Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY"— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY
Katedra managementu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

2 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY
KS = 3 řízené konzultace (LS 2011) Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] Ukazatele MO Mezinárodní obchodní vazby Vstup a vztahy ČR - EU Exportní strategie a zahraniční politika ČR Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí Nástroje obchodní politiky Integrační uskupení Globální prostředí v MO, obchodní bloky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

3 Obsah řízené konzultace 3
KS = 3 řízené konzultace (LS 2011) - Mezinárodní obchodní vazby - Ukazatele MO - Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] - Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí - Exportní strategie a zahraniční politika ČR - Vstup a vztahy ČR - EU - Globální prostředí v MO, obchodní bloky - Integrační uskupení - Nástroje obchodní politiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

4 MEZINÁRODNÍ OBCHOD ZAHR obchod = SMĚNA přes hranice státu
Co je MEZINÁRODNÍ OBCHOD? = směna, kterou provádějí právnické a fyzické osoby přes hranice státu s právnickými a fyzickými osobami jiných států ZAHR obchod = SMĚNA přes hranice státu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

5 Mezinárodní prostředí
GLOBAL MACRO MICRO MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

6 Důvod zapojení země do MO?
MEZINÁRODNÍ OBCHOD Důvod zapojení země do MO? = skutečnost, že skoro žádná země NEPOKRYJE svým zbožím a surovinami své POTŘEBY, ale soustřeďuje se na výrobu výrobků, které jsou pro ni efektivní (= teorie komparativních výhod) Otevřenost ekonomiky = stupeň zapojení země do mezinárodního obchodu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

7 Strategie konkurenceschopnosti ČR
Exportní strategie ČR Konkurenceschopnost ČR a českých firem minulost / přítomnost / budoucnost definování konkurenční výhody tvorba strategie a její dlouhodobé respektování Exportní strategie ČR vazba na strategii konkurenceschopnosti exportní praxe českých firem MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

8 1. EKONOMICKÝ 2. POLITICKÝ 3. KULTURNÍ
Význam mezinárodního obchodu 1. EKONOMICKÝ 2. POLITICKÝ 3. KULTURNÍ VOLNÝ Mezinárodní Obchod je cílem všech tržních ekonomik a předpokládá: konvertibilitu (volnou převoditelnost měny) volnou tvorbu cen odstranění hospodářských a politických překážek (cla atd.) MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

9 MEZINÁRODNÍ OBCHOD - NEVÝHODY
Slabá soběstačnost (v případě války či změně politického systému) Závislost (čím je stát menší a ekon. vyspělejší, tím je MO důležitější a stát na něm závisí) MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

10 B) pasivní = platby do zahraničí > příjmy ze zahraničí
UKAZATELE MO OBCHODNÍ BILANCE = přehled o objemu vývozu a dovozu za urč. období A) aktivní = export > import B) pasivní = export < import (Deficit obchodu) PLATEBNÍ BILANCE = přehled o devizových příjmech a výdajích za období A) aktivní = příjmy ze zahraničí > platby do zahraničí B) pasivní = platby do zahraničí > příjmy ze zahraničí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

11 TERITORIÁLNÍ KOMODITNÍ
STRUKTURA MO TERITORIÁLNÍ KOMODITNÍ MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

12 zásady a opatření, která vláda využívá při řízení MO
ZÁSAHY STÁTU DO MO zásady a opatření, která vláda využívá při řízení MO Úkoly státu: - zajišťování proporcionality (rovnoměrnosti) ve vztazích se zahraničím - ovlivňování rozsahu dovozu a vývozu a teritoriální a komoditní struktury - vytváření institucí pro rozvoj a spolupráci se zahraničím MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

13 SMĚRY řízení mezinárodního obchodu
PROTEKCIONISMUS - stát zasahuje do MO - chrání vnitřní trh před konkurencí ze zahraničí - podporuje vlastní výrobky při prosazovaní na zahraničních trzích LIBERALISMUS - stát omezuje zásahy do MO - dovoz a vývoz bez restrikcí - volná směnitelnost umožňuje přístup k nákupu valut a deviz pro podnikání MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

