Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu"— Transkript prezentace:

1 Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu
Asociace mamodiagnostiků České republiky Komise odborníků pro mamární diagnostiku Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita Národní referenční centrum O. Májek a kol. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, ISBN 1

2 Populační data o epidemiologii zhoubných nádorů prsu
Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

3 Incidence a mortalita zhoubných nádorů prsu v ČR
Organizovaný mamografický screening Počet na žen Rok Incidence – invazivní nádor prsu Mortalita – invazivní nádor prsu Incidence – nádor prsu in situ Program významně ovlivňuje populační epidemiologii onemocnění. Stabilní mortalita tohoto onemocnění při rostoucí incidenci svědčí o zřetelném dopadu screeningového programu na pokročilost onemocnění. Pilotní program v roce 2007 přechodně zvýšil populační incidenci. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

4 Podíl klinických stadií zhoubných nádorů prsu v ČR
Organizovaný mamografický screening Podíl onemocnění Rok Stadium IV * nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem Stadium III Neznámé Stadium II neuvedeno Stadium I neurčeno z obj. důvodů* Zdroj dat: NOR ČR Setrvale se zvyšuje podíl onemocnění klinického stadia I. Relativní pětileté přežití těchto onemocnění je takřka stoprocentní! Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR 4

5 Srovnání zastoupení stadií – NOR, screening
Databáze screeningu: Rok 2011, n = 2574 NOR ČR: Rok 2000 n = 4999 NOR ČR: Rok 2009 n = 5975 30,5 % stadium I (mezi známými) 40,3 % stadium I (mezi známými) 72,8 % stadium I (mezi známými, nepředléčenými) Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Neznámé V celé populaci postupně roste zastoupení nejčasnějšího stadia. V samotném screeningovém programu je v prvním stadiu nalezeno 70 % onemocnění. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, Registr screeningu, IBA MU

6 Základní výsledky programu screeningu karcinomu prsu
Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

7 Časový vývoj základních charakteristik programu
Všechny věkové skupiny Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Počet vyšetřených žen Počet zachycených karcinomů 1578 2542 2157 2020 2903 2959 Detekční míra (na 1000 vyšetření) 4,6 5,4 5,3 Počet žen s diagnózou dle velikosti primárního nádoru Ca in situ 164 (10,4 %) 265 (10,4 %) 201 (9,3 %) 227 (11,2 %) 336 (11,6 %) 287 (9,7 %) T1 1031 (65,3 %) 1635 (64,3 %) 1412 (65,5 %) 1263 (62,5 %) 1772 (61,0 %) 1809 (61,1 %) T2 199 (12,6 %) 316 (12,4 %) 249 (11,5 %) 252 (12,5 %) 292 (10,1 %) 302 (10,2 %) T3 16 (1,0 %) 16 (0,6 %) 16 (0,7 %) 11 (0,5 %) 13 (0,4 %) 17 (0,6 %) T4 6 (0,4 %) 4 (0,2 %) 12 (0,6 %) 3 (0,1 %) 7 (0,2 %) 6 (0,2 %) Nádor modifikovaný léčbou 48 (3 %) 70 (2,8 %) 97 (4,5 %) 70 (3,5 %) 117 (4,0 %) 98 (3,3 %) Neznámá velikost 114 (7,2 %) 236 (9,3 %) 170 (7,9 %) 194 (9,6 %) 366 (12,6 %) 440 (14,9 %) V roce 2011 bylo provedeno nejvíce vyšetření v historii programu. Výrazně převládají nádory malé velikosti. Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

8 Objem screeningových vyšetření v jednotlivých měsících
Počet screeningových vyšetření n = vyšetření První screeningové vyšetření ženy v daném centru Další screeningové vyšetření ženy v daném centru 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 První 10 046 Další 22 6 471 96 243 Celkem Rok Dlouhodobě je patrný rostoucí trend v objemu vyšetření. Převažují další screeningová vyšetření – ženy se vracejí do screeningu. Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU 8

9 Pokrytí populace screeningem karcinomu prsu
Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

10 Pokrytí cílové populace mamografickým screeningem DEFINICE
Pokrytí je odhadováno na základě souhrnných počtů screeningových vyšetření: Původní cílová populace dle vyhlášky 372/2002: ženy ve věku let: žen ( ) Během screeningového intervalu 24 měsíců (roky 2010 a 2011) bylo provedeno vyšetření u žen ve věku let. Odhadované pokrytí populace (45-69 let) pravidelným mamografickým screeningem je 54,4 %. Dle vyhlášky č. 3/2010 Sb.: všechny ženy starší 45 let žen, vyšetření Odhadované pokrytí: 43,8 %

