Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu Asociace mamodiagnostiků České republiky Komise odborníků pro mamární diagnostiku Institut.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu Asociace mamodiagnostiků České republiky Komise odborníků pro mamární diagnostiku Institut."— Transkript prezentace:

1 Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu Asociace mamodiagnostiků České republiky Komise odborníků pro mamární diagnostiku Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita Národní referenční centrum O. Májek a kol. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, ISBN

2 Populační data o epidemiologii zhoubných nádorů prsu Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

3 Program významně ovlivňuje populační epidemiologii onemocnění. Stabilní mortalita tohoto onemocnění při rostoucí incidenci svědčí o zřetelném dopadu screeningového programu na pokročilost onemocnění. Pilotní program v roce 2007 přechodně zvýšil populační incidenci. Incidence a mortalita zhoubných nádorů prsu v ČR Organizovaný mamografický screening Rok Incidence – invazivní nádor prsu Mortalita – invazivní nádor prsu Incidence – nádor prsu in situ Počet na žen Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

4 Setrvale se zvyšuje podíl onemocnění klinického stadia I. Relativní pětileté přežití těchto onemocnění je takřka stoprocentní! Podíl klinických stadií zhoubných nádorů prsu v ČR Podíl onemocnění Rok Stadium IV * nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem Neznámé neuvedeno neurčeno z obj. důvodů* Organizovaný mamografický screening Stadium III Stadium II Stadium I Zdroj dat: NOR ČR Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

5 Srovnání zastoupení stadií – NOR, screening Stadium IVNeznáméStadium IIIStadium IIStadium I NOR ČR: Rok 2000 n = 4999 NOR ČR: Rok 2009 n = 5975 Databáze screeningu: Rok 2011, n = ,5 % stadium I (mezi známými) 40,3 % stadium I (mezi známými) 72,8 % stadium I (mezi známými, nepředléčenými) V celé populaci postupně roste zastoupení nejčasnějšího stadia. V samotném screeningovém programu je v prvním stadiu nalezeno 70 % onemocnění. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, Registr screeningu, IBA MU

6 Základní výsledky programu screeningu karcinomu prsu Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

7 Rok Počet vyšetřených žen Počet zachycených karcinomů Detekční míra (na 1000 vyšetření) 4,65,44,6 5,45,3 Počet žen s diagnózou dle velikosti primárního nádoru Ca in situ 164 (10,4 %)265 (10,4 %)201 (9,3 %)227 (11,2 %)336 (11,6 %)287 (9,7 %) T (65,3 %)1635 (64,3 %)1412 (65,5 %)1263 (62,5 %)1772 (61,0 %)1809 (61,1 %) T2 199 (12,6 %)316 (12,4 %)249 (11,5 %)252 (12,5 %)292 (10,1 %)302 (10,2 %) T3 16 (1,0 %)16 (0,6 %)16 (0,7 %)11 (0,5 %)13 (0,4 %)17 (0,6 %) T4 6 (0,4 %)4 (0,2 %)12 (0,6 %)3 (0,1 %)7 (0,2 %)6 (0,2 %) Nádor modifikovaný léčbou 48 (3 %)70 (2,8 %)97 (4,5 %)70 (3,5 %)117 (4,0 %)98 (3,3 %) Neznámá velikost 114 (7,2 %)236 (9,3 %)170 (7,9 %)194 (9,6 %)366 (12,6 %)440 (14,9 %) Časový vývoj základních charakteristik programu V roce 2011 bylo provedeno nejvíce vyšetření v historii programu. Výrazně převládají nádory malé velikosti. Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU Všechny věkové skupiny

8 n = vyšetření Objem screeningových vyšetření v jednotlivých měsících Dlouhodobě je patrný rostoucí trend v objemu vyšetření. Převažují další screeningová vyšetření – ženy se vracejí do screeningu. První screeningové vyšetření ženy v daném centru Další screeningové vyšetření ženy v daném centru První Další Celkem Počet screeningových vyšetření Rok Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

