Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Dva roky distančního studia na FPH VŠE v Praze – zkušenosti a náměty doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci Fakulta podnikohospodářská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Dva roky distančního studia na FPH VŠE v Praze – zkušenosti a náměty doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci Fakulta podnikohospodářská."— Transkript prezentace:

1 1 Dva roky distančního studia na FPH VŠE v Praze – zkušenosti a náměty doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze kubalek@vse.cz http://nb.vse.cz/~kubalek http://distancni.fph.vse.cz

2 2 Osnova 1. Uvedení do souvislostí Uvedení do souvislostí 2. Studijní pomůcky distanční formy Studijní pomůcky distanční formy 3. Tutoriály Tutoriály 4. Práce se studenty Práce se studenty 5. Informační podpora Informační podpora 6. Úspěšnost studia Úspěšnost studia 7. Závěry Závěry 8. Pozvánka k demo verzím učebních pomůcek Pozvánka k demo verzím učebních pomůcek 9. Náměty do diskuse Náměty do diskuse

3 3 Uvedení do souvislostí VŠE v Praze jednou z 22 veřejných vysokých škol, studuje na ní asi 13 000 studentů FPH jednou z 6 fakult VŠE FPH studuje asi 2 900 studentů na FPH učí asi 100 interních učitelů FPH nabízí studijní programy – bakalářský v prezenční formě (ročně nastupuje studium asi 600 studentů z 2900 uchazečů) – navazující magisterský v prezenční a distanční formě (ročně nastupuje asi 400 studentů z FPH a asi 130 studentů z jiných fakult a VŠ) – doktorský v prezenční a kombinované formě (ročně nastupuje asi 30 studentů)

4 4 Charakteristika studijního programu v distanční formě možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=24 >=10 standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. červený diplom: prospěch do 1,5 bez známek 3, 4, bez nezapočteno, délka studia maximálně 3 roky, státní zkoušky s celkovým hodnocením výborně

5 5 Studijní pomůcky distanční formy veškeré předměty zajištěny účelovými elektronickými studijními pomůckami počet předmětů vzrostl z 56 (akreditace v r. 2002) na 80 (2004) software: původně Zoner Context, postupně eDoceo důvody změny software – Zoner Context preferován kvůli snadnému ovládání, většinu pomůcek však finalizovali studenti a mladí asistenti – Zoner Context není nadále vyvíjen – LMS eDoceo a jeho autorský nástroj Autor byly zkvalitněny (možnost editace stránek v MS FrontPage, FrontPage 2003 umožňuje kombinované zobrazení) – zvýšení dostupnosti Internetu (větší využívání on-line verzí, zejména pro samotestování) – sledování výsledků testů, průběhu studia, poznámky studentů dostupné učitelům – Zoner Context však sehrál významnou úlohu výchozího tvaru pomůcek a dodnes je na fakultě oblíben důraz na průběžné věcné zdokonalování pomůcek

6 6 Hardware v on-line verzi – Provoz serveru zajišťuje výpočetní centrum školy. – Každý student má v systému eDoceo svůj uživatelský účet. – Seznam předmětů přebírá z počítačových zápisů předmětů, v nichž si studenti volí volitelné předměty, popř. vybírají paralelní kurz povinných předmětů. v off-line verzi: – S výjimkou testů studenti zatím převážně používají off-line verzi učebních pomůcek na CD. – Off-line verze jsou šířeny pro skupiny předmětů. Nyní se prodává 8 různých CD (pro přípravu na přijímací zkoušky, pro povinné a povinně volitelné předměty, pro volitelné předměty, samostatné CD pro každou ze čtyř vedlejších specializací a informační CD fakulty). – Výrobu CD provádí fakulta sama. Využívá k tomu dvou duplikátorů. Cena 1 CD činí 70 Kč. Ročně se vypálí asi 1000 CD.

7 7 Tutoriály Studenti navazují kontakt s učiteli na tutoriálech: – před zahájením studia se koná zahajovací tutoriál zápis (včetně počítačové registrace předmětů) kreditní systém metodika studia, pomůcky, organizace studia chod fakulty a školy (včetně fotografování na id. karty) – každý semestr se konají tři řádné tutoriály počáteční: před začátkem výuky prezenční formy průběžný: uprostřed semestru závěrečný: po skončení výuky prezenční formy – řádný tutoriál se koná v čase 9 – 18 hodin (v úvodu setkání s proděkanem, který přibližuje např. výběr volitelných předmětů, vedlejší specializace, diplomové práce, dále úskalí, připomínky, náměty, zdokonalování pomůcek) Zápočty, zkoušky (termíny na webu, převážně ráno nebo pozdní odpoledne) Konzultace (včetně rozšířených hodin na mobilním telefonu, 30 minut za každých 5 vyučovaných studentů, nejméně však jednu hodinu týdně) Průběžné studium

8 8 Personální zajištění tutoriálů, studijní agendy a péče o studenty Fakulta pokrývá distanční výuku svými učiteli prezenčního studia. – Z asi 100 učitelů se podílí na distančním studiu asi 60 učitelů. – V přehledu pedagogických výkonů, které ovlivňují rozdělení mzdových prostředků mezi fakulty a katedry, je distanční forma výuky započítávána rovnocenně prezenční formě, tj. za vedení kurzu distančního předmětu je započten stejný výkon jako za prezenční výuku v celém semestru. Administrativu distančního studia zajišťuje programová tutorka. – Fakulta nepoužívá pro vedoucí kurzů označení (předmětoví) tutoři, proto se vžilo zjednodušené označení tutorka pro programovou tutorku. – „Tutorka“ zajišťuje učebny pro tutoriály, vypaluje CD, prodává CD, popř. je zasílá na dobírku. – V době tutoriálů je přítomna ve škole od 8 do 18 hodin. – Každý týden má úřední hodiny ve středu a v pátek od 13 do 20 hodin