11 Vývoj pokrytí mamografickým screeningem
(věková skupina let, rok 2011: osob v populaci) Pokrytí cílové populace Rok Od roku 2008 je screeningem pokryta přibližně polovina populace ve věku let. V posledním roce pokrytí opět mírně vzrostlo. Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

12 Vývoj pokrytí screeningem dle věkových skupin
(věková skupina 45+ let, celková cílová populace v roce 2011: ) Pokrytí cílové populace Rok 2007 2008 2009 2010 2011 Věková skupina Pokrytí je vyšší u mladších žen. Ve většině věkových skupin pokrytí mírně roste. Pokrytí u žen ve věku let i starších vzrostlo výrazněji. Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

13 Vývoj pokrytí screeningem dle regionů
(věková skupina let, rok 2011: ) Rok 2007 2008 2009 2010 2011 Pokrytí cílové populace Kraj V posledním roce pokrytí nejvíce vzrostlo v Olomouckém a Zlínském kraji. Dlouhodobě nejúspěšnější jsou Vysočina a Jihomoravský kraj. Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

14 Indikátory objemu vyšetření v centrech screeningu karcinomu prsu
Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

15 Počet vyšetření v centrech
Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily Min 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 60 67 66 Průměr 7 819 6 991 6 601 8 156 8 413 Medián 7 370 6 665 5 911 7 289 7 376 REFERENČNÍ HODNOTA 5 000 Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

16 Počet diagnostikovaných nádorů v centrech
Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily Min 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 60 67 66 Průměr 42 32 31 44 45 Medián 35 28 26 38 39 REFERENČNÍ HODNOTA 20 Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

17 Indikátory kvality v centrech screeningu karcinomu prsu
Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

18 Podíl doplňujících vyšetření
POPRVÉ VYŠETŘENÉ ŽENY v daném centru Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily REFERENČNÍ HODNOTA Min 25 % 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 60 67 66 Průměr 17,6% 19,6% 22,8% 20,3% 19,3% Medián 16,7% 19,1% 22,5% 20,4% 18,9% Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

19 Podíl doplňujících vyšetření
ŽENY VYŠETŘENÉ OPAKOVANĚ v daném centru Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily Min REFERENČNÍ HODNOTA 15 % 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 55 60 61 65 64 Průměr 10,3 % 10,0 % 9,4 % 8,8 % Medián 9,7 % 10,1 % 9,5 % 8,1 % Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem vyšetřených žen v příslušném roce Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

20 Detekční míra (na 1000 vyšetření)
POPRVÉ VYŠETŘENÉ ŽENY v daném centru Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily Min 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 60 67 66 Průměr 7,1 6,4 5,7 8,3 7,9 Medián 6,3 5,4 7,6 REFERENČNÍ HODNOTA 5,0 Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

21 Detekční míra (na 1000 vyšetření)
ŽENY VYŠETŘENÉ OPAKOVANĚ v daném centru Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily Min 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 55 60 61 65 64 Průměr 3,6 4,0 4,4 Medián 3,7 4,3 REFERENČNÍ HODNOTA 2,5 Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem vyšetřených žen v příslušném roce Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

22 Podíl pozvání na doplňující vyšetření
Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily Min REFERENČNÍ HODNOTA 6 % 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 60 67 66 Průměr 3,0 % 2,8 % 3,1 % 2,7 % Medián 2,3 % 2,1 % 1,9 % 2,2 % Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

23 Míra invazivních diagnostických zákroků
(včetně operací, na 1000 vyšetření) Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily Min REFERENČNÍ HODNOTA 10,0 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 60 67 66 Průměr 10,4 9,4 9,2 10,1 Medián 9,0 8,3 8,2 9,1 Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

24 Poměr benigní / maligní operace
Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily REFERENČNÍ HODNOTA Min 0,25 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 56 62 63 64 Průměr 0,14 0,12 0,08 0,06 0,05 Medián 0,03 Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem operovaných žen v příslušném roce Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

25 Podíl pokročilých karcinomů (stadium II a více)
Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily Min REFERENČNÍ HODNOTA 30 % 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 58 65 64 66 Průměr 27,3 % 27,6 % 25,7 % 23,3 % Medián 29,5 % 25,0 % 24,1 % 23,0 % Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem odhalených nádorů v příslušném roce Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

26 Podíl invazivních karcinomů
Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj Max Medián + kvartily Min 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 58 65 64 66 Průměr 90,3 % 91,0 % 88,9 % 88,8 % 90,2 % Medián 90,6 % 92,0 % 89,5 % 89,7 % 91,4 % rok 2011 rok 2010 Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem odhalených nádorů v příslušném roce Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