9 Pokrytí populace screeningem karcinomu prsu Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

10 Pokrytí cílové populace mamografickým screeningem DEFINICE Původní cílová populace dle vyhlášky 372/2002: ženy ve věku let: žen ( ) Během screeningového intervalu 24 měsíců (roky 2010 a 2011) bylo provedeno vyšetření u žen ve věku let. Odhadované pokrytí populace (45-69 let) pravidelným mamografickým screeningem je 54,4 %. Pokrytí je odhadováno na základě souhrnných počtů screeningových vyšetření: Dle vyhlášky č. 3/2010 Sb.: všechny ženy starší 45 let žen, vyšetření Odhadované pokrytí: 43,8 %

11 Vývoj pokrytí mamografickým screeningem Od roku 2008 je screeningem pokryta přibližně polovina populace ve věku let. V posledním roce pokrytí opět mírně vzrostlo. Rok Pokrytí cílové populace (věková skupina let, rok 2011: osob v populaci) Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

12 Vývoj pokrytí screeningem dle věkových skupin Pokrytí je vyšší u mladších žen. Ve většině věkových skupin pokrytí mírně roste. Pokrytí u žen ve věku let i starších vzrostlo výrazněji. Věková skupina Pokrytí cílové populace (věková skupina 45+ let, celková cílová populace v roce 2011: ) Rok Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

13 Vývoj pokrytí screeningem dle regionů V posledním roce pokrytí nejvíce vzrostlo v Olomouckém a Zlínském kraji. Dlouhodobě nejúspěšnější jsou Vysočina a Jihomoravský kraj. Kraj (věková skupina let, rok 2011: ) Pokrytí cílové populace Rok Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

14 Indikátory objemu vyšetření v centrech screeningu karcinomu prsu Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

15 Počet vyšetření v centrech rok 2011 rok 2010 Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA Počet hodnot (center) Průměr Medián Časový vývoj Medián + kvartily Max Min Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

16 Počet diagnostikovaných nádorů v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 20 Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr Medián Hodnota indikátoru v centrech Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

17 Indikátory kvality v centrech screeningu karcinomu prsu Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

18 Podíl doplňujících vyšetření Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 25 % POPRVÉ VYŠETŘENÉ ŽENY v daném centru Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 17,6%19,6%22,8%20,3%19,3% Medián 16,7%19,1%22,5%20,4%18,9% Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

19 Podíl doplňujících vyšetření Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 15 % ŽENY VYŠETŘENÉ OPAKOVANĚ v daném centru Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 10,3 %10,0 %10,3 %9,4 %8,8 % Medián 9,7 %9,4 %10,1 %9,5 %8,1 % Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem vyšetřených žen v příslušném roce Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

20 Detekční míra (na 1000 vyšetření) Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 5,0 POPRVÉ VYŠETŘENÉ ŽENY v daném centru Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 7,16,45,78,37,9 Medián 7,16,35,47,97,6 Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

21 Detekční míra (na 1000 vyšetření) Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 2,5 ŽENY VYŠETŘENÉ OPAKOVANĚ v daném centru Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 3,64,04,4 Medián 3,7 4,3 Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem vyšetřených žen v příslušném roce Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

22 Podíl pozvání na doplňující vyšetření Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 6 % Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 3,0 %2,8 % 3,1 %2,7 % Medián 2,3 %2,1 %1,9 %2,2 %2,1 % Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

23 Míra invazivních diagnostických zákroků Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 10,0 (včetně operací, na 1000 vyšetření) Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 10,49,49,210,1 Medián 9,08,38,29,29,1 Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

24 Poměr benigní / maligní operace Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 0,25 Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 0,140,120,080,060,05 Medián 0,060,050,060,03 Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem operovaných žen v příslušném roce Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

25 Podíl pokročilých karcinomů (stadium II a více) Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 30 % Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 27,3 %27,6 %25,7 %23,3 % Medián 29,5 %25,0 %24,1 %23,0 % Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem odhalených nádorů v příslušném roce Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

26 Podíl invazivních karcinomů Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 90,3 %91,0 %88,9 %88,8 %90,2 % Medián 90,6 %92,0 %89,5 %89,7 %91,4 % Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem odhalených nádorů v příslušném roce Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

27 Podíl N0 karcinomů mezi invazivními Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 70 % Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 66,1 %67,9 %69,5 %69,1 %66,4 % Medián 66,7 %70,5 %73,0 %70,0 %69,4 % Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem odhalených nádorů v příslušném roce Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

