Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Kolegium děkana 25. 6. 2003. 2 Program 1. Předávání certifikátů ECDL Předávání certifikátů ECDL 2. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 3. Pedagogika –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Kolegium děkana 25. 6. 2003. 2 Program 1. Předávání certifikátů ECDL Předávání certifikátů ECDL 2. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 3. Pedagogika –"— Transkript prezentace:

1 1 Kolegium děkana

2 2 Program 1. Předávání certifikátů ECDL Předávání certifikátů ECDL 2. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 3. Pedagogika – doc. Kubálek Pedagogika 4. Informatizace – doc. Kubálek Informatizace 5. Věda na fakultě – prof. Vlček Věda na fakultě 6. Informace tajemnice fakulty – Ing. Soukupová 7. Termíny – doc. Kubálek Termíny 8. Personální změny Personální změny 9. Různé – ostatní členové kolegia děkana

3 3 Předávání certifikátů ECDL Testování ECDL celkem 55 (z toho 39 komplet)

4 4 Předání certifikátů ECDL doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. – KMIE Ing. Lenka Halfarová – KMIE Miluše Ježková – děk. Ing. Helena Kopalová doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Ing. Jaromír Mirovský Ing. Marta Nečadová RNDr. Ing. Hana Scholleová Ing. Jana Soukupová, CSc. Ing. Patrik Sieber Ing. Oldřich Vávra, CSc. Ing. Michaela Filipová

5 5 Pedagogika Akreditace PM_934 Nové způsoby podnikání nadnárodních korporací garant: doc. Pichanič určeno pro doktorské studium Předmět je zaměřen na výklad mechanismu organizování mezinárodních aktivit multinárodních korporací (dále MNC).Prohlubuje znalosti s předmětu PM_476 Mezinárodní management a globalizace, snaží se za aktivní spolupráce doktorandů najít odpověď na otázku – formování hierarchické vertikální organizační struktury.

6 6 Přijímací řízení na mag. navaz. studium Uchazeči dle škol předchozího vzdělání

7 7 Přijímací řízení na mag. navaz. studium Uchazeči dle místa bydliště

8 8 Přijímací řízení na mag. navaz. studium Uchazeči dle ročníku narození

9 9 Přijímací řízení na bakalářské studium Úspěšnost složení zkoušky

10 10 Body dosažené uchazeči, kteří složili zkoušku

11 11 Přijímací řízení na bakalářské studium Úspěšnost složení zkoušky

12 12 Přijímání uchazečů z FPH na 2. a 3. obor

13 13 Struktura přijatých uchazečů

14 14 Ediční činnost 2003 Nejbližší termíny odevzdání – Antušák, Kopecký: Úvod do teorie krizového managementu II – mikroekonomické aspekty krizového managementu – Antušák, Kopecký: Úvod do teorie krizového managementu III – mezinárodní aspekty krizového managementu – Soukupová, Hořejší, Soukup, Macáková: Standardy předmětů „Mikroekonomie – základní kurs“ (MIE 101) a „Mikroekonomie – středně pokročilý kurs“ (MIE 403) : – Kislingerová: Případová studie, Měření výkonnosti podniku – Neumaierová: Aplikace řízení hodnoty – Lang: Case studies and exercises (odloženo do ) – Antušák, Kopecký, Soviš: Úvod do teorie krizového managementu IV – legislativně právní aspekty krizového managementu – Plášková: Metody a techniky managementu kvality, environmentu a bezpečnosti

15 15 Anketa distančních studentů zúčastnilo se 62 studentů 36 si půjčilo literaturu v knihovně VŠE 15 vyslechlo alespoň 2 přednášky z webu, 10 si vyslechlo alespoň ukázky zvukových záznamů 32 by uvítalo pořízení zvukových záznamů přednášek prvotní zdroj informace o existenci distančního studia na FPH: web 25, UN 8, 6 studenti, 14 neuvedlo využité informační zdroje: Studijní program 34, web distančního studia 60, rozhovor s tutorkou 45, tutorce 27, rozhovor s tajemnicí 13, s proděkanem 14 podrobné výsledky:

16 16 Informatizace na FPH inovace místnosti NB 313 školení ECDL: přihlášky do Zoner eDoceo setkání učitelů k problémům pedagogiky – út , : kreditní systém – st , : distanční studium fotografie (původní termín do ) – KM: Ing. Krejčí, Ing. Mirovský, Bc. Zajíc

17 17 Věda na fakultě Pokyny pro Soutěž ESOP 200. – diplomové práce Pokyny pro Soutěž ESOP 200. – seminární práce Soutěž děkana o nejlepší publikaci roku 2003 Příspěvek FPH do databáze RIV za rok 2002

18 18 Příspěvek VŠE do databáze RIV

19 19 Termíny čt , 15, 17 h Promoce FPH st Přijímací zkoušky na magisterské navazující studium Konec letního semestru i zkouškového období distanční formy Počáteční tutoriál st pá Mezinárodní konference FPH Ekonomika a management 2003 bez hranic pá Přijímací zkoušky na doktorské studium - náhradní termín pá , 15, 17 h Imatrikulace 1. ročníku út setkání učitelů – kreditní systém st setkání učitelů – distanční studium st Slavnostní koncert na Žofíně pro zaměstnance VŠE čt Rektorský den (na sportovištích VŠE budou probíhat sportovní akce) po zahájení výuky po Děkanský den (na všech fakultách VŠE) út Státní svátek Průběžný tutoriál po Státní svátek

20 20 Změny funkcenynínově proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností, předseda disciplinární komise doc. Pavlicaprof. Soukup tajemnice pro stud. záležitostiIng. ŠvecováIng. Dušková sekretářka děkanaI. NajmanováK. Kofránková civilní vojenská službaIng. Habrman vedoucí katedry mikroekonomiedoc. Macákováprof. Soukup vedoucí katedry podnik. ekonomikyprof. Synekprof. Kislingerová vědecká rada pedagogické kolegium AS FPH, AS VŠE


Stáhnout ppt "1 Kolegium děkana 25. 6. 2003. 2 Program 1. Předávání certifikátů ECDL Předávání certifikátů ECDL 2. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 3. Pedagogika –"

Podobné prezentace


Reklamy Google