie prekanceróz cervixu II
Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Laserová vaporizace (kód 63534) 370 188 Amputace cervixu (kód 63541) Konizace – laser (kód 63549) 47 Rok Elektrodiatermokoagulace a kryoterapie spolu v trendu výrazně korelují. U konizací i destrukčních metod se výrazně více využívají nelaserové techniky. Postupně se užívá stále méně destrukčních metod. Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Zdroj dat: Národní referenční centrum

42 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Hysterektomie Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Hysterektomie (kód 63573) 6151 Vaginální hysterektomie s poševní plastikou (kód 63574) 2601 Radikální hysterektomie (kód 63575) 450 Hysterektomie a adnexektomie s omenektomií (kód 63579) 449 Rok Počty hysterektomií neprovedených laparoskopicky v čase klesají. V tomto případě se nejedná o specifický protinádorový zákrok, analýza není indikátor výkonnosti nebo kvality screeningu. Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Zdroj dat: Národní referenční centrum

43 Radikální hysterektomie
Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Radikální hysterektomie (kód 63575) 450 449 Hysterektomie a adnexektomie s omenektomií (kód 63579) Rok Sledování počtu radikálních hysterektomií bylo zařazeno dodatečně jako specifický protinádorový zákrok, analýza není indikátor výkonnosti nebo kvality screeningu karcinomu děložního hrdla. Indikací mohou být nádory hrdla i těla děložního a také nádory vaječníků a vejcovodů Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Zdroj dat: Národní referenční centrum

44 Srovnání trendů s laparoskopickými výkony
Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Laparotomie, vaginální hysterektomie (kódy 63573, 63574, 63575, 63579) 9651 8450 Laparoskopická hysterektomie (kódy 90831, 90845, 90859, 90882, 90883, 90885) Rok Počet výkonů hysterektomií provedených laparotomicky nebo vaginálním přístupem se dlouhodobě snižuje. Počet laparoskopických výkonů se mírně zvyšuje. Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Zdroj dat: Národní referenční centrum

45 Závěry Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

46 Klíčové závěry V České republice probíhá od roku 2008 Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla, v jehož rámci vznikla síť akreditovaných center pro screeningovou cytologii. Nedílnou součástí programu je jeho informační podpora, která umožňuje průběžné hodnocení celého screeningového procesu a jeho dopadu na cílovou populaci. V roce 2011 byl plně zaveden informační systém – Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, který monitoruje program na základě údajů přímo z akreditovaných center. Tento registr umožňuje monitoring pokrytí populace a výsledků screeningu. Analýza dat plátců zdravotní péče (Národní referenční centrum, NRC) potvrdila vysokou kvalitu Registru a umožnila nezávisle stanovit pokrytí cílové populace screeningem karcinomu děložního hrdla. Preventivní prohlídka byla vykázána u 52,7 % žen. Screeningová cytologie byla vykázána u 54,8 % žen. Celková míra konizací cervixu byla stanovena na 4,09 na žen. U všech takto měřených indikátorů byla zaznamenána značná heterogenita a rozdíly mezi regiony ČR – tyto výsledky budou dále podkladem analýz odborných společností. Analýza dat NRC dokázala plnohodnotně postihnout časové trendy ve všech sledovaných výkonech od roku Dosavadní analýza časových řad ukazuje na významně klesající frekvenci destrukčních výkonů na cervixu a nahrazování laparotomických hysterektomických výkonů laparoskopickými.


Stáhnout ppt "Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening Institut."

Podobné prezentace


Reklamy Google