Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. pavla.breckova@vsfs.cz

2 2.2. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY KS = 3 řízené konzultace (LS 2011)  Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO]  Ukazatele MO  Mezinárodní obchodní vazby  Vstup a vztahy ČR - EU  Exportní strategie a zahraniční politika ČR  Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí  Nástroje obchodní politiky  Integrační uskupení  Globální prostředí v MO, obchodní bloky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

3 3.3. Obsah řízené konzultace 3 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz - Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] - Ukazatele MO - Mezinárodní obchodní vazby - Vstup a vztahy ČR - EU - Exportní strategie a zahraniční politika ČR - Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí - Nástroje obchodní politiky - Integrační uskupení - Globální prostředí v MO, obchodní bloky KS = 3 řízené konzultace (LS 2011)

4 4.4. MEZINÁRODNÍ OBCHOD  Co je MEZINÁRODNÍ OBCHOD? = směna, kterou provádějí právnické a fyzické osoby přes hranice státu s právnickými a fyzickými osobami jiných států ZAHR obchod = SMĚNA přes hranice státu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

5 5.5. Mezinárodní prostředí GLOBAL MACRO MICRO MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

6 6.6. MEZINÁRODNÍ OBCHOD  Důvod zapojení země do MO? = skutečnost, že skoro žádná země NEPOKRYJE svým zbožím a surovinami své POTŘEBY, ale soustřeďuje se na výrobu výrobků, které jsou pro ni efektivní (= teorie komparativních výhod)  Otevřenost ekonomiky = stupeň zapojení země do mezinárodního obchodu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

7 7.7.  Konkurenceschopnost ČR a českých firem  minulost / přítomnost / budoucnost  definování konkurenční výhody  tvorba strategie a její dlouhodobé respektování  Exportní strategie ČR  vazba na strategii konkurenceschopnosti  exportní praxe českých firem Strategie konkurenceschopnosti ČR Exportní strategie ČR

8 1. EKONOMICKÝ 2. POLITICKÝ 3. KULTURNÍ 8.8. Význam mezinárodního obchodu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz  VOLNÝ Mezinárodní Obchod je cílem všech tržních ekonomik a předpokládá:  konvertibilitu (volnou převoditelnost měny)  volnou tvorbu cen  odstranění hospodářských a politických překážek (cla atd.)

9 9.9. MEZINÁRODNÍ OBCHOD - NEVÝHODY MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz Slabá soběstačnost (v případě války či změně politického systému) Závislost (čím je stát menší a ekon. vyspělejší, tím je MO důležitější a stát na něm závisí)

10 10. UKAZATELE MO  OBCHODNÍ BILANCE = přehled o objemu vývozu a dovozu za urč. období A) aktivní = export > import B) pasivní = export < import (Deficit obchodu)  PLATEBNÍ BILANCE = přehled o devizových příjmech a výdajích za období A) aktivní = příjmy ze zahraničí > platby do zahraničí B) pasivní = platby do zahraničí > příjmy ze zahraničí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

11 11. STRUKTURA MO MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz TERITORIÁLNÍ KOMODITNÍ

12 12. ZÁSAHY STÁTU DO MO  zásady a opatření, která vláda využívá při řízení MO  Úkoly státu: - zajišťování proporcionality (rovnoměrnosti) ve vztazích se zahraničím - ovlivňování rozsahu dovozu a vývozu a teritoriální a komoditní struktury - vytváření institucí pro rozvoj a spolupráci se zahraničím MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

13 13. SMĚRY řízení mezinárodního obchodu  PROTEKCIONISMUS - stát zasahuje do MO - chrání vnitřní trh před konkurencí ze zahraničí - podporuje vlastní výrobky při prosazovaní na zahraničních trzích  LIBERALISMUS - stát omezuje zásahy do MO - dovoz a vývoz bez restrikcí - volná směnitelnost umožňuje přístup k nákupu valut a deviz pro podnikání MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