14 Obsah řízené konzultace 2
KS = 3 řízené konzultace (LS 2011) - Mezinárodní obchodní vazby - Ukazatele MO - Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] - Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí - Exportní strategie a zahraniční politika ČR - Vstup a vztahy ČR - EU - Globální prostředí v MO, obchodní bloky - Integrační uskupení - Nástroje obchodní politiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

15 Další rozšíření 1.1.08 (o BG a RO) V současnosti 27 států
VSTUP ČR do EU ČR členem od (ve vlně 10 států – největší rozšíření v dějinách EU) Další rozšíření (o BG a RO) V současnosti 27 států Vedení jednání o přistoupení dalších zemí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

16 předsednictví ČR v EU v 1.polovině roku 2009
VSTUP ČR do EU Instituce EU Evropská komise Rada Evropské unie Evropský parlament Výbor regionů (CoR) Hospodářský a sociální výbor (EESC)      předsednictví ČR v EU v 1.polovině roku 2009 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

17 PROCES vstupování ČR do EU
1.pol. 90.let: ASOCIAČNÍ SMLOUVA (dohoda o přidružení) Realita postupného sbližování na mikro i makro úrovni přinesla změny BÍLÁ KNIHA (pro účely harmonizace: evropské zákony, směrnice převáděné do č.práva) 1997 – rozhodnutí o „velkém rozšíření EU“ (o 10 členských států) – ovšem rozděleno do dvou skupin zemí o dva roky později dělící čáry smazány - helsinský summit v prosinci 1999 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

18 Překážky vyjednávání o vstupu ČR do EU
Volný POHYB PRACOVNÍCH SIL Možnost oddálení až o 7 let (2+3+2) Protiváhou – PRODEJ PŮDY Omezení do r. 2011 Sazba DPH na vybrané komodity Stavební práce / topení v bytech Spotřební daň z cigaret / Domácí slivovice Životní prostředí Čističky odpadních vod 2010 / Klece pro slepice MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

19 Překážky vyjednávání o rozšíření EU
česko-rakouský spor o Temelín citlivá otázka platnosti Benešových dekretů řešení statutu ruské enklávy Kaliningradu postavení maďarské menšiny na Slovensku či v Rumunsku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

20 Role MZV v zahraniční obch. politice
Ministerstvo Zahraničních Věcí (MZV) definování zahraniční politiky ČR / role Role MZV v zahraniční obch. politice 1. Ekonomická dimenze zahraniční politiky - vytváření podmínek pro rozvoj konkrétních obch.kontaktů systém ZÚ (zastup.úřady) a OEÚ (obch.ekon.útvary) 2. Spolupráce s MPO a s dalšími resorty a institucemi - formulace hl.úkolů ZÚ ČR a jejich OEÚ - hl.úkoly: *Zlepšit řízení ekon. služeb státu v zahraničí - kromě ZÚ působí také další příspěvkové org. MZV, MPO a MMR (CI, CzT, CzTour, CzCentres) *Organizování podnikatelských misí (spolu s HK a Svazem prům.a dopravy ČR) 3. Aktivity ve vztahu k EU 4. Proexportní činnost ČESKÝCH CENTER v zahraničí (obecná propagace země) MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

21 Česká centra – jedna z rolí MZV
= obecná propagace ČR v zahraničí Na tuto činnost navazuje činnost SPECIALIZOVANÁ (agenturní): CzechInvest – v oblasti přímých zahraničních investic (FDI) CzechTrade – v oblasti exportu CzechTourism – v oblasti cestovního ruchu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

22 Hlavní instituce na podporu MO ČR
CzechInvest CzechTrade Česká centra CzechTourism Další instituce – nestátní – činné v obchodu českých firem: - AMSP ČR (Asociace MSP ČR) - Svaz průmyslu a dopravy - HK ČR MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

