Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening Institut.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening Institut."— Transkript prezentace:

1 Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita Národní referenční centrum O. Májek a kol. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, ISBN

2 Populační data o epidemiologii nádorů děložního hrdla Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

3 Vývoj incidence a mortality karcinomu děložního hrdla Organizovaný screening Rok Incidence Mortalita Počet na žen -8,8% -21,5 % Odhad trendu se vztahuje ke srovnání období a Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

4 Organizovaný screening Rok Incidence Mortalita Počet na žen (ASR-E) -14,5 % -29,1 % Odhad trendu se vztahuje ke srovnání období a Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR Vývoj incidence a mortality karcinomu děložního hrdla standardizovaná míra

5 Vývoj zastoupení stadií karcinomu děložního hrdla Podíl onemocnění Rok Stadium IV * nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem Neznámé neuvedeno neurčeno z obj. důvodů* Stadium III Stadium II Stadium I Organizovaný screening Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

6 Podíl onemocnění Rok Stadium IV * nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem Neznámé neuvedeno neurčeno z obj. důvodů* Stadium III Stadium II Stadium I Organizovaný screening ZN in situ Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR Vývoj zastoupení stadií karcinomu děložního hrdla včetně nádorů in situ

7 Pilotní hodnocení Registru screeningu karcinomu děložního hrdla Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

8 42 laboratoře (veškerá zdravotnická zařízení doporučená k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla) se v roce 2011 do systému zapojily a pravidelně zasílají data. Registr screeningu karcinomu děložního hrdla

9 Kumulativní počet záznamů dle data vyhodnocení cytologie záznamů všechny dodané záznamy Průběžně narůstá počet záznamů uvedených v centrální databázi screeningu karcinomu děložního hrdla - v prosinci 2012 čítá již přes 8 milionů záznamů 93 % záznamů tvoří screeningové cytologie Počet záznamů cervikální cytologie záznamů v roce 2009 pravidelný screeningový stěr (n = ) opakovaný kontrolní stěr (n = ) + znovu provedený (n = ) + neuvedeno (n = 7409) záznamů v roce záznamů v roce 2011 rok 2009rok 2010rok 2011rok záznamů v roce 2012 průběžný výsledek Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU

10 Počet vyšetřených žen screeningových epizod První/další screeningová vyšetření v čase první screeningová epizoda v daném centru další screeningová epizoda v daném centru klientek kumulativně klientek kumulativně klientek kumulativně rok 2009rok 2010rok 2011rok klientek kumulativně Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU

11 Věková skupina Počet vyšetřených žen Věková struktura vyšetřených žen Celkový počet žen * Průměrný věk 42,0 Medián 39,5 5%-95%19,6 – 69,4 Screeninové cytologie v roce 2011 * vč vyšetření bez uvedení věku Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU

12 Věková skupina Počet vyšetřených žen Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla v roce 2011 Odhadované pokrytí populace 25–59 let v roce 2011: 55,5 % Údaj stanoví poměr počtu žen vyšetřených screeningovou cytologií v roce 2011 (v příslušné věkové skupině) a počtu žen v cílové populaci v roce Populace let určená ke zvaní dle věstníku Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU

13 Věková skupina Počet vyšetřených žen Odhad pokrytí populace screeningovou cytologií Odhadované pokrytí populace let cytologií v letech : 75,2 % Údaj stanoví poměr počtu žen vyšetřených screeningovou cytologií v roce 2011 nebo 2010 (v příslušné věkové skupině při prvním vyšetření) a počtu žen v cílové populaci v roce Vzhledem k tomu, že registr nemá k dispozici otisk rodného čísla klientky, může být údaj mírně zkreslen duplicitním zadáním screeningu v různých laboratořích Populace let určená ke zvaní dle věstníku Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU

14 42 doporučených ZZ v roce 2011 Počet vyšetřených žen Počty vyšetřených žen v jednotlivých centrech Celkový počet žen Průměr na centrum Min-Max2 928* – center provedlo 50 % vyšetření 16 center provedlo 75 % vyšetření 28 center provedlo 90 % vyšetření 4 centra méně než vyšetření Prováděná cytologická vyšetření nejsou mezi centry rozložena rovnoměrně. * ZZ již není v roce 2012 doporučeno pro screening Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU

15 Výsledky screeningových cytologických vyšetření 2. ASC-US ,81% 1. Bez neoplastických intraepiteliálních změn a malignity ,71% 3. ASC-H ,33% 4. LSIL ,35% 5. HSIL ,20% 8. Atypie žlázových buněk ,28% 6. HSIL – nelze vyloučit invazi 281 0,01% 7. Dlaždicobuněčný karcinom 148 0,01% 9. Atypie žlázových buněk (spíše neoplastické) 376 0,02% 10. Adenokarcinom in situ 299 0,01% 11. Adenokarcinom invazivní 54 0,00% 12. Ostatni maligní nádory 16 0,00% n = žen vč Jiné/Neuvedeno/Nelze diagnostikovat Vyšetření v roce 2011 Méně než pět procent žen má abnormální výsledek, většinou ASC-US nebo LSIL. Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU

16 Korelace cytologických a histologických vyšetření Bez CIN/CGIN CIN I CIN II CIN III CGIN Invazivní ZN Screeningová cytologie Výsledek histologického vyšetření vybrané výsledky 2. ASC-US 3. ASC-H 4. LSIL 5. HSIL 6. HSIL – nelze vyloučit invazi 7. Dlaždicobuněčný karcinom 8. Atypie žlázových buněk 9. Atypie žlázových buněk – spíše neoplastické jen známé výsledky n = 1021 (3%) n = 1048 (15%) n = 1677 (6%) n = 1905 (44%) n = 135 (48%) n = 78 (53%) n = 318 (5%) n = 177 (47%) Počet, podíl známých výsledků Screeningová vyšetření v roce 2011 n = žen, vč Jiné/Neuvedeno/Nelze diagnostikovat Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, IBA MU

17 Hodnocení dat Národního referenčního centra Preventivní prohlídka v gynekologii Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

18 Pokrytí populace žen v ČR dle věkových skupin Věk při vyšetření Pokrytí věkové skupiny Preventivní prohlídka (63051) (2011, N = vyšetření) Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let, 2011): 52,7 % (preventivní prohlídka by měla dle vyhlášky povinně obsahovat screeningovou cytologii) Užší cílová populace, let N = vyšetření Zdroj dat: Národní referenční centrum

19 Rok Celkové pokrytí cílové populace (25–59 let) Preventivní prohlídka (63051) Pokrytí cílové populace screeningu v letech Údaj stanoví podíl žen v užší cílové populaci (25-59 let, žen v populaci v roce 2011), které podstoupily gynekologickou preventivní prohlídku v daném roce. Zdroj dat: Národní referenční centrum

20 Regionální pokrytí cílové populace Kraj Pokrytí populace rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje pozorované pokrytí v daném kraji Celkové pokrytí (2011): 52,7 % (rozsah mezi kraji ČR: 45,4-58,5 %) Ženy, let Preventivní prohlídka (63051) (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

21 Pokrytí cílové populace v okresech Pokrytí v procentech Celkové pokrytí (2011): 52,7 % (rozsah mezi okresy ČR: 40,9-65,0 %) Ženy, let Preventivní prohlídka (63051) (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

22 Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR Hodnocení dat Národního referenčního centra Screeningová cervikovaginální cytologie

23 Pokrytí populace cervikovaginální cytologií dle věkových skupin Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let, 2011): 54,8 % Věk při vyšetření Pokrytí věkové skupiny Užší cílová populace, let N = vyšetření Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

24 Srovnání pokrytí preventivní prohlídkou a cervikovaginální cytologií – časový trend Rok Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let) Pokrytí screeningem vypočítané prostřednictvím screeningové cytologie je vyšší. Tento údaj lépe odráží skutečné pokrytí screeningem, neboť preventivní prohlídky nemusí být plně vykázány zdravotní pojišťovně. Údaj stanoví podíl žen v užší cílové populaci (25-59 let, žen v populaci v roce 2011), které podstoupily screeningovou cervikovaginální cytologii v daném roce. Preventivní prohlídka (63051) (2011, N = vyšetření) Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