28 Podíl karcinomů do 10 mm mezi invazivními Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu REFERENČNÍ HODNOTA 25 % Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 36,6 %35,8 %37,9 %37,2 %34,6 % Medián 35,3 %34,9 %39,2 %35,7 %35,6 % Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem odhalených nádorů v příslušném roce Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

29 Počet nedostatečných hodnot indikátorů AGREGOVANÝ INDIKÁTOR KVALITY – indikátory kvality kromě podílu invazivních Hodnota indikátoru v centrech Centra mamografického screeningu Časový vývoj Medián + kvartily Max Min rok 2011 rok Počet hodnot (center) Průměr 2,62,52,42,0 Medián Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

30 Validační studie s daty Národního referenčního centra Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

31 Prevence karcinomu prsu: sledované výkony v trendech Diagnostických výkonů při rozvíjejícím se screeningovém programu stále ubývá. Dochází k vytěsňování „šedého screeningu“ screeningem organizovaným. V roce 2010 došlo ke změně v přístupnosti (zdarma pro všechny ženy od 45 let, včetně starších 70 let), v důsledku čehož stoupl počet provedených vyšetření. Výkon byl využíván v letech 2003–2005. Rok Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Zdroj dat: Národní referenční centrum

32 Věková struktura pojištěnek s vykázaným výkonem Počet výkonů Screeningová mamografie (kód 89221, ženy, roky , N = ) Věk při vyšetření Diagnostická mamografie (kód 89179, ženy, rok 2011, N = ) Základní cílová populace screeningového programu ženy ve věku let Počet výkonů Zdroj dat: Národní referenční centrum

33 Rok Celkové pokrytí cílové populace (ženy, let) Screeningová mamografie: Pokrytí cílové populace screeningu v letech Údaj stanoví podíl žen v cílové populaci ( žen v roce 2011), které podstoupily screeningovou mamografii během předchozích 2 let. Trend odpovídá údajům publikovaných z oficiální databáze mamografického screeningu. Drobné rozdíly lze vysvětlit zapojením samoplátkyň (nejsou v datech NRC). Výkon byl využíván v letech Zdroj dat: Národní referenční centrum

34 Pokrytí cílové populace screeningu v rámci věkových skupin Věk při vyšetření Pokrytí ve skupině Údaj stanoví podíl žen, které podstoupily screeningovou mamografii během posledních 2 let ( ). Celkové pokrytí ve věkové skupině let: 52,9 % Celkové pokrytí ve věkové skupině 45+ let: 43,1 % Screeningová mamografie: ( , N = (45-69 let) / (45+)) Ženy, věk od 45 let Zdroj dat: Národní referenční centrum

35 Regionální pokrytí cílové populace screeningu Screeningová mamografie: ( , N = vyšetření) Kraj Pokrytí populace regionů rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje pozorované pokrytí v daném kraji Celkové pokrytí: 52,9 % (v krajích 44,3-69,3 %) Ženy, let Zdroj dat: Národní referenční centrum

36 Pokrytí cílové populace screeningu v okresech Pokrytí v procentech Celkové pokrytí: 52,9 % (v okresech 24,6-80,1 %) Ženy, let Screeningová mamografie: ( , N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

37 Pokrytí cílové populace screeningu v okresech Zpětně - výsledky v předchozím roce Pokrytí v procentech Celkové pokrytí: 49,5 % (v okresech 14,8–73,9 %) Ženy, let Screeningová mamografie: ( , N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

38 Poměr Validace: srovnání Registru screeningu karcinomu prsu a dat NRC Celkový poměr: 1,004 (v krajích 0,93-1,03) Screeningová mamografie (IBA MU) (2011, N = vyšetření placených PZP) Screeningová mamografie (NRC) (2011, N = vyšetření) věková skupina let Zdroj dat: Národní referenční centrum, Registr screeningu, IBA MU