14 14. Obsah řízené konzultace 2 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz - Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] - Ukazatele MO - Mezinárodní obchodní vazby - Vstup a vztahy ČR - EU - Exportní strategie a zahraniční politika ČR - Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí - Nástroje obchodní politiky - Integrační uskupení - Globální prostředí v MO, obchodní bloky KS = 3 řízené konzultace (LS 2011)

15 15. VSTUP ČR do EU ČR členem od 1.5.2004 (ve vlně 10 států – největší rozšíření v dějinách EU) Další rozšíření 1.1.08 (o BG a RO) V současnosti 27 států Vedení jednání o přistoupení dalších zemí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

16 16. VSTUP ČR do EU Instituce EU Evropská komise Rada Evropské unie Evropský parlament Výbor regionů (CoR) Hospodářský a sociální výbor (EESC) předsednictví ČR v EU v 1.polovině roku 2009 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

17 17. PROCES vstupování ČR do EU  1.pol. 90.let: ASOCIAČNÍ SMLOUVA (dohoda o přidružení)  Realita postupného sbližování na mikro i makro úrovni přinesla změny  BÍLÁ KNIHA (pro účely harmonizace: evropské zákony, směrnice převáděné do č.práva)  1997 – rozhodnutí o „velkém rozšíření EU“ (o 10 členských států) – ovšem rozděleno do dvou skupin zemí  1999 - o dva roky později dělící čáry smazány - helsinský summit v prosinci 1999 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

18 Možnost oddálení až o 7 let (2+3+2) Volný POHYB PRACOVNÍCH SIL Omezení do r. 2011 Protiváhou – PRODEJ PŮDY Stavební práce / topení v bytech Spotřební daň z cigaret / Domácí slivovice Sazba DPH na vybrané komodity Čističky odpadních vod 2010 / Klece pro slepice Životní prostředí 18. Překážky vyjednávání o vstupu ČR do EU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

19 19. Překážky vyjednávání o rozšíření EU česko-rakouský spor o Temelín citlivá otázka platnosti Benešových dekretů řešení statutu ruské enklávy Kaliningradu postavení maďarské menšiny na Slovensku či v Rumunsku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

20 20. Ministerstvo Zahraničních Věcí (MZV) definování zahraniční politiky ČR / role Role MZV v zahraniční obch. politice 1. Ekonomická dimenze zahraniční politiky - vytváření podmínek pro rozvoj konkrétních obch.kontaktů -systém ZÚ (zastup.úřady) a OEÚ (obch.ekon.útvary) 2. Spolupráce s MPO a s dalšími resorty a institucemi - formulace hl.úkolů ZÚ ČR a jejich OEÚ - hl.úkoly: * Zlepšit řízení ekon. služeb státu v zahraničí - kromě ZÚ působí také další příspěvkové org. MZV, MPO a MMR (CI, CzT, CzTour, CzCentres) *Organizování podnikatelských misí (spolu s HK a Svazem prům.a dopravy ČR) 3. Aktivity ve vztahu k EU 4. Proexportní činnost ČESKÝCH CENTER v zahraničí (obecná propagace země) MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

21 21. Česká centra – jedna z rolí MZV = obecná propagace ČR v zahraničí Na tuto činnost navazuje činnost SPECIALIZOVANÁ (agenturní):  CzechInvest – v oblasti přímých zahraničních investic (FDI)  CzechTrade – v oblasti exportu  CzechTourism – v oblasti cestovního ruchu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

22 22. Hlavní instituce na podporu MO ČR  CzechInvest  CzechTrade  Česká centra  CzechTourism Další instituce – nestátní – činné v obchodu českých firem: - AMSP ČR (Asociace MSP ČR) - Svaz průmyslu a dopravy - HK ČR MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

