Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co už znáte? Typologii dnes užívaných výzkumů Náležitosti Research Brief Rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními metodami Výhody a nevýhody těchto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co už znáte? Typologii dnes užívaných výzkumů Náležitosti Research Brief Rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními metodami Výhody a nevýhody těchto."— Transkript prezentace:

1 Co už znáte? Typologii dnes užívaných výzkumů Náležitosti Research Brief Rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními metodami Výhody a nevýhody těchto metod – umíte vybrat vhodnou variantu, kombinaci (DEBRIEF) Znáte zásady pro formulaci otázek, konstrukci dotazníků, scénářů A CO S TÍM?

2 Martina Juříková, jurikova@fmk.utb.cz http://lide.fmk.utb.cz LETNÍ semestr (MAVY2) tj. aplikace

3 Obsah LS Zhodnocení Briefu/Debriefu/nástrojů ze SP Vyvození rad, zásad, doporučení pro realizaci Vyhodnocení kvantitativních šetření – deskriptivní analýza Vyhodnocení kvalitativních šetření Využití metod výzkumu při analýze trhu Využití metod výzkumu při vývoji i u zavedeného produktu, komunikace apod. Výzkum obalu, image, značky, ceny Propagační a mediální výzkum v ČR

4 Základní literatura ke studiu Poznatky z konzultací Kozel, R. a kol. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Grada 2011 Kozel, R. a kol. Moderní marketingový výzkum. Grada 2010 Foret, M. Marketingový průzkum, Computer Press 2008 Vysekalová J. a kol. Chování zákazníka. Grada 2011 Zbořil, K.: Marketingový výzkum - metodologie a aplikace, VŠE 1998 + k jednotlivým kapitolám Dále doporučuji: Hague, P: Průzkum trhu. Computer Press, Brno 2003 Bártová, H., Koudelka: Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu, VŠE

5 Požadavky docházka + příp. seminární úkoly /80%/ závěrečný test (teoreticko-aplikační)

6 Příklady dobré praxe Cíl (co chci zjistit, analyzovat, měřit): Musí to být zjistitelné, analyzovatelné, měřitelné, ani obecný („zjistit stav interní komunikace“) ani příliš podrobný („cílem je analyzovat, jak vnímají reklamní působení na děti …… a zjistit, jaká je kupní síla…., a to jak v otázce finančních prostředků, tak i vlivu na nákupní chování...“ Účel – k čemu budou výsledky Nastavení měření spokojenosti zákazníků pro komunikační stratégy x pro manažery kvality x pro personalisty Objekt – u koho budete měřit, analyzovat, zjišťovat a jak jej vyberete??? (náhodný, nahodilý výběr, „snow ball“ technika, samovýběr atd.)

7 Debrief – tj. polemika s jasným závěrem, nastavení výzkumných otázek (hypotézy pouze pokud budou statisticky testovány) Scénář – zásady Dotazník: Líbí se vám sexismus v reklamě? Jaké komunikační nástroje preferujete? Které na vás působí? Víte co je product placement? Konstrukce: motivační úvod, zahřívací, hlavní, identifikační otázky Zvážit: techniku sběru, délku, grafiku, odbornost jazyka v dotazníku atd.

8 PRVOVOLIČI BP a DP Jany Marešové CASE STUDY

9 Podrobnější SAMOSTUDIUM ANALÝZA A INTERPRETACE DAT

10 KVALITATIVNÍCH ŠETŘENÍ KVANTITATIVNÍCH ŠETŘENÍ Kap. 8 a 11 v knize Hendl J. 2005. Kvalitativní výzkum. Portál. ISBN 80- 7367-040-2 příště Zpracování údajů  Třídění dotazníků  Kódování dat  Sestavení tabulek a grafů Analýza  Deskriptivní  Induktivní Interpretace  Ústní x písemná  Pro koho? ANALÝZA

11 dotazníků Vyhodnocování kvantitativních šetření

12 Postup vyhodnocování Vytřiďte dotazníky Očíslujte dotazníky Zakódujte odpovědi Vytvořte záhlaví tabulky Pro jednotlivé otázky/odpovědi pořadíOt č. 1Ot. Č. 2Ot. Č. 3Atd.

13 1.3. Kódování otázek s více odpověďmi A. dichotomizace proměnných: ano/ne B. problém 1, problém 2, problém 3 Které z následujících finančních produktů Vy osobně využíváte? - 1. spořící účet - 2. běžný účet - 3. stavební spoření - 4. životní pojištění

14 1.3. A co otevřené otázky? Minimalizovat počet otevřených otázek Maximálně konkretizovat / specifikovat otevřenou otázku Dostatek prostoru pro tazatele Přesný přepis x kategorizace tazatele?

15 2. Analýza údajů Znaky : Kvalitativní (nominální) – slovní vyjádření, nelze seřadit (pohlaví, barvy, kraje, média …..) Dichotomické (vzájemně si odporují, ano x ne, muž x žena) Polytomické – mají více variant Kvantitativní – jsou vyjádřeny číslem nebo určitou úrovní Ordinální – vyjadřují úroveň, kterou lze seřadit (vzdělání) + škály např. spokojenosti (1= velmi spokojen …… 5 = velmi nespokojen) Kardinální –číselné – věk mzda, IQ

16 2. Analýza údajů analýza jednotlivých otázek četnosti absolutní a relativní u kvantitativních znaků zjišťujeme: variabilitu - vyjádřenou mírou variace (variační rozpětí, směrodatná odchylka) úroveň znaku - střední hodnoty (průměry, medián, modus) – box plot zkoumání závislostí mezi kvantitativními, popř. kvalitativními znaky: regresní a korelační analýzy, faktorové analýzy, shlukové analýzy multidimensionální škálování testy hypotéz

17 2 druhy statistických procedur: Deskriptivní statistika Statistická indukce

18 Interpretace výsledků by měla: dodržovat objektivitu zobecňovat výsledky výzkumu jen velmi opatrně věnovat pozornost i zdánlivě méně významným souvislostem rozlišovat mezi míněním a fakty hledat příčiny a nezaměňovat je s následky specifikovat, pro jaké období a za jakých podmínek závěry výzkumu platí. Závěry - zobecnění analytických a interpretačních výsledků, stručné a jasné konstatování zjištěných skutečností. Bývají často převáděny na doporučení nejvhodnějšího řešení zkoumaného problému.

19 Zjistěte, jak v průměru vnímají respondenti důležitost a spokojenost s příležitostí postupu a s finanční odměnou za práci přesčas. Tyto hodnoty zaneste do tabulky a zpracujte do patřičného grafu.


Stáhnout ppt "Co už znáte? Typologii dnes užívaných výzkumů Náležitosti Research Brief Rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními metodami Výhody a nevýhody těchto."

Podobné prezentace


Reklamy Google