27 Podíl N0 karcinomů mezi invazivními
Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj Max Medián + kvartily Min REFERENČNÍ HODNOTA 70 % 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 57 64 62 65 66 Průměr 66,1 % 67,9 % 69,5 % 69,1 % 66,4 % Medián 66,7 % 70,5 % 73,0 % 70,0 % 69,4 % rok 2011 rok 2010 Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem odhalených nádorů v příslušném roce Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

28 Podíl karcinomů do 10 mm mezi invazivními
Hodnota indikátoru v centrech Časový vývoj rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily Min 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 57 64 62 65 66 Průměr 36,6 % 35,8 % 37,9 % 37,2 % 34,6 % Medián 35,3 % 34,9 % 39,2 % 35,7 % 35,6 % REFERENČNÍ HODNOTA 25 % Nejsou zahrnuta centra s velmi malým počtem odhalených nádorů v příslušném roce Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

29 Počet nedostatečných hodnot indikátorů
AGREGOVANÝ INDIKÁTOR KVALITY – indikátory kvality kromě podílu invazivních Časový vývoj Hodnota indikátoru v centrech rok 2011 rok 2010 Max Medián + kvartily Min 2007 2008 2009 2010 2011 Počet hodnot (center) 60 67 66 Průměr 2,6 2,5 2,4 2,0 Medián 2 3 Centra mamografického screeningu Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu prsu, IBA MU

30 Validační studie s daty Národního referenčního centra
Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

31 Prevence karcinomu prsu: sledované výkony v trendech
Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Rok Diagnostických výkonů při rozvíjejícím se screeningovém programu stále ubývá. Dochází k vytěsňování „šedého screeningu“ screeningem organizovaným. V roce 2010 došlo ke změně v přístupnosti (zdarma pro všechny ženy od 45 let, včetně starších 70 let), v důsledku čehož stoupl počet provedených vyšetření. Výkon byl využíván v letech 2003–2005. Zdroj dat: Národní referenční centrum

32 Věková struktura pojištěnek s vykázaným výkonem
Screeningová mamografie (kód 89221, ženy, roky , N = ) Počet výkonů Základní cílová populace screeningového programu ženy ve věku let Diagnostická mamografie (kód 89179, ženy, rok 2011, N = ) Počet výkonů Věk při vyšetření Zdroj dat: Národní referenční centrum

33 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Pokrytí cílové populace screeningu v letech Screeningová mamografie: Celkové pokrytí cílové populace (ženy, let) Rok Údaj stanoví podíl žen v cílové populaci ( žen v roce 2011), které podstoupily screeningovou mamografii během předchozích 2 let. Trend odpovídá údajům publikovaných z oficiální databáze mamografického screeningu. Drobné rozdíly lze vysvětlit zapojením samoplátkyň (nejsou v datech NRC). Výkon byl využíván v letech Zdroj dat: Národní referenční centrum

34 Pokrytí cílové populace screeningu v rámci věkových skupin
Screeningová mamografie: ( , N = (45-69 let) / (45+)) Ženy, věk od 45 let Pokrytí ve skupině Věk při vyšetření Údaj stanoví podíl žen, které podstoupily screeningovou mamografii během posledních 2 let ( ). Celkové pokrytí ve věkové skupině let: 52,9 % Celkové pokrytí ve věkové skupině 45+ let: 43,1 % Zdroj dat: Národní referenční centrum

35 Regionální pokrytí cílové populace screeningu
Screeningová mamografie: ( , N = vyšetření) Ženy, let pozorované pokrytí v daném kraji Pokrytí populace regionů rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje Kraj Celkové pokrytí: 52,9 % (v krajích 44,3-69,3 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

36 Pokrytí cílové populace screeningu v okresech
Screeningová mamografie: ( , N = vyšetření) Ženy, let Pokrytí v procentech Celkové pokrytí: 52,9 % (v okresech 24,6-80,1 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

37 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Pokrytí cílové populace screeningu v okresech Zpětně - výsledky v předchozím roce Screeningová mamografie: ( , N = vyšetření) Ženy, let Pokrytí v procentech Celkové pokrytí: 49,5 % (v okresech 14,8–73,9 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

38 Validace: srovnání Registru screeningu karcinomu prsu a dat NRC
věková skupina let Screeningová mamografie (IBA MU) (2011, N = vyšetření placených PZP) Screeningová mamografie (NRC) (2011, N = vyšetření) Poměr Celkový poměr: 1,004 (v krajích 0,93-1,03) Zdroj dat: Národní referenční centrum, Registr screeningu, IBA MU