23 23. Hlavní instituce na podporu MO ČR CZECHINVEST  Investorská činnost (přímé zahr.investice)  Projekty na podporu MSP · Podpora ze strukturálních fondů O CZECHINVEST = Agentura pro podporu podnikání a investic (st. příspěvková org. podřízená MPO ČR) ÚKOLEM: -posílit konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory MSP, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. -V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a EU CI zastřešuje oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. - Od 2004 síť třinácti RK v krajských městech Služby CzechInvestu: - informace o možnostech podpory pro MSP - implementace dotačních programů financovaných EU a státem - formální poradenství k projektům - správa databáze podnikatelských nemovitostí - podpora subdodavatelů – správa databáze č. dodavatelských firem - pomoc při realizaci investičních projektů - zprostředkování státní investiční podpory MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

24 24. Hlavní instituce na podporu MO ČR CZECHTRADE - příspěvková org. MPO ČR - součást státního systému podpory exportu ÚKOL: - pomáhat českým vývozcům, především z řad MSP prosadit se na zahraničních trzích a rozvíjet jejich exportní activity -přínosem je usnadnění jejich vstupu na mezinárodní trhy včetně úspory času a nákladů. - SÍŤ zahr. zastoupení ve 30 zemích. (znalost místního prostředí, kontakty a zkušenosti jsou hl.přidanou hodnotou, kterou CzT prostřednictvím portfolia svých služeb nabízí ) PRODUKTY: - Portál BusinessInfo -Sběr poptávek a distribuce (služba CzT denně) -Semináře -Databáze a služby ZK - aktuálně OPPP / I Marketing, Design průmyslových výrobků MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

25 25. Hlavní instituce na podporu MO ČR CZECH Centres = přísp.org. MZV ČR - od 2008 působí 24 center ve 20 zemích (poslední v Argentině Buenos Aires) - posláním je prostřednictvím sítě českých center vytvářet dobré jméno a pozitivní obraz ČR v zahraničí spolu s uskutečňováním veřejné diplomacie v souladu s obecnou diplomacií a zahraničně- politickými prioritami státu. Hlavní činností organizace: *prezentace ČR v zahraničí především v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu * Cílem organizace je upoutat zájem široké zahraniční veřejnosti a představit ČR jako vyspělý demokratický stát, s nímž lze navázat důvěryhodnou spolupráci - Česká centra převzala úlohu tzv. kulturních a informačních středisek, jež působila v zahraničí od 50.let MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

26 26. Hlavní instituce na podporu MO ČR CZECH Tourism = příspěvková org. MMR ČR  zřízena v roce 1993 za účelem propagace země jako atraktivní turistické destinace na zahr. i domácím trhu  podporuje příjezdový – incomingový - a domácí cestovní ruch  Hlavní aktivity jsou směřovány do českých regionů a zvyšování jejich návštěvnosti  K propagaci České republiky v oblasti cestovního ruchu přispívá 26 zahraničních zastoupení CzechTourismzahraničních zastoupení MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

27 27. Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí Snižuje rizika při rozhodování v mezinárodním podnikání: O vstupu na trh O komunikaci se zahraničními trhy O volbě marketingové strategie O formě vstupu na trh A další.. Sekundární data Byla již jednou shromážděna Jsou rychle a levně k dispozici Primární data Je třeba je získat Poměrně nákladná Spolupráce se specializovanou agenturou? MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

28 28. Druhy výzkumu trhu „OD STOLU“ analýza sekundárních dat nízké náklady rychlá realizace TERÉNNÍ sběr a analýza primárních dat poměrně vysoké náklady delší časová realizace MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

29 29. Základní podnikové analýzy (obch-mktg průzkumy) Analýza vnějšího prostředí (trhu) PEST / STEEP / STEEPLE Analýza KONKURENCE Analýza vnitřního prostředí (firmy) SWOT Faktory: politické, ekonomické, sociální, technologické (PEST), ekologické (STEEP), legislativní a evropské (STEEPLE) Bariéry vstupu do odvětví Hrozba substituce Síla zákazníka Síla dodavatele Rivalita současných konkurentů Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weakness) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

