Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPTOKINETICKÝ A VESTIBULÁRNÍ NYSTAGMUS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPTOKINETICKÝ A VESTIBULÁRNÍ NYSTAGMUS"— Transkript prezentace:

1 OPTOKINETICKÝ A VESTIBULÁRNÍ NYSTAGMUS
Adéla Hložková 2. Lékařská fakulta UK 7. kruh

2 Nystagmus Rytmický, spontánní, kmitavý pohyb očních bulbů
Skládá se z pomalé a rychlé složky, které se pravidelně střídají Směr nystagmu se určuje podle rychlé složky

3 OPTOKINETICKÝ NYSTAGMUS
Sakády- oko provádí při postupném prohlížení předmětu trhavé pohyby - střídá body, které fixuje rychlá složka nystagmu Pomalé (sledovací) pohyby- stálá fixace oka na pohybující se předmět pomalá složka nystagmu Vestibulární pohyby- podněty z polokruhovitých kanálků, fixace pohledu během pohybu hlavy

4 OPTOKINETICKÝ NYSTAGMUS
Fyziologický Indukovaný pro zajištění stability obrazu Vyvolán spontánně x experimentálně Kombinace pomalých pohybů v jednom směru a rychlých pohybů ve směru opačném Pomalá složka (sledovací pohyb) Rychlá složka (sakáda, fixace na nový cíl) Objektivní průkaz zachovalé funkce oka

5 OPTOKINETICKÝ NYSTAGMUS
Poruchy sítnice nemají na nystagmus vliv (nezáleží na zrakové ostrosti a rozsahu zorného pole) U úplné slepoty odpověď nelze vybavit Poruchy okohybných svalů nystagmus velmi ovlivňují

6 Vestibulární aparát Funkce: Stabilizace retinálního obrazu a udržení zrakové ostrosti při pohybu Vestibulo- okulární reflexy

7 Vestibulární aparát Polokruhovité kanálky- cristae ampullares, reakce na úhlové zrychlení Kinetické čidlo Utriculus, sacculus- maculae staticae, lineární akcelerace, poloha hlavy v gravitačním poli Statické čidlo

8 Vestibulární aparát Ohyb stereocílií směrem ke kinocílii- stimulace, depolarizace (víc K+in) Ohyb stereocílií opačným směrem- inhibice, hyperpolarizace (méně K+in) Ohyb je způsoben tokem endolymfy Ampulopetální (směrem k ampule)- ohyb ke kinocilii Ampulofugální (směrem od ampuly)- ohyb od kinocilie

9 Vestibulární nystagmus
Vestibulární- okulární reflex Zajišťuje stabilitu retinálního obrazu tak, že při pohybu hlavy generuje pohyby očí v opačném směru Vestibulární nystagmus Bifázický, na začátku a konci rotace Udržuje zrakovou fixaci na nehybné body, zatímco tělo rotuje (není vyvolán zrakovými podněty, přítomen i u slepců) Pomalá fáze- iniciace z periferní části vestibulárního ústrojí, směr k méně aktivnímu labyrintu, směr toku endolymfy Rychlá fáze- indukce z mozkového kmene, vrací bulbus do výchozí polohy

10 Každý kanálek je spojen s tím párem okohybných svalů, které působí spřažení pohybů očí v jeho rovině

11 Hodnocení Směr (horizontální, vertikální, diagonální, rotační)
Intenzita I. Stupeň-rychlá složka ve směru pohledu II. Stupeň- při přímém pohledu, doprava, doleva III. Stupeň- při pohledu na druhou stranu než je směr nystagmu Amplituda (ve stupních) Frekvence (za s) Délka trvání (s, min) Úhlová rychlost pomalé složky (stupně/s)

12 Testy provokace nystagmu
Test kalorický Provádí se vodou (30- 44°) Pacient je vleže v předklonu o 30°, laterální kanálek ve vertikální poloze Frenzelovy brýle na sledování Studená / teplá voda Studená voda- utlumení odpověď, ampulofugální proud, nystagmus k druhé straně Teplá voda- podráždění, ampulopetální, nystagmus k téže straně Výhoda: jednostranné testování Nevýhoda: nefyziologické testování

13 Testy provokace nystagmu
Rotační test Vsedě, předklon o 30°- laterální kanálek je v horizontálně rovině Vyšetření obou kanálků najednou Rotace- 10 otáček/ 20 s Po 10 otáčkách prudce zastavíme Sledujeme postrotační nystagmus- rychlou složkou bije proti směru otáčení

14 FYZIOLOGICKÝ NYSTAGMUS
Spontánní nystagmus Vždy patologický Vestibulární/ vestibulocerebelární léze FYZIOLOGICKÝ NYSTAGMUS „ end point nystagmus“ Při fixaci- několik záškubů klesající amplitudy

15 Děkuji Vám Za pozornost!

16 Zdroje GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, c2005, xx, 890 s. ISBN TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 4. vyd. přepr. a dopl. Praha: Grada Publishing, 2003, 771 s. ISBN PUNKO, Alexey. Fyziologie a patologie očních pohybů. PUNKO, Alexey. [online]. [cit ]. Dostupné z: HOMOLA, Dr., přednáška Sluch, Statoakustický aparát FAJSTAVR, Prof. MUDr. Jaroslav. Funkce vestibulárního ústrojí. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Nystagmus. In: [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "OPTOKINETICKÝ A VESTIBULÁRNÍ NYSTAGMUS"

Podobné prezentace


Reklamy Google