Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DMPRA0509) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Olomouc, 14. 4. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DMPRA0509) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Olomouc, 14. 4. 2005."— Transkript prezentace:

1 Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DMPRA0509) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Olomouc, 14. 4. 2005

2 Organizace tutoriálu 14.4.2005 ČASOVÝ PLÁN 13.00 – 14.30 hod.  Modul č. 3 Studijní texty v DiV 14.30 – 14.45 hod.  přestávka 14.45 – 16.15 hod.  Modul č. 2 Tutor DiV OBSAH tutoriálu TUTOR  prezence účastníků, organizace setkání  organizace studia – dotazy, stručné zhodnocení úkolů  kompetence učitele v DiV  řešení problémů  principy hodnocení úkolů Diskuse Případové studie Týmová práce Diskuse Případové studie Týmová práce

3 Úkol M-chart  strukturovaná metoda přípravy na diskusi tzv. M-chart  porovnání role učitele v prezenční a distanční formě vzdělávání  uvědomění si specifických a nalezení společných znaků Znění zadání Do tabulky o třech sloupcích vepište znaky, které jsou: A)typické pro učitele v prezenční formě studia (sloupec 1), B)společné pro učitele v obou formách studia a C)typické pro učitele v distanční formě studia (sloupec 3). Na závěr napište stručnou odpověď (max. 200 slov) na otázku "Jaké společné/rozdílné znaky mají učitelé v prezenční a distanční formě vzdělávání?".

4 Skupinová práce č. 1 Brainstorming Jaké dovednosti a schopnosti má mít učitel k efektivní práci v DiV ??? Co potřebuje učitel (mít a umět) k přípravě a realizaci distanční výuky ??? S jakými problémy se setkává učitel v distanční formě vzdělávání? Jak lze efektivně motivovat učitele k práci tutora ??? Jaké největší překážky mohou bránit učiteli v kvalitní práci tutora ??? Jak může tutor účinně podporovat studujícího ve studiu ???

5 Klasický  tradiční výukový styl  Autoritativní  Předávání „hotového“  Závazný předem určený program  Lektor  expert  Účastník  objekt  Úvod  prezentace programu a pravidel lektora  Výklad  Závěr  hodnocení školení lektorem)  Lektor poskytuje hotové poznatky  Participativní  Objevování nového  Pružnost programu (obsah/metody/techniky)  Trenér  facilitátor  Účastník  subjekt  Úvod  debata o programu a pravidlech dle potřeb a možností účastníků  Facilitace  Závěr  společná kritická sebereflexe  Trenér „učí se učit“, rozvíjet, kultivovat Barták, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha : Votobia 2003, s. 213.

6 Kompetence tutora  Odborná připravenost  Zkušenosti  Praxe  Pedagogické schopnosti/dovednosti ve VD  Schopnost veřejně vystupovat  Schopnost řídit interaktivní vzdělávací formy  Metodická způsobilost  Adaptabilita (přizpůsobivost i otevřenost)  Pozitivní přístup, aktivita, iniciativa, kolegialita  + osobnostní kvality (např. analytická schopnost) Barták, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha : Votobia 2003, s. 129.

7 Role a základní úkoly tutora  TECHNICKÁ (podmínky pro studenty, vlastní znalost)  MANAŽERSKÁ (plánování, organizace, administrace)  PEDAGOGICKÁ (dodržování didaktických zásad)  SOCIÁLNÍ (kooperativní studijní prostředí) ZÁKLADNÍ ÚKOLY TUTORA  ÚKOLY (zadávání a hodnocení)  STUDIJNÍ VÝSLEDKY (sdělování studujícím)  DOTAZY (zodpovídání)  TUTORIÁLY (vedení a hodnocení)  POMOC

8 Příručka pro tutory  vysvětlení základních pojmů  pravidla komunikace se studenty  povinnosti a práva tutora, studujících a realizátora  charakteristika kurzu  personální zabezpečení kurzu, organizace práce tutora  vedení studijní agendy

9 Skupinová práce č. 2 Hodnocení úkolů Řešení konfliktů


Stáhnout ppt "Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DMPRA0509) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Olomouc, 14. 4. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google