30 30. P – Politické a právní prostředí Právní prostředí: –Možnost kontroly vlastnictví –Možnost nákupu pozemků a nemovitostí –Možnost repatriace zisku do zahraničí –Vymahatelnost práva –Možnost založení nové firmy a ukončení podnikatelské činnosti Politické prostředí: –Politický systém a politická stabilita –Význam zájmových skupin –Vztah k zahraničním firmám –Korupční prostředí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

31 31. E – Ekonomické prostředí –Hospodářská politika vlády: Zahraničněobchodní politika Kursová politika –Základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj –Podíl šedé ekonomiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

32 32. S – Sociální a kulturní prostředí Kultura: –Míra otevřenosti společnosti –Hierarchie potřeb –Hodnotová orientace (např. západní hodnoty) Instituce: –Rodina –Náboženské instituce –Vzdělávací instituce Další faktory: –Jazyk –Neverbální komunikace –Způsob oblékání –Estetické cítění MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

33 33. T – Technologické prostředí –Existence a kvalita základní infrastruktury: voda, energie, telefony, dálnice, silnice, železnice atd. –Kvalita a dostupnost komunikační infrastruktury: televize, rozhlas, telefony atd. –IT = možnost přenosu dat do zahraničí=> internacionalizace služeb, standardizace –Přístup k informacím –Elektronické obchodování (E-commerce, e- business) B2C, B2B, C2C (e-Bay např., bleší trh), C2B (pracovní síla, výběr.řízení přes internet – min. první kola) –Analýzy technologického prostředí: Počet uživatelů Internetu a vybavenost výpočetní technikou Počet telefonů…. Výdaje na výzkum a vývoj (% z HDP) Počet mezinárodních patentů MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

34 34. Obsah řízené konzultace 3 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz - Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] - Ukazatele MO - Mezinárodní obchodní vazby - Vstup a vztahy ČR - EU - Exportní strategie a zahraniční politika ČR - Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí - Nástroje obchodní politiky - Integrační uskupení - Globální prostředí v MO, obchodní bloky KS = 3 řízené konzultace (LS 2011)

35 o jejich zavedení rozhoduje stát sám ze své suverénní moci TARIFNÍ a NETARIFNÍ Záměrem státu je: buď omezit DOVOZ nebo podpořit VÝVOZ AUTONOMNÍ (jednostranné) vstupují v platnost na základě výsledků mezinárodních jednání, úmluv bilaterální (dvoustranné): obchodní / platební dohody / úvěrové smlouvy / výměnné dohody multilaterální (mnohostranné): integrační uskupení / mezinárodní surovinové dohody SMLUVNÍ 35. Nástroje obchodní politiky státu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

36 36. (Autonomní) Nástroje na omezení importu CLO = jedním z nejstarších finančních nástrojů, který se objevuje již ve starověku / tarifní nástroj KVÓTA = kvantitativní restrikce / netarifní - Principem stanovení MAX hranice možného vývozu nebo dovozu zboží či služeb MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz Devizové restrikce zásahy cizozemskými plateb.prostředky, formou povinného odvodu deviz při vývozu nebo žádosti o příděl deviz při dovozu ADMIN bariéry např. přísnější TECH, ZDR a HYGIENICKÉ normy – pokud jim importované zboží neodpovídá, samo se automaticky vyloučí z příslušného trhu

37 37. Druhy CEL a poplatků Při dovozu zboží jsou vyměřovány a vybírány:  dovozní clo;  dovozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky;  daň z přidané hodnoty;  spotřební daň Speciální formy cla: o antidumpingové clo o odvetné (retorzní) clo o vyrovnávací clo MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz FUNKCE: fiskální ochranná nástroj regulace teritoriální a komoditní struktury MO ekologická

38 38. (Autonomní) Nástroje na podporu exportu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz EXPORT Množství zboží a služeb, které určitý stát vyrobí a vyveze do zahraničí je-li hodnota vývozu vyšší než hodnota dovozu, rozdíl tvoří PŘÍRŮSTEK HDP IMPORT množství zboží a služeb, které určitý stát doveze ze zahraničí je-li hodnota dovozu vyšší než hodnota vývozu, rozdíl tvoří ÚBYTEK HDP

