Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika závratí Jan Skutil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika závratí Jan Skutil."— Transkript prezentace:

1 Problematika závratí Jan Skutil

2 Audiologie Se zabývá studiem normálního a chorobně poškozeného sluchu.
Audiometrie je součástí audiologie a zahrnuje různé vyšetřovací metody sluchu pomocí elektroakustických přístrojů. Audiometrie je na našich otolaryngologických pracovištích běžným doplňujícím vyšetřením.

3 . nepostradatelná pro rekonstrukční chirurgické výkony na středním uchu, upřesňuje indikaci a po operaci umožňuje v decibelech vyjádřit zisk sluchu. uplatnění získala v prevenci poruch sluchu z hluku. Sluch nutno vyšetřit u adeptů na některá povolání a pro určité činnosti.

4 důležité je včasné odhalení těžké sluchové poruchy po narození.
Preventivně se sluch audiometricky kontroluje i u pacientů před léčbou ototoxickými antibiotiky a po ní, u pacientů po zánětech CNS, po otřesu mozku a po některých infekčních chorobách. Audiometrie pomáhá při diagnóze některých neurologických chorob. Nové možnosti protetické rehabilitace nedoslýchavých pacientů též vyžadují vyšetření sluchu.

5 NEUROOTOLOGIE (otoneurologie)
Nejméně 18 lékařských oborů se přímo zabývá závrativými stavy včetně ORL, neurologie, oftalmologie, vnitřního lékařství, chirurgie, ortopedie, traumatologie, rovněž profesionální lékařství a další. Díky akutní potřebě péče o tyto stavy se na poli složité diagnostiky a terapie vytvořil obor, široce se rozvíjející na celém světě – NEUROOTOLOGIE (otoneurologie).

6 NEUROOTOLOGIE (otoneurologie)
Úkolem tohoto podoboru ORL je diagnostika, léčba a klinický výzkum závrativých stavů. Závrať je po bolestech hlavy nejčastějším symptomem přivádějícím pacienta k lékaři.

7 VERTIGO Za udržování tělesné rovnováhy odpovídá podle E. Černého “prostorový analyzátor”, skládající se z periferního vestibulárního aparátu, zraku, sluchu, povrchového a hlubokého čití a integrujících oblastí CNS. Více jak 300 nosologických jednotek má jako vedoucí symptom vertigo.

8 Otoneurologická testbaterie
V neurootologii máme vypracovanou techniku vyšetření, abychom mohli tyto problémy řešit. 1. Anamnéza 2. Vyšetření ORL 3. Vyšetření sluchu 4. Vyšetření hlavových nervů 5. Vyšetření mozečkových funkcí 6. Vestibulární vyšetření

9 Vestibulární vyšetření
– vyšetření spontánních a semispontánních vestibulospinálních jevů, CCG, posturografie – vyšetření spontánních a semispontánních vestibulookulárních jevů, ENG – vyšetření provokovaného nystagmu – kalorické testy – rotační testy – galvanická zkouška – píštělový test – vyšetření optokinetického nystagmu – vyšetření sledovacích očních pohybů

10 Pomocná vyšetření – RTG, CT, NMR – laboratorní vyšetření
– interní, neurologické, oční ev. další vyšetření

11 Anamnéza Neurootologické vyšetření zahajujeme vždy anamnézou. Tak jako v jiných oborech je dobrá anamnéza 50% diagnózy, pak v našem případě můžeme hovořit o 90%. Anamnestický pohovor je náš první kontakt s pacientem, a proto je velmi důležité, abychom již prvními slovy zaujali pacienta a nenásilně jej přiměli ke spolupráci. Anamnéza není jen získání cenných informací o stescích nemocného, ale také první terapeutický v tomto případě psychoterapeutický zákrok