25 Kraj rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje pozorované pokrytí v daném kraji Celkové pokrytí (2011): 54,8 % (rozsah mezi kraji ČR: 49,5-60,0 %) Ženy, let Pokrytí populace Regionální pokrytí cílové populace Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

26 Pokrytí v procentech Ženy, let Celkové pokrytí (2011): 54,8 % (rozsah mezi okresy ČR: 40,8-66,7 %) Pokrytí cílové populace v okresech Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

27 Podíl abnormálních výsledků při screeningové cytologii dle věku Věk při vyšetření Podíl abnormálních výsledků Celkový podíl abnormálních výsledků (2011): 4,9 % U mladších žen jsou abnormální výsledky screeningové cytologie častější Ženy, let Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

28 Kraj rozsah hodnot podílu v okresech daného kraje pozorovaný podíl v daném kraji Celkový podíl (2011): 4,9 % (rozsah mezi kraji ČR: 3,3-7,7 %) Ženy, let Vzhledem k různorodé geografické obslužnosti screeningových laboratoří výsledky nemusí odpovídat zdravotnickým zařízením v daném kraji Podíl abnormálních výsledků při screeningové cytologii dle regionů Podíl abnormálních výsledků Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

29 Hodnocení dat Národního referenčního centra Vyšetření hrHPV v cervikálním stěru Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

30 Vyšetření hrHPV dle věkových skupin Věk při vyšetření Vyšetření na 1000 žen Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny hrHPV (95201) (2011, N = 5889 vyšetření) Celková míra (25-59 let, 2011): 2,0 vyšetření na 1000 žen Užší cílová populace, let N = 5083 vyšetření Zdroj dat: Národní referenční centrum

31 Vyšetření hrHPV v okresech Vyšetření na 1000 žen Celková míra (2011): 2,0 na 1000 žen (rozsah mezi okresy ČR: 0,1-6,8) Ženy, let Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny hrHPV (95201) (2011, N = 5083 vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

32 Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR Hodnocení dat Národního referenčního centra Konizace děložního hrdla

33 Míra konizací cervixu ve věkových skupinách Věk při zákroku Konizací na 1000 žen Konizace cervixu ( ) (2011, N = vyšetření) Celková míra (25-69 let, 2011): 4,09 konizací na 1000 žen S věkem konizací značně ubývá, trend odpovídá profilu věkově-specifické incidence carcinoma in situ hrdla děložního dle dat NOR ČR. Užší cílová populace, let N = vyšetření Zdroj dat: Národní referenční centrum

34 Rok Konizace cervixu ( ) Míra konizací cervixu v cílové populaci v letech Konizací na 1000 žen Ženy, let Zdroj dat: Národní referenční centrum

35 Míra konizací v regionech Kraj rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje pozorované pokrytí v daném kraji Celková míra (2011): 4,09 na 1000 žen (rozsah mezi kraji 3,06-5,92) Ženy, let Konizací na 1000 žen Konizace cervixu ( ) (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

36 Míra na 1000 žen Celková míra: 4,09 na 1000 žen (rozsah mezi okresy 1,54-7,63) vysoká variabilita v míře provádění zákroku Míra konizací v okresech Ženy, let Konizace cervixu ( ) (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

37 Srovnání pokrytí preventivní prohlídkou a míry konizací v okresech Pokrytí preventivní prohlídkou Míra konizací Celková míra: 4,09 Celkové pokrytí: 52,7 % Vysoká míra konizací Nízká míra konizací Běžný poměr konizací a prevence Vysoké pokrytí prevencí Běžný poměr konizací a prevence Nízké pokrytí prevencí Preventivní prohlídka (63051) (2011, N = vyšetření) Konizace cervixu ( ) (2011, N = vyšetření (NRC)) Zdroj dat: Národní referenční centrum

38 Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR Hodnocení dat Národního referenčního centra Časové trendy dalších výkonů