39 39. Nástroje na podporu exportu Vládní vývozní úvěr St. půjčka poskytovaná jednou zemí druhé za podmínky, že zapůjčená suma bude použita k nákupům v zemi, která úvěr poskytla Státní záruka za úvěr zejména při vývozu větších investičních celků Vývozní subvence daňová x celní restituce urychlení amortizace slevy z cen energií úvěry s nižší úrok. sazbou příspěvek na technologický vývoj Devalvace vlastní měny zlevnění vývozu x zdražení dovozu krátkodobě umělé zvýšení konkurenceschopnosti domácích firem MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

40 40. Globální prostředí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz  nejsme omezováni národními hranicemi bez ohledu na velikost a typ firmy  změna GLOBÁLNÍ konkurence v důsledku regionálních OBCHODNÍCH a VÝROBNÍCH dohod  nástroj obchodní politiky SMLUVNÍ – mnohostranný: INTEGRAČNÍ USKUPENÍ

41 41. Formy integračních uskupení MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz HOSP a MĚNOVÁ unieSpolečný trhCelní unie Pásmo volného obchodu

42 27 zemí, eurozóna, volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, prac.sil EU - Evropská unie od r. 1992, (Mexiko, Kanada, USA) dohoda o odstranění cla a dalších bariér (dovozní licence a celní poplatky) NAFTA ostatní latinskoameriské země – seskupení volného obchodu (členy: Kolumbie, Mexiko a Venezuela) FTAA – Free Trade Area of Americas obch spojenectví 10 národů JV Asie (Laos, Barma, Thajsko, Kambodža, Vietnam, Brunej, Malajsie, Singapur, Indonésie) - JV Asie = nejrychleji rostoucí ekonomika světa -> důležité vytvořit spojenectví, které by mohlo soupeřit s NAFTA nebo EU ASEAN Brazílie – Rusko- Indie – Čína – (Jižní Afrika) „analytické vytvoření“ (Goldman Sachs 2011) – ekonomičtí leadři budoucnosti BRIC(S) 42. Mezinárodní uskupení - dohody MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

43 TRIAD – 3 hlavní světové obchodní bloky NAFTA ASEAN North American Free Trade Agreement USA, CANADA, MEXICO East & South-East ASIA Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand from 1967 Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Laos and Vietnam EU 27 zemí 43. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

44 Základní rysy pro rozhodnutí o expanzi – Dolar / Euro zóna – Business kultura / kulturní odlišnosti – Vymahatelnost práva – Business bariéry – Business hrozby / příležitosti Světový obchod 44.

45 NAFTA členské státy FREE TRADE AREA od 1994 Population: 457 million Hustota osídlení: 25.1/km2 GDP/capita: 35,490 USD Zásoby vody 7.4% TRIAD – NAFTA 45. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

46 EU členské státy Economická unie GDP / capita: 39.729 USD Population: - 501 million - hustota: 115.9/km2 Voda 3.08% TRIAD – EVROPSKÁ UNIE 46. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

47 ASEAN Free Trade Area GDP / capita: 5,131 USD Population: -600 million (8.8% of world population) - hustota: 135/km2 TRIAD – ASEAN 47. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz

48 Klíčové pojmy: -Mezinárodní obchod a důvody pro zapojení do MO -Otevřenost ekonomiky -Význam MO (ekonomický, politický, kulturní) -Konvertibilita měny -Struktura MO (teritoriální, komoditní) -Protekcionismus x Liberalismus -Vstup ČR do EU -Zahraniční politika ČR, exportní strategie -Instituce na podporu mezinárodního obchodu -Nástroje obchodní politiky státu / ovlivňování mezinárodního obchodu -Integrační uskupení, obchodní bloky v MO -Průzkum tržního prostředí 48. SHRNUTÍ + KLÍČOVÉ POJMY MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

49 49. Děkuji za pozornost Ing. Pavla Břečková, Ph.D. pavla.breckova@vsfs.cz MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google