39 DOSUD PUBLIKOVANÉ ÚDAJE O POKRYTÍ JSOU DŮVĚRYHODNÉ
Závěr validace oba datové zdroje se v součtu liší o méně než půl procenta, lokálně lze vysledovat drobné odlišnosti DOSUD PUBLIKOVANÉ ÚDAJE O POKRYTÍ JSOU DŮVĚRYHODNÉ A ZAVEDENÝ DATOVÝ AUDIT PLNĚ POKRÝVÁ ORGANIZOVANÝ SCREENING KARCINOMU PRSU V ČR

40 Mamografie mimo organizovaný program (oportunní screening)
Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

41 Mamografie mimo organizovaný program
Analyzován podíl vyšetřených žen ve věku let Analyzováno období od roku 2000 Kódy z databáze plátců mamografie V tomto případě se uvádí podíl po jednotlivých letech (frekvence vykazování tohoto kódu není definována)

42 Podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program
Diagnostická mamografie: 89179 Ženy, let Odhad podílu vyšetřených žen pozorované pokrytí v celé ČR rozsah hodnot pokrytí v jednotlivých krajích Rok Podíl žen vyšetřených mamografií mimo organizovaný program byl maximální v roce 2002, od té doby se snižuje. V některých regionech však zůstává vyšší. Zdroj dat: Národní referenční centrum

43 Podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program v krajích ČR
Diagnostická mamografie: (2011, N = vyšetření) Ženy, let Odhad podílu vyšetřených žen pozorované pokrytí v daném kraji rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje Kraj Celkový podíl: 5,0 % (v krajích 2,9–12,1 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

44 Podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program v okresech ČR
Diagnostická mamografie: (2011, N = vyšetření) Ženy, let Odhad podílu vyšetřených žen (%) Celkový podíl: 5,0 % (v okresech 1,7-19,4 %) V různých krajích lze identifikovat okresy s nápadně vysokou přítomností mamografií mimo organizovaný program Zdroj dat: Národní referenční centrum

45 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program v okresech ČR - Výsledky v předchozím roce Diagnostická mamografie: (2010, N = vyšetření) Ženy, let Odhad podílu vyšetřených žen (%) Celkový podíl: 7,1 % (v okresech 2,1-20,3 %) V různých krajích lze identifikovat okresy s nápadně vysokou přítomností mamografií mimo organizovaný program Zdroj dat: Národní referenční centrum

46 „Šedý“ a organizovaný screening v okresech
Diagnostická mamografie: (2011, N = vyšetření) Screeningová mamografie: ( , N = vyšetření) Podíl žen vyšetřených mimo program Celá ČR Pokrytí organizovaným screeningem Podíl žen vyšetřených mimo program se zřetelně snižuje s rozvojem screeningu v akreditovaných centrech v daném okresu. Zdroj dat: Národní referenční centrum

47 Závěr Národní program screeningu karcinomu prsu v ČR

48 Klíčové závěry V České republice probíhá od roku 2002 Národní program screeningu karcinomu prsu. Program je od počátku plně organizovaný, s jasně definovanými pravidly a sítí kontrolovaných akreditovaných center. Nedílnou součástí programu je jeho informační podpora, která umožňuje průběžné hodnocení celého screeningového procesu a jeho dopadu na cílovou populaci. Přes absenci cíleného zvaní žen program dosáhl významného populačního zásahu: bylo provedeno screeningových mamografií program pokrývá polovinu cílové populace, aktuální pokrytí činí 54,4 % u žen byl odhalen zhoubný nádor, drtivá většina z nich v časných stadiích s velmi úspěšnou léčbou Údaje Registru screeningu karcinomu prsu byly validovány prostřednictvím dat Národního referenčního centra (NRC). Analýza dat NRC umožnila zmapovat rozsah tzv. oportunního mamografického screeningu. Bylo dokázáno, že s rostoucím vlivem a dostupností organizovaného programu klesá počet vyšetření mimo tento program. Celkově vliv mamografie mimo organizovaný program klesá. Nicméně stále existují okresy s relativně zvýšeným podílem těchto vyšetření. Cílená centralizovaná databáze pomáhá získat další údaje nezbytné ke sledování indikátorů kvality, zároveň oproti datům NRC umožňuje postihnout screeningu i u samoplátkyň (10-20 tisíc vyšetření ročně).


Stáhnout ppt "Aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu"

Podobné prezentace


Reklamy Google