12 Nejčastější symptomy vedoucí pacienta k lékaři
1. Bolesti hlavy 2. Závratě

13 Závratě v běžné populaci 5-lO% pacientů nad 6O let 50%
v interní praxi lO% v ORL, neurologii l5%

14 Prostorový Analyzátor
Sluch zrak - mozeček - CNS vestibulární aparát povrchové,hluboké čití

15 Vertigo Iluze pohybu vlastního těla nebo okolí,
který není vyvolán adekvátním podnětem

16 Nejčastější poruchy rovnováhy
Nevestibulární Kardiovaskulární Metabolické Endokrinologické Zrakové Somatosenzorické Vestibulární Periferní Centrální

17 Morfologická charakteristika vestibulárního systému
1. Část periferní vestibulum ,utriculus, saculus , polokruhovité kanálky 2.část centrální vestibulární jádra , vyšší centra v mesencefalu Korové centrum -gyrus postcentralis ar. 1,3

18 Diagnostika anatomická
l. periferní - harmonický vestibulární sy 2.centrální- dysharmonický vestibulární sy

19 Nystagmus Je zevním projevem nestetejného tonického
napětí mezi pravým a levým vestibulárním ústrojím. Jedná se o kmitavý pohyb očí, který má složku pomalou /periferní/ a rychlou /centrální Sledování, zápis ENG, VOG

20 Nystagmus Horizontální směr vertikální intenzita diagonální amplituda
rotatorický frekvence retrakční

21 Vyšetření vestibulospinálních reflexů
Vestibulookulární vestibulospinální vestibulovegetativní vestibulocerebelární vestibulosenzorický Zkouška : Hautantova Rombergova Fukudova

22 Vyšetření provokovaného Nystagmu
Píštělový test SOP OPK Kalorické testy rotační testy Galvanická zkouška

23 Pomocná vyšetření Zobrazovací metody RTG , CT, MR,SONO
Laboratorní vyš. - FW, KO, moč, K, Na,Cl Mg, Zn, Fe, JT, G, lipidy Doplňující vyš.- interna oční neurologie endokrinologie

24 Pacienti se závratí Bývají multimorbidní
zpravidla pacienty mnoha lékařských oborů je třeba znát závěry odborných vyšetření dle diagnosy se odvíjí další léčba léčba je komplexní

25 4 základní typy léčby vertiga
Farmakoterapie Rehabilitace Psychoterapie Otoneurochirurgie

26 Terapie akutního vertiga
Léčbu je nutno zahájit co nejdříve,dominuje farmakoterapie, spočívá v podávání antiemetik antivertiginos,sedativ,kortikoidů většinou parenterální formou k tlumení vegetativních příznaků /Torecan, Medrin , Theadryl, Arlevert Chlorpromazin, Diazepam…/

27 Terapie akutního vertiga
Uložení pacienta do vodorovné, klidové polohy fixace zraku studené obklady ev odstranění vyv. Příčiny odeslání k odbornému vyšetření

28 Terapie chronického vertiga
Při terapii chronických stavů užíváme nejčastěji VASOAKTIVNÍ LÁTKY NOOTROPIKA BETAHISTIN G. BILOBA NEUROLEPTIKA ANTIHISTAMINIKA + Sedativa

29 Vasoaktivní látky AGAPURIN, TRENTAL /Pentoxyphyllin/ zlepšuje reologické vlastnoti krve a flexibilitu ery,podporuje fibrinolýzu ENELBIN,Dusodryl /Naftidrofuryl/ působí spasmolyticky na hladké sval.cév a vasodil. CINARIZIN, Stugeron blokátor Ca kanálů, antivasokonstrikční účinek, anti H l efekt tlumí stimulaci labyrintu XANIDIL, CAVINTON, OXYPHILLIN

30 Nootropica NOOTROPIL, Kalicor, Oikamid,Geratam /Piracetamum/ reguluje regulaci buněčných funkcí v neuronech, zvyšuje využití kyslíku, redukuje zvýšení laktátu v mozk. Buňkách ENERBOL /Piritinoli hydrochloridum/ derivát pyridoxinu, stimuluje metabolismus mozku, zvyšuje metabolismus katecholaminů , glycidů a serotoninu