39 Závěr validace  oba datové zdroje se v součtu liší o méně než půl procenta, lokálně lze vysledovat drobné odlišnosti DOSUD PUBLIKOVANÉ ÚDAJE O POKRYTÍ JSOU DŮVĚRYHODNÉ A ZAVEDENÝ DATOVÝ AUDIT PLNĚ POKRÝVÁ ORGANIZOVANÝ SCREENING KARCINOMU PRSU V ČR KARCINOMU PRSU V ČR

40 Mamografie mimo organizovaný program (oportunní screening) Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

41 Mamografie mimo organizovaný program  Analyzován podíl vyšetřených žen ve věku let  Analyzováno období od roku 2000  Kódy z databáze plátců  mamografie  V tomto případě se uvádí podíl po jednotlivých letech (frekvence vykazování tohoto kódu není definována)

42 Podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program Rok Odhad podílu vyšetřených žen rozsah hodnot pokrytí v jednotlivých krajích pozorované pokrytí v celé ČR Podíl žen vyšetřených mamografií mimo organizovaný program byl maximální v roce 2002, od té doby se snižuje. V některých regionech však zůstává vyšší. Diagnostická mamografie: Ženy, let Zdroj dat: Národní referenční centrum

43 Podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program v krajích ČR Kraj rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje pozorované pokrytí v daném kraji Celkový podíl: 5,0 % (v krajích 2,9–12,1 %) Diagnostická mamografie: (2011, N = vyšetření) Ženy, let Odhad podílu vyšetřených žen Zdroj dat: Národní referenční centrum

44 Celkový podíl: 5,0 % (v okresech 1,7-19,4 %) V různých krajích lze identifikovat okresy s nápadně vysokou přítomností mamografií mimo organizovaný program Ženy, let Podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program v okresech ČR Odhad podílu vyšetřených žen (%) Diagnostická mamografie: (2011, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

45 Celkový podíl: 7,1 % (v okresech 2,1-20,3 %) V různých krajích lze identifikovat okresy s nápadně vysokou přítomností mamografií mimo organizovaný program Ženy, let Podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program v okresech ČR - Výsledky v předchozím roce Odhad podílu vyšetřených žen (%) Diagnostická mamografie: (2010, N = vyšetření) Zdroj dat: Národní referenční centrum

46 „Šedý“ a organizovaný screening v okresech Pokrytí organizovaným screeningem Podíl žen vyšetřených mimo program Podíl žen vyšetřených mimo program se zřetelně snižuje s rozvojem screeningu v akreditovaných centrech v daném okresu. Diagnostická mamografie: (2011, N = vyšetření) Screeningová mamografie: ( , N = vyšetření) Celá ČR Zdroj dat: Národní referenční centrum

47 Závěr Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

48 Klíčové závěry  V České republice probíhá od roku 2002 Národní program screeningu karcinomu prsu.  Program je od počátku plně organizovaný, s jasně definovanými pravidly a sítí kontrolovaných akreditovaných center.  Nedílnou součástí programu je jeho informační podpora, která umožňuje průběžné hodnocení celého screeningového procesu a jeho dopadu na cílovou populaci.  Přes absenci cíleného zvaní žen program dosáhl významného populačního zásahu:  bylo provedeno screeningových mamografií  program pokrývá polovinu cílové populace, aktuální pokrytí činí 54,4 %  u žen byl odhalen zhoubný nádor, drtivá většina z nich v časných stadiích s velmi úspěšnou léčbou  Údaje Registru screeningu karcinomu prsu byly validovány prostřednictvím dat Národního referenčního centra (NRC).  Analýza dat NRC umožnila zmapovat rozsah tzv. oportunního mamografického screeningu. Bylo dokázáno, že s rostoucím vlivem a dostupností organizovaného programu klesá počet vyšetření mimo tento program. Celkově vliv mamografie mimo organizovaný program klesá. Nicméně stále existují okresy s relativně zvýšeným podílem těchto vyšetření.  Cílená centralizovaná databáze pomáhá získat další údaje nezbytné ke sledování indikátorů kvality, zároveň oproti datům NRC umožňuje postihnout screeningu i u samoplátkyň (10-20 tisíc vyšetření ročně).


Stáhnout ppt "Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu Asociace mamodiagnostiků České republiky Komise odborníků pro mamární diagnostiku Institut."

Podobné prezentace


Reklamy Google