23 Hlavní instituce na podporu MO ČR
CZECHINVEST Investorská činnost (přímé zahr.investice) Projekty na podporu MSP ·       Podpora ze strukturálních fondů O CZECHINVEST = Agentura pro podporu podnikání a investic (st. příspěvková org. podřízená MPO ČR) ÚKOLEM: posílit konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory MSP, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a EU CI zastřešuje oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. Od 2004 síť třinácti RK v krajských městech Služby CzechInvestu: - informace o možnostech podpory pro MSP - implementace dotačních programů financovaných EU a státem - formální poradenství k projektům - správa databáze podnikatelských nemovitostí - podpora subdodavatelů – správa databáze č. dodavatelských firem - pomoc při realizaci investičních projektů - zprostředkování státní investiční podpory MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

24 Hlavní instituce na podporu MO ČR
CZECHTRADE - příspěvková org. MPO ČR - součást státního systému podpory exportu ÚKOL: -  pomáhat českým vývozcům, především z řad MSP prosadit se na zahraničních trzích a rozvíjet jejich exportní activity přínosem je usnadnění jejich vstupu na mezinárodní trhy včetně úspory času a nákladů. SÍŤ zahr. zastoupení ve 30 zemích. (znalost místního prostředí, kontakty a zkušenosti jsou hl.přidanou hodnotou, kterou CzT prostřednictvím portfolia svých služeb nabízí) PRODUKTY: - Portál BusinessInfo Sběr poptávek a distribuce (služba CzT denně) Semináře Databáze a služby ZK - aktuálně OPPP / I Marketing, Design průmyslových výrobků MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

25 Hlavní instituce na podporu MO ČR
CZECH Centres = přísp.org. MZV ČR -  od působí 24 center ve 20 zemích (poslední v Argentině Buenos Aires) - posláním je prostřednictvím sítě českých center vytvářet dobré jméno a pozitivní obraz ČR v zahraničí spolu s uskutečňováním veřejné diplomacie v souladu s obecnou diplomacií a zahraničně-politickými prioritami státu. Hlavní činností organizace: *prezentace ČR v zahraničí především v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu * Cílem organizace je upoutat zájem široké zahraniční veřejnosti a představit ČR jako vyspělý demokratický stát, s nímž lze navázat důvěryhodnou spolupráci - Česká centra převzala úlohu tzv. kulturních a informačních středisek, jež působila v zahraničí od 50.let MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

26 Hlavní instituce na podporu MO ČR
CZECH Tourism = příspěvková org. MMR ČR zřízena v roce 1993 za účelem propagace země jako atraktivní turistické destinace na zahr. i domácím trhu podporuje příjezdový – incomingový - a domácí cestovní ruch Hlavní aktivity jsou směřovány do českých regionů a zvyšování jejich návštěvnosti   K propagaci České republiky v oblasti cestovního ruchu přispívá 26 zahraničních zastoupení CzechTourism MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

27 Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí
Snižuje rizika při rozhodování v mezinárodním podnikání: O vstupu na trh O komunikaci se zahraničními trhy O volbě marketingové strategie O formě vstupu na trh A další.. Sekundární data Byla již jednou shromážděna Jsou rychle a levně k dispozici Primární data Je třeba je získat Poměrně nákladná Spolupráce se specializovanou agenturou? 27. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 27

28 delší časová realizace
Druhy výzkumu trhu TERÉNNÍ sběr a analýza primárních dat poměrně vysoké náklady delší časová realizace „OD STOLU“ analýza sekundárních dat nízké náklady rychlá realizace 28. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 28

29 Základní podnikové analýzy
(obch-mktg průzkumy) Analýza vnějšího prostředí (trhu) PEST / STEEP / STEEPLE Faktory: politické, ekonomické, sociální, technologické (PEST), ekologické (STEEP), legislativní a evropské (STEEPLE) Analýza KONKURENCE Bariéry vstupu do odvětví Hrozba substituce Síla zákazníka Síla dodavatele Rivalita současných konkurentů Analýza vnitřního prostředí (firmy) SWOT Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weakness) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats 29. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 29