31 Betahistin /MICROSER, BETASERC /
lékem první volby u periferní etiologie vertiga Mb. Menieri, Apoplexia labyrinti, neuronitis n. VIII., Labyrintitis , Commotio labyrinti, Herpes zoster oticus. má příznivý vliv i u centrálního vertiga VBI,

32 Betahistin V České republice od počátku 9O let
Kompetitivní agonista H 1 receptorů prekapilárních sfinkterů, tím působí vasodilataci a zvyšuje circulaci v labyrintu Blokuje H 3 receptory a zvyšuje neurotrans-misi histaminu ve vestibulárních jádrech a tím dochází k jejich tlumení

33 Extrakty G. Biloba TANAKAN, TEBOKAN, GINGIUM.
Vasoregulační účinek s ovlivěním cévního tonusu a permeability cév Reologický účinek Inaktivace volných radikálů, stabilizace buněčných membrán , antiedematozní a neuroprotektivní účinek

34 Kauzální léčba nevestibulárního vertiga
Váskulární -hypertense ,Hypotense,AS Srdeční - ICHS, Arytmie , srdeční vady Metabolické- DM , Raevenův sy, Uremie Hormonální-Thyreopatie, Adenom hypofýzy Vnitřní prostředí-Dehydratace,hyper-hypokalemie Oční - Strabismus,chybná korekce Psychogenní- Fobické vertigo

35 Cervikogenní Závrať Vyvolána poruchou v obl C páteře buď cestou krčních proprioreceptorů nebo cestou ovlivění cévního zásobení z a. vertebralis. Vysoká koncentrace proprioreceptorů ve svalech šíje a kloubních strukturách souvisí s kontrolou postavení hlavy a její motorickou kontrolou .Jedná se o poruchu stability či orientace vyvolanou pohybem hlavy

36 Kinetozy Jsou považovány za fyziologické stavy, objevující se při pohybech v několika směrech současně s krátkodobou akcelerací a decelerací. Jsou stim. kanálky i otolity, přistupují zrakové i proprioceptivní impulzy Symptomy nastupují po aktivaci vestibulárních jader a jader n Vagus. U psychicky labilních s vegetativní dystonií Léčba fixace zraku a hlavy , Kinedryl

37 Závrať z výšky Vyskytuje se u některých lidí již v 5 m
Dochází ke konfliktu mezi zrakovou a vestibulární informací Úhel mezi tělem a podložkou je 9O st tomuto úhlu jsou přizpůsobené vizuální a proprioceptivní informace . Při větším úhlu dochází k chybné reakci vestibulárního systému a vyprovokování závratí

38 Intoxikace Alkohol Nikotin Těžké kovy arsenik, fosfor, formaldehyd
tabun, serin

39 POLOHOVÝ NYSTAGMUS po požití alkoholu
Alkohol-polohový NY je typický směr měnící nystagmus. V prvních 3-5 hod bijící k níže položenému uchu, poté se směr obrací

40 Rehabilitační léčba CERVIKOGENNÍ VERTIGO úprava statických odchylek
uvolňuje svalové bloky relaxace svalů šíje a končetin úprava svalové dysbalance BPPV Seemontův, Epleyův manévr VHT vestibulární habituační trening / adaptace, únava , habituace /

41 Psychoterapie Nedílnou součástí léčby závrativých stavů
psychoterapeuticky působíme již při l. kontaktu s pacientem při odebírání anam. Ovlivňuje úzkost pac. se závratí a jejich doprovodných příznaků

42 Chirurgická léčba Chron. středoušní zánět Labyrinthitidy Mb Menieri
Neurinoma n . VIII. TU , aneurysmata mozku, mozečku

43 . DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Problematika závratí Jan Skutil."

Podobné prezentace


Reklamy Google