39 Sledované diagnostické výkony Rok Excize z čípku děložního (kód 63531) Kyretáž hrdla děložního, ablace polypu (kód 63547) Kolposkopická expertiza (kód 63063)– od Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel Zdroj dat: Národní referenční centrum

40 Sledované výkony Terapie prekanceróz cervixu I Elektrodiatermokoagulace a kryoterapie spolu v trendu výrazně korelují. U konizací i destrukčních metod se výrazně více využívají nelaserové techniky. Postupně se užívá stále méně destrukčních metod. Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Rok Konizace – kromě laseru (kód 63533) Kryoterapie (kód 63539) Elektrodiatermokoagulace (kód 63540) Zdroj dat: Národní referenční centrum

41 Sledované výkony Terapie prekanceróz cervixu II Elektrodiatermokoagulace a kryoterapie spolu v trendu výrazně korelují. U konizací i destrukčních metod se výrazně více využívají nelaserové techniky. Postupně se užívá stále méně destrukčních metod. Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Rok Konizace – laser (kód 63549) Laserová vaporizace (kód 63534) Amputace cervixu (kód 63541) Zdroj dat: Národní referenční centrum

42 Hysterektomie Počty hysterektomií neprovedených laparoskopicky v čase klesají. V tomto případě se nejedná o specifický protinádorový zákrok, analýza není indikátor výkonnosti nebo kvality screeningu. Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Rok Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Hysterektomie (kód 63573) Hysterektomie a adnexektomie s omenektomií (kód 63579) Radikální hysterektomie (kód 63575) Vaginální hysterektomie s poševní plastikou (kód 63574) Zdroj dat: Národní referenční centrum

43 Radikální hysterektomie Sledování počtu radikálních hysterektomií bylo zařazeno dodatečně jako specifický protinádorový zákrok, analýza není indikátor výkonnosti nebo kvality screeningu karcinomu děložního hrdla. Indikací mohou být nádory hrdla i těla děložního a také nádory vaječníků a vejcovodů Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Rok Hysterektomie a adnexektomie s omenektomií (kód 63579) Radikální hysterektomie (kód 63575) Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Zdroj dat: Národní referenční centrum

44 Srovnání trendů s laparoskopickými výkony Počet výkonů hysterektomií provedených laparotomicky nebo vaginálním přístupem se dlouhodobě snižuje. Počet laparoskopických výkonů se mírně zvyšuje. Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Rok Laparoskopická hysterektomie (kódy 90831, 90845, 90859, 90882, 90883, 90885) Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Laparotomie, vaginální hysterektomie (kódy 63573, 63574, 63575, 63579) Zdroj dat: Národní referenční centrum

45 Závěry Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

46 Klíčové závěry  V České republice probíhá od roku 2008 Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla, v jehož rámci vznikla síť akreditovaných center pro screeningovou cytologii.  Nedílnou součástí programu je jeho informační podpora, která umožňuje průběžné hodnocení celého screeningového procesu a jeho dopadu na cílovou populaci.  V roce 2011 byl plně zaveden informační systém – Registr screeningu karcinomu děložního hrdla, který monitoruje program na základě údajů přímo z akreditovaných center. Tento registr umožňuje monitoring pokrytí populace a výsledků screeningu.  Analýza dat plátců zdravotní péče (Národní referenční centrum, NRC) potvrdila vysokou kvalitu Registru a umožnila nezávisle stanovit pokrytí cílové populace screeningem karcinomu děložního hrdla. Preventivní prohlídka byla vykázána u 52,7 % žen. Screeningová cytologie byla vykázána u 54,8 % žen. Celková míra konizací cervixu byla stanovena na 4,09 na žen. U všech takto měřených indikátorů byla zaznamenána značná heterogenita a rozdíly mezi regiony ČR – tyto výsledky budou dále podkladem analýz odborných společností.  Analýza dat NRC dokázala plnohodnotně postihnout časové trendy ve všech sledovaných výkonech od roku Dosavadní analýza časových řad ukazuje na významně klesající frekvenci destrukčních výkonů na cervixu a nahrazování laparotomických hysterektomických výkonů laparoskopickými.


Stáhnout ppt "Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening Institut."

Podobné prezentace


Reklamy Google