30 P – Politické a právní prostředí
Možnost kontroly vlastnictví Možnost nákupu pozemků a nemovitostí Možnost repatriace zisku do zahraničí Vymahatelnost práva Možnost založení nové firmy a ukončení podnikatelské činnosti Politické prostředí: Politický systém a politická stabilita Význam zájmových skupin Vztah k zahraničním firmám Korupční prostředí 30. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 30

31 E – Ekonomické prostředí
Hospodářská politika vlády: Zahraničněobchodní politika Kursová politika Základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj Podíl šedé ekonomiky 31. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 31

32 S – Sociální a kulturní prostředí
Kultura: Míra otevřenosti společnosti Hierarchie potřeb Hodnotová orientace (např. západní hodnoty) Instituce: Rodina Náboženské instituce Vzdělávací instituce Další faktory: Jazyk Neverbální komunikace Způsob oblékání Estetické cítění 32. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 32

33 T – Technologické prostředí
Existence a kvalita základní infrastruktury: voda, energie, telefony, dálnice, silnice, železnice atd. Kvalita a dostupnost komunikační infrastruktury: televize, rozhlas, telefony atd. IT = možnost přenosu dat do zahraničí=> internacionalizace služeb, standardizace Přístup k informacím Elektronické obchodování (E-commerce, e- business) B2C, B2B, C2C (e-Bay např., bleší trh), C2B (pracovní síla, výběr.řízení přes internet – min. první kola) Analýzy technologického prostředí: Počet uživatelů Internetu a vybavenost výpočetní technikou Počet telefonů…. Výdaje na výzkum a vývoj (% z HDP) Počet mezinárodních patentů 33. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 33

34 Obsah řízené konzultace 3
KS = 3 řízené konzultace (LS 2011) - Mezinárodní obchodní vazby - Ukazatele MO - Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] - Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí - Exportní strategie a zahraniční politika ČR - Vstup a vztahy ČR - EU - Globální prostředí v MO, obchodní bloky - Integrační uskupení - Nástroje obchodní politiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

35 Nástroje obchodní politiky státu
AUTONOMNÍ (jednostranné) o jejich zavedení rozhoduje stát sám ze své suverénní moci TARIFNÍ a NETARIFNÍ Záměrem státu je: buď omezit DOVOZ nebo podpořit VÝVOZ SMLUVNÍ vstupují v platnost na základě výsledků mezinárodních jednání, úmluv bilaterální (dvoustranné): obchodní / platební dohody / úvěrové smlouvy / výměnné dohody multilaterální (mnohostranné): integrační uskupení / mezinárodní surovinové dohody MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

36 (Autonomní) Nástroje na omezení importu
KVÓTA = kvantitativní restrikce / netarifní - Principem stanovení MAX hranice možného vývozu nebo dovozu zboží či služeb CLO = jedním z nejstarších finančních nástrojů, který se objevuje již ve starověku / tarifní nástroj Devizové restrikce zásahy cizozemskými plateb.prostředky, formou povinného odvodu deviz při vývozu nebo žádosti o příděl deviz při dovozu ADMIN bariéry např. přísnější TECH, ZDR a HYGIENICKÉ normy – pokud jim importované zboží neodpovídá, samo se automaticky vyloučí z příslušného trhu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

37 Druhy CEL a poplatků Při dovozu zboží jsou vyměřovány a vybírány:
FUNKCE: fiskální ochranná nástroj regulace teritoriální a komoditní struktury MO ekologická Při dovozu zboží jsou vyměřovány a vybírány: dovozní clo; dovozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky; daň z přidané hodnoty; spotřební daň Speciální formy cla: antidumpingové clo odvetné (retorzní) clo vyrovnávací clo MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

38 (Autonomní) Nástroje na podporu exportu
Množství zboží a služeb, které určitý stát vyrobí a vyveze do zahraničí je-li hodnota vývozu vyšší než hodnota dovozu, rozdíl tvoří PŘÍRŮSTEK HDP IMPORT množství zboží a služeb, které určitý stát doveze ze zahraničí je-li hodnota dovozu vyšší než hodnota vývozu, rozdíl tvoří ÚBYTEK HDP MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