9 9 Práce se studenty Formy komunikace: – na tutoriálech – na konzultacích – na obhajobách seminárních prací – e-mailová komunikace – na zápočtových testech a na zkouškách – komunikace studentů navzájem (Studentský klub) – komunikace organizátorů se studenty (tutorka vede agendu 300 studentů, studijní referentka v prezenční formě 750 studentů) Zvyšování informatické kvalifikace učitelů – ECDL (Start 20, Komplet 45, testerská úroveň 5 učitelů a zaměstnanců) Podpora přípravy studentů na přijímací zkoušky

10 10 Informační podpora Průvodce distančním studiem – 107 stran, 45 Kč – http://distancni.fph.vse.cz/e-learning/pdf/pruvodce.pdf http://distancni.fph.vse.cz/e-learning/pdf/pruvodce.pdf Portál distančního studia – http://distancni.fph.vse.cz http://distancni.fph.vse.cz – elektronická verze Průvodce distančním studiem – aktuální rozvrhy tutoriálů – přehled předmětů a jejich zařazení do skupin – aktuální kontakty na učitele (včetně fotografií) – termíny testů, státních zkoušek, aktuální informace učitelů – nabídky témat diplomových prací – anketa k organizaci studia, k jednotlivým předmětům – rozcestník na služby a e-learningové materiály – návody na registrace, přístupy k historii studia

11 11 Služby studentům zvukové záznamy – zahajovací tutoriál – úvody tutoriálů – vybrané předměty v prezenční formě Studentský klub – výměna kontaktů – registrace vedlejší specializace – přehled rozšířených konzultačních hodin učitelů registrační a zápisový program – registrace a později zápis předmětů po internetu výsledky testů a předmětů – bodový výsledek testu či výsledek zápočtu se student může dovědět na zvolené e-mailové adrese či formou SMS na mobilním telefonu PES – historie studia, předměty, učitelé – získané a ztracené kredity, – výsledky studia dle studijní evidence, – akreditační materiály předmětů, jejich rozvrh v prezenční formě – informace o učitelích, především standardní konzultační hodiny

12 12 Úspěšnost studia (nejstarší studenti ve 4. semestru)

13 13 Kreditů po 2 semestrech (vzorový plán 30 kr., minimum 24 kr.)

14 14 Hodnocení studentů Vysvětlivky: UuznánoOomluveno -nedostavil seZzápočet

15 15 Výsledky distančního studia povinných předmětů

16 16 Výsledky distančního studia povinně volitelných předmětů

17 17 Vyhodnocení průběhu Anketa distančních studentů zúčastnilo se 48 studentů (převážně 1. a 2. semestru – 69 %) na závěr zimního semestru 2003/04 zdroje studia: CD – Zoner 48 (100 %), skripta 46 (96 %), učebnice 39 (81 %), eDoceo 37 (77 %), zvukové záznamy 15 (31 %), prezenční výuka 2 (4 %) 23 (48 %) si půjčilo literaturu v knihovně VŠE 19 (40 %) vyslechlo alespoň 2 přednášky z webu, 7 (15 %) si vyslechlo alespoň ukázky zvukových záznamů 27 (56 %) by uvítalo pořízení zvukových záznamů přednášek prvotní zdroj informace o existenci distančního studia na FPH: web 25 (52 %), UN 7 (15 %), studenti 8 (17 %) využité informační zdroje: Studijní program 24 (50 %), web distančního studia 48 (100 %), rozhovor s tutorkou 33, e-mail tutorce 26 (54 %), rozhovor s tajemnicí 6 (13 %), s proděkanem 13 (27 %) podrobné výsledky: http://distancni.fph.vse.cz/tutorialy/ankety/anketa_studium_vyhodnoceni.asp http://distancni.fph.vse.cz/tutorialy/ankety/anketa_studium_vyhodnoceni.asp

18 18 Závěry význam uceleného programu faktory úspěšné přípravy: – podpora vedení a orgánů fakulty – řídící tým a podnícení tvůrčí atmosféry – výchozí informatické znalosti a dovednosti – pokrytí finančních nároků (dosud 9,8 mil. Kč) faktory úspěšnosti průběhu: – minimální a maximální počet studentů – programová tutorka – stálá pozornost vedení fakulty – portál distančního studia – průběžná aktualizace vedlejší efekty – přínos: – pro prezenční formu studia – pro informatické a metodické znalosti učitelů – pro vybavení fakulty výpočetní technikou

19 19 Pozvánka k demo verzím učebních pomůcek http://edoceo.vse.cz – uživatelské jméno: uzivatel3 – přístupové heslo: uzivatel3 – organizace: DEMO – demo 20 předmětů

20 20 Náměty do diskuse rozdělení role autora (grafika,...), pedagoga, tutora vyčleňování středisek distanční formy studia struktura pomůcek (příliš metodického textu škodí) efektivnost distanční formy reálnost distanční formy v jiných než ekonomických oborech

21 21 Děkuji za pozornost Kontakt – kubalek@vse.cz kubalek@vse.cz Informační zdroje – http://distancni.fph.vse.cz http://distancni.fph.vse.cz – http://fph.vse.cz http://fph.vse.cz – http://nb.vse.cz/~kubalek http://nb.vse.cz/~kubalek – http://distancni.fph.vse.cz/pro_zajemce/pro_organizatory.asp (mj. tento příspěvek a tato prezentace) http://distancni.fph.vse.cz/pro_zajemce/pro_organizatory.asp


Stáhnout ppt "1 Dva roky distančního studia na FPH VŠE v Praze – zkušenosti a náměty doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci Fakulta podnikohospodářská."

Podobné prezentace


Reklamy Google