39 Nástroje na podporu exportu
Vládní vývozní úvěr St. půjčka poskytovaná jednou zemí druhé za podmínky, že zapůjčená suma bude použita k nákupům v zemi, která úvěr poskytla Státní záruka za úvěr zejména při vývozu větších investičních celků Vývozní subvence daňová x celní restituce urychlení amortizace slevy z cen energií úvěry s nižší úrok. sazbou příspěvek na technologický vývoj Devalvace vlastní měny zlevnění vývozu x zdražení dovozu krátkodobě umělé zvýšení konkurenceschopnosti domácích firem MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

40 nástroj obchodní politiky SMLUVNÍ – mnohostranný: INTEGRAČNÍ USKUPENÍ
Globální prostředí nejsme omezováni národními hranicemi bez ohledu na velikost a typ firmy změna GLOBÁLNÍ konkurence v důsledku regionálních OBCHODNÍCH a VÝROBNÍCH dohod nástroj obchodní politiky SMLUVNÍ – mnohostranný: INTEGRAČNÍ USKUPENÍ MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

41 Formy integračních uskupení
HOSP a MĚNOVÁ unie Společný trh Celní unie Pásmo volného obchodu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

42 Mezinárodní uskupení - dohody
EU - Evropská unie 27 zemí, eurozóna, volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, prac.sil NAFTA od r. 1992, (Mexiko, Kanada, USA) dohoda o odstranění cla a dalších bariér (dovozní licence a celní poplatky) FTAA – Free Trade Area of Americas ostatní latinskoameriské země – seskupení volného obchodu (členy: Kolumbie, Mexiko a Venezuela) ASEAN obch spojenectví 10 národů JV Asie (Laos, Barma, Thajsko, Kambodža, Vietnam, Brunej, Malajsie, Singapur, Indonésie) - JV Asie = nejrychleji rostoucí ekonomika světa -> důležité vytvořit spojenectví, které by mohlo soupeřit s NAFTA nebo EU BRIC(S) Brazílie – Rusko- Indie – Čína – (Jižní Afrika) „analytické vytvoření“ (Goldman Sachs 2011) – ekonomičtí leadři budoucnosti MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

43 TRIAD – 3 hlavní světové obchodní bloky
NAFTA ASEAN North American Free Trade Agreement USA, CANADA, MEXICO East & South-East ASIA Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand from 1967 Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Laos and Vietnam EU 27 zemí 43. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

44 Business kultura / kulturní odlišnosti Vymahatelnost práva
Světový obchod Základní rysy pro rozhodnutí o expanzi Dolar / Euro zóna Business kultura / kulturní odlišnosti Vymahatelnost práva Business bariéry Business hrozby / příležitosti 44.

45 TRIAD – NAFTA NAFTA členské státy
FREE TRADE AREA od 1994 Population: 457 million Hustota osídlení: 25.1/km2  GDP/capita: 35,490 USD Zásoby vody 7.4% 45. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

46 TRIAD – EVROPSKÁ UNIE EU členské státy Economická unie GDP / capita:
USD Population: - 501 million - hustota: 115.9/km2 Voda 3.08% 46. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

47 TRIAD – ASEAN ASEAN Free Trade Area GDP / capita: 5,131 USD
Population: 600 million (8.8% of world population) - hustota: 135/km2 47. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

48 SHRNUTÍ + KLÍČOVÉ POJMY
Mezinárodní obchod a důvody pro zapojení do MO Otevřenost ekonomiky Význam MO (ekonomický, politický, kulturní) Konvertibilita měny Struktura MO (teritoriální, komoditní) Protekcionismus x Liberalismus Vstup ČR do EU Zahraniční politika ČR, exportní strategie Instituce na podporu mezinárodního obchodu Nástroje obchodní politiky státu / ovlivňování mezinárodního obchodu Integrační uskupení, obchodní bloky v MO Průzkum tržního prostředí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

49 Děkuji za pozornost Ing. Pavla Břečková, Ph.D. pavla.breckova@vsfs.cz
MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY"

Podobné prezentace


Reklamy Google